(16.40 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

Tolik asi k těm aktuálním návrhům, které je nutné za nás řešit, s tím, že tady zazněla z mé strany celá řada otázek. Ještě jednou bych chtěla připomenout, že už na jaře - a to tady navazuji na jednoho z předřečníků - jsme řešili celou řadu podnětů a podkladů, které jsme tu měli. Vzpomeňme, že jsme navrhovali i vyšetřovací komisi, která by řešila nákup ochranných pomůcek, které tady na jaře byly za velmi divokých podmínek, že tady létaly miliardy, a vy jste to potom jako vládní strany zamítly a nechtěly jste, aby se tomu někdo věnoval z nás, zabránili jste tomu, protože prý stačí řešení NKÚ. Já myslím, že nynější situace a nynější vývoj ukazuje a žádá si prošetření ne formou ani vyšetřovací komise, ale formou vyšetřování policejního, protože to, kdo má jakou zodpovědnost a kdo nese jakou zodpovědnost za ta rozhodnutí, která padala, to tady bude nutné vyšetřit. Já jsem si jistá, že v minulém měsíci už bylo dostatek dat a informací o tom, jak se ta situace bude vyvíjet, a že tady nedošlo k adekvátní reakci ze strany vlády. To si myslím, že to nevyřešíme ani vyšetřovací komisí, na to je nutná zodpovědnost, která je ještě vyšší, a myslím, že tady k tomu by mělo dojít.

Nicméně teď tady vyřešme ty nejakutnější problémy a řešme skutečně, aby ty ztráty ať už na životech, nebo ty ekonomické, nebyly ještě větší. Víte, nikdo nejsme dokonalý, každý děláme chyby, ale já vás prosím, žádám, nebuďte pyšní, a když vám dáváme doporučení, co ještě je potřeba udělat či co je potřeba zlepšit, tak nebuďte hluší, naslouchejte a konejte. My to neděláme proto, abychom si tady připsali nějaké body, ale děláme to všichni proto, abychom ochránili naši společnost, abychom tuto příšernou situaci zvládli. A my to zvládneme, to jsem přesvědčená. Ale teď máme dělat všechno pro to, aby to bylo za co nejnižší cenu ať už na životech, nebo na jiných ztrátách, včetně těch ekonomických.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to byla paní kolegyně Pekarová Adamová. A vzhledem k tomu, že byly otázky, tak já to pořadí, tak jak mám, včetně přednostních práv dodržím. Ale ty odpovědi pan místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy může říct hned. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Děkuji mockrát. Protože jsem byl vyzván ohledně těch ekonomických opatření, tak jenom je upřesním. Padlo to, že ekonomická opatření ve smyslu podpory mají být současně s vyhlášením nějaké ekonomické restrikce. Ve středu začaly platit ekonomické restrikce, ve středu začala platit všechna opatření na podporu podnikatelů, a to podnikatelů pro restaurace, všechny ostatní provozovny, které byly zavřené, jinými slovy odizolované, současně podpora pro podnikatele ve sportu, současně podpora pro podnikatele v kultuře, současně podpora pro podnikatele tzv. dálkové zájezdové dopravy. Všechny tyto programy začaly v ten samý den platit. Všechny tyto programy jsme projednávali s hlavními podnikatelskými, zaměstnavatelskými a profesními svazy, shoda na nich byla a myslím si, že je to přesná ukázka toho, jakým způsobem se to má dělat.

A dovolte, abych si neodpustil ještě jednu jedinou věc. Já jsem byl u toho, když zde probíhala světová hospodářská krize mezi lety 2008 až 2010. Váš pan předseda poslaneckého klubu byl v té době ministrem financí. V té době jsme nedostali ani korunu, nikdo nejednal s podnikatelskými svazy, s jejich zastoupeními. A to, co realizujeme dneska, je absolutně nesouměřitelné s tím, jakým způsobem se tehdy komunikovalo a tehdy podporovalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak děkuji. Paní kolegyně Pekarová Adamová doplní své vystoupení a nebudu to brát jako faktickou poznámku.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za faktickou. Omlouvám se, že tedy porušuji to pravidlo, ale nemohu než nereagovat.

Co se týče ekonomické krize 2008, která začala pádem Lehman Brothers, tak ta rozhodně nebyla ve smyslu: my jako vláda vám zakazujeme, občané, někde vydělávat, podnikat a zavírejte vaše provozovny. Tak to nebylo, tak tady nevznášejte srovnání, které je naprosto nesrovnatelné. Tehdy nikdo nikomu podnikat, vydělávat nezakazoval. To jen aby to tady zaznělo.

Dál jste říkal: ve středu začala platit restrikce. Není to pravda. Restrikce, které se týkaly omezení otevírací doby, protože nejdříve byla do půlnoci, pak do deseti hodin večer, byly mnohem dřív. A v tu chvíli pro ty postižené, pro ty podnikatele, nepřicházela pomoc žádná. Takže začněte s tím, že nebudete některé věci poupravovat a že je budete lakovat víc narůžovo, než si zaslouží. A zároveň prosím, když tedy říkáte "začaly restrikce a okamžitě od té chvíle začaly běžet ty programy", tak si najděte své vyjádření z tiskových konferencí, které v té době byly. A tam jste říkal: budeme na tom pracovat, opatření přijdou, kompenzace bude. Neříkal jste: teď, tímhle okamžikem běží tato a tato konkrétní pomoc. Tak to prostě bylo, je to dohledatelné ve veřejných zdrojích.

A pokud tomu nevěříte, tak je potřeba se podívat na to, jak to řeší ti jednotliví postižení podnikatelé, jak se obracejí s těmi dotazy. Mnozí z nich se v tom dodnes opravdu nevyznají a nevědí, co se jich týká a co nikoliv. Takže to, že by ta veřejnost v tom byla dobře informovaná, je spíše než otázka toho, že by byla chyba na straně přijímače, chyba na straně vysílače.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Jsem tolerance sama. Já přečtu pořadí přihlášených. Nyní pan kolega Vít Rakušan, poté Radim Fiala, poté Martin Kupka. A to jsou zatím přihlášení do rozpravy. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, členky, členové vlády, já bych chtěl především také poděkovat za to, že tento bod byl zařazen. Chtěl bych poděkovat za vystoupení panu ministrovi Prymulovi. Samozřejmě spolu s ostatními sdílíme i ten smutek, že naši diskusi nemůže sledovat a některé naše otázky, které směřují především na něj v této době, nemůže osobně zodpovědět, nicméně chápu, že jeho pracovní vytížení je v této době enormní, a doufám, že se k odpovědím na naše otázky dostaneme v brzké době.

My si skutečně musíme uvědomit, a musíme si to uvědomit všichni, že jsme v nebývalé krizi, nesmíme si to zastírat a musíme tu skutečnost jako zodpovědní politici nahlas říkat. Já se tentokrát vyvaruji kopání do vlády, protože to skutečně nemá v této chvíli žádný, ale vůbec žádný smysl. Já naopak podporuji od začátku této schůze, abychom se na této schůzi tento týden věnovali jedině a pouze materiálům, které souvisejí s řešením covidové krize, abychom naopak jako poslanci, ministři ukázali občanům v České republice, že chápeme, v jaké situaci se reálně nacházejí, v jaké situaci se nacházejí naši podnikatelé, v jaké situaci se nacházejí zaměstnanci, v jaké situaci se nacházejí rodiče, rodičovská veřejnost, kteří musí pečovat o své nezletilé děti doma. Ale hlavně to, že si uvědomujeme, v jaké situaci se nacházejí v České republice zdravotníci.

My máme ten vrchol krize před sebou, ta čísla, která máme, to je pohled do zpětného zrcátka. Dojde jistě k eskalaci celé krize, a atmosféra v nemocnicích je velmi nervózní. Personál se na to připravuje už teď na pokraji svých psychických a mnohdy i fyzických sil. Čekají nás týdny, které Česká republika ve své novodobé historii nezažila, a naší povinností je, abychom se jako politici a poslanci v této době opravdu zabývali jen a výhradně pomocí těmto lidem, připravili pro ně maximálně možné, maximálně dobré podmínky k tomu, aby svoji práci byli schopni v této chvíli vykonávat. Proto apeluji na všechny kolegyně a kolegy, nedávejme na program této schůze jiné body než ty, které se skutečně týkají řešení covidové krize. Ukažme tentokrát, prosím, že budeme schopni táhnout za ten pomyslný jeden provaz, o kterém několikrát pan premiér hovořil, ovšem nikdy se nám to úplně nevedlo. Protože ve chvíli, kdy máme táhnout za jeden provaz, tak spolu musíme sdílet jednotný cíl. A tím jednotným cílem je určitě to, aby se nám podařilo porazit tuto epidemii, tuto vlnu pandemie, tu druhou vlnu, která prostě přišla, i když jsme si všichni přáli, aby nepřišla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP