(12.20 hodin)

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já vás seznámím s usnesením výboru pro sociální politiku z 55. schůze, která se konala dne 9. září 2020.

Po odůvodnění ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

1. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o náhradním výživném, sněmovní tisk 898;

2. zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Protože se tímto návrhem zabýval i ústavně-právní výbor, tak by některý z členů výboru nás měl informovat o projednání návrhu ve výboru. Já tady nemám ani žádný materiál z ústavně-právního výboru. Já myslím, že pokud nikdo nic nenamítá, tak se teď spokojíme s informací o projednání v garančním výboru.

V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Olga Richterová. Připraví se pan poslanec Bauer. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. K zákonu o náhradním výživném mám za klub Pirátů dva pozměňovací návrhy, které stručně představím.

Jde o to, že v okolních zemích, kde taková ustanovení platí, není omezení výplaty na dva roky. Nedává to totiž smysl, proč omezovat náhradní výživné 24 měsíci, dvěma lety. Takže jeden pozměňovací návrh se za nás týká vyloženě toho, aby nárok na náhradní výživné nezanikl po 24 měsících od první výplaty, tam nevidíme žádné logické zdůvodnění. Pokud stát chce děti podporovat, pokud stát chce vyrovnat alespoň ty nejmarkantnější sociální rozdíly, tak to má dělat do skončení nezaopatřenosti. To je první pozměňovací návrh číslo 6267, přihlásím se k němu ještě v podrobné rozpravě.

Druhý... (Obrací se na předsedajícího kvůli hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, paní poslankyně, oprávněně mě žádáte o to, abych zjednal pořádek. Dámy a pánové, prosím o klid, ať může paní poslankyně přednést svoje návrhy.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji. Druhý návrh se týká toho, že nejsme přesvědčeni, že dává smysl mít v zákoně pevnou částku. V tom zákoně je navržena limitní částka 3 tisíce korun. My bychom místo této fixní částky navrhovali navázání na násobek životního minima, čistě z toho důvodu, aby se z důvodu inflace nemuselo sahat do zákona, nemusel otevírat tento zákon a namísto toho by čistě vláda řešila valorizaci životního minima. Do budoucna bychom si samozřejmě i u životního minima přáli automatismus. Hovoří se o něm. Takže ten návrh je místo 3 tisíc korun v současnosti nejbližší násobek, je to 0,78násobek životního minima jednotlivce. To by bylo vlastně při navrhovaném koeficientu nejblíže té navržené částce, bylo by to 3 011 korun.

Děkuji za zvážení těchto dvou pozměňovacích návrhů. U toho druhého jde o obecný princip, aby nebylo neustále třeba v důsledku inflace valorizovat zákony, ale aby v nich byly koeficienty životního minima a podobných částek, které by se pak aplikovaly při valorizaci plošně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do podrobné rozpravy je dále přihlášen pan poslanec Jan Bauer. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, já jsem se za náš poslanecký klub velmi podrobně k tomuto návrhu zákona vyjádřil již v prvním čtení včetně toho, že jsem podal návrh na zamítnutí, ale dovolte mi jenom zkráceně dvě poznámky.

První poznámka spíše směřuje na současnou paní ministryni financí Alenu Schillerovou. Je ironií osudu, že zrovna v tomto druhém čtení musíte tento návrh zákona předkládat vy, protože ve svém příspěvku v prvním čtení jsem si právě vypůjčil vaše názory, kdy jste k tomuto návrhu byla hodně skeptická, kdy jste říkala něco ve smyslu, že stát nemůže suplovat zodpovědnost rodičů, a že pokud tento návrh projde, tak nevytváříme nic jiného než další nové mandatorní výdaje státního rozpočtu, a v podstatě přicházíte s novou sociální dávkou. Od té doby se nic nezměnilo, takže já na tom samozřejmě trvám.

Druhá poznámka, kam směřuje vlastně naše kritika. My nezpochybňujeme skutečnost, že rodiče, kde se neplatí alimenty, skutečně se svými dětmi zůstávají většinou sami bez pomoci svých partnerů a je opravdu nutné, aby se těmto rodičům pomohlo. Na druhou stranu než tato pomoc přijde, tak by stát měl skutečně zařídit a zefektivnit stávající vymáhání. Já už možná podesáté vyzývám současnou paní ministryni spravedlnosti, minulého ministra spravedlnosti Kořínka (Kněžínka?), aby skutečně zefektivnili současné nefunkční vymáhání alimentů, a až poté, co toto udělají, ať případně přijdou s nějakým návrhem zákona, a vy jste od té doby neudělali vůbec nic a jediné, s čím přicházíte, je, že zavádíte, nebo pravděpodobně zavedete, pokud tento návrh zákona bude schválen, novou sociální dávku, která bude pravděpodobně stát daňové poplatníky přibližně 860 milionů ročně a další desítky milionů korun na samotnou správu.

Logicky se pak člověk musí ptát, jestli by nebylo možná lepší ty peníze pak těm rodičům, spíše těm samoživitelkám, přímo rozdat, protože správa těchto dávek bude stát opravdu desítky milionů korun. A logicky se občané této země musí zeptat, na co se příště budeme skládat, na jaké další věcí se příště budeme skládat, když na vyplácení nebo na vymáhání alimentů v tomto případě stát selhává a mimo jiné bude selhávat i do budoucna, protože podle důvodové zprávy vymožitelnost prostřednictvím státu se bude pohybovat někde v úrovni 10 %.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Kateřina Valachová je přihlášená. Nehlásí se do rozpravy. Tak je přihlášen Marek Benda v tuto chvíli jako poslední do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní místopředsedkyně vlády, vážené dámy, vážení pánové, dvě první vystoupení jako předsedy ústavně-právního výboru, protože tady bohužel nebyla přítomna určená zpravodajka, paní kolegyně Procházková, která nemohla říci, že ústavně-právní výbor neprojednal tento tisk, nebyli jsme garančním výborem, bohužel vzhledem k času a tlaku, který je na nás vytvářen, jsme se bohužel k náhradnímu výživnému nedostali, čili zpravodajkou byla paní kolegyně Procházková a ústavně-právní výbor to neprojednal. To je první sdělení.

Druhé je spíše už teď moje osobní, nikoliv jako předsedy ústavně-právního výboru. Já pokládám tento návrh zákona za něco naprosto nemravného. Prostě mám dojem, že představa toho, že stát má doplácet, a ještě to bude jako propagovat, říkat, jak je to všechno bezvadné, lidem za to, jak se chovají, místo toho, aby jim říkal chovejte se k sobě slušně. Pokud si někdo bere nějaký závazek, například že si vezme nějakou ženu nebo muže, například že si udělá nějaké dítě, tak ten se o to má starat, a ne že stát na sebe bude stále a stále přebírat povinnosti za své občany a pořád jim říkat, vy za nic neodpovídáte, když bude nejhůř, my to vždycky zatáhneme.

Takže já pro tento návrh zákona - vždyť nejde o dílčí výhradu. Úplně fatálně nesouhlasím s tím, abychom z občanů snímali tuto zodpovědnost a tvářili se, že ji nemají.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Bauer, ale já musím dát přednost faktické poznámce. Takže paní poslankyně Alena Gajdůšková, která se přihlásila s faktickou poznámkou, promluví jako první. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP