(15.30 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Probírali jsme to v Senátu dlouho. My jsme zvolili skutečně variantu, která kompenzuje jenom to, co vlastně - já nechci použít slovo sebrala, ale ten dopad, který přinesla ta výplata kompenzačního bonusu, jenom ta vratka daně ze závislé činnosti v případě krajů. Nic víc. Kraje nedostanou nic navíc. Považuji to za - a koneckonců paní ministryně to potvrdila v Senátu, škoda, že to nepotvrdila tady ve Sněmovně, docela jsem to čekal - férový návrh. Přesně tato slova použila paní ministryně v Senátu. Ano, považuji to skutečně za racionální, rozumný návrh. Tento návrh má podporu Svazu měst a obcí a dalších profesních organizací obcí, jako jsou Sdružení místních samospráv, a dalších profesních spolků.

Těch 300 korun přináší dopad do státního rozpočtu asi 3,2 miliardy a i v krajích s nejmenším počtem obyvatel, jako je třeba Karlovarský kraj nebo Liberecký kraj, Vysočina, Pardubický kraj, tak kompenzuje alespoň ty skutečné výpadky na dani ze závislé činnosti. Nic víc. Je to víceméně minimální varianta. Já jsem naprosto přesvědčen, i když samozřejmě zodpovědnost má paní ministryně, že je to varianta ufinancovatelná i ze schváleného státního rozpočtu s tím obrovským schodkem.

Víte, často se v souvislosti s debatou o příspěvku krajům uvádělo, že se jedná o takové nějaké předvolební téma. Nebylo a není to pravda. Dnes máme již po krajských volbách. Podívejte se, já jsem už dnes odstupující radní Plzeňského kraje, nebyl jsem ani zvolen zastupitelem, ale nic to nemění na mém názoru, že prostě je namístě, je to slušnost, těm krajům ty výpadky daní -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké odpoledne, pane senátore, já vás na chvilku přeruším. (Senátor Vilímec pokračuje v projevu.) Pane senátore! (Ano?) Chviličku vás přeruším.

Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Musím říct, že je tady takový hluk, že panu senátorovi vůbec nerozumím, co říká, a myslím si, že je to velmi vážný problém i pro záznam z tohoto jednání. Pokud diskutujete jiné téma, než je kompenzační bonus, tak zásadně v předsálí. Nenuťte mě, abych ty, kteří ruší projednávání, jmenoval. Já ještě počkám. Pořád tady není dostatek... Ještě chvilku, pane senátore.

 

Senátor Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. (Mpř. Filip: Prosím, pokračujte.) Já už to zkrátím. Myslím, že není třeba už dále věci dodávat. Jsem přesvědčen, že neexistuje žádný argument proti adekvátní podpoře krajů v situaci, kdy stát uměle zasáhl do systému rozpočtového určení daní a výrazným způsobem ovlivnil autonomní vývoj daňových výnosů krajů a obcí. Tu podporu dostaly obce. Teď je namístě, aby ji dostaly i kraje. Žádám vás proto o podporu tohoto pozměňovacího návrhu Senátu. Víc k tomu nechci dodávat.

Často paní ministryně mluví, že je potřeba, abychom se z té současné krizové situace proinvestovali. Tak asi v případě krajů, pokud jim vezmeme peníze, tak se těžko mohou proinvestovat. Koneckonců - poslední poznámka, jenom abyste si to uvědomili - návrh státního rozpočtu, který budete v příštím, nebo v tomto týdnu projednávat, předpokládá schodek hospodaření krajů ve výši asi 1,5 nebo 2 miliardy korun. Takže skutečně rozpočty krajů bezedné nejsou, a já vás proto žádám, abyste přistoupili na minimální kompenzaci těch výpadků, tak jako se to udělalo ve větším rozsahu i v případě obcí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jednou hezké odpoledne. Děkuji panu senátorovi Vladislavu Vilímcovi. Ještě než budeme pokračovat, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny od pana poslance Antonína Staňka z dnešního jednání po celý jednací den ze zdravotních důvodů.

Pokračovat budeme vystoupením zpravodaje garančního výboru Kamala Farhana, který se nehlásí, a v tom případě mohu ještě před otevřením rozpravy vyhovět dvěma přihláškám s přednostním právem, a to je nejdříve předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a poté pan předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Nyní tedy pan předseda Stanjura ještě před otevřením rozpravy. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nevím, jestli bude souhlasit pan předseda Jurečka. Já jsem předpokládal, že otevřete rozpravu, aby případně na mé vystoupení mohli reagovat ostatní. Takže já nevidím problém otevřít rozpravu s tím, že bych byl první řečník v té otevřené rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já samozřejmě, pokud s tím kolega Jurečka souhlasí, tak - a já jsem to měl takto od pana předsedy předáno, že to je před otevřením rozpravy. Takže nyní otevírám rozpravu a prvním přihlášeným s přednostním právem je Zbyněk Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já budu mluvit přímo k paní ministryni. První, co mě napadlo, takové okřídlené rčení: sliby se slibují a blázni se radují. Moji kolegové ze Senátu, členové našeho senátorského klubu, mi řekli, že měli příslib od paní ministryně, že podpoří senátní verzi. Slyšeli jsme dneska, jak to dopadlo. Sliby se slibují, blázni se radují.

Paní ministryně si tady povzdechla, že to trvá dlouho a že to mohlo být rychleji. Ano, takový zákon může být rychleji schválen v obou komorách, pokud si ovšem vláda uvědomí, že má debatovat i s opozicí předem, než se to schvaluje v Poslanecké sněmovně. Mnozí jsme na to upozorňovali. Pokud by vláda aspoň v něčem vyhověla opozici, byla velká šance, že ten návrh zákona by nám Senát nevracel. To je dlouhodobý problém, kdy vláda spoléhá na to, že má tady většinu, a zapomíná, že v druhé komoře tu většinu prostě nemá, a pak to vypadá, že to trvá dlouho, ale může za to tvrdohlavost vlády, ne správné připomínky kolegů senátorů.

My budeme hlasovat pro senátní verzi, protože je lepší. Myslím, že návrh kompenzace pro kraje nespadl z nebe, debatuje se o tom několik měsíců. Senátoři už vlastně slevili a představili kompromisní návrh, který už vychází z reálných čísel, ne z odhadů Ministerstva financí, protože Ministerstvo financí přestřelilo své odhady, kolik vyplatí v jarním kompenzačním bonusu, a z toho vycházely ty původní návrhy, aby to bylo 500 korun na obyvatele. Takže já bych ocenil v této chvíli střízlivost tohoto návrhu Senátu jako celku.

A ta druhá věc je ještě závažnější. Musím říct sebekriticky, že jsme o tom málo hovořili v nouzovém stavu, ve stavu legislativní nouze, v Poslanecké sněmovně. A skutečně se chci zeptat paní ministryně, zda je to úmysl vlády.

První otázka. Ví vláda, že živnostníci mají zaměstnance? Ví o tom vláda? Já myslím, že o tom ví, že to není žádné překvapení. Nechápu, když vláda zavírá provozovny, že staví živnostníky před tuto volbu: Buď dostanou kompenzaci na své zaměstnance a já nic, anebo naopak - pro sebe, abych přežil, dostanu 500 korun na den, ale holt nebudu mít na mzdy pro své zaměstnance. K čemu je tomu živnostníkovi ten slavný program Antivirus A i B, když ho nemůže využít - ze zákona? Kde je tady nějaká kumulace kompenzací pro konkrétního podnikatele, o kterém mluvila paní ministryně? Nikde! A pravděpodobně to není opomenutí, ale úmysl. A já v tom tu logiku vůbec nevidím. Je dobře, že tam je souběh s tím COVID - Nájemné, i když ten argument vlády je takový slabý, že se to netýká letního období, ale znova jsou uzavřeny provozovny v těchto dnech, v těchto týdnech, znova musí platit nájemné ti, kterým vláda už zavřela provozovny. A já teď nezpochybňuji ten fakt a nevedu debatu o tom, jestli to bylo dobře, nebo správně. Tak budeme přijímat nový program, zase slavnostně náš multiministr vyhlásí, a pak budeme novelizovat ten zákon, protože paní ministryně je proti tomu, aby ten souběh byl umožněn. Ale zkuste vysvětlit ne nám, zkuste, paní ministryně, vysvětlit živnostníkům, kteří jsou bez příjmů, mají zavřenou provozovnu, mají pět, šest, sedm, osm zaměstnanců, že na rozdíl od velkých firem, které čerpají Antivirus A i B, oni na své zaměstnance nedostanou ani korunu se zdůvodněním údajného souběhu podpor. Ale to podporujeme úplně někoho jiného! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP