(10.00 hodin)

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená paní poslankyně, dovolte, abych reagovala na vaše podněty. Reakci na otázky obsažené v interpelaci číslo 1357 ve věci kompenzace krajům jsem již uvedla ve své písemné interpelaci, vy se na ni i odkazujete, kterou máte k dispozici v rámci sněmovního tisku číslo 1016.

Úvodem si dovolím potvrdit, že celkový negativní dopad z titulu daňového bonusu, který byl vyplácen na základě zákona, v podstatě nebyl zdaleka tak velký, jak jsme počítali v těch odhadech. Můžete to kritizovat, či nikoliv, ale v podstatě se těžko to dalo přesně predikovat, kolik lidí si o kompenzační bonus požádá. Takže ono to nakonec bylo zhruba něco do 7 mld. u obcí a 2,7, říkala jsem to i včera, v rámci rozpočtu, 2,7 pro kraje, a to už počítám i tu částku, kterou odhadujeme teď na podzim. To je dopad důsledku kompenzačního bonusu. A to, že to nešlo nijak udělat, to už myslím, že jste tady všichni nějakým způsobem akceptovali a že už nekritizujete ani to, že skutečně pokud jsme měli pomoci účinně živnostníkům, osobám samostatně výdělečně činným, jednatelům malých eseróček, dohodářům, tak jsme to museli udělat přes Finanční správu a vzít to ze sdílených daní. A protože bonus na děti se bere ze závislé činnosti, tak to šlo ze závislé činnosti. Takže je to 2,7 pro kraje. Dopad kompenzačního bonusu.

A proti tomu stojí, a já vím, že vy to tady zpochybňujete, ale prostě ty peníze jsou jasně dané, proti tomu stojí 21,6 mld., na kterých se dohodl pan premiér Andrej Babiš s úřadujícím šéfem Asociace krajů panem, nevím jestli už bývalým hejtmanem, Běhounkem, a prostě dohodli se na tom, že se to bude takto kompenzovat. Že se to bude kompenzovat těmito penězi. A víte, někdy v roce 2016 Andrej Babiš coby ministr financí se s kraji dohodl, že bude pomáhat dofinancovávat silnice II. a III. tříd, a stalo se z toho pravidlo. Na ty silnice II. a III. tříd, když se převáděly na kraje, tak se vyčlenily peníze v RUDu, já jsem to tu říkala několikrát, když se projednával návrh Libereckého kraje, akorát se na to zapomnělo. Protože ty peníze nemají mašličky. Ale dokonce jsem si nechala namodelovat od svých kolegů, jestli všechny kraje bezezbytku ten podíl z RUDu, který byl tehdy vyčleněn na peníze na silnice II. a III. tříd, využívají - a nevyužívají to všechny. Přesně ten podíl. Protože ony nemají mašličky. Andrej Babiš začal s tím, pak se z toho, byla konjunktura, chtělo se pomáhat a už se z toho stalo pravidlo. To nám přece každý rok dáváte! Ale v tom RUDu to ty kraje dostaly. Dostaly to tam. Je to popsané, tady jsem to měla, když se tady probíral návrh Libereckého kraje, tak jsem to tu přesně četla. Citovala jsem z předkládací zprávy, z důvodové zprávy.

Takže polemika, která se neustále vede, tak já chci ještě připomenout, že v letech 2015 až 2019 ty prostředky činily navíc, nad rámec RUDu, ze SFDI 18,82. A tuto podporu je prosím potřeba chápat jako mimořádnou pomoc regionům ze strany státu, a nikoliv jako všední záležitost. Prostě v RUDu dostaly kraje kdysi peníze, když se to na ně převádělo. Pak se rozhodla vláda minulá i tato - a nechceme to vyčítat, je to skutečně mimořádná pomoc - pomáhat každý rok. Pomáhali jsme i teď v té krizi. Na úkor schodků, pro které vy jste notabene ani nehlasovala, aby se mohlo právě pomáhat i těm krajům. A teď se z toho stalo jakési pravidlo. A najednou se volá zase po RUDu, takže opět se dá RUD a zase se na to zapomene. Prostě to takhle není možné. Ten RUD prostě nemá mašličky. Takže ty peníze, i když na to byly vyčleněny, tak prostě je celá řada krajů, které je tam v plném rozsahu nedávají. A zase jsou kraje, které ano, takže to je potřeba si takto říct, že tam ty peníze byly alokovány.

Ve dvou fázích reformy veřejné správy, znovu to připomínám, byly na kraje převedeny nejen kompetence, ale i v rámci rozpočtového určení daní adekvátní celkové finanční zdroje ve výši 39,6 mld., tehdy, vyjádřeno ve výchozí úrovni roku 2005, čímž došlo k vymezení daňových podílů na příslušných daňových výnosech tak, aby mohly kraje převedené kompetence vykonávat samostatně. Uvedené se odehrálo na úkor podílu státního rozpočtu. Smyslem reformy veřejné správy tak rozhodně nebylo vytvořit dvojkolejné financování, a z uvedeného je zřejmé, že systém financování krajských silnic v rámci RUD již tak byl nastaven v minulosti. Takže to jenom připomínám, na co se prostě zapomnělo, a je to doložitelné, měla jsem to tady, vy si na to vzpomínáte, tady jsem to přímo citovala, citovala jsem pasáže z příslušných legislativních textů, které s tím tehdy souvisely.

Já tady nechci vyčítat a nechci se hrdlit o to, že jsme tady dali lidem do sociálních služeb, záchranářům, zdravotníkům. Dali. Dali jsme to z toho navýšeného schodku. Dali jsme to proto, že jsme cítili, že to jsou teď v tuto chvíli nejpodstatnější a nejvýznamnější lidé a hrdinové dnešní covidové pandemie. Nechtěli jsme lišit, jestli pracují v krajské nemocnici nebo v krajském sociálním zařízení, nebo ve státním. Těch státních je samozřejmě méně, kdybych třeba vzala systém sociálních služeb. Dali jsme to všem a nerozlišovali jsme. Takže by bylo třeba i moudré nebo možná i velkorysé z vaší strany, kdybyste to uznali, že jsme to všechno brali jako vstřícný krok táhnutí za jeden provaz, a snažili se do té vlády se neustále takto netrefovat.

Já připomínám tento graf, připravili mi ho kolegové. (Ukazuje.) Je do roku 2020, protože 2021 by byla zatím jenom spekulace. Červená trajektorie jsou zůstatky jenom kraje, teď prosím, jenom kraje, na účtech. Modrá je zadlužení. Kraje na tom nejsou vůbec špatně. Na účtech mají teď ke konci roku 2020 asi 51 mld. a zadlužení v podstatě je také velmi nízké. Takže nejsou v takové krizi. I proto jsem - já jsem nehlasovala - ale nepodpořila jsem senátní vratku, protože my teď ty peníze potřebujeme skutečně pro lidi a pro firmy.

A máme už omezenou alokaci na vládní rozpočtové rezervě. Nevím, co se ještě může během pár týdnů všechno stát. Mohu hospodařit jenom s tím, co je na vládní rozpočtové rezervě. Není to žádná velká částka. To není o tom, že schodek státního rozpočtu třeba byl teď kolem 300 mld. To je vztah příjmů a výdajů. To je o tom, kolik je na vládní rozpočtové rezervě. Víc utratit nemůžeme. A v tuto chvíli prostě ty 3 mld., které by to stálo, by skutečně mohly chybět lidem nebo firmám. Říkala jsem vám, že v pondělí jsme schvalovali mimořádnou alokaci navýšení prostředků pro Ministerstvo práce a sociálních věcí na ošetřovné, na nemocenské, to jsou všechno věci, které se nedaly úplně predikovat. Tam ty položky rostou, bylo to 8 mld. Takže skutečně je to teď o těch prioritách. A priority jsou tady. Takže je to 21,6 mld., zpochybněte si to, jak chcete.

Ochranné pomůcky, co tady citujete nějakého hejtmana, když už jste ho citovala, měla jste ho jmenovat. Pokud byste ho jmenovala, bylo by to fér. Já bych to hned přednesla, pokud bude zítra vláda, nebo v pondělí, hned bych to přednesla panu vicepremiérovi Hamáčkovi. Požádala bych ho, aby to vyšetřil na Ústředním krizovém štábu případně, aby se k tomu vyjádřil. Takže já si myslím, že takové nějaké jedna paní povídala, nejmenovaný hejtman, jmenovaný. Jmenujte ho, řekněte, kde má problém. Ty ochranné pomůcky stály 1,8 mld., a budeme to řešit. Jsem připravena. Ale že nás to stálo 1,8 mld., že jsme to projednávali, že jsem podepsala to rozpočtové opatření, o tom prostě není pochyb. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP