(0.50 hodin)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Můžeme pokračovat? (Předsedající: Prosím.)

Vzhledem k tomu, že jsme prohlasovali A5, tak teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu G2 pana kolegy Volného, což je změna pozměňovacího návrhu A5, a sice předsunutí účinnosti. Rozpočtový výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 39, přihlášeno 101 poslanců, pro 76, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu L2 pana kolegy Hrnčíře a týká se vyloučení veřejné podpory pro akciové společnosti rozdělující zisk akcionářům mimo Českou republiku. Rozpočtový výbor bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 40, přihlášeno 101 poslanců, pro 29, proti 38. Návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrhy ve skupině pozměňovací návrhy obsahující změny zákona o spotřebních daních. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A6 pana kolegy Volného a jedná se o snížení sazby spotřební daně u motorové nafty o jednu korunu. Rozpočtový výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 41, přihlášeno 100 poslanců, pro 79, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Protože byl přijat A6, tak už se nebude hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem K a budeme rovnou hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem T paní poslankyně Vostré. Jedná se o úpravu pozměňovacího návrhu A7, doplnění úpravy doprodeje jednotkových balení s dosavadní sazbou daně. Rozpočtový výbor doporučuje. T jako Tomáš.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 42, přihlášeno 101 poslanců, pro 63, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Vácha. Prosím.

 

Poslanec František Vácha: Já bych chtěl k hlasování číslo 38, to byla zas ta elektromobilita. Já jsem hlasoval pro, na sjetině mám, že jsem se zdržel. Tady mám sjetinu. (Ukazuje.) Takže bych chtěl zpochybnit hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Takže budeme hlasovat o námitce pana poslance Váchy, který chce zpochybnit hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 43, přihlášeno 101 poslanců, pro 93, proti žádný. Námitka byla přijata. Paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Takže budeme opětovně hlasovat o pozměňovacím návrhu Q6, jestli se nepletu. Quido. Opět pan Petr Dolínek, přesunutí nabíjecích stanic do druhé odpisové skupiny, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Nesouhlasné potřetí.) A stanovisko výboru? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 44, přihlášeno 101 poslanců, pro 47, proti 13. Návrh byl zamítnut. Tak, budeme pokračovat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Pokračujeme. Vzhledem k tomu, že byl přijat pozměňovací návrh pod písmenem T, nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh A7 ve znění přijatého návrhu T. Jedná se o zvýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků a zahřívaných tabákových výrobků a doprodej. Rozpočtový výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 45, přihlášeno 101 poslanců, pro 62, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Tím pádem už nebudeme hlasovat G1, nebudeme hlasovat E, nebudeme hlasovat R3, nebudeme hlasovat H. A přejdeme k pozměňovacímu návrhu Q4, Quido 4, pan Petr Dolínek, a jedná se o posun účinnosti zvýšení sazby spotřební daně z tabákových výrobků. Rozpočtový výbor: bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 46, přihlášeno 101 poslanců, pro 38, proti 23. Návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh obsahující změnu zákona o účetnictví. Je to A8 pana kolegy Volného a týká se Sbírky listin a účetní závěrky. Rozpočtový výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 47, přihlášeno 101 poslanců, pro 100, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrhy obsahující změny zákona o dani z přidané hodnoty. Začneme pozměňovacím návrhem N1 jako Naďa pana kolegy Jakuba Jandy a týká se to zvýšení limitu obratu zakládajícího status plátce DPH z 1 milionu na 2 miliony korun od 1. 7. 2021. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 48, přihlášeno 101 poslanců, pro 49, proti 9. Návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh N2 jako Naďa 2 - 6595 pana poslance Jandy a týká se to zvýšení limitu obratu zakládajícího status plátce DPH z 1 milionu na 2 miliony od 1. 1. 2022. Rozpočtový výbor: bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 49, přihlášeno 101 poslanců, pro 49, proti 9. Návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu L3 jako Lucka pana kolegy Hrnčíře a týká se to zvýšení limitu obratu zakládajícího status plátce DPH z 1 milionu na 1,2 milionu korun. Rozpočtový výbor: bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 50, přihlášeno 101 poslanců, pro 47, proti 6. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: L5 nehlasujeme, protože to je totožné s L3. A nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D jako Dana pana kolegy Řehounka a týká se to zařazení subjektů vykonávajících veřejnou správu spočívající v nakládání s odpadem mezi osoby povinné k dani. Rozpočtový výbor: bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 51, přihlášeno 101 poslanců, pro 11, proti 17. Návrh byl zamítnut. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP