(10.40 hodin)
(pokračuje Blatný)

Byl zde vznesen dotaz na to, jakým způsobem je celé opatření a jeho fungování hodnoceno. Právě proto byl vyvinut ten systém PES, o kterém jste zde všichni mluvili, a ten mimo jiné umožňuje získávání dat, která jsou kontinuálně použitelná k vyhodnocování. A já jsem krátce poté, co jsem nastoupil do funkce, řekl, že chci, aby vznikl jakýsi poradní orgán, nebo skupina, grémium, jak to chcete nazvat, ministra, ve kterém budou zástupci všech parlamentních politických stran, zástupci všech oblastí, komory, hospodářská, lékařská, Svaz průmyslu atd., zástupci zdravotních výborů. Na tomto se od té doby pracuje. Byl vytvořen statut tohoto tělesa a já dělám všechno pro to, aby všechny dotyčné instituce mohly být ještě v průběhu tohoto nebo začátkem příštího týdne osloveny. A předpokládám, že toto grémium se bude pravidelně, minimálně jednou týdně scházet a bude to místo, kde se všichni dozvědí tyto informace z první ruky. Nedělám si iluze, že se vždy na všem shodneme, ale snažím se udělat všechno pro to, aby informace byly přeneseny napříč celou společností a bylo možno zohlednit názory, které jsou často tak rozdílné, jak to je jenom možné.

Pokud se týká toho, jak dlouho má ten systém PES platit, a toho, že v něm vlastně není úroveň nula. Ten systém je vymyšlen tak, aby nás provázel epidemií. Ve chvíli, kdy budeme moci konstatovat, že se dostala pod kontrolu plně, tak je možno tento systém opustit a přejít do standardních nástrojů. Stejně tak prosím upozorňuji, jakkoli si to nikdo z nás nepřeje, že ten systém má pět škál, ale když se stane něco, co je neočekávatelné, a opravdu si to nikdo nepřeje, klidně může dojít i k riziku, které je větší, než je stupeň pět. Proto jenom říkám, že tento systém pokrývá výseč těch událostí tak, jak si ji nyní umíme představit a jak ji umíme definovat. Ještě se k tomu vrátím v odpovědi na další dotazy.

Pokud se týká testování, tak jen pro vaši informaci zopakuji, že v současné době, kdy se provádí většinou kolem 30 až 35 tisíc testů denně, většina z nich je stále pomocí metody PCR, třeba během včerejšího dne bylo vydáno více než 40 tisíc žádanek s žádostí o provedení testů, tak při cenách, které jsou v současné době platné, se jedná o sumu, která se blíží 2 miliardám za měsíc, protože je to 30 tisíc krát zhruba 2 tisíce na den. To znamená, to jsou obrovské prostředky, které samozřejmě nejsou srovnatelné s tím, co bychom ztratili, kdybychom třeba na den zastavili celou ekonomiku, ale jsou to peníze nemalé a je třeba je vynakládat smysluplně. I proto se kloníme spolu s ostatními zeměmi Evropské unie, aby byly čím dále tím více používány ty testy rychlé, antigenní, ale nemají nahradit ve všech případech PCR testy. Mají se s nimi skloubit tak, abychom dosáhli optimálních výsledků za optimální náklady.

Ptali jste se, zda je adekvátní a srovnatelná funkce jednotlivých hygienických stanic a zda to v uvozovkách stíhají. V současné době to stíhají, já už jsem to říkal, ta trasovatelnost je téměř 100 %, ale jsou mezi nimi rozdíly. A funguje to velice dobře právě díky podpoře centrálního řídícího týmu, systému chytré karantény a připravovanému systému Rosomák. Toto řídí vládní zmocněnec pan Dzurilla.

Chtěl bych se přidat k tomu, co tady řada z vás poslanců řekla. Chtěl bych nesmírně poděkovat lidem, všem lidem, jak těm, kteří nakupují, tak těm, kteří prodávají, živnostníkům, podnikatelům a obchodníkům za skvělé a zodpovědné chování. Ano, všichni máte pravdu, ten dík patří zejména jim a bez jejich zodpovědného chování by nikdo nic nezmohl a epidemii bychom pod kontrolu nedostali.

Nouzový stav není tím, co by mělo zdržovat elektivní výkony, jak zde bylo konstatováno. Naopak je to i ten důvod, proč žádáme o nouzový stav, abychom co nejdříve mohli plně uvolnit nemocnice a umožnit právě péči o ostatní osoby, které nemají koronavirus. Když zde bylo citováno, tuším, prvním z řečníků, že je možno všechno řídit pouze krajskými hygienickými stanicemi, potom si dovolím nesouhlasit, protože tak jak jsou nastaveny stávající zákonné normy, potom krajské hygienické stanice jsou oprávněny provádět nařízení a nějakým způsobem ovlivňovat životy lidí pouze v daných ohniscích, nejsou oprávněny provádět plošná opatření.

Další dotaz se týkal toho, jakým způsobem bude nakládáno s těmi domovy seniorů a podobnými zařízeními, které testy nakoupily za své. Vzhledem k tomu, jakým způsobem byla nastavena úhrada, a byl jsem o tom ujištěn i pojišťovnami, i tam, kde si tyto testy nakoupili za své peníze, tak ve chvíli, kdy vykážou tento výkon, tak by jim měl být uhrazen nejenom tento výkon, ale případně i ty testy. Nebudou to velké počty, ale myslí se na to a je snahou to takto vyřešit.

Byl zde dotaz jakéhosi předpokladu, co se bude dít během Vánoc, co se bude dít později, a také dotaz na to, kdy konečně dojde k úplnému zrovnoprávnění nebo zestejnění podmínek pro všechny obchodníky, živnostníky. S tímto prosím počítá úroveň číslo tři. V té chvíli sice stále platí určitá opatření, ale ruší se omezení na to, že jsou omezeny pouze obchody nebo provozovny s vybraným sortimentem nebo službami. To znamená, od úrovně číslo tři si všichni mohou jít koupit boty, mohou si je jít opravit, mohou si zajít ke kadeřníkovi atp. A v té nejoptimálnější variantě je možné, že k tomuto dojde 30. 11. Já vám to prosím zde neslibuji, nemohu a nechci to slíbit, ale říkám, že je to možnost, o kterou se můžeme snažit. A určitě - nebo určitě se nedá říct nikdy, ale s velkou mírou pravděpodobnosti k tomu opravdu dojde v předvánoční čas.

Pokud se týká často diskutovaného nedělního uzavření. Prosím, řada z nás jezdí určitě na návštěvy do Německa, do Rakouska, případně do Polska. Řada z těchto zemí bez ohledu na koronavir prostě má v neděli zavřeno. Někde je to kvůli víře a kvůli tomu, že lidé preferují návštěvu Božího stánku před stánkem konzumním, někde je to proto, že jsou v dané zemi silné odbory. Ale jsou země, které to tak mají nastaveno, a nemyslím si, že by lidé v těch zemích trpěli, měli hlad nebo se jim něčeho nedostávalo. A když vím, že za tento ústupek, jakkoli se někomu může zdát nepříjemný, získám jeden den, kdy signifikantně omezím mobilitu všech lidí, protože nejdou nakupovat, a to je v naší zemi jeden z nejčastějších důvodů, proč lidé vycházejí ze svých domovů, tak si myslím, že to stojí za to. A to byl ten důvod, proč to bylo takto nastaveno.

Dotaz, který už byl řečen jednou, já ho zde zopakuji, protože se zde zmiňoval v řeči několika z vás. Vánoce budou nejspíše v úrovni číslo tři a z toho lze ledasco extrapolovat. Toto vám dá odpověď na otázku, které provozovny a které obchody budou otevřeny, toto vám dá odpověď na to, jakým způsobem bude nastaveno ubytování. Například v úrovni tři ubytovací kapacity nejsou omezovány. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP