(11.20 hodin)
(pokračuje Feri)

Já rozumím, že to pro ministerstvo asi je těžké, že je lepší jako jít na tu pandemii s kanónem, a takhle má nabito, jenom když je nouzový stav. Že to dá práci. Že teď bylo zase ministerstvu shozeno to mimořádné opatření, které se týkalo nošení roušek, což vyvolalo chaos, protože ta mediální zkratka byla: roušky se nemusí nosit. Že soud rozhodl, že to bude zrušeno až k nějakému budoucímu datu, aby se dal ministerstvu prostor na to to napravit, to je věc druhá. Asi mějme také na paměti, že soudy nemusí být tak vstřícné do budoucna, když se bude opakovaně přicházet s opatřeními, která jsou chabě odůvodněna.

Já rozumím, že tady všichni děláme politiku a že máme nějaký politický názor. Ale podívejte se do těch materiálů. Podívejte se, co nám sem vláda dává. Podívejte se, jak neodůvodněné jsou ty žádosti, ty návrhy. Jak neodůvodněná jsou ta opatření. Je pandemie, musíme ji vyřešit. Takhle jednoduché. Jenže to nejde, to prostě není možné. A i z argumentace soudu se to naprosto jasně podává. Když si tady přečtu rozhodnutí, to nedávné, kterým se to zrušilo: Neznamená to však, a v demokratickém právním státě ani znamenat nemůže, že by odpůrce - to znamená Ministerstvo zdravotnictví - mohl mimořádných opatření ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví, jež jsou v souladu s dříve uvedeným nepochybně způsobilá i zasahovat do základních práv a svobod adresátů, využívat zcela podle svého volného uvážení, aniž by důvody jejich přijetí a své úvahy alespoň stručně zdůvodnil a tyto důvody také přezkoumatelným způsobem opřel o příslušné podklady. - To znamená, nestačí "je pandemie", musíme ji vyřešit. Ale musí tam být jasně odůvodněno jak v mimořádných opatřeních Ministerstvo zdravotnictví, tak i v krizových opatřeních vlády, co, proč a jak. Takto je to jednoduché a ministerstvo to ani po půl roce pandemie nezvládá.

Dámy a pánové, náš poslanecký klub podpoří prodloužení nouzového stavu o toliko, maximálně na čtrnáct dní. Ale chtěli bychom požádat vládu aspoň o trochu vstřícnosti v tom, že nebude chodit kolem horké kaše a řekne: chceme fungovat v nouzovém stavu až do jara. My s tím budeme nesouhlasit, ale je to rozhodně lepší, než dělat z nás blázny a dělat blázny i z veřejnosti. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan předseda Jakub Michálek, připraví se pan poslanec Bojko. Prosím, máte slovo. Já se omlouvám, je zde faktická poznámka, já jsem ji přehlédl, paní poslankyně Kateřina Valachová se přihlásila s faktickou poznámkou. (Hlasy z pléna, že nejsou faktické poznámky.) Tak máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo vlády, vážení ministři, já se připojuji k té otázce, která tady zazněla, proč vláda tlačí lidi do supermarketů, zatímco jsou malé krámky zavřené. Já jsem rád, že pan ministr zdravotnictví tady uznal, že to je diskriminace českých krámů a že to není správná cesta.

Takováto opatření všechna by měla být podložena daty. A to, o čem se tady bavíme, je, že oblečení, boty nebo třeba vánoční dekorace si můžete nakoupit v supermarketech, zatímco malé obchůdky, které se na toto zboží specializují, musí mít kvůli vládnímu opatření zavřeno. Přitom právě v těchto malých prodejnách je snazší kontrolovat potřebná hygienická opatření než ve velkých prostorách. Jenže to nikdo neřeší a místo toho se tu likvidují drobní živnostníci. Kdy už si konečně vláda uvědomí, že tyhle lidi nemůžeme nechat ve štychu, protože to nakonec doplatíme my všichni?

Problém je, že ta opatření, jak jsou připravena tak, že se zavřeli ti malí, nejsou skutečně podložena daty, protože bude docházet ke koncentraci jednak z hlediska místa, protože se ti, kdo chtějí nakupovat, zkoncentrují v těch otevřených obchodech a nebudou zároveň v těch zavřených obchodech. Současně bude docházet k tomu, že bude docházet i ke koncentraci v čase. Protože pokud otevřeme ty obchody později, tak samozřejmě ti lidé, kteří mají naplánované nákupy, budou zkoncentrováni do několika málo týdnů, kdy budou muset ty nákupy provést. Takže proto mně to přijde nelogické, protože přece základní podstata boje proti té pandemii je, abychom se vyvarovali koncentrace osob na jednom místě. Já jsem rád, že tady zazněla ta jasná výzva nedělat vánoční večírky. Ale myslím si, že by vláda měla podrobněji uvést, jaké má doporučení na ty Vánoce. Na to, kdy tedy mají lidé dělat ty nákupy, jak se mají setkávat, jak to bude s režimem návštěv v domovech seniorů, rodinná setkání atd. Myslím si, že tady by mělo být jasné doporučení od vlády, a myslím si, že opozice, i všichni, nebo velká část lidí to bude respektovat, tak abychom se vyvarovali toho, že to tady znovu bouchne.

Otázka odůvodňování. Nová opatření vláda nezvládá odůvodňovat. Já jsem na to upozorňoval už v dubnu, kdy jsem interpeloval vládu, nicméně teď byla kvůli nedostatečným odůvodněním zrušena dvě rozhodnutí vlády městským soudem a vůbec se tomu nedivím. Je potřeba si připomenout, že ta situace, ve které se teď nacházíme, vznikla kvůli chybám vlády. Je to důsledek hurá akce premiéra Babiše, který na konci prázdnin zrušil roušky a zlehčoval šíření viru na sociálních sítích, dokonce si na to platil reklamu, a nepřipravil naši zemi na druhou vlnu. Kvůli těmto chybám jsme se dostali na best in covid v počtu mrtvých na milion obyvatel.

Vláda se z toho bohužel nepoučila. Chytrá opatření už mohla být dávno zavedena. Teď vláda připravila novou verzi semaforu zvanou PES, která konečně váže opatření na míru rizika. Přitom právě to navázání jednotlivých opatření na míru rizika bylo obsaženo už v usnesení Poslanecké sněmovny v červnu, z června tohoto roku. A současně jsme to předložili už dříve v květnu, ale po šesti měsících teprve, co jsme ten návrh předali ministru Vojtěchovi, kde jsme se inspirovali tehdy Novým Zélandem, se konečně podařilo navázat na ty stavy příslušná opatření.

My nabízíme i v této situaci, která je velmi těžká pro Českou republiku a pro řadu zaměstnanců a živnostníků, že pomůžeme i s tím prodloužením nouzového stavu, ale chceme, abychom skutečně měli záruku, že to k něčemu povede.

Proto požadujeme, aby vláda zajistila ukončení diskriminace českých obchodníků vůči velkým nadnárodním řetězcům; nastavila provoz maloobchodních prodejen za dodržování stejných hygienických opatření, aby nedocházelo ke zvýšení koncentrace osob v některých obchodech a koncentraci lidí v několika dnech před Vánoci.

Za druhé. Požadujeme, aby vláda publikovala jasná a předvídatelná doporučení pro chování lidí pro období Vánoc, jako jsou rodinná setkání, návštěvy v domovech seniorů, nákupy.

Za třetí. Aby byl zpracován a předložen návrh zákona v legislativní nouzi, který umožní epidemiologická opatření bez nutnosti vyhlášení nouzového stavu a centrální řízení krajských hygienických stanic.

A za čtvrté. Spolu s vyhlašovanými opatřeními, aby byly zveřejňována řádná odůvodnění, která obstojí u soudu a zohlední datové a jiné podklady, na kterých byla vyhlášená opatření založena.

Pokud budou splněny tyto podmínky, tak jsme připraveni to prodloužení nouzového stavu prodloužit. Myslím si, že to je pro vás výhodné, protože získáte podporu pro svá opatření nejenom ve Sněmovně, ale získáte zejména i pochopení veřejnosti pro tato opatření. Ale těžko se můžeme připodepsat pod prodloužení nouzového stavu, do kterého jste naši zemi dovedli svou neschopností řídit stát v době krize, pokud nebudou splněna ani tato základní opatření. Takže vyzývám vás, abyste jednali se stranami v Poslanecké sněmovně, které mají ty hlasy na to, aby nouzový stav byl prodloužen, abychom se dohodli napříč poslaneckými kluby tak, že skutečně dojde k řešení této situace.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Marian Bojko, připraví se pan poslanec Grospič. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP