(Jednání pokračovalo ve 14.16 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Budeme pokračovat v přerušené 70. schůzi Poslanecké sněmovny. Je to bod, který jsme přerušili před polední přestávkou. Jedná se o návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu. My jsme přerušili tento bod v rozpravě, takže budeme pokračovat v rozpravě. Přerušena byla v rozpravě paní poslankyně Kateřina Valachová.

Já se vás ještě musím zároveň zeptat - my jsme totiž neurčili zpravodaje, tak se chci zeptat, protože jdete vystoupit, jestli byste nevzala i zpravodaje k tomuto bodu. První v rozpravě byl pan poslanec Feri, ale ten tady není a nebyl určen mým předchůdcem, který řídil schůzi. Takže vy byste si to vzala, paní poslankyně? Takže z vás uděláme zároveň zpravodajku a poprosím vás, abyste sledovala i návrhy. Prosím, nyní máte slovo. Přerušili jsme vás v rozpravě. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, vážená vládo, já jsem se přihlásila do rozpravy, protože jsem chtěla reagovat na Dominika Feriho, který tady hovořil o situaci v případě pracovního nasazení studentů a studentek vysokých škol vzdělávajících lékaře a další zdravotnická povolání. Jak už jsem zmínila před přestávkou, my samozřejmě na školském výboru a také zdravotnickém výboru tuto situaci řešíme. Konkrétně na školském výboru tak činí kolegyně Věra Procházková, která shodou okolností je členkou i zdravotnického výboru.

Situace nyní z hlediska pomoci našich studentů a studentek středních a vysokých škol v oblasti zdravotnických povolání probíhá vlastně třemi způsoby. První je tedy otázka dobrovolnictví našich studentek jak středních škol, tak vysokých škol ve zdravotnických zařízeních, druhá je situace, kdy realizují pomoc skrze takzvané praxe, tedy v obou případech, u středních i vysokých škol, a třetí situace je samozřejmě nejcitlivější. My jako koaliční poslanci to vnímáme mimořádně citlivě, a to je otázka pracovní povinnosti našich studentů středních a vysokých škol v oblasti zdravotnických povolání ve zdravotnických zařízeních.

Proč to vnímáme citlivě? Tak samozřejmě pracovní povinnost každou, která je nařizována občanům, zvláště v době nouzového stavu, vnímáme citlivě, to je snad přirozené, nicméně opravdu jsme jedinou zemí, která k tomu přistoupila v případě studentů. Jsme jedinou zemí v Evropě. Z tohoto důvodu si přejeme s ohledem na postupnou stabilizaci situace ve zdravotnických zařízeních, aby se studenti vrátili pouze ke vzdělávání, neprobíhala tato pracovní povinnost a věnovali se svým studijním povinnostem. Nicméně do té doby, než se situace zcela uklidní, tak dobrá zpráva pro Sněmovnu i případně pro studenty a rodiče, kteří poslouchají, je ta, že v případě vysokých škol, které vzdělávají zdravotnická povolání, nejedná se pouze o lékaře, dosáhlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dohody s příslušnými rektory a s příslušnými děkany lékařských a dalších fakult vzdělávajících naše studenty ve zdravotnických povoláních, jakým způsobem bude pokud možno obdobně a ve shodě probíhat uznávání praxí. Já to tady nebudu detailně rozebírat, ale tato dohoda byla dosažena, to znamená, naši studenti a studentky v případě praxí nemusí mít starost a jejich alma mater, fakulty k nim budou přistupovat shodným způsobem a budou je samozřejmě o této dohodě a situaci informovat.

Co se týká oné pracovní povinnosti, tam už jsem tedy zmínila tu společnou vůli, kdy jsme se i s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy shodli, že spíše by měla být postupem času zmenšována.

Co se týká finální dohody ohledně pracovní povinnosti, ale také toho, co je zase doména, vaším prostřednictvím, pana kolegy poslance Svobody, to je otázka vůbec kvalifikace a uznávání jakýchsi kvalifikačních předpokladů nejenom v době covidu, ale případně dále z hlediska využívání mediků a dalších zdravotnických povolání v rámci praxí zdravotnických zařízení, protože tam je celá řada nevyjasněných otázek, tak zase směrem k veřejnosti, ale i směrem k vám, milé kolegyně a kolegové, tuto záležitost dokončíme ve spolupráci zdravotnický výbor a školský výbor, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství do 9. prosince, kdy by tedy měly být jasné další kroky a postupy. Pokládám za důležité to tady na půdě Sněmovny zmínit, protože je to záležitost, která se týká, jenom co se týká vysokých škol, 3 tisíc studentů a studentek a také velkého množství středoškoláků.

Tolik tedy čistě informace a reakce na předchozí příspěvek Dominika Feriho, to znamená, že opravdu pečujeme o to, aby studenti a studentky věděli, co se bude dít a co mají dělat. Doufám, že to je dostatečná odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní jsem měl s přednostním právem přihlášeného pana ministra Jana Blatného. (Není přítomen v sále.) Jeho přihláška zatím propadá. Nyní vystoupí pan poslanec Tomáš Martínek. Pan poslanec Tomáš Martínek také není k dispozici, takže nyní vystoupí pan poslanec Vít Kaňkovský. Pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP