(19.00 hodin)

 

Poslankyně Kateřina Valachová: b) Prostřednictvím vlády ministryni práce a sociálních věcí a ministrovi zdravotnictví, aby v termínu do 3. prosince 2020 předložili Poslanecké sněmovně návrh odpuštění pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavatelem za zaměstnance v pracovním poměru těm zaměstnavatelům, kterým podle zákona č. 461/2020 Sb. vzniká nárok na kompenzační bonus.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 44, přihlášeno 99, pro 46. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Nyní budeme hlasovat body c) a d) doplněné do IV Zbyňkem Stanjurou.

c) prostřednictvím vlády ministryni financí, aby v termínu do 3. prosince předložila Poslanecké sněmovně úpravu zákona o kompenzačním bonusu, kterou by rozšířila okruh kompenzací také pro podnikatele a provozy nepřímo zasažené vládními opatřeními v souvislosti s nákazou SARS-CoV-2.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 45, přihlášeno 99, pro 47, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: d) prostřednictvím vlády ministryni financí, aby v termínu do 3. prosince předložila Poslanecké sněmovně úpravu zákona o kompenzačním bonusu, kterou by umožnila souběh čerpání kompenzačního bonusu a programu Antivirus.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 46, přihlášeno 99, pro 45, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Nyní přejdeme k bodu VI, je to poslední bod toho původního usnesení. Poděkování zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším jsme již přijali, tedy VI, ukládá vládě předložit minimálně den před koncem nouzového stavu zprávu o navrhovaném dalším postupu a vyhodnocení dosavadních opatření.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 47, přihlášeno 99, pro 78, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Pane předsedo, poslední načtené doprovodné usnesení bylo staženo předkladatelem. Tím pádem jsme se vypořádali se všemi návrhy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní zpravodajko. Končím projednávání tohoto bodu. Současně končím celou 70. schůzi Poslanecké sněmovny, jejíž program byl vyčerpán.

Teď budeme potřebovat pět minut, abychom nastavili hlasovací zařízení, takže přerušuji do 19.08 hodin.

 

(Schůze skončila v 19.03 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP