Úterý 1. prosince 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

8.
Návrh zákona o odpadech
/sněmovní tisk 676/11/ - vrácený Senátem

Děkuji panu ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi, že zaujal místo u stolku zpravodajů. Stejně tak mezi námi vítám senátora Zdeňka Nytru, který nám přednese návrh Senátu. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 676/12. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. (V sále je trvalý hluk.)

Prosím tedy, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil nejdříve pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, já vám dám hned slovo, ale nejdřív požádám sněmovnu o klid, tak abychom mohli návrh zákona projednávat v dostatečně důstojném prostředí. Pokud chcete diskutovat jiná témata, byť ta už odhlasovaná, nebo která nás čekají, tak prosím zásadně v předsálí. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo i za pozornost. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem tady o tom zákoně, nebo o tom oběhovém balíčku jako celku mluvil už tolikrát a v tolika souvislostech, že vás teď už samozřejmě nebudu zdržovat nějakým dlouhým úvodním slovem. Jenom řeknu, že jsem byl velmi rád i za tu debatu, která proběhla v Senátu, ale - a tím předešlu - ale nemůžu doporučit návrh tak, jak přišel ze Senátu, tedy pozměňovací návrhy, které přišly ze Senátu, z několika důvodů.

Hlavní důvod je ten, že u těch tří prvních zákonů, tedy u odpadů, výrobků s ukončenou životností a změnového zákonu, tak tam Senát ve všech případech doporučil prodloužení účinnosti, nebo posunutí účinnosti zákona o rok. Musím říct, že už to posunutí účinnosti o rok samo o sobě je zásadním problémem pro Ministerstvo životního prostředí z několika důvodů. Zaprvé z důvodu toho, že bychom nesplnili, resp. dostali bychom se do zásadních problémů z hlediska transpozičních lhůt, protože ta transpozice už měla proběhnout v červenci letošního roku. My jsme v nějakých dohodách s Evropskou komisí. Ale pokud by se transpozice posouvala až na 1. leden 2022 - a tady pozor, není to o platnosti toho zákona, ale o jeho účinnosti, a to jsme ještě ověřovali - tak to je první docela zásadní problém.

Druhý problém je samozřejmě ten, že bychom o rok posunuli celou řadu velmi konkrétních předností, které ten zákon má z hlediska správné cesty a odklonu od skládkování. Možná že jste před několika dny zaregistrovali poslední čísla. Stále významně ještě Česká republika skládkuje odpady. A ten posun by se opět opozdil, protože by tam nenajela třídicí sleva, nenajel by tam nárůst skládkovacího poplatku atd.

Chci všechny ujistit, protože jste do svých poslaneckých mailů dostali celou řadu stanovisek, stanoviska podpůrná třeba od Hospodářské komory nebo od Svazu průmyslu. Určitě tam byla i stanoviska od Sdružení místních samospráv, které chtěly ten posun. Chápeme, že ta legisvakanční lhůta je krátká. Ano, víme to. Počítáme s tím. Ale přesto přese všechno jsme přesvědčeni, že nenastane v žádném případě žádný kolaps v odpadovém hospodářství, jak někteří straší. Nebudou odklizeny, resp. nezmizí žluté kontejnery z našich ulic, jak se objevily samozřejmě některé poplašné zprávy. Já to trošku beru tak, že to lobby proskládkové, kterému tam vadí některé věci, například to, že se nově zbytky po třídění nebudou moci skládkovat, ale budou se muset využívat jiným způsobem, tak se ještě na poslední chvíli snaží posunout účinnost o rok v nějaké víře, že by se to třeba mohlo úplně ztratit.

Takže ač si uvědomuji, že, znovu říkám, legisvakanční lhůta je krátká, protože ten zákon by měl platit účinností od 1. ledna 2021, ale v přechodných ustanoveních je celá řada konkrétních věcí, kde je možno se ještě celý příští rok připravovat na to, jak ty zákony začnou fungovat. To znamená, já bohužel, byť jsme tam měli, myslím, že ve dvou případech souhlasný názor nebo souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí na návrhy ze Senátu, konkrétně šlo o vypuštění navrhované úpravy skládkovacího poplatku v přechodných ustanoveních. Tady to souhlasné stanovisko... Nakonec Sněmovna samozřejmě prosadila něco jiného. Takže já jsem ho souhlasné měl i v Senátu. A měli jsme souhlasné stanovisko i k některým technickým formulačním úpravám. Ale právě z důvodu několika dalších nesouhlasných stanovisek a především nesouhlasného stanoviska, které se týká stejně jako v ostatních dvou zákonech toho, že Senát žádá posunutí účinnosti o rok, a znovu říkám, je to pro nás nepřijatelné. Ten zákon už se projednává velmi dlouho a jsme přesvědčeni, že všichni - obce, společnosti, provozovatelé, průmysl, živnostníci - velmi dobře vědí, co ten zákon obsahuje, a drtivá většina, nebo velká většina z nich už si přeje, abychom ten zákon opravdu schválili a mohli se podle něj řídit.

Já tedy nesouhlasím s verzí, která přichází ze Senátu. A poprosím vás potom znovu o podporu té původní verze, kterou jsme tady schválili v Poslanecké sněmovně. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi. A než budeme pokračovat, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny od ministra zdravotnictví Jana Blatného do konce jednacího dne.

Nyní požádám, aby se slova ujal senátor Zdeněk Nytra, který nám odůvodní rozhodnutí Senátu. Pane senátore, prosím, máte slovo.

 

Senátor Zdeněk Nytra: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, já se omezím v tom svém úvodním vystoupení v podstatě jenom na reakci na vystoupení pana ministra, protože ten základní problém je pochopitelně v účinnosti toho zákona. Nesdílím optimismus pana ministra, že necelý měsíc legisvakanční lhůty je dostatečný pro to, aby se obce a všechny povinné osoby seznámily s obsahem toho zákona, přestože se připravoval čtyři pět let. Nechci se mýlit, není to podstatné.

Přečtu jednu jedinou větu z důvodové zprávy k tomuto zákonu: S ohledem na nový přístup k řadě otázek řešených v tomto zákoně proti dosavadnímu zákonu o odpadech je zvolena účinnost tak, aby měl zákon dostatečnou legisvakanční lhůtu, aby se všechny povinné osoby mohly novému nastavení pravidel přizpůsobit. - Tři týdny, podotýkám, bude ta lhůta.

Nemyslím si, že stanovisko Senátu ovlivnila jakákoliv skládková lobby. Velice bych se tomu divil právě vzhledem ke složení Senátu, ba naopak. Proto, nebo i s ohledem k tomu, že dneska, 1. prosince, nebo dejme tomu toho 12. listopadu, kdy to schvaloval Senát, nebyly hotovy všechny prováděcí předpisy, které předpokládá nejen tento zákon, ale i ty další, tak i proto se 75 ze 75 přítomných senátorů rozhodlo hlasovat pro tento pozměňovací návrh.

Já vás nebudu přesvědčovat nebo žádat o to, abyste schválili senátní návrh. Je to vaše zodpovědnost, vaše kompetence. Já jsem pouze považoval za nutné vás upozornit na rizika, která jsou s účinností od 1. ledna příštího roku spojena. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Zdeňku Nytrovi a nyní tedy požádám zpravodaje postupně podle jednotlivých výborů, jestli se chtějí vyjádřit k rozhodnutí Senátu, a to nejdříve pana poslance Jana Schillera za výbor pro veřejnou správu. Není tomu tak. Zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Ivan Adamec má zájem. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, pane ministře, pane senátore, já na rozdíl od názoru pana ministra chápu senátory, co je k tomu vedlo. Na druhé straně dle mého soudu, a nejenom jako zpravodaj, ale i člověk, který se pohybuje v této sféře, si myslím, že ani rok posunutí lhůty vůbec nic nevylepší. A já rozhodně osobně nehodlám hlasovat ani pro jeden z těchto návrhů, protože my na obcích jsme se začali připravovat na novou legislativu a zjistili jsme, že to vůbec není jednoduchá záležitost.

A já se přiznám, že nejvíc na tomto návrhu zákona - a chápu, proč je navržena snaha lépe pracovat s odpady, tomu všemu rozumím, ale tam je problém ten, že my budeme recyklovat, ano, budeme separovat, ale ta separace naráží na různé problémy, které se dají nějakým způsobem vyřešit. Ale ta recyklace, kdy dneska víme, že jsou materiály z takzvané umělé hmoty, které nemůžete recyklovat, nemůžete je ani spalovat, nemůžete je dát ani na skládku, tak co s tím?

Já si myslím, že ta recyklace je velký problém a ty lhůty pro obce - a chápu ty, kteří mají představu o tom čistém prostředí - ty lhůty pro obce jsou natolik šibeniční a nereálné, že si myslím, že těch problémů, které potkáme na cestě s aplikací těchto návrhů zákona, bude tolik, že se k tomu stejně budeme vracet.

Takže dle mého soudu já nepodpořím ani senátní verzi, ani sněmovní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Ivanu Adamcovi za hospodářský výbor. Než budeme pokračovat v rozpravě, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 16 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Kováčik. (Hluk v sále trvá.)

Nyní je tady s přednostním právem jménem poslaneckého klubu České pirátské strany, podle informace předsedy poslaneckého klubu, pověřen přednést stanovisko klubu František Elfmark, takže s přednostním právem mu uděluji slovo, a dále jsou písemně přihlášeni kolegyně Balcarová a Krutáková.

Pane poslanče, já vám ještě neudělím slovo a znovu požádám sněmovnu o klid. Jestli chcete přestávku na nějakou diskuzi, která je nezbytná, tak si požádejte prostřednictvím poslaneckého klubu, nebo diskuze přeneste do předsálí. Prosím máte slovo.

 

Poslanec František Elfmark: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme zde opět zpět takzvaný oběhový balíček. Senát nám vrátil všechny tyto čtyři tisky se svými pozměňovacími návrhy, a dokonce u sněmovního tisku 679, což jsou obaly, navrhl jeho zamítnutí. Já bych teď jenom krátce okomentoval za náš poslanecký klub, jak to vidíme.

Senátoři navrhli a schválili několik změn, ale z množství pozměňovacích návrhů, které jsme měli tady ve Sněmovně, a bylo jich skoro 100, se dají těžko ty počty nějakým způsobem srovnávat. My Piráti jsme předložili celkem 29 pozměňovacích návrhů, bohužel valná většina nebyla schválena.

Kdybych se podíval, co Senát svými pozměňovacími návrhy řešil, tak bych se chtěl dotknout hlavně jedné věci a ta se týká zrušení odstavců čtvrtého a pátého § 155. Jedná se o zákon o odpadech, sněmovní tisk 676. Tento pozměňovací návrh celkem odsouhlasilo 73 ze 74 senátorů. Jedná se o zrušení pasáže, kterou do zákona vnesl pozměňovací návrh poslanců Staňka a Zahradníka. Šlo o pozměňovací návrh, který jsme nejen my Piráti od samého počátku považovali za velmi kontroverzní a nevhodný.

Názor, že navrhované změny v poplatkových povinnostech skládkových firem jsou nepřijatelné, až protiústavní, sdílí mnoho subjektů, od obcí, na jejichž území se skládky nacházejí, až po různé organizace. A určitě stejně jako mně, tak všem vám došla spousta mailů, které se této problematiky týkaly. Já to jenom ještě krátce okomentuji.

Tento návrh umožňuje skládkovacím firmám vyhnout se placení poplatků obcím a Státnímu fondu životního prostředí tím, že odpady označí za využité na skládce v první fázi provozu skládky, a to i zpětně. Tady ten pozměňovací návrh počítá až s rokem 2015. Za tyto odpady pak provozovatel skládky nemusí vytvářet ani rezervu a vlastně rezervu na rekultivaci skládek. Tím obce a Státní fond životního prostředí přijdou o nemalé finanční prostředky. Přitom na takzvané technické zabezpečení skládky by mělo být použito a vykázáno maximálně 20 %, podle novely odpadového zákona je navrhováno 25 %. Co to znamená? Pokud bychom tyhle pozměňovací návrhy nechali, bude to znamenat, že firmy, kterým byly vyměřené pokuty a doplatky za odpady, za které v minulosti neodváděly své poplatky, by tyto poplatky již platit nemusely. Určitě všichni znáte například nejznámější kauzu Čáslav, která byla vzpomenuta i v médiích, kde bylo v minulosti ukládáno dle veřejných zdrojů až 91 % uloženého odpadu bez poplatků. Mohli bychom jmenovat ještě další skládky - v Jindřichově Hradci, v Hořovicích a třeba v Benátkách nad Jizerou.

Já bych se chtěl u tohoto balíčku ještě jednou zastavit u jedné velmi důležité věci, která se týká dvojích dat. Máme před sebou zákon o odpadech a dvojí data jsem tady už jednou vzpomínal, řešili jsme je i na výboru životního prostředí. Již na minulých čteních tohoto zákona jsme řešili mnoho témat na podporu recyklace. Řešili jsme třídicí slevy, energetické využití odpadu. Ale všechny tyhle věci úzce souvisí právě s tím, kolik odpadu vlastně v současnosti produkujeme, kolik jsme ho produkovali v minulých letech a jak je celkově s odpadem nakládáno. A zde právě narážíme na problém, a to je to, že nevíme přesně. My dokonce ani neznáme přibližná čísla, protože data Českého statistického úřadu se od Ministerstva životního prostředí prostě velmi liší, a to považujeme za velmi velký problém.

Já jsem v minulém týdnu podával interpelaci na pana ministra, aby mi sdělil, jak pokračuje řešení tohoto problému. Výsledky auditu ISPOP, započatého již po dohodě v roce 2016, totiž dle mých informací stále nejsou k dispozici. Metodika Ministerstva životního prostředí stále neodpovídá metodice Eurostatu, a přesto byla mezi Ministerstvem životního prostředí a Českým statistickým úřadem uzavřena dohoda, že Český statistický úřad bude přebírat data o produkci odpadu právě z Ministerstva životního prostředí a používat je jako základ pro statistiky a reporting.

Chtěl bych ale upozornit na to, že Český statistický úřad každoročně do konce října zveřejňuje statistiky o produkci, využití a odstranění odpadů za předcházející rok. Letos však žádná dosud zveřejněna nebyla, a to přesto, že podle edičního plánu zveřejněného být měla. Uživatelům to navíc nebylo odůvodněno, nebylo jim nikde oznámeno, zda budou data vydána později, nebo snad se mají začít řídit daty Ministerstva životního prostředí, anebo jakýmikoliv daty zveřejněnými někde jinde. To mi přijde přinejmenším zvláštní a doufám, že to bude řádně vysvětleno. My jsme v rámci výboru pro životní prostředí přijali usnesení, kde do konce roku bychom snad měli získat nějaké věci, a chystám se také interpelovat ve čtvrtek pana ministra Brabce.

Kdybych na konec své řeči měl říct, jak se k tomu stavíme: Senát doporučil některé pozměňovací návrhy, a ony by byly určitě i přínosné, ale my od začátku vnímáme, že celý oběhový balíček je málo ambiciózní. Já jsem tady o tom už řekl mnohé, všechno tady snad už zaznělo. A proto my nemůžeme podpořit, tak jak jsme stejně sněmovní verze nepodpořili, nepodpoříme ani senátní verze. Nemůžeme podpořit v podstatě to, co ministerstvo nachystalo, protože si myslíme, že je tam spoustu věcí, pozměňovací návrhy a jejich počet - sto - tomu jasně, jasně ukazuje, že ta legislativa není dobře připravená, a myslíme si, že by měla vypadat úplně jinak.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Elfmarkovi. Nyní budeme pokračovat v rozpravě vystoupením paní poslankyně Dany Balcarové, připraví se Jana Krutáková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych ráda tady navázala na kolegu Františka Elfmarka, který tady zdůrazňoval to, že jsme poměrně dlouho čekali na předložení vládní legislativy, kterou předkládalo Ministerstvo životního prostředí, tzv. odpadového balíčku, který měl nastavit začátek, cirkulární ekonomiky v Čechách, oběhové hospodářství. Pro nás vlastně to, jak je ta legislativa uchopena, jak málo je ambiciózní, bylo velkým zklamáním. Je to pro mě trošku nepochopitelné, čekali jsme to, že vlastně budeme vnímat tak, vzhledem k tomu, jaká je surovinová krize v Evropě, že budeme na odpad více pohlížet jako na surovinu. Budeme hledat způsob, jak ji co nejlépe recyklovat a zpětně využít. Těch možností je hodně a inspirací, jak to lze, je také hodně. My jsme mohli vlastně nastavit začátek tohohle procesu, ale tím, jak je ta legislativa uchopena, tak spíš ztrácíme čas a je to škoda. Takže jak řekl kolega František Elfmark, nemůžeme tuto legislativu podpořit.

A pak bych ještě ráda promluvila o těch poplatcích za skládkování odpadu. My jsme k tomu tématu měli kulatý stůl na výboru pro životní prostředí, protože jsem k tomu byla vyzvána přes média. Šlo konkrétně o již zmíněnou skládku v Čáslavi, kde firma, která tam provozuje skládku, neplatí poplatky obci a neplatí poplatky také státu, a vlastně státní rozpočet tak přichází o 100 milionů korun, které by mohly být jinak přes Státní fond životního prostředí investovány právě do ochrany životního prostředí. Takže si myslím, že to je velká, velká ztráta.

A to, že Poslanecká sněmovna přijala pozměňovací návrh poslance Staňka, který vlastně do té legislativy vložil možnost, že skládkaři můžou takto obcházet tu povinnost platit poplatek, a dokonce vlastně zpětně od roku 2015, to znamená, že firma, které už byla vyměřena pokuta, ji teď nebude muset platit - to mi přijde, že to je opravdu děsný.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Balcarové. Nyní paní poslankyně Jana Krutáková a připraví se Ivan Adamec. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila se stanoviskem hnutí STAN, které bylo již tedy zmíněno i na dnešní tiskové konferenci. Poslanci hnutí Starostové a nezávislí podpoří odpadové zákony ve znění předloženém Senátem.

Ještě bych se krátce zmínila k pozměňovacímu návrhu, který řeší zrušení § 155 odst. 4 a 5. O protiústavnosti tohoto návrhu jsem mluvila již při projednávání zákona zde ve Sněmovně. Paragraf se týká zpětného doměřování poplatku za ukládání odpadu na skládku v první fázi jejího provozu a zejména ruší povinnost tvořit finanční rezervu na rekultivaci skládky. Tím tedy bychom přicházeli i o dostatečné finanční prostředky právě na rekultivaci a uvedení do stavu zpět prostor, kde se skládkuje odpad.

Co se týká účinnosti odpadových zákonů, dneska máme 1. prosince a zákony ještě neprošly svým legislativním procesem. Prováděcí předpisy jsou v mezirezortním připomínkovém řízení a jejich lhůta pro projednání mnohdy končí až 17. prosince. Do konce roku tedy nám zbývá pět pracovních dnů, aby byly zapracovány připomínky. U takto složité legislativy se domníváme, že je to poměrně málo času, a proto tedy podporujeme prodloužení, nebo oddálení účinnosti až k 1. 1. 2022.

Za posledních čtrnáct dnů jsem jednala téměř s padesátkou starostů v Jihomoravském kraji. Projednávali jsme podmínky nové odpadové legislativy, prošli jsme i zde zmiňovaná přechodná ustanovení tohoto zákona. Ale pro mnohé obce tato legislativa bude znamenat zásadní změnu v systému odpadového hospodářství obcí. Bude tedy potřeba nastavit nová pravidla podle legislativy, a vytvořit tak prostor pro seznámení s nimi. A to v současné době, kdy máme do konce roku třicet dnů, a navíc se obce potýkají i s problémy, které nám přinesl koronavirus, je opravdu málo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Krutákové. Nyní pan poslanec Ivan Adamec, připraví se pan kolega Marek Výborný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já si dovolím ještě několik málo slov k navrhovaným zákonům, vlastně čtyřem zákonům o odpadech, které spolu úzce souvisí. A možná bych se odkázal na své první vystoupení v prvním čtení, kdy jsem tady zdůrazňoval, že jsem v situaci, která samozřejmě potřebuje změnu, že dávno skončil souboj skládkařů, spalovačů, že je to o něčem jiném, že to je o separaci, recyklaci, využívání těch materiálů, přizpůsobení i firem tomu trendu, který podle mě je nevyhnutelný.

Pan ministr tady řekl, podle mě správně, že to všichni chtějí. No jo, ale každý trošku jinak. Samozřejmě slýchám tady názory, že ten materiál je málo ambiciózní. No, vzhledem k tomu, že tady slyším nářky, že nejsou prováděcí předpisy, vyhlášky a že vlastně máme na to málo dnů, tak je možná dobře, že ta ambicióznost tam není tak obrovská, protože já jako konzervativní politik zastávám to, že změny se mají dělat s rozmyslem a pomalu, protože jak se říká lidově, česky řečeno, práce kvapná málo platná. A někdy říkám také málo placená. (Trvalý hluk v sále.)

Samozřejmě, my všichni víme, že to přijde, vždyť jsme se tady o tom už bavili tolikrát, že prostě skládky končí. Byly tady ambiciózní návrhy, že už by to mělo být 24. Pak vznikl tady kompromis. Asi nemá cenu se k té diskusi vracet. Všichni to chtějí. Já vím, co firem začíná prostě tady bystřit dobrý byznys, poradenské firmy, firmy, které budou vlastně ten odpad obhospodařovat, budou s ním zacházet. Myslím si, že důvod je zcela jasný: protože odpady byly, jsou a budou cennou komoditou a dobrým byznysem. To si řekněme na rovinu. To už platí více než sto let. Pokud se podíváte do Ameriky 20. let, tak se podívejte, kdo tehdy zajišťoval odpadky, svážení odpadů a správu odpadů v rámci amerických měst. Já myslím, že nemá cenu to tady dále rozvádět.

Nejhorší na tom ale podle mě je v tuto chvíli, nebo řekl bych nejméně konformní postavení obcí, které mají za úkol zajišťovat odpady, protože všichni, co říkají, že to chtějí, že chtějí tu změnu, a ohánějí se životním prostředím, tak když dojde na lámání chleba a má se to zaplatit, už tolik nekřičí. Je potřeba říct, že to prostě zaplatit musíme a že tady možná ty diskuse o třídicích slevách a podobně, že jsme tomu mohli věnovat více pozornosti, ale to už je prostě v tuto chvíli pryč. Já si fakt nemyslím, že odsunutí o rok nám v něčem pomůže. Pan ministr říká, že si to sedne. Věřme tomu, že ano, že se tomu budeme všichni věnovat, protože to opravdu není jednoduchá situace.

Já jsem tady říkal o problému s plasty, které se nedají v současné době recyklovat, nemůžou se ani ukládat na skládku, ani spalovat, a co s tím chcete dělat? A těch problémů je celá řada. Když se podíváte na separaci odpadů ve městech, tak najednou zjistíte, že vůle by tu byla, více separovaných nádob, ale narážíte na problém, kam je dát z prostorových hledisek a také z jiných hledisek, kdy všichni občané říkají, že chtějí bioodpad, ale ne před svým domem, protože ten kontejner prostě smrdí. Co si budeme říkat, je to tak, je to realita, musí se s tím bojovat.

Nicméně bych asi řekl na úplný závěr, také bych si představoval diskusi šířeji, také se mi tam nelíbí spousta věcí, ale tak to ve Sněmovně chodí, že prostě ne všechno, co si představujete, tady projde legislativním procesem. Já znovu musím říct, že mám trochu obavy, aby obce to prostě neodnesly úplně, protože na ně ty třídicí slevy, bude to obtížné, bude opravdu obtížné je získat, a může být snaha... Aby to hlavně pochopili naši občané, protože když najednou zvednete ceny za odpady, a tady to samozřejmě budete muset udělat, a dost radikálně, tak je otázka, jestli jsme na ně působili natolik fundovaně a snažili jsme se je dovést k tomu cítění k té přírodě, k té ekologii, protože tam to bude důležité, jestli oni to pochopí a budou to respektovat a budou se takto chovat. Pokud se nám nepodaří je přesvědčit a budeme říkat, že je to potřeba, protože nám to nařizuje nějaký orgán Evropské unie, a proto to dělat musíme, a bude to stát tolik a tolik, tak podle mě můžeme udělat sebelepší návrh zákona a můžeme se tady o tom bavit jak chceme, pokud to občané nevezmou za své, tak to prostě fungovat dobře nikdy nebude.

Dovolte mi, abych zakončil větou, kterou jsem tady řekl před několika měsíci, a je potřeba si to uvědomit. Odpady byly, jsou a budou vždy dobrým obchodem. Je jenom na nás, jak to uděláme, aby byly všechny ty účastné skupiny spokojeny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi. Ještě než se ke slovu dostane pan kolega Marek Výborný, je tady faktická poznámka Ondřeje Veselého. Je elektronická, má přednost jak fakticky, tak elektronicky. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já nemám obecně výhrady k tomu, co kolega Adamec říkal. Ta problematika odpadů je samozřejmě velmi složitá. Nicméně mě přece jenom jedna část zatahala za uši, a to separace bioodpadů. Nevím, jak to máte u vás v Trutnově, pane kolego, ale u nás v Písku nikomu ty hnědé kontejnery na bioodpad nevadí, nesmrdí v Písku, a dokonce je o ně takový zájem, že jsme je museli opakovaně dávat na ulice, protože si je lidé tahali k sobě domů, jak je úspěšně užívali. To znamená, že pokud někde máte problém s tím, jak se třídí bioodpad nebo jak se s ním nakládá, tak my vám v Písku rádi poradíme. Takže o ty popelnice je naopak velký zájem a řekl bych, že v Písku můžeme být obrovskou inspirací v tom smyslu, že bioodpad se opravdu třídí velmi dobře a lidé si na to velmi dobře zvykají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Vyvolala ještě faktickou poznámku kolegy Ivana Adamce, kterému dám také slovo k faktické poznámce. Kolega Výborný je na čekačce. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Já bych vaším prostřednictvím ke kolegovi Veselému řekl, že mu děkuji za poučení, ale my jsme si nerozuměli. Samozřejmě o hnědé popelnice, o tuto odpadovou nádobu, je i u nás obrovský zájem, to je potřeba si říci. Ale tady se jedná o velkokapacitní kontejnery, které se dávají na sídliště, kde není kam dávat tyhle hnědé popelnice. To je problém, jak ho dořešit. To jsem říkal jako jeden příklad, kdy to dělá problémy, protože skutečně ten velkokapacitní kontejner je něco úplně jiného na sídlišti než ty hnědé popelnice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Už se dostává ke slovu pan kolega Marek Výborný, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, já bych tady mohl teď glosovat výměnu mezi panem kolegou Veselým a Adamcem. V Heřmanově Městci jsme na všechna čísla popisná rozdali hnědé biopopelnice. Všichni jsou spokojeni a vesele třídíme, takže přijeďte do Heřmanova Městce se podívat, jak funguje odpadové hospodářství. Ale o tom jsem hovořit nechtěl, to byla jenom glosa k debatě, která tady zazněla.

Já bych se chtěl vyjádřit jako poslanec, který má tady opakovaně zmiňovanou Čáslav doslova přes kopec. Často tam okolo jezdím, vidím ten umělý kopec, který tam vyrostl za poslední roky, a také jsem opakovaně komunikoval s osobami z vedení města Čáslav. Takže já bych chtěl podpořit i to, co jsme tady říkali nakonec i poslanci KDU-ČSL už při projednávání v prvním čtení zde na půdě Poslanecké sněmovny a o čem potom hovořili i senátoři, konkrétně třeba paní senátorka Jitka Seitlová, a to se týká - dnes to tady pan ministr nezmínil, on hovořil o účinnosti, o odkladu účinnosti jako o problému, ale on sám na půdě Senátu souhlasil s vypuštěním těch evidentně protiústavních ustanovení v odstavci 4 a 5 § 155 zákona o odpadech. To je nakonec také meritem senátorského pozměňovacího návrhu, který bych tady chtěl podpořit nejen jako poslanec, ale jako člen poslaneckého klubu KDU-ČSL. Tady skutečně to, co se tam dostalo pozměňovacím návrhem pana poslance Staňka, tak evidentně i na základě vyjádření odborníků je protiústavní. A my jsme přesvědčeni o tom, že tímto způsobem se nelze dotýkat oprávněných a očekávatelných příjmů obcí a měst, stejně tak jako by neměla být rušena povinnost tvořit finanční rezervu a rekultivaci. A není to jenom o snížení příjmů obcí a měst, ale také Státního fondu životního prostředí. Já myslím, že tady musíme vnímat s péčí řádného hospodáře i příjmy státu. Už to tady říkali kolegové přede mnou. Myslím, že to je jeden z důvodů, proč bychom měli podpořit znění, které postoupil Poslanecké sněmovně Senát.

Jenom mi dovolte možná položit otázku panu ministrovi. Vy jste hovořil o tom, že nás tlačí čas a transpozici je potřeba dokončit co nejrychleji. No tak já bych mohl říci, že kroutíme čtvrtý rok zde v Poslanecké sněmovně a že samozřejmě i ta odpadová legislativa, ač je velmi komplikovaná, velmi složitá, tak tady mohla být projednávána dříve. A skutečně velkým otazníkem je ta doprovodná prováděcí legislativa. Pokud ty vyhlášky, ať už je to katalog odpadů, nebo vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, v tuto chvíli pořád ještě nejsou na stole, tak je velmi složité, aby se na to vedení obcí a měst dokázala jakýmkoliv způsobem připravit.

Tolik transpozičních norem jsme zde na půdě této Sněmovny schvalovali po uplynutí lhůty a vždy to nějakým způsobem bylo možné. Jsem přesvědčen o tom, že ten rok, ačkoliv může být nepříjemný, tak v zásadě vytvoří ten prostor pro obce a města, nakonec i pro Ministerstvo životního prostředí, k dopracování prováděcích předpisů. Jsem přesvědčen o tom, že v tomto smyslu nám opravdu nic neuteče a dokážeme se připravit na ty možná velmi složité podmínky, které budou, a jak o tom hovořil pan kolega Adamec, i to vysvětlení občanům, že skutečně jsme v jiné době, než jsme byli před deseti patnácti lety, že to třídění, recyklace, separace odpadů jsou prostě vykoupeny i zvýšením cen. Prostor pro to můžeme vytvořit i tím odkladem účinnosti tohoto zákona, jak nakonec navrhují senátoři. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu poslanci Marku Výbornému. Mám tady faktickou poznámku pana poslance Antonína Staňka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl jenom zareagovat na svého předřečníka a nebudu impertinentní, protože si myslím, že budu mluvit o určité etice a slušnosti. Takže kdybych se dopustil toho, co mám na jazyku, tak bych sám sebe musel ostře kritizovat.

Vážený pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, jsem vždy přesvědčen o tom, že v Poslanecké sněmovně a na plénu se má hovořit pravda a nic jiného než pravda. To, co jste tady v trapné zkratce sdělil, že můj pozměňovací návrh, jak byl předložen, je protiústavní, tak vás chci ujistit, že když jsem tento pozměňovací návrh předkládal do hospodářského výboru, tak jsem ho předkládal na základě analýzy, která potvrdí, že není protiústavní. A jenom vás chci upozornit, že v hospodářském výboru byl můj návrh zamítnut. A dál tento návrh pokračoval do dalšího výboru, kde v životním prostředí byl přijat. Takže prosím hovořte přesně. (V jednacím sále přetrvává hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tady je další faktická poznámka kolegy Jana Zahradníka. Prosím sněmovnu o klid. Slovo k faktické poznámce má pan kolega Jan Zahradník. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já se tak jenom stručně vyjádřím k několika svým předřečníkům. Ten § 155 odst. 4 a 5 se týká materiálů, které byly řádně v souladu s integrovaným povolením a provozním řádem skládky na skládku uloženy a byly využity jako technické zabezpečení té skládky na vybudování hrází, cest, zpevnění svahů a jako takové nebyly v minulosti zpoplatněny. Věc je taková, že nyní třeba město Čáslav chce vymoci zpětně vyplacení těchto jaksi domnělých poplatků zpátky. Ale nebyly to odpady, byly to materiály na technické zabezpečení skládky. V tom je meritum věci. Nejvyšší správní soud několikrát takovéto snahy již zamítl.

A ještě k té ústavnosti nebo neústavnosti. Tvrzení kolegů o neústavnosti, která zde zazněla, se opírají o jedno vyjádření ústavních právníků. Já zase můžu oponovat vyjádřením ústavního právníka velmi renomovaného, pana profesora Gerlocha, který naopak shledal tento návrh, že není retroaktivním, a tedy že je v souladu s Ústavou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo se ještě hlásí. S faktickou poznámkou pan poslanec Marek Výborný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, ke kolegům, kteří tady hovořili. Tak asi nemá smysl se tady přesvědčovat o tom, jestli je něco nebo není protiústavní. O tom může ve finále rozhodnout jedině Ústavní soud.

Ale k tomu, co říkal pan kolega Zahradník, tak jenom jednu poznámku. Pokud by platilo to, co říkáte, tak 91 % odpadu v Čáslavi samotné by bylo použito právě na to různé technické zabezpečení skládky. Já myslím, že každý, kdo jaksi dokáže uvažovat, tak asi není 9 % odpadu a 91 % toho, co by zajišťovalo to technické zabezpečení skládky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji za dodržení času ve faktické poznámce. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře, já ještě, než budete mít závěrečné slovo, konstatuji došlé omluvy, a to pana poslance Beitla a Bartoška, kteří se omlouvají z pracovních důvodů do konce jednacího dne.

Prosím, pane ministře, vaše závěrečné slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Děkuji i za tuhletu debatu, která opravdu završila řadu měsíců a troufám si říct, že i řadu let, a to je ta moje základní reakce. Já jsem přesvědčen, a já už jsem to říkal několikrát v těch svých úvodních slovech, že je to jeden z nejvíc diskutovaných zákonů, nebo nových zákonů, nebo novel, které tady vůbec tou Sněmovnou za poslední léta proběhly. A nejenom diskutovaný tady nebo v Senátu, ale samozřejmě diskutovaný i na desítkách, nebo dokonce stovkách seminářů, které proběhly po celé České republice, které byly organizovány ať už ministerstvem, nebo dalšími subjekty, a do kterých byly samozřejmě zvány i obce a diskutovaly i obce. Jinými slovy my jsme o tom mnohokrát mluvili se Svazem měst a obcí, se Sdružením místních samospráv a dalšími.

Já jsem říkal, že ten výsledný návrh je určitým kompromisem. A pro mě to není sprosté slovo. Pro mě je to prosím výsledek něčeho, že je to určitá, řekněme, revoluce v tom odpadovém hospodářství, která vždycky s sebou něco nese. Já jsem přesvědčen, že to je kompromis vyvážený. A znovu, a to je pro mě hrozně významné, chci vás ujistit, že jako Ministerstvo životního prostředí právě proto, že si uvědomujeme, že ta legisvakanční lhůta je krátká, jsme za prvé tam dali přechodná ustanovení, která v řadě případů umožňují, aby například obce vybíraly úhradu za komunální odpady od občanů na základě stávajících obecně závazných vyhlášek, nebo provozovatelé zařízení mohou i nadále provozovat podle povolení vydaných podle stávajících podmínek a další a další přechodná ustanovení, a že pomůžeme každému, kdo o to požádá, a budeme metodickými pokyny prostě samozřejmě všechny vést tak, aby ta velká změna, která nastane, proběhla co nejvíc hladce.

V každém případě bych vás ale znovu požádal, abychom hlasovali pro to, co šlo z Poslanecké sněmovny, a aby tahle oběhová revoluce už skutečně mohla začít s účinností od 1. ledna příštího roku. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi životního prostředí. A pan senátor má také zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Zdeněk Nytra: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jenom dvě drobné poznámky.

Já tady nechci dělat rozhodčího v otázce těch citovaných odstavců 4 a 5 v § 155 a také se nechci dotknout právníků, ale dva právníci - tři právní názory. I já jsem zaznamenal, že je to pravá retroaktivita a nepravá retroaktivita z obou dvou stran. Takže my jsme opravdu postupovali spíše z hlediska nějaké předběžné opatrnosti, protože by to mohlo vnést chaos do legislativy.

Druhá poznámka se týká toho, že přestože navrhujeme odložení účinnosti, tak jsme nehýbali s těmi zadními lhůtami, to znamená, neposouvali jsme ani zákaz skládkování a tak dále, to znamená ty lhůty, které jsou stanovené v zákoně, zůstaly zachovány.

Tolik moje dvě poznámky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Nytrovi a budeme pokračovat, a to tak, že přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Ještě vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přednesu návrh usnesení, jakmile se ustálí počet přihlášených poslanců.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o odpadech, podle sněmovního tisku 676/11, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 676/12."

Zahájil jsem hlasování číslo 19 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 19, z přítomných 177 poslanců pro 17, proti 13. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že jsme zákon ve znění schváleném Senátem nepřijali.

Budeme postupovat dále, a to podle § 97 odst. 5 zákona o našem jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101. Už je nastaven počet potřebných hlasů.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o odpadech ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 676/11."

Zahájil jsem hlasování číslo 20 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 20 z přítomných 179 pro 130, proti 6. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, zákon jsme přijali.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu senátorovi a končím tento bod.

 

Budeme pokračovat v zákonech, které jsou v gesci ministra životního prostředí, a to je

Aktualizováno 19. 1. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP