Úterý 1. prosince 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

9.
Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
/sněmovní tisk 677/11/ - vrácený Senátem

Konstatuji, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 677/12. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Kolega senátor Zdeněk Nytra je přítomen.

Nyní tedy požádám za navrhovatele pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby se k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům, ke sněmovnímu tisku 677/12, vyjádřil. Pane ministře, ještě se vám pokusím zjednat klid. Požádám kolegyně a kolegy, aby diskuze přenesli do předsálí. To už snad umluvíte. Máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec To určitě. Jsem zvyklý i na větší halas, ale děkuji za to.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, tady budu velmi stručný, protože já už jsem řadu věcí k tomu řekl při svém úvodním slovu v zákoně o odpadech. Ještě jednou děkuji za hlasování k tomu.

Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností se týká především tedy nových pravidel, která zavádějí tzv. ekomodulaci, to znamená zohlednění dopadu vybraného výrobku na životní prostředí, přenáší cíle zpětného odběru přímo na jednotlivé výrobce, sjednocuje a komplexně upravuje pravidla pro vznik fungování kolektivních systémů. Z Poslanecké sněmovny tedy odešel do Senátu v podobě, kterou Senát následně pozměnil těmi pozměňovacími návrhy, především, a tady se znovu samozřejmě vracím logicky k té samé výhradě, kterou mám, a samozřejmě musím mít o to víc, kdy teď už byl schválen ten návrh zákona o odpadech, který samozřejmě zásadním způsobem je provázán, kdy Senát především odhlasoval odložení účinnosti návrhu zákona o rok, tedy na 1. leden 2022, a alikvótně schválil i některé posuny cílů a úpravy přechodných ustanovení o posunu termínu o ten jeden rok. To znamená, z tohoto důvodu vás určitě nepřekvapí, když i v tomto případě vás poprosím o podporu té původní verze, která šla z Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým návrhům vyjádřil senátor Zdeněk Nytra a přednesl nám své připomínky. Pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Zdeněk Nytra: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, pan ministr to tady zmínil, tento zákon je sice nový, protože rozděluje ten původní, ale zavádí nová pravidla a přísnější parametry na síť míst zpětného odběru, změny v oblasti ekomodulace atd. Takže opět je to na vás, jestli stačí na adaptaci tohoto zákona 14 dnů, tři týdny, anebo jestli by si zasloužili všichni, co se těmi výrobky s ukončenou životností zabývají, delší dobu na přípravu.

V Senátu bylo navrženo původně ve výborech podstatně více pozměňovacích návrhů, ale my jsme vyhodnotili opravdu, že toto je to nejdůležitější, toto je ta nejdůležitější věc, která se tohoto zákona týká, a proto jsme v podstatě v jakési samokontrole neodsouhlasili žádné jiné pozměňovací návrhy, protože jsme si dobře vědomi toho, jak probíhá hlasování ve Sněmovně, to znamená, že vy si nemůžete vybrat z jednotlivých pozměňovacích návrhů, ale buďto potvrdit naši verzi, anebo potvrdit vaši verzi. Takže opět je to na vás, jak se postavíte k odložení účinnosti tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Zdeňku Nytrovi a nyní požádám, aby se k návrhům Senátu vyjádřili postupně zpravodajové garančního výboru Jana Krutáková, poté zpravodaj hospodářského výboru Ivan Adamec a zpravodaj výboru pro veřejnou správu Jan Schiller, pokud mají zájem. Paní kolegyně Krutáková nemá zájem se vyjádřit, pan kolega Adamec nemá zájem, pan kolega Schiller také nemá zájem.

V tom případě otevírám rozpravu, do které nemám ale žádnou přihlášku. Ptám se, zdali se někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Pan senátor také nemá zájem. V tom případě přistoupíme k hlasování nejdříve podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, když k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o výrobcích s ukončenou životností, podle sněmovního tisku 677/11, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 677/12."

Zahájil jsem hlasování číslo 21 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 21 z přítomných 178 pro 11, proti 6. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy postupovat dále podle § 97 odst. 5 jednacího řádu a k tomuto usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101. Nastavený počet poslanců je již na tabuli.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 677/11.

Zahájil jsem hlasování číslo 22 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 22 z přítomných 179 poslanců pro 121, proti 5. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a mezi body s přednostním právem místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Máte slovo, pane...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pane předsedající. Já jenom k hlasování číslo 21. Chtěl jsem se zdržet, na sjetině mám ano. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Pro stenozáznam jistě potřebné.

 

Budeme pokračovat, tak jak jsem řekl, v rezortu životního prostředí. Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 19. 1. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP