Úterý 1. prosince 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

10.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
/sněmovní tisk 678/11/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 678/12. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozeslány do vaší pošty. Pan kolega senátor Zdeněk Nytra je přítomen, pan ministr je připraven a já mu udělím slovo, aby se k předloženým pozměňovacím návrhům se vyjádřil za navrhovatele, tedy za vládu České republiky. Ještě požádám kolegy, zejména ty, kteří jsou před pultem pro přednášejícího, aby umožnili panu ministru životního prostředí přednést stanovisko navrhovatele. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo a tady budu ještě stručnější, protože ten tzv. změnový zákon tam zavádí některé další změny, které se týkají zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Nejvýznamnější změnou je nová úprava poplatku za komunální odpad, kdy je vlastně odstraněna ta dvojkolejnost, která zatím v právní úpravě byla, kdy to bylo ještě upravováno v zákoně o místních poplatcích. Dále tam byla novelizace chemického zákona a také se to týkalo novely zákona o zadávání veřejných zakázek.

Tady opět chci říct, že tím hlavním důvodem, protože se ten zákon samozřejmě týká zásadně těch předcházejících dvou schválených novel, tak samozřejmě je to opět o sjednocení účinností. I tedy v tomto případě bych vás požádal o podporu původní verze, která má účinnost od 1. ledna 2021, a z tohoto důvodu především jsme nesouhlasili se senátními návrhy, které posunují tu účinnost o rok na rok 2022. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi a požádám senátora Zdeňka Nytru, aby nám přednesl pozměňováky Senátu.

 

Senátor Zdeněk Nytra: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, logika by velela pochopitelně k tomu, co říkal pan ministr, jenom cítím povinnost vás upozornit na jednu věc, že při vašem projednávání tohoto zákona se do zákona dostala část deset, která upravuje zákon o veřejných zakázkách, a to takovým způsobem, že si nejsem jistý, jak budou od 1. ledna příštího roku probíhat veřejné zakázky obecně vůbec, protože za prvé se ta část vlamuje do § 6, což je ten nejdůležitější paragraf zákona o veřejných zakázkách, to znamená, vztahuje se i na malé zakázky a stanovuje jednoznačně, nebo upřednostňuje sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek. Dneska platí tři rovnocenné způsoby hodnocení - nejnižší nabídková cena, nejnižší náklady životního cyklu, kritéria kvality. Pokud zákon schválíte v této podobě od 1. ledna, budete muset zdůvodnit, nebo všichni zadavatelé budou muset zdůvodnit, proč nesoutěží na nejnižší nabídkovou cenu. Nevím, jak budou probíhat aukce a další výběrová řízení. Bohužel, tohle je důsledek tohoto zákona, na to jsem povinen vás upozornit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Zdeňku Nytrovi. Ptám se, jestli paní poslankyně Marie Pěnčíková jako zpravodajka garančního výboru se chce vyjádřit. Není tomu tak. Kolega Ivan Adamec jestli chce za hospodářský? Není tomu tak. Pan kolega Schiller jestli se chce vyjádřit? Také se nechce vyjádřit. V tom případě otevírám rozpravu. Konstatuji, že to ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Můžeme tedy postoupit dále, a to k hlasování podle § 97 odstavec 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, když k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, podle sněmovního tisku 678/11, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 678/12."

Zahájil jsem hlasování číslo 23 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 23. Z přítomných 180 pro 35, proti 4. Návrh byl zamítnut. Konstatuji, že jsme nepřijali zákon ve znění schváleném Senátem.

 

Pokračujeme podle § 97 odstavec 5 zákona o našem jednacím řádu a k přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslanců. Přednesu návrh usnesení. Kvorum je nastaveno.

 

"Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 678/11."

Zahájil jsem hlasování číslo 24 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 24. Z přítomných 180 pro 119, proti 3. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu senátorovi a končím bod číslo deset.

 

Nyní budeme pokračovat dalším, myslím, že už posledním bodem, který je v resortu životního prostředí, a tím je

Aktualizováno 19. 1. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP