Úterý 15. prosince 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

494.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1095/2/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1095/3. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Měl by být přítomen pan poslanec (senátor) Tomáš Goláň. A já požádám paní ministryni financí a místopředsedkyni vlády Alenu Schillerovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, pan kolega Goláň je tady. (Hluk v sále trvá.) Pane senátore, prosím, zaujměte místo u stolku zpravodajů. Já vás tady vítám.

Paní vicepremiérce ale slovo neudělím, dokud tady nebude klid! Já chápu možná u některých rozčarování, u některých radost se schváleným pořadem schůze, ale pokud, kolegové a kolegyně, máte diskusi nad jiným tématem, než jsou spotřební daně, tak zásadně v předsálí, a to i straničtí kolegové paní vicepremiérky. Ještě chviličku, ještě chviličku...

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se stručně vyjádřila k Senátem vrácenému znění návrhu zákona, kterým se mění zákon o spotřebních daních a na základě senátního pozměňovacího návrhu také aktuální zákon o kompenzačním bonusu. Změnu zákona o spotřebních daních jsem již dostatečně představila při projednávání tohoto návrhu zákona zde v Poslanecké sněmovně, takže jenom velmi stručně shrnu, že se jedná o reakci na současnou situaci, kdy pivo není možné s ohledem na vládní opatření k zabránění šíření koronaviru distribuovat do uzavřených restaurací, hotelů a obdobných zařízení, naopak je nutné pivo z těchto provozoven vracet do režimu podmíněného osvobození od daně za účelem jeho likvidace či přepracování, což je spojeno s nárokem na vrácení spotřební daně. Tato možnost již byla do zákona o spotřebních daních vložena během tohoto jara jako dočasné opatření účinné do konce tohoto roku. Vzhledem k přetrvávající situaci spojené s výskytem koronaviru je však nezbytné prodloužit toto opatření i po 31. prosinci 2020.

Z pohledu podnikatelského prostředí přinese navrhovaná úprava zvýšení právní jistoty subjektů a také administrativní zjednodušení celého procesu, umožnění vrácení piva do režimu podmíněného osvobození od daně. Změna zákona o kompenzačním bonusu, kterou navrhl Senát, mění pravidlo, podle něhož nárok na kompenzační bonus nevzniká v případě, že byla za stejný den čerpána jiná podpora související se zmírňováním následků současné epidemie. Toto pravidlo je součástí zákona zejména proto, aby v některých případech nedocházelo ke kumulaci podpor a zvýhodňování některých subjektů na trhu, přičemž svoji roli samozřejmě hraje i rozpočtové hledisko. Nicméně na základě diskusí, které na toto téma proběhly zejména na půdě Senátu, jsem se v této věci rozhodla upřednostnit spíše hledisko větší podpory podnikatelů, kteří v současnosti potřebují pomoc, i s ohlédnutím na to, že opět bylo zpřísněno, což v té době jsme ještě nevěděli, ale teď je to jasné, že to rozhodnutí bylo správné.

Ministerstvo financí tak spolupracovalo na přípravě kompromisního pozměňovacího návrhu pana senátora Goláně, který zmírňuje uvedené pravidlo a připouští souběh kompenzačního bonusu a podpory z programu Antivirus, COVID - Nájemné a ošetřovné pro OSVČ, a to zpětně za všechna podzimní bonusová období. Já jsem tento návrh následně v Senátu podpořila a činím tak i nyní na plénu Poslanecké sněmovny. Doporučuji tedy Poslanecké sněmovně vyslovit s návrhem zákona souhlas ve znění vráceném Senátem. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové a požádám o slovo pana senátora Tomáše Goláně, aby odůvodnil stanovisko Senátu. Pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Tomáš Goláň: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych poděkovat Ministerstvu financí a paní ministryni za pomoc s vypracováním tohoto pozměňovacího návrhu. Už tehdy, když jsme o tom diskutovali, tak jsme cítili, že mohou přijít tahle opatření, která vlastně nastanou již od pátku, a proto jsme chtěli podnikatelům skutečně zpětně nahradit výpadky, které byly způsobené tím druhým uzavřením. Abych řekl, tak v Senátu byla úplně napříč podpora tohoto návrhu, protože ze 72 senátorů přítomných podpořil tento návrh 72 senátorů. Takže já vás také prosím o podporu tohoto návrhu, abychom podnikatelům pomohli v jejich špatné situaci. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátoru Tomáši Goláňovi a ptám se paní zpravodajky garančního výboru, rozpočtového výboru, paní poslankyně Miloslavy Vostré, jestli se chce vyjádřit. Paní předsedkyně, chcete se vyjádřit k tomuto senátnímu návrhu? Evidentně nechce, tak otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a teď se tedy omlouvám, takže... dobře. Pan poslanec Vojtěch Munzar, potom Mikuláš Ferjenčík, ano? Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové, já budu velmi stručný. Já jsem velmi rád, že Senát prosadil to, co se nám úplně nepovedlo prosadit v předchozím čtení, když tady byl ten zákon po prvé. My od začátku říkáme, že bylo vůči živnostníkům velmi nespravedlivé a že to byla Sofiina volba, aby si vybrali buď kompenzační bonus, nebo podporu svých zaměstnanců z programu Antivirus. Mě velmi mrzí, že to trvalo tak dlouho, protože samozřejmě každý den, kdy živnostníci žili ve finanční nejistotě, tak samozřejmě se to projevovalo na jejich činnosti a na jejich uvažování do budoucna. (V sále je hlučno.)

Já jsem tady velmi bedlivě poslouchal paní ministryni... Já jsem tady velmi pečlivě poslouchal paní ministryni v úvodním slově. Já musím říct, že mě velmi překvapuje , nemile, jedna věc, kterou tady musím zdůraznit. My jsme tady předkládali 26. listopadu, kdy byl tento zákon projednáván, obdobný pozměňovací návrh, který by umožnil souběh kompenzačního bonusu a ostatních programů. Tehdy paní ministryně řekla negativní stanovisko, aby ještě před jednáním v Senátu druhý den už připustila, že změna stanoviska je možná a že to v Senátu podpoří. Je dobře, že to je tady dnes, ale ten dopad je tři týdny prodleva. Tři týdny prodleva mezi tím, kdy už to mohlo být přijato, a osoby samostatně výdělečně činné mohly mít už tři týdny jistotu, že souběh těchto dvou programů bude umožněn. A mě velmi mrzí, že to došlo až tak daleko, že tady projednáváme o tři týdny později podobný návrh ze Senátu, který je velmi výborný.

Ale paní ministryně, prosím, můžete vysvětlit občanům, proč jste ve čtvrtek 26. listopadu nesouhlasila, abyste v pátek 27. listopadu tu změnu připustila? Skutečně to dopadá jenom negativně na ty živnostníky, že nevědí, čemu mají věřit, a došlo tady k úplně zbytečné třítýdenní prodlevě.

Jinak děkuji Senátu za to, že z velké většiny toto prosadil. A samozřejmě živnostníkům to pomůže. A děkuji všem, kteří budou třeba i na rozdíl od předchozího hlasování dnes hlasovat pro včetně vládních kolegů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi. Nyní Mikuláš Ferjenčík v rozpravě. A jinou přihlášku zatím nemám. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my také podporujeme tento návrh. Myslíme si, že ten zákaz souběhu byl zcela nesmyslný. Jsme rádi, že to Senát napravil. Chtěl jsem pouze tuto příležitost využít k tomu, abych upozornil, že stále v zákoně o kompenzačním bonusu zůstává obří nespravedlnost, kde ten bonus nesmějí čerpat lidé v oddlužení. To znamená, někdo zkrachoval, šel do oddlužení, splácí své závazky a normálně podniká, což všechno smí. A jenom kvůli tomu, že je v oddlužení, tak nedostane kompenzační bonus. To je strašně nespravedlivé. Podle nás to je chyba. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Mikuláši Ferjenčíkovi a ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Paní ministryně financí a místopředsedkyně vlády Alena Schillerová. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji. Já to vysvětlím. Vysvětlovala jsem, že když jsme nastavovali druhou vlnu kompenzačního bonusu, nebo pro druhou vlnu, protože to byla několikátá, tak jsme tehdy zvažovali i rozpočtové dopady, i nějakou debatu, která odrážela diskusi v rámci vládní koalice. A já jsem nepodpořila ten návrh, pane poslanče Munzare, z toho prostého důvodu, protože už - a já jsem to i připustila nepřímo, už jsme v té době vedli debaty, zpracovávali jsme a spolupracovali jsme technicky jako Ministerstvo financí na pozměňovacím návrhu pana senátora Goláně, který je prostě lepší. Je prostě lepší, je propracovanější a je legislativně a technicky v pořádku. Takže to je jednoduché, to je celé. A myslím si, že kdybychom ten legislativní proces nějak změřili, tak to vyjde i rychleji. A navíc, dáváme to zpětně, takže nikdo o ty peníze nepřijde.

K připomínce pana poslance Ferjenčíka. Už jsem to tu jednou říkala, řeknu to znovu. My jsme to na jaře v kompenzačním bonusu připustili. Měli jsme problémy při notifikaci před Evropskou komisí, kde nám toto bylo vytknuto. Ale byla tam velká benevolence při těch jarních vlnách, oni skutečně byli maximálně tolerantní, Evropská komise, ale teď už by nám to neprošlo. Takže my jsme skutečně to tam nemohli pro ty lidi v insolvenci nechat. Dostávám denně kvůli tomu desítky mailů, ale mohli bychom mít prostě skutečně problém, jsou to notifikované programy, a z toho důvodu to bylo vypuštěno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní vicepremiérce, ministryni financí Aleně Schillerové. Faktická poznámka Vojtěcha Munzara a přihlášený je s přednostním právem pan Marian Jurečka. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já jenom na paní ministryni. Paní ministryně, souhlasím v jedné věci. Senát udělal ještě jednu věc oproti našemu pozměňovacímu návrhu, že tam přidal ošetřovné, což je daleko lepší. Ale to, že jste tady dala k tomu nesouhlasné stanovisko a vaši vládní kolegové a vládní poslanci díky vašemu nesouhlasnému stanovisku to odmítli, tak tím vyslali signál živnostníkům, signál do soukromého sektoru, že s tím nesouhlasíte. Takže prosím, ono se to dalo v Senátu ještě doplnit o to ošetřovné. Ale tím, že jste s tímto nesouhlasili, tak jste skutečně ten den řekli živnostníkům, že si nepřejete, aby byl umožněn souběh, a ponechali jste ten nesmyslný výběr další tři týdny mezi kompenzačním bonusem a Antivirem. Ale každopádně v tom pohledu se asi budeme lišit. A doufám, že dnes to odhlasujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A nyní s přednostním právem vystoupí v rozpravě pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně. Když jsem šel ke stolečku, zaslechl jsem to samé, tak nevím, jestli to je reakce na to, co budu říkat, jestli už to paní ministryně tuší, nebo ne, možná částečně ano. Já to ještě možná rozšířím. Já jsem tady ten návrh na souběh dával poprvé, když jsme schvalovali první kompenzační bonus. To znamená, to bylo už někdy na konci října. Ale nicméně dobře, teď se to podařilo. Děkujeme za to, děkujeme i za kladné stanovisko, které zaznělo v Senátu. Nechť si každý živnostník a každý občan udělá obrázek sám o tom legislativním procesu a o tom přístupu, když z hlediska té věcnosti nám bylo říkáno ještě někdy kolem 20. října, že to vlastně není možné, že to takhle Ministerstvo financí nechce. Dobře, dospělo se k tomu, uzrál čas, je to tady, díky za to.

Chci se ale jenom zeptat paní ministryně, protože poslední dva tři dny se ozývají informace ze strany vlády, především pana vicepremiéra Havlíčka - předpokládám, že jste v kontaktu - o tom, že chce teď kompenzovat především gastrosektoru újmu ve 100 procentech, zaznělo před dvěma dny. Tak jestli je to pravda, jestli s tím mohou počítat tito živnostníci, což je samozřejmě pro ně velmi důležitá zpráva. Na druhou stranu si potom kladu otázku, proč pokud budou případně ty provozy zavírány v případných příštích dnech, tak proč má být jiná míra kompenzace za pár dnů a proč má být jiná míra kompenzace pro ty, kteří byli zavřeni ještě před deseti či čtrnácti dny, když ten dopad je na ně pořád úplně stejný.

Takže já za nás mohu říci, že určitě se budeme snažit za KDU-ČSL zvýšit kompenzační bonus alespoň na 20 000, protože za 10 000 čistého se dá velmi obtížně vyžít. A situace pro mnoho živnostníků, kteří mají třeba ještě doma manžela, manželku na rodičovské či mateřské, mají doma třeba jedno, dvě děti, tak přinést domů 10 000 plus mít nějakých v průměru 5 000 za rodičák, tak je to opravdu hodně složitá situace, jak tohle dokázat přežít. Takže jestli vláda tyhle mediální signály myslí vážně, jestli se něco připravuje a jestli k tomu může dát paní ministryně nějaký komentář.

A potom poslední věc. Chtěl bych poprosit, když tady byl ten odkaz na podnikatele, kteří jsou v oddlužení, v insolvenci, když tady zaznělo, že Evropská komise má problém u notifikace, jestli mi může Ministerstvo financí ty oficiální připomínky Evropské komise zaslat. A já jsem připraven i v rámci mítinků, které vedeme s předsedkyní Komise i s evropskými lídry v rámci EPP, jsem připraven to téma zdvihnout a udělat na evropské úrovni maximum pro to, aby se tohle odblokovalo. Protože mi to přijde nelogické někoho, který, ano, v minulosti se zadlužil, ale je v procesu oddlužení, dneska řádně pracoval a měl příjem pro sebe a svoji rodinu i pro to, aby mohl platit do procesu oddlužení, tak vláda svým opatřením mu zavře jeho živnost, jeho obživu a řekne mu: Ale nic ti nedám! Jak ten člověk se s tím má popasovat? Tak kdyby tohle nějakým způsobem bylo vysvětleno, a prosím opravdu, jestli jsou oficiální připomínky ze strany Evropské komise k tomuto procesu notifikace, prosím, zašlete mi to, já se pokusím udělat pro to maximum, ať se to odblokuje. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. V rozpravě ještě vystoupí paní ministryně financí a místopředsedkyně vlády Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Jenom krátce. Pane poslanče Munzare, už to asi nebudu dál eskalovat. Myslím si, že podstatný je výsledek. Prostě připravilo se to správně, podpořila jsem návrh pana senátora Goláně, lidé to dostanou zpětně. Už to není třeba asi tady vysvětlovat.

Pane předsedo Jurečko, vy jste se ptal na tu notifikaci. To vám samozřejmě zašleme. Já myslím, že jsme pro to udělali, co jsme mohli, ale samozřejmě můžete si to v každém případě ověřit.

A ještě jste tam měl jednu poznámku. Teď... můžete mi připomenout? Ještě něco důležitého jste tam zmínil. (Reakce posl. Jurečky.) Insolvence, to vám pošleme. A ještě něco jste měl, abych nezapomněla? Teď mi to vypadlo. (Reakce posl. Jurečky.) Aha, výborně. Asi jste včera nesledoval jednání vlády. Omlouvám se. Včera byly schváleny vlastně tři programy a hned na ně poskytnuty peníze, asi za 10 miliard. Možná vám to uniklo, tak já to ráda připomenu. COVID - Nájemné bude pokračovat. A vlastně on ten COVID - Nájemné, tak jak to vysvětloval pan vicepremiér Havlíček, byl vyplacen za červenec, srpen září, kde vlastně žádné restrikce nebyly, a teď bude říjen, listopad, prosinec, kde restrikce jsou. Obojí 50 %, takže si to můžete spočítat.

Pak jsme vytvořili další, druhou vlnu COVID - Ubytování, kde se hotelům poskytne za každý den zavření od začátku nouzového stavu, čili od toho října, 100 až 330 korun podle kategorie, úplně za stejných podmínek jako na jaře, nebo v jarních, letních měsících. Je to COVID - Nájemné, asi zhruba 3 miliardy jsme poskytli, COVID - Ubytování asi 3,5 miliardy a pak je tam COVID - Gastro, kde se každé restauraci poskytne podle klíče, jak má zaměstnance, 400 korun na osobu, ale není to na ty zaměstnance, je to vlastně na fixní náklady. Jenom se jako klíč vezme počet zaměstnanců. Kromě toho jede kompenzační bonus, ten jede pořád. Ten je nastaven tak, že pokud je nouzový stav, tak pořád běží a jsou omezení. Stačí - nemusí být provoz zavřený, stačilo omezení té restaurace, že tam měli čtyři lidi u stolu, na 15 metrů nějaké omezení, tak mohou čerpat kompenzační bonus.

Teď schválíme, věřím, tady ten souběh. Antivirus pokračuje. Budeme se bavit o jeho prodloužení. Tam je - 100 procent kompenzace na mzdy jsme dali při uzavření provozu, a samozřejmě jsme schválili i béčko i na karanténu. Takže to jsou všechno programy, a včera jsme přidali tedy tyto programy, kam bylo alokováno 10 miliard, a dnes budeme ještě mít vládu. Jen co odsud odejdu, tak se domluvím s panem premiérem, a ještě budeme řešit podporu kultury. Takže se to dneska připravovalo rychle s kolegy.

Takže já si myslím, že v tomto směru prostě v rámci možností děláme, co můžeme. A že budete navrhovat nějaké zvýšení, to já jsem zvyklá. Opozice navrhuje ke všemu, cokoliv udělá vláda, tak vždycky zvýšení. Ale má to jedno důležité ale, a to důležité ale budeme řešit zítra a bude to rozpočet. Protože pokud nebude rozpočet, bude rozpočtové provizorium. A to všichni víte, co znamená. Já to zítra ještě připomenu ve své úvodní řeči. Hlavně to znamená to, že se můžeme bavit, o čem chceme, můžete navrhovat, co chcete, nebudou na to peníze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka, potom kolegy Jurečky. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já mám jenom dvě věci na paní ministryni. Jednu, aby pokud možno tlumočila panu Havlíčkovi stížnost, kterou já dostávám ve velmi vysokých počtech, a to je, že program COVID - Nájemné je extrémně byrokratický náročný a že je pro ty provozovatele provozoven extrémně obtížné na něj dosáhnout. Takže tohle je jedna věc, co bych poprosil tlumočit.

A druhá věc k tomu rozpočtu na tu záchranu. My říkáme, kdyby se skrečoval daňový balíček, tak tady máme 100 miliard, které se dají použít na záchranu ekonomky, a myslíme, že by to bylo lepší nakládání s těmi penězi, že prostě stát zachraňuje ty, kteří jsou aktuálně v krizi, místo toho, aby je rozdal plošně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Mariana Jurečky a hlásí se paní ministryně financí. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážená paní ministryně, děkuji za to, že dneska i reagujete v debatě, toho si vážím. Nicméně chci se zeptat - nebylo by jednodušší, kdyby vláda měla čitelný a předvídatelný přístup v těch podporách vůči celému spektru podnikatelů, kteří jsou postiženi, který bude mít základní principiální parametr, jako třeba mají v Německu nebo v Rakousku? Vy ta data máte z loňského roku, kdy se jednoduše řekne, v Německu, v Rakousku řekli, když vám poklesnou tržby o 40 %, tak vám kompenzujeme buďto 80, nebo 75 % tržeb. U nás by to bylo řekněme adekvátně té ekonomické situaci, že by stačilo 70 % kompenzovat. Máte ta data z EET u většiny těchto subjektů nebo toho největšího spektra. To by mně dávalo úplně nejjednodušší logiku, protože v okamžiku, kdy vy jdete tou cestou platba na lůžko apod., každý ten podnikatel je v jiné situaci. Někdo bude mít zařízení, které nově zainvestoval, má tam vysoké zatížení. Někdo je v situaci, kdy už to má zaplacené, nemá tam odpisy atd., a není to úplně objektivní, ta podpora, vzhledem k tomu, jak ten podnikatel si plánoval svůj byznys plán a jak mu do toho teď opatření vlády zasáhla. Takže mně by dávalo větší logiku, řekněme, tím parametrem: poklesly tržby o 40 %, nastupuje mechanismus předvídatelné kompenzace ve výši třeba 70 % daných tržeb. Takto na to jdou v Německu nebo v Rakousku. Mně to přijde daleko jednodušší než mít několik různých kategorií, kde si opravdu podnikatelé stěžují na tu složitost a velmi problematickou administrativu.

A mám na vás prosbu. Myslíte, že by bylo možné Poslanecké sněmovně poskytnout informace za druhou vlnu, kolik podnikatelských subjektů žádalo, podalo žádost v rámci kompenzačního bonusu, kolik bylo úspěšných a kolik ne, případně jaké jsou ty důvody? Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Pekarové Adamové, která je zatím poslední přihlášená do rozpravy. Máte slovo, paní poslankyně, k faktické poznámce.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já doplním vlastně k předřečníkům, protože je ta reakce právě z byznysového světa taková, že to, co tady slýchávají ať už na tiskových konferencích, ať už z mediálních vystoupení jednotlivých ministrů, tak je víc propaganda než realita. Protože když se podíváme na to, jak to v reálu pro ně vypadá, tak skutečně když včera jste něco schválili, tak reálně oni můžou tu pomoc očekávat v lepším případě v řádu týdnů, v horším případě a zcela reálnějším případě v řádu měsíců. Takže ve chvíli, kdy ano, tady se vznáší nějaké nové programy, nové prodloužení programů atd., ale přístup k nim je takový, že teď si nějak pomozte, teď si nějak poraďte a my vám za pár měsíců možná něco pošleme. Až to všechno ti úředníci, ty složité žádosti, které jste museli předtím vyplnit, vyhodnotí, tak pak možná mnozí z nich už budou dávno mít zavřený krám. A to je prostě vaše pomoc. To není reálně něco, co zachrání ty byznysy. To je něco, co je už dneska jenom posílá s takovým trošku hořkým výsměchem, kdy se zbytek společnosti diví - co ještě ti podnikatelé chtějí. Vždyť tady je takový dlouhý seznam toho, co všechno vláda už jim dala, poskytla. Vytváří to akorát ve společnosti velkou nevraživost vůči nim, protože opravdu mají ostatní pocit, vždyť je pomoženo, pomohlo se dost.

Ale reálné příklady? COVID - Ubytování, který tady byl zmíněn. Pomoc za jaro přicházející začátkem prosince? Tak prosím pěkně, co to je jiného než výsměch? Tak prosím tady neříkejte tím stylem, tohle všechno přece je skvělá pomoc, když víme, jaká je realita!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Také děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě faktická poznámka pana poslance Martina Jiránka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Jiránek: Dobrý den, kolegyně, kolegové. Já také k paní ministryni. Pan ministr Havlíček v pátek říkal, že na pondělí chystá velkorysé plány, vysoké kompenzace, a vlastně jediné, s čím přišel navíc oproti tomu, co tady bylo předtím, jsou kompenzace restauracím. Samozřejmě za ně moc děkuji. Ale co ty další obory, které jsou zavřené? Fitness centra například a další sportovní organizace. Vy se jdete bavit odpoledne s panem premiérem o COVID - Kultura. Co ty další? Co třeba prádelny, které nejsou přímo zavřené, ale jelikož na horách zavřete hotely, tak tam ty prádelny nebudou vůbec fungovat? Promluvte s panem premiérem i o tomto. Moc děkuji. Doufám, že jsme se poslouchali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Pokud nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Paní vicepremiérko, ano. Máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Jenom ve stručnosti. Byrokratická zátěž COVID - Nájemné, řeknu panu vicepremiérovi, ale možná vy to tak nevnímáte do detailu, je tam velký posun. Oproti jarní vlně už se nevyžaduje dohoda o snížení nájemného mezi pronajímatelem a nájemcem, ale poskytuje se přímo 50 %.

Pokud tržby - to je velká debata. My jsme o tom diskutovali, ono se to velmi těžko posuzuje. Ty vlivy subjektivní vstupují do tržeb. A Německo začíná od toho ustupovat, od tohoto systému, který zvolili. Zvolili jsme tuto cestu. Já počítám s tím, že vždycky každou cestu naši budete kritizovat, takže už si to dávno neberu. Nicméně tím nechci říct, že nenaslouchám, když něco zajímavého můžeme využít.

Kompenzační bonus panu předsedovi Jurečkovi ráda poskytnu. Já ty evidence dostávám pravidelně, takže samozřejmě ty přehledy, kolik bylo vyplaceno, kolik bylo zamítnuto, to máme k dispozici.

Ostatní připomínky byly těžko uchopitelné, takže na ně reagovat nebudu. Ale pořád připomínám, zítra bude ta zásadní podmínka pro to, jakým způsobem budeme poskytovat podporu a investovat do této oblasti, protože... A to je rozpočet.

A poznámka pana poslance Ferjenčíka. Ten balíček v tomto rozpočtu není, tak se na něj teď nevymlouvejte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za závěrečné slovo paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové. Pan senátor Goláň má zájem o závěrečné slovo? Má. Prosím, pane senátore. (V sále jsou hloučky diskutujících poslanců.) Já se znovu pokusím zjednat klid pro vaše vystoupení.

Kolegové a kolegyně, já bych byl rád, protože jsme těsně před hlasováním, abyste debaty, které jste nepřesunuli do předsálí, ukončili a nechali pana senátora vystoupit, aby si nemyslel, že tady nemá dostatek prostoru zástupce druhé komory. Máte slovo, pane senátore.

 

Senátor Tomáš Goláň: Děkuji, pane předsedající. Já vám všem děkuji za proběhlou debatu. Ještě jednou závěrem bych chtěl poprosit o podporu senátního návrhu.

Chtěl bych vám všem poděkovat za celoroční spolupráci, protože už se asi do konce roku neuvidíme. Přeji vám všem krásné a veselé Vánoce a šťastný nový rok a těším se na novou spolupráci v příštím roce 2021.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi a přistoupíme k hlasování. Já zagonguji, aby se ti, které jsem vyslal do předsálí, z těch diskuzí, které se netýkaly spotřebních daní, mohli vrátit do svých lavic.

A nyní přistoupíme i k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1095, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1095/3."

Zahájil jsem hlasování číslo 156 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 156 z přítomných 106 pro 101 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem, přijali.

 

Děkuji paní vicepremiérce, ministryni financí Aleně Schillerové, děkuji panu senátoru Goláňovi. Také mu přeji za Poslaneckou sněmovnu všechno nejlepší, hezké svátky a do nového roku určitě zdraví a štěstí.

Končím bod č. 494. A zároveň předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobré odpoledne. Budeme pokračovat v dnešním jednání podle toho, jak jsme schválili pořad. Nyní nás tedy čeká bod

Aktualizováno 19. 1. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP