Středa 16. prosince 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

383.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Volební bod bude dnes velmi jednoduchý a rychlý. Jak jsme se dohodli dnes ráno, je to pouze jeden jediný, a to volba aklamací, hlasováním, změna v orgánech Poslanecké sněmovny. A je to pouze jedna jediná změna. Měli jsme lhůtu do 1. prosince, do 12 hodin.

Volební komise obdržela návrh, který odhlasovala, schválila usnesením per rollam číslo 174 ze dne 1. prosince. V něm konstatujeme, že je navržena rezignace z výboru pro zdravotnictví pana poslance Milana Brázdila za hnutí ANO a proti tomu nominace do výboru pro zdravotnictví pana poslance Adama Vojtěcha, bývalého ministra zdravotnictví, tedy za klub hnutí ANO. Takto je navrženo usnesení.

Pane předsedající, prosím, abyste otevřel případně rozpravu k tomuto bodu. Pokud k rozpravě nebudou přihlášky, tak prosím, abychom standardně jedním hlasováním potvrdili rezignaci a jedním hlasováním novou nominaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Otevírám tímto rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného elektronicky ani z místa. To znamená, že rozpravu končím. Prosím, pane předsedo, proveďte nás hlasováním.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ano, takže prosím první hlasování o návrhu na rezignaci z výboru pro zdravotnictví - pan poslanec Milan Brázdil.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 163, přihlášeno 105 poslanců, pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní prosím druhé hlasování, nominace do výboru pro zdravotnictví - pan poslanec Adam Vojtěch.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 164, přihlášeno 103 poslanců, pro 92, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji a tím jsme tento bod vyčerpali.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Tímto jsme se vypořádali s tímto bodem. Děkuji vám, pane předsedo volební komise. Vyhlašuji polední pauzu. (O slovo se hlásí poslanec Faltýnek.) Pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já bych chtěl poprosit své kolegy z klubu ANO k nám na klub. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pokračovat budeme ve 14.30. Pokračování projednávání bodu státního rozpočtu. Poprosím členy organizačního výboru, budeme začínat ve 12.53.

 

(Jednání přerušeno ve 12.48 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak máme 14.30, já zahajuji odpolední jednání schůze Poslanecké sněmovny. Přečtu nejprve omluvu. Pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se omlouvá dne 16. prosince od 14.30 do 15.30 z pracovních důvodů.

A hlásil se mi o slovo předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek. Tak prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych si dovolil požádat o přestávku na jednání klubu hnutí ANO v trvání jedné hodiny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Ano, samozřejmě vaší žádosti vyhovím. Takže přestávka na žádost poslaneckého klubu hnutí ANO do 15.30, takže vyhlašuji pauzu a uvidíme se tady opět v 15.30.

 

(Jednání přerušeno ve 14.31 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 15.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme 15.30, uplynula hodinová přestávka na žádost poslaneckého klubu hnutí ANO a budeme pokračovat v jednání. Ale koukám, že se mi tady hlásí zástupkyně poslaneckého klubu ČSSD. Prosím, paní poslankyně Valachová, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, pane ministře, dovolte mi, abych vzala za poslanecký klub sociální demokracie hodinovou pauzu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže já samozřejmě vaší žádosti vyhovím a budeme pokračovat v 16.30.

 

(Jednání přerušeno v 15.30 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 16.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 16.30. Takže já vás zde vítám po odpolední pauze, která byla prodloužena o dvě porady klubů. Budeme pokračovat v dnešním jednání, kdy máme otevřený bod vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky pro rok 2021. Jedná se o sněmovní tisk 1067. Jsme ve třetím čtení. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v rozpravě před polední přestávkou.

Já prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, zpravodajka rozpočtového výboru, poslankyně Miroslava Vostrá. Nicméně hlásí se pan předseda klubu KSČM. Prosím.

(K řečnickému pultíku přichází poslanec Luzar. Mikrofon nefunguje.) Pardon. Prosím. Už to funguje? (Technické problémy trvají. Poslanec Luzar mimo mikrofon žádá o přestávku na jednání klubu KSČM v délce půl hodiny.) Půl hodiny? Půl hodiny.

Dobře. V tom případě, pokud nikdo nemá námitek... Poslanec Skopeček. (Poslanec Skopeček přichází k mikrofonu, technické problémy přetrvávají.)

Tak já budu muset asi vyhlásit nejdříve technickou pauzu, aby nám fungoval mikrofon. Já to zkusím zapnout a vypnout. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Vážené kolegyně, kolegové, já bych poprosil o jednu věc. Všichni víme, proč se berou přestávky klubů. Je to neschopnost koalice se dohodnout. Po hodinách nás tady posouváte. Odpoledne už jsou to tři hodiny. Nemohla by se vládní koalice domluvit předem, že potřebuje na to, aby se sehnaly hlasy, tři, čtyři, pět hodin, nebo týden, já nevím, ale tohle je nedůstojné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Chtěl jsem říct něco podobného, kolegové, jako řekl pan poslanec Skopeček. Já chápu, že ta situace není jednoduchá, že vyžaduje čas na kuloárová jednání, ale myslím, že jste na to měli celou noc. A ne nás tady zdržovat. Nenapínejte tu trpělivost příliš, protože jestli to uděláte ještě jednou, tak bychom vám to také mohli péčí opozičních klubů vypřestávkovat až do půlnoci, a neměli byste nic.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Podotknu, že jednací den končí v osm, když na to přijde. Nicméně na žádost poslaneckého klubu KSČM tedy vyhlašuji přestávku v délce půl hodiny do 17.03 hodin. Přeji příjemné jednání klubu.

 

(Jednání přerušeno v 16.33 hodin).

(Jednání pokračovalo v 17.03 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Je 17.03, budeme tedy opět pokračovat v projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, což je sněmovní tisk 1067. Tento bod jsme původně přerušili ve třetím čtení.

A pan předseda Chvojka se hlásí s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezké odpoledne, možná podvečer, kolegyně, kolegové. Já se omlouvám, ale zčásti máte pravdu. Bylo by určitě lepší, kdyby tady byl nějaký systém, kdy by konkrétní předseda konkrétního klubu, který by si chtěl vzít pauzu, možná do toho systému napsal "bereme si pauzu" a vám to přišlo do mobilu. Bohužel takový systém není. Tudíž musím až v tuto dobu oznámit, že si ještě poslanecký klub ČSSD bere na své jednání pauzu v délce 30 minut. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Já té žádosti rozumím a pokud tedy nikdo nic nenamítá, tak znovu přeruším jednání schůze, tentokrát do 17.35 hodin, ať to máme kulaté. Přeji příjemný večer.

 

(Jednání přerušeno v 17.05 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 17.35 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, po jednání s některými předsedy poslaneckých klubů jsem se rozhodl v zastoupení předsedy Poslanecké sněmovny svolat politické grémium. Požádám předsedy poslaneckých klubů, aby se dostavili do zasedačky politického grémia, kde se poradíme o dalším postupu, abychom nepřestávkovali příliš dlouho. Takže požádám předsedy poslaneckých klubů, případně jejich zástupce, pokud tady předseda není, aby se dostavili do zasedací místnosti politického grémia. (Předsedající opustil své místo a po chvíli se vrátil.) Termín zatím nemohu, ale určitě to méně než čtvrt hodiny nebude trvat.

 

(Jednání přerušeno v 17.36 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 18.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, politické grémium dospělo k jisté dohodě, o které vás informují představitelé vašich klubů. My budeme pokračovat v přerušené rozpravě ve třetím čtení, kde tedy rozprava byla přerušena, a to před faktickou poznámkou pana poslance Stanislava Blahy, který, nevím, jestli je přítomen v sále, pokud ne - a pan poslanec již nemá zájem, děkuji.

V tom případě mám za to, že pak byl přihlášen pan poslanec Volný elektronicky, takže je to vaše. A pak zde eviduji přihlášky paní poslankyně - ne, pozor. To byly s přednostním právem, nemá zájem. A pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Kalousek s přednostním právem. Prosím. Poté pan poslanec Volný.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Budu velmi stručný. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vzhledem k vývoji situace si dovolím přehlásit se před závěrečným hlasováním. To znamená s přednostním právem klubu po pozměňujících návrzích před závěrečným hlasováním. Teď ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, děkuji. Vaše přihláška, věřím, bude zaznamenána. A nyní pan poslanec Volný jako v tuto chvíli poslední v rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Tak děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem si musel teď chviličku vzpomenout na to, co jsem vám vlastně chtěl říct, protože ty pauzy byly opravdu dlouhé.

Takže první, co jsem chtěl říct bohužel nepřítomnému panu premiérovi, který tady oslovil úplně všechny v této Poslanecké sněmovně, ale zapomněl oslovit poslance, který říkal, že ho baví, mého kolegu Mariana Bojka, takže doufám, že tohle nerozhodne o osudu státního rozpočtu.

Rozhodl jsem se vyjít vstříc nabídce pana premiéra, aby tato země nemusela do rozpočtového provizoria, přesně vzhledem k té síle, kterou my s Marianem jako dva poslanci máme. Nemůžeme zabránit tomu, aby tato vláda financovala neziskovky, které vykonávají činnost proti této vládě, které vykonávají činnosti proti hnutí ANO. Já to chápu. Pan Babiš má své zájmy v Bruselu, pan Babiš má své zájmy v Evropské unii a nemůže si dovolit tyto politické neziskovky odstřihnout od peněz, protože by z toho na evropské úrovni měl velké problémy. Nemáme takovou politickou sílu, abychom něco takového mohli prosadit, takže se s tím dokážeme nějakým způsobem smířit, protože dokud v této zemi nebude existovat poctivé hnutí, které skutečně vážně bude uvažovat o tom, že ten politický neziskový sektor postihne, tak se stejně nic nestane a tímto rozpočtem se nic nevyřeší.

Nesouhlasíme také s nákupem vojenského vybavení za desítky miliard korun, zvlášť v období koronavirové krize. Nesouhlasíme s vysíláním našich vojáků na zahraniční mise, kde bohužel bojujeme většinou za cizí zájmy za naše vlastní peníze a za životy našich vojáků a vojaček.

Nicméně máme opravdu jenom ty dva naše hlasy, máme dva naše pozměňovací návrhy. A já tady dávám panu premiérovi veřejnou nabídku, že pokud touto Sněmovnou projde omezení financování politických stran o 50 %, tak podpoříme státní rozpočet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Toto byl zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě. A s přednostním právem se hlásí pan místopředseda Kubíček. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Na základě dohody z grémia si dovolím navrhnout přerušení tohoto bodu do pátku do devíti hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji. O tomto procedurálním návrhu nechám bezprostředně hlasovat. Svolal jsem poslance do jednacího sálu. (Gong.) Já vás všechny odhlásím, přihlaste se prosím svými identifikačními kartami.

 

Budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do pátku devíti hodin ráno.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 165, přihlášeno 92 poslanců, pro 85, proti 6. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento bod jsme přerušili do pátku devíti hodin ráno.

 

Jelikož ostatní body, které máme dnes k projednání, jsou navázané na státní rozpočet, aspoň doufám, že tomu tak je. Není... Není. (Probírá se podkladovými materiály.) Počkejte, já se poradím, než ukončím schůzi úplně. S tím jsem úplně nepočítal.

Prosím, pane poslanče, možná mi poradíte.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já vám jdu poradit tak, že bych si vzal v tuto chvíli pauzu na poradu klubu do devatenácti hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak to nás zachránilo všechny teď, takže děkuji. Přerušuji tedy, nebo končím dnešní jednací den. Pokračovat budeme zítra v devět hodin ráno odpověďmi na písemné interpelace.

 

(Jednání skončilo v 18.22 hodin.)

Aktualizováno 19. 1. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP