Čtvrtek 17. prosince 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Tomio Okamura)

94.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 961/ - prvé čtení

Budeme pokračovat. My jsme skončili u hlasování o vrácení předloženého návrhu. Tento návrh nebyl přijat. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o přikázání - pardon? (Ministryně Maláčová mluví od stolku zpravodajů.) Zkrácení lhůty se hlasuje až na konec. Mám to poznamenáno. Děkuji, paní ministryně, že jste mě aktivně chtěla upozornit, ale mám vše pod kontrolou. (Veselost v sále.)

Takže jak jsem říkal, nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím.

 

Takže přistoupíme k hlasování, a já tedy položím dotaz, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 179 přihlášeni 92 poslanci, pro 85, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Nikoho nevidím. Takže teď bude to kýžené hlasování, na které čeká paní ministryně.

 

To znamená, že tady máme návrh od předsedy poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojky, abychom zkrátili lhůtu pro projednání ve výboru na 30 dnů.

Já tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 180 přihlášeni 92 poslanci, pro 72, proti 2. Návrh byl přijat a lhůta bude 30 dnů. Končím první čtení tohoto návrhu zákona.

 

Jsou čtyři minuty, takže bych otevřel ještě další bod, protože to není minuta nebo dvě. Máme tady bod

Aktualizováno 19. 1. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP