(17.30 hodin)
(pokračuje Staněk)

Nemyslím si, že vás přesvědčí případně další příklad, co tato novela může způsobit. Česká republika a v minulosti i Československo vybudovalo jednu z nejlepších forem přípravy učitelů pro žáky vyžadující specializovanou péči, takzvaní speciální pedagogové, ale my se můžeme díky této novele setkat s tím, že vlastně žáky, naše děti, které budou vyžadovat takovýto specializovaný přístup, nakonec bude učit učitel bez kvalifikace, ale budeme mít odškrtnuto, můžeme být při statistikách tak nějak spokojeni.

Já už jsem o tom hovořil při prvním čtení, kolegyně a kolegové, my vůbec se chováme k investicím, které jdou z veřejných prostředků na vysokoškolskou přípravu, a teď už ne jenom učitelů a budoucích učitelů, ale řady profesí, velmi, řekl bych, laxně. Zůstanu u učitelství. Ano, pedagogické fakulty připouštějí, že počty studentů, které opouštějí fakulty, nestačí k tomu, abychom zaplnili všechna ta volná místa zejména v některých krajích, kde je opravdový nedostatek kvalifikovaných aprobovaných učitelů. Ale přesto brány pedagogických fakult opouštějí absolventi pedagogických fakult, učitelé s diplomem, kvalifikací i aprobací, ale ejhle, nejdou do školství, jdou kamkoliv jinam, kde jim buď nabídnou lepší benefity, vyšší platy, anebo prostě zmizí někde jinde. Koho to zajímá? Kdo řeší tento problém?

No já mám velmi dobrý sluch, který mi ani covid, protože ten ničí pouze čich a chuť, nebyl nijak postižen, což je nevýhoda pro sedící tady po mé pravici (u stolku zpravodajů). Ale jak byla velkorysá moje předřečnice paní Kateřina Valachová, tak já velkorysý nebudu, protože ta poznámka byla něco o ČSSD. Takže já si myslím, že otřít si boty o sociální demokracii na téma školství asi pro mé oponenty nebude tak obtížné, nicméně myslím si, že by bylo dobré, abychom se vzájemně neotírali, protože každý máme svého kostlivce. Ale pojďme dál a neodbíhejme od podstaty sdělení.

Já se ptám, koho zajímá, kolik absolventů pedagogických fakult s aprobací nenastoupí do škol? A proč tam nenastupují? A co bychom mohli udělat pro to, aby tomu tak nebylo?

Já se v tuto chvíli obracím na pana ministra prostřednictvím pana předsedajícího, i když prý nemusíme. Pane ministře, nemyslím si, že v tuto chvíli je novela zákona o pedagogických pracovnících, tak jak je předložena, nezbytně nutná, aby byla schválena tak rychle a v této podobě. Já si myslím, že pro nás pro všechny, i pro pedagogickou veřejnost a zejména pro naše budoucí žáky by bylo dobré, kdybychom se na ni ještě mohli znovu podívat, dostat z ní to, co se tam dostalo z nepochopitelných, možná pro někoho pochopitelných důvodů. Je tu řešení, buď zamítnout celý ten návrh zákona, ale to si myslím, že by bylo škoda. Je tam spousta dobrých věcí. Ale myslím si, že jsou i cesty, jak na tomto zákonu ještě zapracovat, a myslím si, že se ty návrhy tady ještě objeví, a bylo by dobré, kdybychom nedali tentokrát najevo onu moc zákonodárnou v podobě, že to protlačíme, ať se děje, co se děje a za každou cenu.

Prosím vás, opravdu zvažte ne dnes, řekněme, to moje vystoupení, ale zvažte ty argumenty odborné veřejnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Opravdu krátká reakce. Já jsem chtěl vlastně připomenout to, co kolega Staněk uváděl ve svém projevu. Totiž situaci s těmi lékaři, která tady, to si jistě vzpomenete, nedávno byla, my jsme to velmi vážně probírali. Já si nemyslím, že děti v rukou učitelů ve škole jsou něco méně než pacienti v rukou lékařů. Tak si myslím, že je to docela dobrý příklad. Jinak já věřím, že i pan ministr, tak jak spolu diskutujeme, to bere, že diskutujeme věcně. A já přesto, že jsem z opozice, chválím tedy záležitost se zvyšováním platů, opravdu upřímně. Kudy chodím, pane ministře, tudy vás chválím, neřeším, z jaké strany je - koalice, opozice. Chválím. Když se řešil odklad maturity z matematiky, víte, že jsme byli z opozice na vaší straně víc možná než někteří z koalice. Takže fakt věřím, že to i takto berete, že to není nějaké úporné zápolení, a kdykoli vystupuji, tak se snažím držet opravdu problému jako takového a nepředčítal jsem nikdy z nějaké jiné knihy.

Ale těch otázek v těch vystoupeních tady je víc než těch odpovědí, možná jsme se mohli dočkat nějaké větší moderace, jak to vidíte s těmi příplatky za třídnictví a podobně. A protože tam je opravdu mnoho pozměňovacích návrhů a já si myslím, že je to velmi vážná věc, kterou nemůžeme jen tak vyřešit, že nějak to zkrátka dopadne, nebo to vůbec nedopadne, tak bych si dovolil navrhnout podle § 93 odst. 2 jednacího řádu vrátit návrh zákona garančnímu výboru k novému projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Po skončení obecné rozpravy budeme o tomto návrhu hlasovat. Paní poslankyně Alena Gajdůšková v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, byť nejsem členkou školského výboru, tak prostě školství je má profese původní a ve školství se pohybuji svým způsobem celý život z různých pozic. Tak bych se ráda přimluvila za to, abychom skutečně zapřemýšleli, abychom s vaničkou nevylili i dítě, abychom se vrátili ještě s tímto návrhem zákona a dopracovali ho skutečně tak, aby byla spokojena odborná veřejnost, tak, aby naše děti měly to nejlepší z nejlepšího, protože ony to potřebují a ony si to zaslouží.

Víte, není nic nového pod sluncem snaha snížit kvalifikaci učitelů. Vzpomínám si na 90. roky, kdy byly neoliberální návrhy ve smyslu: proč by učitel na prvním stupni základní školy měl mít vysokou školu, stačí přece středoškolák, umí číst, psát a počítat. Stejně tak to bylo ke druhému stupni, tam se navrhovala - mluvilo se o nějaké vyšší odborné škole nebo něčem podobném. Ta snaha tenkrát naštěstí nevyšla a učitelé zůstali vysokoškoláky, jejich kvalifikace je důležitá a je dobrá. A je potřebná, protože dítě není jen zmenšený člověk, děti jsou osobnosti, každé jedno dítě je velkou osobností a je velmi citlivé na to, s čím se potkává. Proto učitel musí umět děti zaujmout. Zavzpomínejte si na své učitele, které si pamatujete, na některé vzpomínáte v dobrém, na některé třeba méně v dobrém, tak to prostě je.***
Přihlásit/registrovat se do ISP