(9.30 hodin)
(pokračuje Filip)

A potom byla úvaha, která musela přijít, to znamená - je možné rozebrat naše rezervy v jednotlivých kapitolách? Je možné rozebrat rezervu vlády na řešení nenadálých situací? Bude druhá vlna poslední? Nebo budou následovat vlny třetí a čtvrtá? To byla úvaha, která nás vedla k tomu, že jsme hovořili o jednotlivých kapitolách státního rozpočtu tak, abychom si uvědomili, co je možné a co je nutné. Uvědomujeme si obrovskou práci hasičů, uvědomujeme si obrovskou práci vojáků, uvědomujeme si obrovskou práci těch, kteří pracují jako dobrovolníci. Uvědomujeme si také to, co v nouzovém stavu znamenalo převedení studentů lékařských fakult do zdravotního systému. Uvědomujeme si, co to znamenalo zabezpečit tyto služby. A proto jsme nakonec řešili přesuny, které jsme navrhli jak v rozpočtovém výboru, tak nyní na Poslanecké sněmovně ve druhém čtení, abychom posílili sociální systémy o 1,2 mld. korun, abychom posílili Hasičský záchranný sbor o 120 mil. korun a Policii České republiky o 280 mil. korun.

A nakonec jsme navrhli největší přesun, který se stal úhelným kamenem našeho řešení a dohody s hnutím ANO, se kterým máme dohodu o toleranci. Mnozí mi tuto dohodu vyčítají. Já jsem přesvědčen o tom, že dohoda, kterou jsme uzavřeli, je pro tuto krizi výhodná pro stát, pro občany České republiky, a proto požadujeme, aby vládní rozpočtová rezerva byla posílena o přesun 10 mld. korun z kapitoly Ministerstva obrany. Nebereme Ministerstvu obrany žádné zvýšení rozpočtu. Ze 72 mld. se posiluje na 75 mld. a víme, že se může těch 10 mld. vrátit dokonce i zpátky do kapitoly Ministerstva obrany, protože bude možná nutné znovu vojáky povolat k výkonu zdravotnických povolání, možná, že je bude nutné povolat k tomu, aby pomáhali Policii České republiky. Možná, že je bude nutné povolat k tomu, aby zabezpečovali pomoc Hasičskému záchrannému sboru a fungovali ve prospěch občanů České republiky v této těžké krizi.

Vím, že to je rozhodnutí, které bude napadáno těmi, kteří uvažují pouze ideologicky a ve starých schématech toho, jestli je tento krok krokem správným směrem. Ale já opravdu nevím, nemám žádnou křišťálovou kouli, a myslím si, že ji nemáte ani vy, abychom odhadli, co se může odehrát při pokračující pandemické krizi COVID-19 v roce 2021. Myslím si, že dobrý hospodář vždycky vytváří rezervy, vytváří si je tak, že některé záležitosti je schopen odložit, některé záležitosti je schopen okamžitě podpořit a pro některé kroky si nechává volné ruce. Není to nic jednoduchého, nic ale také složitého. Není to nic, co bychom neuměli pochopit, co by neuměl pochopit každý, kdo se snaží dobře hospodařit.

Ano, stalo se to politickým tématem, tento přesun, ale tématem, které jasně říká občanům, že primárně státní rozpočet myslí na ně, že vláda vytváří takové rezervy, kdyby se krize prohloubila, že bude mít prostředky na to, aby řešila tu potřebu ať už v podpoře nějakých kompenzací, nebo v podpoře vyslání vojáků do těch míst v České republice, kde je potřeba pomoci nejvíce, jestli to bude zdravotnictví, jestli to bude ochrana obyvatel, jestli to bude pomoc Hasičskému záchrannému sboru při rozvozech a celé fungování IZS. Ano, mluvili jsme o tom, že ten nesmyslný krok, který tady učinily bývalé vlády, myslím že za doby, kdy ministryní obrany byla Vlasta Parkanová a zrušily se pluky civilní obrany, je potřeba napravit. Hovořili jsme o tom s Ministerstvem obrany, hovořili jsme o tom s Ministerstvem vnitra, s Hasičským záchranným sborem a uvědomujeme si, že i to možná bude potřeba a že i o tom se budeme muset v roce 2021 bavit. To je reálný stav, protože vyčlenění těch vojáků je evidentně nutné, tak jako bylo nutné v roce letošním. Jestli se tohle stalo sporem, tak je to spor, kteří vedou ti, kteří nevnímají konkrétní reálnou realisticky odůvodněnou situaci v České republice a uvažují pouze ve starých schématech v zájmu těch nebo oněch.

My jsme několikrát upozorňovali na to, že pro udržení zaměstnanosti je potřeba udržet i zaměstnanost v těch podnicích, které slouží pro Armádu České republiky, ať už je to Vojenský opravárenský závod, Letecké opravny Malešice, ať už je to ERA Pardubice, nebo další podniky, a vnímáme to tak, že je potřeba i pro tyto podniky vytvářet dostatečné rezervy na to, aby mohly fungovat. Protože se může stát, že i veškerá podpora, veškeré kompenzace neudrží všechny podniky funkční a že se může zvýšit nezaměstnanost, a že pokud tyto podniky budou funkční a budou pracovat, tak mohou řešit některý z nárůstu nezaměstnanosti.

Ano, to byla naše úvaha. Někomu se zdá možná lichá, někomu se zdá možná nesprávná, ale my jsme takto uvažovali, nic jsme neskrývali a od září jsme poctivě na tom, jak má vypadat státní rozpočet pro rok 2021, pracovali a dohadovali se s těmi, kteří mají vládní odpovědnost. My ji neneseme, ale cítíme odpovědnost vůči občanům České republiky. A tu odpovědnost chceme unést. Proto posilujeme ty systémy, které jsou potřebné, zdravotnictví, sociální systémy, policii, hasiče. A samozřejmě vytváříme rezervy, abychom tyto systémy udrželi všechny funkční. Možná se vám to zdá málo, ale my jsme přesvědčeni, že v této složité krizové situaci je to krok správným směrem. Proto budeme trvat na tom, aby naše pozměňovací návrhy byly projednány, schváleny, abychom mohli státní rozpočet ve třetím čtení také podpořit, protože jsme přesvědčeni o tom, že takto postavený státní rozpočet, byť s tak velkým deficitem, může pomoci České republice tuto hlubokou krizi překonat.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, poté paní zpravodajka Miloslava Vostrá. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, máme tady dnes před sebou závěrečné čtení, závěrečné jednání o vládním návrhu státního rozpočtu na rok 2021. A vláda navrhuje deficit v astronomické výši 320 miliard korun.

Hnutí SPD prosazuje a podporuje zvýšení důchodů, zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka, aby měli pracující lidé více peněz v peněženkách, či finanční podporu všem lidem postiženým vládními koronavirovými opatřeními. Podporujeme finanční, sociální a zdravotní podporu všem slušným lidem. Vláda ale připravila rozpočet, který vyhazuje peníze na nepřizpůsobivé, pro imigrační politické neziskovky, solární barony a podobně. A takový rozpočet poslanci SPD nepodpoří. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP