(12.00 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Nově také zavádíme příspěvek na stravování po vzoru soukromých mateřských školek ve výši deset korun denně na dítě. Celkově by systém stál zhruba 1,4 miliardy korun ročně při současné kapacitě 16 tisíc dětí. Já si myslím, že je to ta nejlepší investice, protože rodiče těchto dětí mohou pak pracovat, tím pádem nepřicházejí o kvalifikaci, mohou se rozvíjet, platí daně, odvádějí i další finanční prostředky do státního rozpočtu a pro stát je tato bilance i u těch nejníže příjmových velmi pozitivní, to znamená, že to je výborná investice nejenom do těch budoucích generací, do zvyšování porodnosti, ale je to také pozitivum pro státní rozpočet. Myslím, že to všichni známe a není potřeba zacházet do dalšího detailu.

Už jsem zmiňovala, že budu usilovat o vyjednávání peněz z Evropské unie, ale ne ve formě těch soutěžních projektů jako doposud, protože to je obrovská administrativní zátěž pro dětské skupiny resp. jesle. Představujeme si to spíše tak, že Ministerstvo práce a sociálních věcí bude příjemcem toho balíku peněz a bude finanční prostředky přerozdělovat tak, jak stanovuje zákon, tedy všem, kdo splní podmínky, zajistíme jistotu, stabilitu a předvídatelnost toho financování.

Při vyjednávání o novém programovém období kohezní politiky jsme tento postupný přechod a plán alespoň částečného využití evropských prostředků na financování i stávajících dětských skupin a jeslí nastínili. Tato novela je, myslím si, pro všechny zřizovatele dostatečnou zárukou na efektivní vynaložení evropských peněz a toho postupného přechodu na národní financování, takže se to i Evropské komisi líbilo a uvidíme, jak se bude celá ta situace vyvíjet. Udělám pro to financování maximum, protože to uleví státnímu rozpočtu.

Ještě jedna věc, kterou jsem zmiňovala a která, si myslím, je klíčová pro rodiny s malými dětmi, a to je finanční dostupnost jeslí. Nejčastější poplatky za dětskou skupinu jsou v tuto chvíli asi 3 200 korun, v Praze je to zhruba 5 800 korun. Je to velmi drahé a je to ta nejčastější výtka rodin proti dětským skupinám, protože představte si, že máte dvě děti a za každé platíte 5 800 korun. To jsou prostě horentní částky a je to bez jídla. Takže k tomu přicházejí ještě obědy. Často i přes to financování z evropských zdrojů se poplatky za dětské skupiny vyšplhají až na částku 15 tisíc korun. Bez jídla. To jsou prostě horentní sumy. A jak říkám, to je nejčastější výtka vůči dětským skupinám. Proto musí být ta finanční dostupnost pro všechny rodiny, nejenom pro některé vyvolené. Ten hlavní parametr novely zákona - a my jsme celý ten zákon takto postavili - kvalita, systém, dostupnost nejenom místní, ale také finanční. Nově chceme zavést tedy strop příspěvků od rodičů, aby byla služba skutečně dostupná. A o té výši bude rozhodovat každoročně vláda společně s výší normativu.

Já myslím, že takto na úvod jsem popsala a nastínila všechny parametry toho zákona. My jsme se několikrát s většinou členů sociálního výboru k tomuto návrhu zákona sešli. Myslím, že spoustu věcí jsme si vysvětlili, a proto vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, prosím o podporu této novely zákona v prvním čtení a těším se na případnou diskusi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové i její toleranci k určité míře hluku v určitý moment. A budeme pokračovat vystoupením zpravodajky. Nyní tedy požádám paní poslankyni Lenku Dražilovou, aby přednesla svou zpravodajskou zprávu. A také než jí dám slovo, bych požádal kolegy o klid, a to zejména před stolkem zpravodajů a tím naším místem pro slovo poslance. Máte slovo, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se vzhledem k tomu, že na 12.40 máme zařazený bod a vidím, že jsou přihlášení nějací diskutující, omezím opravdu na krátké shrnutí. Paní ministryně představila novelu velmi podrobně, takže za mě jenom:

Základní cíle návrhu zákona, a sice stanovit podmínky péče v malém kolektivu při péči o nejmladší věkovou skupinu dětí, tj. pro děti od šesti měsíců v kolektivu maximálně čtyř dětí. Dále upravit fungování dětských skupin s cílem flexibilizovat jejich provoz, zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a odstranit problémy, které v dětské skupině vznikají dík současné právní úpravě služby. Dále od 1. 7. 2021 ukotvit změnu názvu dětských skupin na jesle, jak již zde bylo řečeno, a zavést stabilní financování jeslí ze státního rozpočtu za účelem zvýšení dostupnosti služeb péče o děti.

Finanční podpora jeslí z národních zdrojů je koncipována jako mandatorní výdaj z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí v podobě příspěvku na provoz pro všechny evidované služby na daný kalendářní rok, které o příspěvek požádají. O finančních dopadech zde již mluvila paní ministryně.

Takže jenom na závěr. Smyslem návrhu je tedy zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v zařízeních předškolní péče, zajištění finanční dostupnosti zařízení předškolní péče, zvýšení kvality poskytovaných služeb a samozřejmě také podpora slaďování rodinného a pracovního života.

Já se domnívám, že kolem novely bude ještě hodně diskusí, nicméně vás prosím o její propuštění do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce za její zpravodajskou zprávu a můžeme otevřít rozpravu, ve které je jako první přihlášen pan kolega Jan Čižinský, připraví se Olga Richterová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem si tady dělal poznámky, co tady zaznělo. Zaznělo tady, že cílem je systémová, kvalitní a finančně dostupná péče, že cílem je jistota, stabilita a předvídatelnost, dostatečná kapacita. S tím, si myslím, všichni souhlasíme. Problém je, že to, co je tady předkládáno, bohužel jde částečně úplně opačným směrem. A já se to pokusím tady teď zdokladovat.

Ta novela zákona je potřeba, protože dětským skupinám v následujících měsících a letech končí financování z evropských fondů. To je také důvod, proč nedává žádný smysl navrhovat zamítnutí, protože tím bychom nic nezískali, tím bychom naopak o dětské skupiny přišli. Takže je potřeba vyřešit jejich budoucnost. Ale způsob, jakým ji chce vyřešit předkládaná novela, je nešťastný a nepřijatelný. Problém není v tom, jestli se budou jmenovat zařízení dětské skupiny, nebo jesle. Problém je v nastavení parametrů a podmínek a v tom, že zcela nesystémově se ruší to, co bylo velmi pracně budováno, a důsledkem bude právě nedostatečná kapacita.

Provozovatelé dětských skupin přeměněných na jesle budou podle návrhu zatíženi přísnými pravidly a kontrolami. Budou muset mít např. šatny, přesně stanovený počet toalet určené velikosti, oddělené prostory na spaní nebo místnost na prádlo. To jsou náklady, kvůli kterým - a to je velmi důležité a možná by bylo dobré, kdyby paní ministryně naslouchala... (Ministryně vede rozhovor se zpravodajkou.) To jsou důvody, kvůli kterým budou muset rodiče v malých obcích, ale také bohužel ve velkých městech, která jsou již postavena, a nelze tam jesle postavit, v blokové struktuře prostě nepostavíte jesle, které vyhoví hygienickým požadavkům, anebo za takových nákladů, že v současné koronavirové nebo finanční krizi to prostě nebude možné, tak tito rodiče budou muset na jesle zapomenout. To znamená, máme tady novelu, která řekne, že dětské skupiny nebo jesle, nebo prostě že rodiče dětí na malých obcích a ve velkých hotových městech nebo městských částech nebudou mít přístupnou péči o děti.

Doposud byly dětské skupiny od značné části - a teď se bavím hlavně o těch prostorových požadavcích - oproštěny. Větší dětské skupiny, pokud nové požadavky splňují už dnes, budou mít zase problémy vybudované kapacity naplnit, protože podle návrhu novely budou moci pečovat pouze o děti do tří nebo čtyř let věku, ale zájem je v mnoha regionech, a skutečně mluvím ze zkušenosti, primárně ve věkové skupině tři až pět let. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP