(17.30 hodin)

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Ano, děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, já bych vám chtěl na úvod poděkovat za to, že pravidelně chodíte odpovídat nám na interpelace, a beru to jako respekt k Poslanecké sněmovně a z toho mám velkou radost. Nicméně k interpelaci.

Zajisté si uvědomujete, pane ministře, že mnoho lidí je na pokraji své ekonomické existence. Mnoho lidí je také na pokraji svých psychických sil a to se týká podle mě skoro všech občanů naší země. Těžko vidí nějakou perspektivu, musí svůj život řídit podle spousty zákazů a příkazů. Některé z nich, jako třeba zákaz konzumace kávy z kelímku, který vy jste obhajoval, byly vysloveně z mého pohledu šikanózní. K tomu vláda vydává na návrh Ministerstva zdravotnictví jak na běžícím pásu různá chaotická opatření. Například ta, které se konkrétně týkají nápojů z restaurací, a já je nebudu vyjmenovávat, jistě víte, o čem mluvím a co se stalo za posledních deset dnů.

V pondělí jste rozhodli o nových opatřeních s tím, že jste sice nechali otevřené všechny obchody, ale podle některých výkladů tohoto opatření by do mnoha z nich nesměli chodit lidé. Já bych vás chtěl jenom, pane ministře, upozornit, že toto vše rozhodně nepřispívá k tomu, aby veřejnost brala vaše kroky vážně. Vy jste apeloval na naše občany, aby při interpretaci těch opatření používali zdravý selský rozum. Ale já bych k tomu chtěl říci, že by vláda měla začít u sebe a při formulaci těch opatření ho používat, a zároveň aby kladla důraz právě na precizní formulace a vysvětlování, protože co je psáno, to je dáno v právním státě.

Pane ministře, premiér vás vyzval, abyste si našel lepší píáristy. Já vás nechci k ničemu vyzývat. Já vás chci pouze požádat, abyste si našel lepší legislativce, kteří dokážou pregnantně a precizně formulovat opatření, která vydáváte. (Upozornění na čas.) Z mého pohledu je nutné ukončit tuhle parodii na nějakou bojovku pro občany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pane poslanče, já uvedu na začátek jenom jednu z těch vašich správných úvah, kterou jste řekl u komentáře k některým z těch opatření, že podle některých výkladů... Je to přesně tak, jak říkáte. Je to podle některých výkladů. A je pravda, že právní řeč, nebo řeč právníků je specifická a je opravdu často otázkou, jaký z těch výkladů kdo z nás zvolí. Některé ty výklady jsou kreativnější, některé méně.

Já se ale vrátím k těm konkrétním opatřením a dovolím si obrátit vaši pozornost na konkrétní data. Jak už jsem dnes uvedl, tak vzhledem k aktuální epidemiologické situace potřebujeme udržet stávající a omezující opatření, která přispívají, a je potřeba říct, že to tak opravdu je, k boji s epidemií. V době, kdy nemáme lék, kdy první vakcína dorazí teprve v následujících dnech, jsou to právě tato opatření, která brání přenosu onemocnění, a jsou vlastně jediným reálným nástrojem snižování šíření té infekce mezi lidmi a - to je ještě důležitější - zejména jeho dopadů na zdravotnický systém, na obsazenost lůžek v nemocnicích apod. Jak dobře víte, zavedli jsme systém protiepidemických opatření. Nyní se nacházíme, nebo budeme nacházet, v jeho čtvrtém stupni.

Potřebujeme omezovat volný pohyb osob, potřebujeme omezovat hromadné akce atd. atd. Proč? Není to proto, že bychom se snažili nějakou zvůlí omezovat životy lidí. Já naprosto souhlasím s tím, co jste řekl, že v podstatě není v této zemi jediný člověk, kterého by se ten stávající stav nedotkl, a buď zdravotně, nebo ekonomicky, nebo nedej bože v obou těchto aspektech. Nicméně to, že tato opatření, která činíme velmi podobně, ne-li shodně jako většina okolních zemí, a je to i důvod, proč zítra budete mít k dispozici právě tu tabulku srovnávající opatření mezi jednotlivými zeměmi - nenechme se uvést v omyl, že naše země postupuje více chaoticky nebo přísněji nebo méně koncepčně než země ostatní, tak to opravdu není. A tato opatření jsou platná a ukázaly to poslední měsíce.

Já jenom připomenu konkrétní data. Zatímco ještě na konci září byla čtrnáctidenní incidence, tedy počet nově diagnostikovaných onemocnění covid okolo 30 tisíc, na začátku listopadu to bylo až 170 tisíc. A najednou na počátku prosince toto číslo padlo až na 50 tisíc, to znamená, více než třikrát se snížilo. A toto výrazné číslo, k té změně nedošlo samo o sobě. To je právě důsledkem těch opatření a samozřejmě toho, a především toho, že je lidé ve valné většině dodržovali, za což jim patří velký dík. No a protože v posledních dnech dochází k opětovnému, byť zatím pozvolnému nárůstu, je namístě opět, aspoň částečnými opatřeními a postupnými opatřeními zase zabránit zahlcení zdravotního systému, a tím i zbytečným úmrtím na koronavirus.

Já tady můžu ukázat i takový obrázek, který to shrnuje (ukazuje graf). Křivka té incidence je opravdu docela informativní. Takže i když na první pohled to může působit nepříjemně na řadu lidí, a já to naprosto chápu, tak ta opatření jsou efektivní a jsou velmi podobná, často shodná jako ve většině okolních zemí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec bude mít zájem o doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Možná než dotaz, tak spíš rychlý komentář. Vážený pane ministře, já rozumím tomu, co říkáte. Na druhou stranu já se vám snažím vysvětlit, že to, co třeba se stalo v minulým týdnu a na začátku tohoto týdne, přispívá pouze k většímu pnutí ve společnosti, že možná nějaký apel by byl daleko jednodušší než minulé pondělí zakázat stáčení piva v PET lahvích z restaurací tak to nahradit zákazem rozlévání nápojů v těch restaurací, abyste řekli, že to je chyba, a druhý den to museli opravovat. Pak jste přišli s tím, že ani káva do kelímku není možná v pátek, abyste to v pondělí změnili na alkohol. No tak to je jen příklad toho, že tohle lidé opravdu nemohou brát vážně, protože je to opravdu nesmyslné. A já bych vás chtěl požádat, abyste si na to za prvé dávali pozor, na toto. A za druhé, ani ta rychlost těch změn nepřispívá k tomu, že vy si to vlastně (upozornění na čas) můžete měřit v reálu, jak to funguje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Tak další vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová s interpelací na paní ministryni Alenu Schillerovou, která je omluvená a není přítomná. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, v těchto dnech probíhá třetí čtení návrhu státního rozpočtu na rok 2021 a ve vzduchu visí otázka rozpočtového provizoria. Pan premiér, jelikož se mu nepodařilo vyjednat podporu státního rozpočtu na příští rok, začal hledat tisíce a jeden důvod, proč rozpočtové provizorium není možné a kdo by byl za něj zodpovědný. V jednom ze svých výroků pan premiér uvedl: Zeptejte se Tyla, to je náměstek. Ty IT systémy na financích nejsou připravené na rozpočtové provizorium. Ty počítače s tím budou mít problém. - Nerada bych zde hodnotila relevantnost výroku pana premiéra k argumentaci, zda podpořit státní rozpočet na rok 2021, či nikoliv, ale vás, paní ministryně, bych se ráda zeptala na materiální význam výroku pana premiéra.

Vážená paní ministryně, jsou IT systémy Ministerstva financí připraveny na případ, kdyby nebyl schválen návrh státního rozpočtu na rok 2021 a nastalo by zde rozpočtové provizorium? Pokud ne, kdo je zodpovědný za takové systémy, které nepočítají s možností rozpočtového provizoria a jaký by byl nyní postup Ministerstva financí? Děkuji předem za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Ano, na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.

Dalším v pořadí je paní poslankyně Tereza Hyťhová s interpelací na pana ministra Jana Blatného. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, chci se vás zeptat na poměrně zásadní záležitost, která každý den ovlivňuje v České republice životy milionů lidí, a to na konstrukci indexu PES. Konkrétně by mě, a jsem si jistá, že i mnoho dalších občanů, zajímalo, kdo a na jakém základě jakých dat rozhodl přiřadit čtyřem ukazatelům, na jejichž základě výpočet "psa" vzniká, jejich váhy. Tedy jinými slovy, míru, jakou tyto čtyři ukazatelé celkový index PES ovlivňují. Pominu nyní fakt, že kvalita vstupních dat, tedy kdo kdy jak a proč byl zrovna testován, se postupem času výrazně proměňuje, což využitelnost těchto dat zásadně snižuje. Pominu i to, že díky prokazatelné a nezanedbatelné míře falešné pozitivity testů v zásadě matematicky nikdy nelze dosáhnout ani stupně jedna, natož nula, který jste sliboval, ale zatím pořád není. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP