Čtvrtek 26. listopadu 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Neautorizováno !

 

(pokračuje Radek Vondráček)

1.
Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky
k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 966/ - druhé čtení

Já poprosím o klid v sále. Požádám kolegyně a kolegy, kteří mají potřebu si něco tady domlouvat, aby si to domlouvali venku. (Hluk v sále neustává.) Ještě prosím o klid! Už začala schůze, máme schválený pořad, otevřel jsem bod.

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili 20. listopadu na 67. schůzi Poslanecké sněmovny, podrobná rozprava nebyla ukončena, byla přerušena, poslanecký klub pirátské strany si vyžádal přestávku na jednání poslaneckého klubu v délce patnácti minut. Přestávka uplynula ve 14.00, kdy byla schůze přerušena z důvodu zahájení 71. schůze Poslanecké sněmovny.

U stolku zpravodajů už zaujal své místo místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček a zpravodaj garančního výboru, kterým je hospodářský výbor, pan poslanec Petr Dolínek.

Připomínám, že usnesení hospodářského výboru byla doručena jako sněmovní tisk 966/1 a 2. Iniciativně se tímto návrhem zabýval výbor pro bezpečnost, jehož usnesení bylo doručeno 23. 11. jako sněmovní tisk 966/3. Takže se ještě ptám pana předsedy výboru poslance Radka Kotena, zda se chce vyjádřit, bude přítomen v tomto... Nemá zájem se vyjádřit pan předseda dodatečně?

Budeme tedy pokračovat v přerušené podrobné rozpravě. Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. S přednostním právem jsem viděl, hlásil se pan předseda Jurečka. Pan poslanec Ferjenčík do podrobné rozpravy. Ale měl jsem zde přihlášeného pana poslance Pávka. Ptám se, zda to platí. Tak půjdete první. Tak prosím, s přednostním právem pan předseda Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Pěkné dopoledne, vážený pane předsedo, pane ministře, dva členové vlády, kolegyně, kolegové. Já jenom na úvod chci tady říci, protože se tady čekalo na to, než se naplní kvorum, a vím, že někteří poslanci postávali v předsálí a čekali, jestli sem mají přijít, nebo nemají přijít. My jsme se jako klub KDU-ČSL rozhodovali naprosto jasně jako třeba i minulý týden, pokud tady jako poslanci ve Sněmovně jsme, tak tady máme být také přihlášeni. Takže my jsme nechtěli hrát tu hru na to kvorum a na to, jestli tady tuto schůzi odpískáme tím, že nebude dostatečné kvorum. Mně to přijde obzvláště nefér. Tak jak jsem to kritizoval minulý pátek, když se toto děje v situaci, kdy Sněmovna zasedá v polovičním počtu. Kdy gentlemanská dohoda řekne, jdeme do toho v polovičním počtu, ale jednací řád pamatuje na to kvorum jako by to bylo z počtu plného. Takže proto vysvětluji, proč my jsme nepodpořili tady tuto strategii.

Myslím si, že na půdě parlamentu mají především rozhodovat argumenty, diskuse a potom hlasování. A to, že tady tento zákon, pokud ho koalice protlačí, tak jsme ho připraveni po příštích volbách změnit, jsme tady deklarovali zcela jednoznačně. A přiznám se, po výrocích pana premiéra z posledních dnů jsem vlastně znejistěl, proč takovýto zákon teď koalice tak moc tlačí, když on říká, že ty věci chce stejně nechat na rozhodování příští vládě i z hlediska vypsání tendru, tak tomu už nerozumím vůbec, proč takové rétorice, kterou říká předseda vlády, se tady k tomuto tedy svolá mimořádná schůze. Takže tolik za objasnění. Výhrady, které jsme říkali dneska ráno na tiskovce minulý týden, z hlediska otázek především bezpečnosti, strategické geopolitické rozhodování i ty věci, které se týkají ekonomiky, garancí a možných negativních dopadů na zákazníka, to jsme tady taky popsali, to také platí. Takže tolik na vysvětlenou. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Přednostní právo pan předseda Farský jsem zaregistroval. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já k programu této mimořádné schůze a přímo k tomuto prvnímu bodu. Našlo se tady 48 poslanců, kteří se rozhodli své podpisy připojit ke svolání mimořádné schůze, což už pod sebe subsumuje, že prostě tahle schůze spěchá, musíme se proto sejít v poslanecký týden přesto, že od příštího úterý řádně jednáme, musíme na to spěchat. Ale od té chvíle, co předložili těchto 48 podpisů, se událo docela dost věcí.

Jedna je ta, že bylo zrušené jednání Bezpečnostní rady státu v pondělí, které se tomuto tisku a otázce Dukovan mělo věnovat. Bylo zrušeno. Z jakého důvodu? Nevím. Pan premiér se zároveň vyjádřil, že vlastně není kam spěchat, že stejně to výběrko tahle vláda vyhlašovat nebude. Takže z toho důvodu také není kam spěchat a svolávat mimořádnou schůzi a tlačit na tento bod takovou silou, když má zároveň v sobě schované to, že ovlivní budoucnost ČR bezpečnostně, energeticky, geopoliticky na příští desetiletí.

A třetí bod, který myslím, že je důležité zmínit, a který je potřeba vzít v potaz, je, zároveň tento víkend odlétá hradní letka ve složení pan Nejedlý, který sice na Hradě žádnou smlouvu nemá, vlastně tam ani nepracuje, ale zároveň má diplomatický pas a s tímto diplomatickým pasem letí do Moskvy. Bere si s sebou pana Mynáře a někoho třetího, o kom vlastně pořád nevíme, kdo to je. Když se k tomu má vyjádřit zástupce vlády, tak říká, že o té cestě vůbec nic neví a že neví ani, co je jejím obsahem. Jediné, co jsme se dozvěděli od těchto rychlíků, kteří vyrážejí na víkend do Moskvy, tak že se to vůbec nebude týkat tohoto tisku. Nebude se to vůbec týkat Dukovan. Čeho se to bude týkat, to už nám ale neřeknou. Spěchá to, neodkladná záležitost. Ve chvíli, kdy premiér říká, že vlastně není potřeba spěchat, ve chvíli, kdy se ruší jednání Bezpečnostní rady státu, vylétají bez mandátu lidi, kteří nemají právo dělat zahraniční politiku. Bez mandátu vlády, bez informací vládě, vylétají do Moskvy něco dojednávat.

Já v tomhle bych se chtěl zeptat zástupců vlády, ideálně samozřejmě pana ministra zahraničních věcí, s jakým mandátem tam letí. Co tam mají dohodnout? Je to cesta placená z veřejných rozpočtů. Sice letí soukromým letadlem, ale to letadlo musí někdo zaplatit, stejně jako výdaje. A bude to platit Kancelář prezidenta republiky. A jestli jsou informováni a pro jednání, co je tématem této cesty a jaký vliv to může mít na tento zákon. To je pro mě docela zásadní informace a rád bych od členů vlády slyšel odůvodnění, proč to tak je.

Zároveň vzhledem k tomu, na jaká dlouhá desetiletí budeme ovlivňovat budoucnost ČR, přijde mně hodně nešťastné, abychom před projednáním v Bezpečnostní radě státu tento zákon tlačili nějakým způsobem dál. A tak dávám návrh na přerušení projednávání tohoto zákona do doby projednání v Bezpečnostní radě státu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Zazněl procedurální návrh, o kterém dám bezprostředně hlasovat. Přivolal jsem vaše kolegy, které jsem předtím vypudil, aby diskutovali v předsálí. A pro nově příchozí opakuji, že padl návrh na přerušení tohoto bodu.

Tak já si myslím, že počet poslanců v sále je stabilní, dostatečný. (Obrací se k poslanci Farskému.) Takže přerušení do projednání tohoto bodu na Bezpečnostní radou státu? Je otázka, jestli se Bezpečnostní rada státu chce zrovna tímto zákonem zabývat. Pane poslanče.

 

Poslanec Jan Farský: Návrh skutečně zní, abychom tento bod přerušili do projednání v Bezpečnostní radě státu, která se k tomuto bodu měla scházet v pondělí, a to jednání bylo zrušeno. Není to nic, co by nebylo v plánu. A myslím si, že z hlediska toho, že tento zákon má ovlivnit budoucnost ČR na desítky let, tak je dobré, aby tam, kde se scházejí všechny utajované skutečnosti, všechny informace, které jsou potřeba, aby se tento orgán, který k tomu je zřízen, k tomu vyjádřil. Proto navrhuji, abychom - kdyby v pondělí se BRS sešla, Bezpečnostní rada státu, tak bych tento důvod neměl, ale nesešla se, tak dávám tento návrh. Ať se nejdříve sejde Bezpečnostní rada státu k tomuto tisku a pak ať pokračuje projednávání ve Sněmovně. Do té doby vás žádám o hlasování o přerušení. Do té doby.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Je to hlasovatelný návrh. Do projednání tohoto tisku respektive tohoto vládního návrhu zákona bude přerušen tento bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno je 97, pro 32, proti 7, návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat. Přednostní právo pan předseda Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Já bych chtěl poprosit kolegyně, kolegy, kdyby někdo z poslanců, kteří se zdrželi u tohoto hlasování, u tohoto návrhu, který si myslím, že má logiku, případně byli proti, jestli by mohli přijít a vysvětlit důvody k tomu hlasování. Myslím si, že je fér, aby poslanec uměl obhájit, proč tak hlasoval. Protože tyto věci sledují lidé, sleduje to veřejnost. A to, že předseda nějakého klubu ukáže tak anebo ukáže tak, tak přece to není to, podle čeho se má rozhodovat poslanec podle Ústavy, podle kterého také toho mandátu tady jsme. Takže jestli máte někdo tu odvahu z vás, kteří jste se zdrželi nebo jste byli proti, sem přijít a říct ty důvody. Děkuji moc.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pane předsedo, upozorňuji, že jsme v podrobné rozpravě a § 54 předpokládá, že budou předkládány pozměňovací návrhy. To znamená, kdyby sem někdo přišel vysvětlovat, proč hlasoval, jak hlasoval, tak já to nepřipustím. Vy máte přednostní právo, ale pravidla pro ostatní jsou bohužel jiná.

Nikdo s přednostním právem? Takže do podrobné rozpravy písemná přihláška jako první poslanec Pávek.

 

Poslanec Petr Pávek: Dobrý den. Milé kolegyně, milí kolegové, vážený pane předsedo, vážení páni ministři, chci se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem včera vložil do systému pod číslem 6907. Jelikož jsem propásl obecnou rozpravu, tak mi podrobná nedovoluje příliš zacházet do podrobností, ale v zásadě se jedná pouze o zkrácení lhůty, po kterou by měl mít provozovatel jaderného zdroje nárok na garantovanou výkupní cenu. A sice v tom původním návrhu tak, jak to tam je, tak ten zní následovně - původní, to znamená předložený vládou: Smlouva o výkupu se uzavírá nejméně na dobu 30 let s možností jejího prodloužení o nejméně 10 let, a to i opakovaně, nejdéle však do ukončení provozu nízkouhlíkové výrobny. - To znamená, že bychom garantovali tomu provozovateli jaderného zdroje výkupní cenu, garantovanou výkupní cenu, na příštích 70, 80 let, když se mu to bude hodit. To je naprosto nepředstavitelné ve vztahu k tomu, co se například dělo u obnovitelných zdrojů, kdy se po dobu 20 let u fotovoltaických elektráren začalo hovořit o solárním tunelu.

Můj návrh, abych nezacházel příliš do té diskuse, můj návrh je změna: Smlouva o výkupu se zavírá na dobu 30 let s možností jejího prodloužení nejvíce o 10 let. - To znamená, garantovaná výkupní cena u jaderného zdroje 30 let musí stačit. To je zhruba plánovaná polovina jeho životnosti plus dalších 10 let v případě, že by to bylo zapotřebí. Určitě dnes budeme mít příležitost se o tomto mém návrhu pobavit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. Faktická poznámka, pan místopředseda Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych jenom zareagovat na jednu drobnost, která zazněla, vaším prostřednictvím, ve vystoupení mého předřečníka, a to je to, že podrobná rozprava není k zacházení do podrobností. Já si naopak myslím, že ano, podrobná rozprava je k tomu, abychom podrobně rozebírali ty navržené zákony, případně podrobně rozebírali nějaké části zákona, které jsou diskutabilní. Obecná rozprava je k obecné diskusi nad meritem zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. Pravdu má pan místopředseda. Teď se ptám poslance Dolínka, zda si přál vystoupit jako zpravodaj, nebo? V tom případě pan Ferjenčík se hlásil jako první, ale dává vám přednost. Takže poslanec Dolínek do podrobné rozpravy, poté poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Byl bych nejradši, kdyby se obecná rozprava mohla otevřít. Ale jak jsem se na to díval, legislativně to nelze, pakliže pan vicepremiér neudělá velké gentlemanské gesto a po skončení podrobné rozpravy nevystoupí, pak by to umožnil. Ale v tuto chvíli nemáme cestu, jak se do obecné rozpravy dostat.

Nicméně abych splnil požadavky podrobné rozpravy, hlásím se tímto k pozměňovacímu návrhu 6901, což je pozměňovací návrh posouvající účinnost tohoto zákona do 1. března 2021. Důvod je jednoduchý. Jak vidíme, jak se zde projednává tento zákon a jak se bude následně projednávat v Senátu, potažmo musí ho podepsat pan prezident, tak určitě nestíháme termín původní, který v tom je navržen. Takže můj pozměňovací návrh je jednoduchý.

Obecně my jako sociální demokracie jsme, nebo podrobně k tomu, co zaznělo v pozměňovacích návrzích minulý týden. My jako sociální demokracie jsme se chtěli vyjádřit k tomu, že... Já jsem v pátek avizoval, že pan ministr Petříček je připraven se na všech platformách Sněmovny bavit o bezpečnostních aspektech tohoto zákona, respektive té dokumentace, kterou připravuje vláda.

Také jsem řekl, že pan vicepremiér Hamáček je připraven své odborníky poslat do té diskuze, a ostatně jsem si osobil právo za pana vicepremiéra Havlíčka hovořit, který je také připraven o tomto diskutovat. A jak se ukázalo, měli jsme jako sociální demokracie pravdu, protože se to stalo ústy pana premiéra v pondělí, kdy on sám potvrdil, že zastavuje ten překotný běh na vypsání toho tendru a že ten tendr nechává na další vládu. Takže se ukázalo, že opravdu to, co jsme zde v pátek říkali, nebylo zbytečné. Bylo to velmi namístě a podařilo se nám to predikovat předem.

Ale já za sebe podporuji požadavek opozice, a to je na speciální bod na klasickém jednání Sněmovny ne o tomto zákonu, protože já opravdu nechci tento zákon zdiskreditovat tou dokumentací. To jsou dva rozdílné body. Ale abychom projednali tu dokumentaci. Myslím, že je to namístě. Tam potom rádi ústy pana místopředsedy Onderky a dalšími popíšeme, že máme dotazy a ptáme se. A máme hodně dotazů, protože jsme nepochopili to pondělní zrušení BRS a další věci.

Ale prosím, pojďme dnes udělat tento zákonný krok a pojďme na organizačním výboru, nebo vy, členové organizačního výboru, najít termín a místo, kdy bude ten klasický bod, o kterém jsme se bavili, to znamená projednání výstavby, dokumentace a dalších věcí. Je to správné, je to namístě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poslanec Ferjenčík do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji přerušení tohoto bodu do 11. prosince 2020. Ten důvod je prostý. 10. prosince má být mimořádná, případně mimořádně svolaná schůze k protikorupčním zákonům. Myslím si, že nejprve by se měly projednávat zákony protikorupční, a až následně zákony prokorupční. Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zazněl procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do 11. prosince 2020. (Gonguje.) Dám ještě šanci těm v předsálí, aby se zúčastnili hlasování. Je zde návrh na odhlášení, kterému jsem právě vyhověl, a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Zopakuji, budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do 11. prosince 2020.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 5. Přihlášeno je 94, pro 32, proti 3. Návrh nebyl přijat.

 

Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Pan předseda Jurečka s přednostním právem, poté poslanec Lipavský se hlásil z místa.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Měl jste samozřejmě pravdu, pane předsedající, já jsem si to neuvědomil. Nicméně předsedové klubů, kteří dávají to základní stanovisko, by vystoupit mohli a říci to rozhodnutí.

A přiznám se, hodně mě překvapila informace kolegy poslance Dolínka, který tady jako představitel koaliční strany, která má vicepremiéra ministra vnitra, v současnosti i předsedu Ústředního krizového štábu, tak on tady na plénu Sněmovny řekne, že vlastně sociální demokraté nevědí, do dnešních dnů, od pondělí do čtvrtka to nevědí, proč byla ta BRS zrušena. Tak to mi tedy přijde opravdu jako neuvěřitelná informace. Požádal bych tedy, kdyby někdo ze zástupců ANO tady mohl vysvětlit, proč ta BRS vlastně byla zrušena. Protože opravdu je důvod, aby tyto věci byly projednány na BRS, na Bezpečnostní radě státu. Jsou tam adekvátní zástupci bezpečnostních složek České republiky a tam ta diskuse patří. A myslím, že by to tam mělo být projednáno, a proto mě mrzí, že ty návrhy, které byly logické, aby se toto odložilo a druhé čtení posečkalo až na projednání po Bezpečnostní radě státu, případně z té diskuse, která tam vznikne, proto to má smysl, se mohly zakomponovat některé výstupy do formy pozměňovacích návrhů k tomuto zákonu, že k tomuto nedošlo.

A ještě jednu paralelu si tady dovolím. Zhruba před týdnem jsme tady schválili zákon o prověřování zahraničních investic. Byla tady na tom shoda napříč politickým spektrem poměrně široká, kdy představitelé vlády říkali, jak to byl důležitý zákon, který chrání strategickou bezpečnost České republiky. Tak si myslím, že když to říkáme v případě investic společností a jejich vstupu na český trh, tak bychom to měli říkat logicky u tak klíčové věci, jako je jaderný zdroj a jeho obnova na území České republiky. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Pan poslanec Lipavský do podrobné rozpravy. Jenom připomínám, prosím, držte se toho § 94.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych dát procedurální návrh na znovuotevření obecné rozpravy. Domnívám se, že to není v rozporu s jednacím řádem. Těch informací a událostí, které zde zazněly, je tolik, že se domnívám, že by měli dostat možnost vystoupit všichni poslanci. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já si nejsem jistý. Já jsem se s tím tedy nesetkal za celou dobu, abychom to řešili hlasováním pléna. Jsme v podrobné rozpravě. Já myslím, že to není možné. Je to můj názor, můžete mi namítnout, že můj postup není v souladu s jednacím řádem.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, zazněl zcela jednoznačný návrh, který je hlasovatelný. Nikde není napsáno, že o takové věci Sněmovna hlasovat nemůže, takže já se domnívám, že by o tom mělo rozhodnout plénum Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vznášíte tedy námitku proti mému postupu, že neumožním hlasování?

 

Poslanec Jan Lipavský: Pokud vás nezlomím silou svého argumentu, pak tedy vznáším námitku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Nezlomíte. Názor mám jiný. Doufám, že to je přátelská debata.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o námitce pana poslance Lipavského ke způsobu, jakým jsem se rozhodl vést tuto schůzi.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno 96, pro 20, proti 47. Námitka byla zamítnuta.

 

Budeme tedy pokračovat. Pan poslanec Čižinský do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já bych přece jenom ještě několik vět ohledně svých pozměňovacích návrhů. Tady zaznívá, a je to velmi správně, kritika bezpečnostního rizika, což je velmi správně, ale mělo by tady opět ještě jednou zaznít, že jsou jenom dvě možnosti. Buďto tento zákon je zbytečný, anebo, pokud zbytečný není, tak zdraží elektřinu lidem v naší zemi, a to všem odběratelům.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím. Pan předseda Farský. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Já jsem tady vznesl dotaz a já bych na něj skutečně rád znal odpověď - s jakým mandátem letí pan Mynář a pan Nejedlý do Moskvy tento víkend a co tam budou vyjednávat. Ptám se členů vlády, protože vláda je odpovědná za zahraniční politiku. Proto se jich ptám. Má pan Nejedlý diplomatický pas bez toho, aby měl smlouvu se státem? Má? Kdo mu ho dal? Člen vlády? Tak nese odpovědnost za to, že tam letí. Tak proto se na to ptám a proto je pro mě ta otázka důležitá. (V sále je velmi rušno.)

A také tady zaznělo i od člena koalice, že vlastně neví, proč byla zrušena Bezpečnostní rada státu. Pro vás není důležitá Bezpečnostní rada státu, vy pro ten návrh budete hlasovat kdykoli, jakkoli, všechna rizika na sebe přebíráte. Já bych tedy ale rád slyšel, proč byla zrušena Bezpečnostní rada státu a jestli se k tomuto tématu nějaká další plánuje, nebo jestli byla zrušena už navždy.

To jsou, myslím, legitimní otázky na členy vlády. A vy sice máte sílu samozřejmě jakoukoli debatu utnout, a děláte to často, ale tohle je věc, která -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já prosím o klid v sále!

 

Poslanec Jan Farský: Tohle je věc, která rozhoduje o desítkách let České republiky do budoucna, rozhoduje o bezpečnosti, rozhoduje o ceně energie pro občany, tak prosím vás tu debatu neodflákněme, ať nepoškozujeme budoucnost. Díky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Bělobrádek.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych jen zareagoval na pana poslance Čižinského. Já jsem přesvědčen, že ta cena může být vyšší a také může být nižší, že to záleží na tom, jaký bude vývoj ceny elektrické energie, takže v případě, že cena bude vyšší, to znamená, za více se prodá, tak potom bude na státu, zda z toho přebytku sníží cenu, nebo zvýší. Pokud cena bude naopak, tak se samozřejmě potom bude doplácet. Nicméně to doplácení podle všech modelů by měly být maximálně stokoruny, zhruba do těch tří set korun za rok, zatímco za fotovoltaiku nyní doplácejí rodiny mnohonásobně víc.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Reagovat faktickou poznámkou chce pan poslanec Čižinský.

 

Poslanec Jan Čižinský: Ale my jsme ve shodě. Prostě buď je to zbytečné, protože elektřina bude produkována efektivně a ten podnikatelský záměr bude fungovat, prostě ta produkovaná elektřina bude konkurenceschopná, pak je ten zákon zbytečný. Nebo bude nekonkurenceschopná, budou muset lidé doplácet, pak to zdraží elektřinu. Platí to, co jsem říkal. Buď je to zbytečné, nebo zdražujeme elektřinu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky. Pan poslanec Dolínek, poté pan poslanec Bělobrádek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Já se omlouvám. Já vždycky musím vystoupit, když se zde říká polopravda. Tak ten zákon - už jsem to tady říkal několikrát a říkám to jako zpravodaj - má tu unikátnost oproti těm předchozím, že vláda v případě, že bude chtít, může na sebe vzít ten rozdíl. To je ten velký rozdíl mezi předchozími zákony a tímto zákonem, že nemusí ty peníze být přeneseny na finálního poplatníka, který platí za odebranou energii. Tak prosím nebuďme tady mystifikační. Je tam řada nástrojů, jak to lze řešit, a popravdě už nyní v tyto dny každý platí několik desetníků, já nevím, kolik to přesně je, za to, že běží jaderný zdroj. Tak prosím nestrašme lidi zprávami, které nejsou pravdivé. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Bělobrádek s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Pávek.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji. Tady zaznělo, že to zdraží každopádně elektřinu. Já si myslím, že každopádně to jisté není a že je tam i ta druhá možnost. Samozřejmě to tak může být. Pokud bude nedostatek elektrické energie, kromě Španělska, které bude soběstačné, a několika dalších zemí, tak je dost možné, že v Evropě elektřiny nebude nadbytek, a tím pádem cena bude vyšší a potom ten podnikatelský záměr bude. A navíc nejde jenom o to, jaká bude cena, ale jde také o to, zda bude vůbec dostatek elektrické energie.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Pávek, poté pan poslanec Onderka. Faktické poznámky.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo. Já bych chtěl na úvod říct, že jsem pro dostavbu Dukovan, toho nového bloku. Ale to neznamená, že nejsem kritický k jednotlivým etapám a fázím toho, jak je to celé nastaveno. Já jsem přesvědčen, že to pro koncového uživatele elektřinu zdraží. To není v rozporu s tím, že tady někteří kolegové tvrdí, že to může elektřinu i zlevnit. Je rozdíl mezi cenami na trhu a cenami pro koncového spotřebitele. Vy víte, nebo někteří z vás vědí, že se kolikrát elektřina na trzích obchoduje dokonce za minusové hodnoty. Když je jí přebytek, tak se nabízí v podstatě až za minusové hodnoty. Nikdy, nikdy v historii jsem nezažil, že by se minusové ceny na trhu s elektřinou promítly do koncové ceny koncového zákazníka u nás doma. Ještě nikdy. To znamená, že se pouze zvýší profit obchodníků s elektřinou, protože je zkrátka větší rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

Takže cena elektřiny jako takové, která je tady diskutována, může samozřejmě variovat od záporu až po hodně vysoko, ale cena koncového spotřebitele je vždycky tak vysoká, aby zaplatil všechny náklady, včetně těch obchodníků a dalších parazitů, kteří jsou na cenu elektřiny napojeni. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Onderka, poté pan poslanec Čižinský.

 

Poslanec Roman Onderka: Pane předsedo, kolegyně, kolegové, kolega Jurečka a kolega Čižinský se dohadují v dobrém slova smyslu - omlouvám se, Bělobrádek, omlouvám se - o ceně elektřiny, jaká bude, kdy bude apod. Bavíme se o křišťálové kouli. Dneska máme status quo jaké? Předpokládáme konec uhlí 2038? Fakticky nám skončí v elektrárnách 2031? Teďka odkládáme tendr... Od Beneše v České televizi se včera večer dozvím, že on má všechno připravené v ČEZu, že je všechno v pořádku, že je všechno perfektní, že je všechno v řádku. A Andrej Babiš jako premiér České republiky odkládá tendr a říká nám - není připravený a před volbama nic dělat nebudeme.

No ale volby jsou pořád. Tak mě by zajímalo jako poslance Parlamentu České republiky, pane ministře, co není připravené na tom tendru? A neberte to jako nějakou útočnou otázku. Je to opravdu otázka poslance, který by chtěl vědět, když má rozhodovat, spolurozhodovat o tak důležitém zákonu, o kterém se dneska bavíme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Čižinský, poté pan poslanec Lipavský, faktické poznámky.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Rád bych vysvětlil, proč ta smlouva, nebo ten zákon, který dělá rámec pro smlouvu, proč je podrobena kritice i z toho ekonomického hlediska, nejenom bezpečnostního. Opět zopakuji, že v našem soukromém životě by takovýhle rámec pro smlouvu nepodepsal vůbec nikdo. Nikdo by nepodepsal někomu smlouvu, že bude třicet až šedesát let platit nějaké peníze za nějaký produkt, když nebude znát tu cenu. Ta cena se může zvyšovat, každých pět let se může debatovat, jestli ta zvýšená cena, nebo snížená cena je v pořádku, nebo není v pořádku. Ale v konečném důsledku - a tady si myslím, že je skutečně úplně jedno, jestli to člověk zaplatí jako spotřebitel elektřiny, nebo daňový poplatník, tam nerozumím rozdílu mezi státem a mezi promítnutím té ceny do ceny elektrické energie, tak prostě tento princip je nemravný, nejsou tam limity, nejsou tam konečné garance, které by byly omezeny. Prostě je to bianko šek. A ten bianko šek se navíc může každých pět let ještě aktualizovat. Samozřejmě, zazní tady oběma směry. Ale pokud by byl předpoklad, že to bude všechno výhodné, tak tady ten zákon vůbec nemáme. Naopak, bohužel, a všichni si na to - já si to nepřeji, ale bojím se, že si na to vzpomeneme, že jsme skutečně o tom rozhodovali a že to dopadlo tak, co je vlastně důvod, proč tady ten zákon je, že se to prostě doplatit musí a že to doplatí částečně ten, kdo bere elektřinu, což jsou víceméně stejně všichni, nebo daňový poplatník.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan... Nebo procedurální návrh? (K poslanci R. Fialovi, který jde k řečništi, ale procedurální návrh nemá. Následně se vrací na své místo.) Já vás pak nemůžu... Pak má faktická poznámka přednost. Pan poslanec Lipavský, poté paní poslankyně Langšádlová. Mám tady ještě dvě faktické, pak mám přednostní pana předsedu Jurečku. Takže po panu předsedovi Jurečkovi. Jsou to faktické poznámky. Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, děkuji za to, jak řídíte tuto schůzi.

Dámy a pánové, já musím reagovat na to, co říkal pan poslanec Onderka. Pan premiér Babiš neřekl, že tendr není připravený. On řekl, že je špatně připravený. A to je sakra velký rozdíl. A pravděpodobně poté, co proběhla debata zde ve Sněmovně, poté, co proběhla nějaká setkání, dočetli jsme se v novinách, že se sešel se zástupci francouzské energetické společnosti, tak prostě došel k závěru, že to není dobře připravené. A to, co řekl včera šéf ČEZu, mě docela šokovalo, protože on řekl, že geopolitickou bezpečnost ČEZ neřeší. Firma vlastněná ze 70 % státem neřeší geopolitickou bezpečnost. Řeší čistě zájmy akcionářů, ale to, že jeden z těch akcionářů, majoritní, je Česká republika, to si asi nevšiml. Nebo to ví a jeho zájmy jsou nějaké jiné.

Nebudu tady opakovat procedurální návrhy, které už mnohokrát neprošly, ale myslím si, že je velký rozdíl mezi tím, jestli je něco připraveno, a jestli je něco připraveno špatně. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Langšádlová, poté pan poslanec Pávek.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Já si myslím, že je zcela namístě tuto diskusi přerušit, je zcela namístě požadovat informace od vlády. A říkám to i jako členka vládního výboru, protože my jsme nedostávali dostatečné informace. Sama skutečnost, že ČEZ nezohlednil do zadávací dokumentace bezpečnostní zájmy státu, již to samotné je natolik závažnou informací, že si myslím, že je potřeba informovat Poslaneckou sněmovnu, projednat to na bezpečnostním výboru. Je nezbytné to projednat i na rozpočtovém výboru, protože jenom v letošním roce schodkem letošního a plánovaného příštího roku jsme se dostali k jednomu bilionu, tisíci miliardám schodku rozpočtu. Ta situace se oproti době, kdy jsme se o tom financování bavili, také zásadně změnila. Je tady velké podezření, že není postupováno ani v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Vy požadujete výjimku, bezpečnostní výjimku podle zákona o zadávání veřejných zakázek, současně bezpečnostní zájmy nerespektujete. Stejně tak máme dostat odpověď na otázku, jaká kritéria a jaká váha kritérií bude v této soutěži uplatněna, okolo toho se také šíří spousta nepravd, dokonce informace, že nebudou váhy kritérií dopředu známé. Samozřejmě má to i ten politický rozměr. My už jsme jednou zažili to, kdy zástupci státu lítali do Moskvy.

To, co tady bylo řečeno, je velmi závažné. Já si myslím, že máme tento bod přerušit a jednat o tom, až se všechny tyto otázky vyjasní. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ale konkrétní návrh na přerušení jste nepodala, pochopil jsem to správně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Omlouvám se, pane předsedo. Já se velmi omlouvám, prosím o přerušení o čtrnáct dnů. Děkuji. Omlouvám se vám, že jsem to neřekla hned.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak zazněl procedurální návrh na přerušení tohoto bodu na čtrnáct dnů. To je hlasovatelné. Já jsem opět přivolal kolegy.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, přihlášeno 97, pro 33, proti 15. Návrh na přerušení nebyl schválen, byl zamítnut.

 

Budeme tedy pokračovat v debatě. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Pávek.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom velmi krátce chtěl zareagovat na kolegu Čižinského, který velmi správně řekl, že v zásadě je jedno, jestli tu cenu zaplatí koncový spotřebitel elektřiny, anebo jestli ji zaplatí daňový poplatník prostřednictvím státu a dotované ceny celého toho projektu. Ten problém je, že zhruba 30 % z těchto peněz půjde do rukou soukromých akcionářů ČEZu. A i když se jedná o dceřinou společnost, tak ten princip je pořád stejný, podíl těch soukromých akcionářů na té dceřiné společnosti je v podstatě tentýž, účetnictví se v rámci konsolidované účetní uzávěrky bude dělat také v rámci celého holdingu, takže jediný důvod, proč se to celé vysunulo na dceřinou společnost, je ten, aby mohla zažádat o schválení veřejné podpory v Bruselu.

Pan generální ředitel ČEZu Beneš včera v tom interview, které jsem čirou náhodou zhlédl, měl velmi hezký proslov, ale prohlásil o sobě, že je byznysmen. No to je, jestliže si dokázal dát do smlouvy v podstatě neomezenou dobu podpory a doplácení, dorovnávání té ceny prostřednictvím státu, no tak to je tedy opravdu velmi dobrý byznysmen a asi jsou tady s panem ministrem velmi dobří kamarádi, když to ministerstvo dalo do toho návrhu smlouvy. Proto je tady i ten můj pozměňovák, který alespoň formálně limituje období té podpory na třicet plus dalších, eventuálně dalších, deset let v případě, že by to bylo skutečně nutné, ale ne nadosmrti. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Zahradník.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl upozornit ještě na jednu věc a jeden aspekt. Ti aktivisté, kteří do našich mailových schránek píší maily zpochybňující dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, to jsou zřejmě ti samí lidé, kteří na nás tlačí, abychom od uhlí v energetice odešli do roku 2030. A otázka je, zdali vůbec nějakou energii budeme mít a jak bude drahá, protože obnovitelné zdroje jednak nemůžou nahradit stávající energetické zdroje a jednak samozřejmě se našim občanům významně prodraží. V Německu například za uplynulých deset let podpora obnovitelných zdrojů, to, co občané platí na podporu obnovitelných zdrojů, vzrostla na šestinásobek a už téměř o polovinu výše této podpory na megawatthodinu převyšuje cenu té silové elektřiny. A pokud si tedy chceme brát příklad z Německa v podpoře obnovitelných zdrojů, tak musíme tedy vědět, že to vede k výraznému zdražení energie, a musíme říci našim občanům, že taky se může stát při masivní podpoře OZE, že by za svoji kilowatthodinu platili téměř deset korun, což nikdo ale z politiků občanům neříká.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já jsem vás nepřerušoval, pane poslanče, ačkoli jste v podstatě nereagoval na rozpravu tou faktickou poznámkou ani se nevejdete do kritérií podrobné rozpravy, ale já myslím, že to parlamentní diskuse unese, že jsem vás nechal vystoupit, máme prostor.

Pan poslanec Pávek s faktickou. Zkuste nereagovat na kolegu Zahradníka, ten taky nereagoval.

 

Poslanec Petr Pávek: Já doháním to, že jsem se vzdal proslovu v té podrobné rozpravě. Já jsem tady řekl naprosto jasně, že jsem pro dostavbu nového dukovanského bloku. Je potřeba říct ale několik věcí. Za prvé, nejedná se o nový zdroj, to znamená, nejedná se o žádnou novou kapacitu, jedná se pouze o náhradu odcházejícího starého zdroje. To znamená, z hlediska nové kapacity toho výrobního potenciálu tady nemůže být do budoucna řeč. To znamená, vyměníme starý blok, který už je na odpis, za nový blok, který ho nahradí. Osobně se domnívám, že se jedná o dostavbu v podstatě brontosaura, protože i když se ty technologie samozřejmě za poslední desetiletí vyvinuly, i když umožňují plynulejší regulaci, tak pořád jsou to obrovské a velmi komplikované a podle mého názoru nesmyslně drahé projekty těchto velkých bloků. Domnívám se, že by se Česká republika měla ubírat spíše směrem k malým modulárním zdrojům, jaderným zdrojům, a tam už to není otázka ani tak technologií, protože vyvinuté jsou, ale je to spíše otázka licencování těchto zdrojů. A tam se domnívám, že je během příštích třeba deseti let možné tyto zdroje licencovat a doba pro jejich aplikaci je potom kratší než doba celého povolovacího řízení a výstavby toho zastaralého bloku, který plánujeme v Dukovanech, byť s moderní technologií. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. To byla poslední faktická poznámka. Přednostní právo, pan předseda Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Já musím říci, aby to nevytvářelo dojem, že my za KDU-ČSL rozporujeme nutnost obnovy té kapacity v Dukovanech po roce 2035. V tom rozporu nejsme. Jsme si vědomi toho, že ten energetický mix dozná zásadních změn a v okamžiku, kdy budeme odcházet od uhlí, jako že už se to děje, tak je potřeba tady mít adekvátní rozložení jednak těch zdrojů, které jsou, řekněme, dobře řiditelné a zároveň dávají i záruku v době, kdy nebude svítit slunce nebo kdy nebude foukat. To jsme určitě nikdy nerozporovali, jenom poukazujeme na ty otázky bezpečnostní i ekonomické a to, že vlastně přijetím tohoto zákona se Parlament vzdává své kontrolní role v tom, že není schopen například řešit otázku, kolik budou ty celkové investiční náklady na výstavbu, není tam vlastně vložen žádný strop, není mechanismus toho, aby Parlament mohl říci, takováto výše už je neadekvátní, nebo například to, co je započítáno do toho, co má být kompenzováno z hlediska přiměřeného zisku. Takže na to poukazujeme, že chybí tady nějaké brzdy, nějaké záruky, nějaké pojistky.

Ale já bych velmi poprosil, protože tady zaznělo mnoho důležitých věcí, kdyby pan ministr Havlíček přece jenom vystoupil, protože jednak říci, jak to bylo s tou pondělní BRS, proč byla zrušena, tak si myslím, že on jako vicepremiér a člen Bezpečnostní rady státu by to měl vědět a bylo by dobré tady tu odpověď dát, když to neví koaliční partner, který má také vicepremiéra. Potom aby ozřejmil otázku těch výroků pana premiéra Babiše za poslední týden, který určitým způsobem začal zpochybňovat harmonogram a přípravu tendru, to si myslím, že byla hodně překvapivá informace. Takže myslím, že toto jsou minimálně dva velmi zásadní důvody. A pak samozřejmě i to, co tady zmiňovali někteří kolegové, naposledy kolega Pávek, z hlediska těch záruk v oblasti nákladů a v oblasti přiměřeného zisku. Ale myslím si, že ty první dva důvody, ty jsou docela zásadní pro to, aby tady někdo za vládu řekl, proč se to v pondělí neodehrálo, Bezpečnostní rada státu tak, jak byla plánovaná a kde se měla projednávat i záležitost tohoto zákona.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Fiala se poté hlásí s přednostním, ale bere svoji přihlášku zpět. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj se hlásí.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Je to rychlé kvůli legislativě. Pokud si správně pamatuji z těch všech diskusí, je tedy jediný návrh dnes k hlasování, a to je zkrácení projednání na sedm dnů. Nic jiného nebudeme prostřednictvím pana předsedajícího hlasovat. A pakliže, proto jsem zde jenom vystoupil, aby technicky bylo připomenuto, abychom nepochybili. Děkuji. Pakliže je něco, co je teď k hlasování v rámci druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, jsme ve druhém čtení a padl 20. 11. návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů.

 

Poslanec Petr Dolínek: Omlouvám se. Ano, pravda, zaznělo to v diskusi, nebylo to zopakováno a zazněla tam ještě jedna věc a to je vrátit k projednání garančnímu výboru. Takže nejprve budeme hlasovat tedy o vrácení k projednání, následně o zkrácení na sedm dnů. Jenom shrnu jako zpravodaj, co je k hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobře. Já opět přivolám kolegy z předsálí.

 

Nejprve bychom hlasovali podle § 94 odstavec 3, vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 8. Přihlášeno 97, pro 33, proti 25. Návrh nebyl přijat.

 

A nyní tedy návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Návrh přednesl pan předseda Radim Fiala.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 9. Přihlášeno 97, pro 58, proti 29. Návrh byl přijat. Lhůtu jsme zkrátili. Já vám všem děkuji a končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Otevírám bod číslo

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP