Úterý 26. ledna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

496.
Návrh na změny zasedacího pořádku poslanců
v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Na lavici vám byl rozdán k informaci aktualizovaný písemný podklad. Já poprosím pana předsedu, nového předsedu poslaneckého klubu TOP 09, bude mít premiéru se svým přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Jak se z premiéry stane derniéra. No nic.

Já mám prosbu, velmi jednoduchou, a to návrh na změnu zasedacího pořádku. Máte to všichni před sebou barevně i se čtverečky, kdy by na místě 195 seděl Vlastimil Válek, tedy já jako nový předseda klubu, a naopak na místě 199 Jan Jakob, nový poslanec za TOP 09. Já děkuji za vstřícnost a vlídnost stran hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za uvedení bodu. Otevírám všeobecnou rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Pan poslanec Klaus.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, dámy a pánové, já samozřejmě podpořím, aby pan poslanec Válek mohl sedět vepředu a neseděl vzadu, to je jasné, na druhou stranu, jak vidíte, každý týden tady dochází k dramatickému opouštění Sněmovny a zase přijímání nových členů. My už tady asi tři týdny řešíme, že poslanci, kteří se hlásí k hnutí Trikolóra, už sedíme rozestrkaní po sálu. Já jsem se už domlouval i s panem poslancem Martinů na nějaké drobné změny. Naráží to vždycky na veta některých klubů, tak až se to teď bude řešit příště, já bych na vás všechny jenom chtěl apelovat, abychom tomu vyhověli, nebude to snad nic proti ničemu, nikdo si nepohorší a mohli poslanci, kteří tak nějak politicky k sobě patří, sedět u sebe. Takže teď to samozřejmě nebudeme zdržovat a blokovat, naráží to na odpor některých klubů, ale snad, doufejme, že to, až to podáme, projde. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Nikoho nevidím, končím všeobecnou rozpravu. Předpokládám, že ani není důvod k závěrečnému slovu. A přistoupíme tedy k podrobné rozpravě. Ptám se, zda je zájem o vystoupení v podrobné. Já jenom připomínám, v té obecné už pan předseda Válek řekl i čísla sedadel. Já myslím, že není nutné, abychom všechno opakovali. Takže jestliže se nikdo další nehlásí a nemá konkrétní pozměňovací návrh, končím podrobnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo. Pan předseda (nesroz.) nemá. Budeme tedy hlasovat usnesení Poslanecké sněmovny.

 

To usnesení bude znít: "Poslanecká sněmovna mění své usnesení číslo 1073 ze dne 21. dubna 2020 a schvaluje zasedací pořádek poslanců v jednacím sále podle předneseného návrhu, který tvoří přílohu tohoto usnesení."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 150. Přihlášeno je 101, pro 98, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen. Já vám děkuji.

 

Jenom připomínám, že ta změna se promítne v zasedacím sále od středy. Nikdo nikomu... jsme v polovičním formátu, nic vám nebrání si přesednout. Pan předseda Stanjura s přednostním právem. A končím tento bod.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já se chci ještě vrátit k hlasování o programu, o bodu, o tom návrhu, který přednesl Petr Fiala, místopředseda Sněmovny a předseda občanských demokratů.

Za prvé chci pochválit ministra zahraničí Tomáše Petříčka za jeho vyjádření k tomu, jak je vězněn nezákonně Alexej Navalnyj. Předpokládal bych, že jeho klub podpoří návrh projednat tento bod. S čestnou výjimkou dvou členů klubu, já je tady budu jmenovat - pan předseda poslaneckého klubu, pan poslanec Chvojka, a pan předseda zahraničního výboru, pan poslanec Veselý - všichni ostatní tento návrh nepodpořili. Velmi mě to udivuje, zejména když tady vidím po své pravé ruce svého kolegu, pana poslance Zaorálka, bývalého ministra zahraničních věcí, který není ochoten na půdě Poslanecké sněmovny debatovat o tom, jak represivní složky zasahují v Rusku. Já bych řekl, že už teď rozumím vyjádření Tomáše Petříčka, že nechce obhajovat post místopředsedy sociální demokracie, když ho v jeho vlastní straně neberou vážně.

Ale chtěl jsem, ať to nezazní, ať to nepřejde jako takový technický bod, jestli bude první čtení na místě třicet nebo třicet šest. Teď budeme slyšet sociální demokraty, jak jsou klíčové body, tento zákon, tento zákon, tento zákon. Stejně to už nedoženete, ty tři roky. A tak klíčové věci, abyste spolu s námi ctili principy české zahraniční politiky, na kterých česká zahraniční politika funguje celých třicet let, na to, milí sociální demokraté, v naprosté většině s tou čestnou výjimkou úplně kašlete.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám bod

Aktualizováno 5. 3. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP