Úterý 26. ledna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

45.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových
látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících
zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 864/ - prvé čtení

Kromě pana ministra zdravotnictví Jana Blatného požádám pana poslance Rostislava Vyzulu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože bude zpravodajem pro prvé čtení. Nyní požádám, aby z pověření vlády tento návrh uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Jakmile bude hladina hluku nižší, než je momentálně, tak panu ministrovi udělím slovo. Prosím, abyste se usadili na svých místech a nechali v důstojném prostředí pana ministra přednést jeho úvodní slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové poslanci, dovolte mi, abych zde uvedl návrh novely zákona o návykových látkách. Základními cíli předkládaného návrhu jsou zakotvení předepisování a výdeje léčivých přípravků s obsahem návykových látek na elektronický recept s označením "vysoce návyková látka" a zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití pro pacienty v České republice.

Současná podoba zákona o návykových látkách dostatečně nereflektuje změny související s přechodem na povinný elektronický recept ani nově zřízený takzvaný lékový záznam. Návrh zákona tedy zavádí elektronický recept s označením "vysoce návyková látka", čímž dojde ke sjednocení způsobu preskripce pro všechny léčivé přípravky. Hlavním důvodem pro tuto změnu je využití výhod systému eRecept, zejména pak snížení možnosti kontraindikace s jinými léčivými přípravky a nadměrné preskripce těchto léčivých přípravků různými lékaři.

Navrhovaná právní úprava též stanoví pevné hranice v rámci předepisování a výdeje léčivých přípravků s obsahem návykových látek mezi zákonem o návykových látkách a zákonem o léčivech. Z tohoto důvodu je součástí návrhu i související změna právě v zákonu o léčivech. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás přeruším a znovu požádám Sněmovnu o klid. Pokud diskutujete jiné téma, prosím v předsálí. Děkuji. Pokračujte.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Dále návrh zákona za účelem zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití a odstranění současných nedostatků právní úpravy zavádí nový systém licencování k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití. Státní ústav pro kontrolu léčiv již nebude vykupovat konopí pro léčebné použití od pěstitelů, čímž dojde k úspoře finančních prostředků a ke zefektivnění distribuce konopí pro léčebné použití od pěstitelů k pacientům. Smyslem navrhované úpravy je zejména umožnit soukromým subjektům pěstovat rostliny konopí pro léčebné použití, vyrobit z nich léčivou látku a tu distribuovat za stejných podmínek jako jakoukoli jinou návykovou látku. To znamená, že distributoři budou moci takto vyrobené konopí pro léčebné použití vyvážet i do zahraničí a hledat nová odbytiště, což bude mít za následek zvýšení výroby. Vzhledem ke zvýšení výroby v České republice se pak očekává i zvýšení konkurence a konkurenceschopnosti s pozitivním dopadem na konečnou cenu léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití i pro české pacienty.

Závěrem mi dovolte shrnout, vážené paní poslankyně a páni poslanci, že cílem tohoto návrhu je učinit další nezbytný krok k elektronizaci zdravotnictví, a jak jsem již řekl, zvýšit dostupnost konopí pro léčebné použití pro české pacienty. A proto si dovoluji vás všechny požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zdravotnictví Janu Blatnému a požádám zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Rostislava Vyzulu, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Pane předsedající, děkuji. Dobrý den. Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych jenom krátce okomentoval to, co již zde podrobně vysvětlil pan ministr.

Pokud se týká té první části, to je elektronizace receptu, tak si všichni dobře vzpomínáme na to, co jsme tady byli v minulém období, jaké byly problémy se zavedením elektronického receptu. Dnes, v dnešní době vidíme, jakou to má obrovskou výhodu pro pacienty. Nikdo si nestěžuje. Ročně je předepisováno na 60 milionů receptů tímto způsobem. Všechno klape. Systém byl jednou, dvakrát přetížen v prvním roce působení, to bylo v roce 2018. A funguje to. Nicméně už tenkrát jsme si řekli, že druhá fáze tohoto procesu bude právě zavedení elektronického receptu pro opiáty. My je teď v současné době musíme předepisovat na zvláštní recept s takzvaným modrým pruhem a pacienti musejí vždycky přijít za tím lékařem.

Jsou to v dnešní době desítky tisíc, možná stovky tisíc pacientů, kteří používají opiáty. Nejsou to pochopitelně jenom onkologičtí pacienti, ale celá řada jiných. A pochopitelně tam, kde je to možné - ne vždycky, ale tam, kde je to možné - elektronický recept napsat, nevidím důvod, proč by tuto možnost nemohli tito pacienti mít, poněvadž jim to ušetří jednak cestu k lékaři, jednak sníží riziko nákazy na koronavirus a má to pro ně obrovský význam. Takže tato věc je opravdu přínosem.

Novela přišla sem do Sněmovny 13. května minulého roku, dnes máme konec ledna. Vidíte, že jsme trpělivě čekali, a teď bychom vás chtěli poprosit o možnost dalšího projednání.

Pokud se týká druhé části, to je zlepšení v produkci a taková soběstačnost v produkci léčebného konopí, to je rovněž důležitá věc, poněvadž v současné době, jenom pro vaši představu, 1 gram léčebného konopí stojí od 170 do 250 korun. Průměrně onkologický pacient z našeho ústavu, jak jsem zjišťoval, spotřebuje něco mezi 5 a 10 gramy za měsíc, někteří pacienti ovšem mnohem víc. Pojišťovna hradí až 30 gramů na měsíc. A přece jenom - ti pacienti, kteří mají větší spotřebu, částka vynaložená za konopí může být pro ně poměrně dost náročná. Proto právě možnost zlepšení licencování pro výrobu, pro pěstování konopí umožní vyšší konkurenci, tím předpokládáme nižší cenu. Pro výrobce, pro pěstitele, to bude určitá návnada k tomu, aby mohli i vyvážet vypěstované konopí, zlepší se tím bezesporu kvalita toho produktu.

A v nemenší míře budeme chtít také, aby se forma, v jaké se konopí dodává k pacientům, změnila, aby to nebyl jenom ten prášek. Nevím, jestli si to umíte představit, ale v podstatě je to něco jako seno - je to takový prášek, který se dá do tobolek a pacienti ho užívají v této podobě. A je tady samozřejmě i jiná možnost, a to například v nějaké tekuté podobě, aby se mohly vyrobit třeba čípky.

Takže obojí je přínosem pro naše pacienty. A proto vás prosím o možnost projednání ve výborech. Já bych se potom v rozpravě přihlásil na možnost zkrácení lhůty tohoto projednání. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a eviduji jeho přihlášku do rozpravy, stejně jako eviduji přihlášku pana kolegy Černohorského s přednostním právem, omlouvám se. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já bych chtěl navrhnout sloučení rozpravy bodu 45 a 46. Jedná se o to, že ty zákony řeší obdobnou problematiku, a právě proto je i organizační výbor zařadil takhle za sebe, abychom tu rozpravu mohli sloučit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Takže druhá přihláška byla stažena, protože šlo o stejný návrh.

 

Já nechám hlasovat o sloučení rozpravy k tisku 864 a 331 a samozřejmě podle toho, jak dopadne hlasování, potom uděláme konkrétní organizační kroky. Zagongoval jsem.

A budeme hlasovat o sloučení rozpravy k těmto dvěma tiskům v hlasování číslo 159, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro sloučení rozpravy? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 159 z 89 přítomných pro 39, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

V tuhle chvíli tedy budeme pokračovat v rozpravě a jako první je přihlášen pan zpravodaj s přednostním právem. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Já bych si dovolil navrhnout zkrácení lhůty pro projednání ve výboru o 30 dnů na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji, poznamenal jsem si. Kdo dál v rozpravě? Nemám žádnou písemnou přihlášku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl vysvětlit svůj návrh, který pronesu v okamžiku, kdy budeme přiřazovat tento návrh zákona dalším výborům.

Tady ta materie mimo jiné řeší řekněme liberalizaci nebo nějaké odstranění absurdit v oblasti komerční produkce léčebného konopí. Z debat, které jsme tu vedli, ať už na výboru, nebo v rámci členů výboru, tak i na semináři, který se týkal potenciálu konopí, mi přijde racionální připojit k téhle snaze i debatu na téma odstranění některých absurdit u technického konopí. A z toho důvodu, protože se to týká bytostně zemědělství, budu navrhovat přikázání i zemědělskému výboru. Teď jenom vysvětluji a potom se k tomu návrhu přihlásím, respektive ho pronesu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, poznamenal jsem si návrh na zemědělský výbor od kolegy Holomčíka. Další přihlášení do rozpravy? Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já musím říct, že jsem úplně nepochopil, co se vlastně stalo v posledních pár minutách, proč nebylo možné sloučit rozpravu, když na tom dokonce byla předchozí dohoda, ale tak prostě budu vystupovat dvakrát, zkusím to rychle, ať vás dlouho nezdržuji.

Cílem vládní novely zákona o návykových látkách, aspoň tím deklarovaným cílem, je zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití prostřednictvím umožnění exportu konopí pro léčebné použití z České republiky do zahraničí. Když si tu novelu pořádně přečtete, zjistíte, že vlastně jediná věc, kterou skutečně úspěšně plní, ač velmi zvláštním způsobem, je umožnění exportu léčebného konopí čistě tím, že škrtá povinnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv, aby zařizoval export svým prostřednictvím. Vlastně to nechává na klasických vývozních povoleních. A tím se dostáváme k tomu, co Státní ústav pro kontrolu léčiv dělá nejlépe, to je nic. Takže tohle je část té novely, kterou já musím jednoznačně pochválit.

Co už tak úplně pochválit nemůžu, nebo co bych dokonce chtěl velmi důrazně zkritizovat, je, že například zavádí velmi zvláštní konstrukci, kde zákon stanoví nějaké podmínky na udělení licence pro pěstování léčebného konopí, stejně tak stanoví podmínky pro udělení konopí k zacházení s omamnými a psychotropními látkami, ale zároveň u těchto dvou institutů říká, že na jejich vydání a na vydání toho povolení nebo vydání té licence neexistuje právní nárok. To je podle mě extrémně pochybná věc, protože pokud zákon stanoví nějaké podmínky, tak prostým jejich splněním mi musí být taková licence nebo takové povolení uděleno.

Další pozoruhodnou věcí je, že po tom, co splníte všechny podmínky pro udělení licence nebo pro vydání povolení k zacházení, tak místo abyste počkali řekněme normálních třicet dní na vydání rozhodnutí, tak toto rozhodnutí může Inspektorát omamných a psychotropních látek vydat i po čtyřech měsících. Je tam lhůta čtyři měsíce. Ta si myslím, že je extrémně dlouhá, a měla by být jednoznačně zkrácena.

Pan ministr už zmiňoval, že tato novela zavádí také skupinu takzvaných vysoce návykových látek, konkrétně jsou to návykové látky obsažené v přílohách 1 a 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, které ale nejsou v příloze 8. Je zajímavé, že jenom pro konopí pro léčebné použití tato novela zavádí povinnost, nebo spíš zavádí omezení, že nemůže být předepsáno na recept s modrým pruhem. Čili všechny ty syntetické opioidy, všechny extrémní dryáky, které dneska dnes pacientům distribuujeme, můžou být na receptu s modrým pruhem, ale konopí ne. Zřejmě je konopí nebezpečnější než syntetické opioidy. To je samozřejmě úplně absurdní. A poslední věc, kterou bych vypíchl, je zbytečně přísná definice nezbytné odborné způsobilosti, která také větší dostupnosti léčebného konopí nepřidává.

Všechny tyhle věci, co jsem zmínil, se rozhodně pokusím v druhém čtení, pokud tam návrh dojde, spravit pomocí svých pozměňovacích návrhů, a proč to říkám je to, že bychom si měli prostě uvědomit, že stejně jako pirátská novela, kterou za chvilku budu představovat, ani tato vládní novela nemá... není dokonalá, prostě má své mouchy, ale měli bychom se o ní bavit, měli bychom ji pustit do druhého čtení a tam tyhle nedostatky napravit. Pakliže se je podaří napravit, rozhodně hodláme tu novelu podpořit, ale pokud se je nepodaří napravit, tak to pro nás bude velmi, velmi obtížné. Já vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci, a kdo dál do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Rozhodneme v hlasování číslo 160, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 160. Přítomno 92, pro 77, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale v rozpravě padl návrh, aby to byl výbor zemědělský.

Rozhodneme v hlasování číslo 161, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 161. Z přítomných 92 poslanců pro 80, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní je návrh na zkrácení lhůty na 30 dnů.

Budeme hlasovat v hlasování číslo 162, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 162. Přítomen 91 poslanec, pro 68, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu, dále byl přikázán výboru pro zemědělství a lhůta pro projednání byla zkrácena na 30 dnů.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 45.

 

Budeme se zabývat bodem

Aktualizováno 5. 3. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP