(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Gajdůšková, připraví se pan poslanec Marek Novák. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Přihlašuji se tímto k pozměňovacím návrhům pod číslem 7143, bonifikace vzdělávání, číslo 7211, evidence dohod, 7213, hlášení volných pracovních míst. Představila jsem je krátce v obecné rozpravě a jinak samozřejmě součástí těch podaných návrhů v systému je písemné zdůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Marek Novák, připraví se pan poslanec Pavel Juříček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo. Já se tímto hlásím k tisku 6958, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Pavel Juříček vystoupí v podrobné rozpravě. Připraví se paní poslankyně Golasowská. Prosím.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Já se tedy hlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům pod číslem 7203 a 6615. A jenom na závěr bych chtěl říct, že situace - abychom se nerozcházeli v tak negativní atmosféře - vůbec není tak negativní, naopak. My, schopné firmy, nemáme lidi, na trhu chybí 220 000 zaměstnanců, na úřadech práce je někde dneska kolem 275 000 lidí, kteří jsou téměř nezaměstnatelní - omlouvám se, nechci říct všichni. Takže je úplně nesmyslné, abychom teď něco urychlovali. A vidíte, že tu bramboračku, kterou jsme si tady nějakým způsobem uvařili, je potřeba ji nějakým způsobem rozklíčovat. Takže si myslím, že naopak by mělo být správné, a to vyzývám paní ministryni, aby dala dohromady tým rozumných lidí, kteří tomu opravdu rozumějí, nikoliv nějakých bossů, kteří nevědí úplně ten detail a nevědí ty souvislosti, tak aby se udělal s rozumnými lidmi rozumný návrh a rozumný zákon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Golasowská, připraví se pan poslanec Chvojka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěla přihlásit ke svým třem pozměňovacím návrhům, které jsou pod číslem sněmovního dokumentu 6311, 6313 a 6314, a všechny pozměňovací návrhy jsem odůvodnila v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Jan Chvojka, připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ještě jednou hezký podvečer, kolegyně, kolegové. Já jsem zde v obecné rozpravě představil a odůvodnil své dva pozměňovací návrhy k předmětnému tisku, k předmětné novele zákona o zaměstnanosti. První pozměňovací návrh se týká účinnosti a je do sněmovního systému vložen jako dokument číslo 7247, a druhý pozměňovací návrh, který se týká jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, je ve sněmovním systému uložen jako dokument s číslem 7248. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Richterová, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu 7214, ten se týká 80procentní nemocenské. Dále k pozměňovacímu návrhu 7238, ten se týká podpory v nezaměstnanosti a jejího přiblížení směrem k tomu, jak vysoký je návrh kurzarbeitu. A potom návrhy 7239 a 7240, ty se týkají degrese, postupného snižování po dvou měsících.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní poslankyně Věra Kovářová vystoupí v podrobné rozpravě a připraví se pan poslanec Grospič. Já zagonguji, abychom svolali poslance, protože budeme za chvilku hlasovat. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Chtěla bych se přihlásit k pozměňovacím návrhům, kterém jsou vedeny pod sněmovním dokumentem 7252. Tento návrh se týká vyšší podpory pro rodiny, místo 70 % 75 %. Sněmovní dokument 7253 týkající se vyšší podpory v případě rekvalifikace, zvýšení na 80 %. Jsou to pozměňovací návrhy k pozměňovacímu návrhu pana poslance Sklenáka. Dále potom jsou to sněmovní dokument 6441, který se týká omezení doby, kdy není práce přidělována na maximálně tři dny. Dále je stanoveno počítání za zaměstnavatele. Sněmovní dokument 6442, který se týká změny výpočtu z čisté mzdy na hrubou mzdu. A dále vyšší podpora rodiny. A sněmovní dokument 6443 týkající se maximálního příspěvku a jeho zvýšení na 1,5násobek. Tedy tímto se přihlašuji k těmto pozměňovacím návrhům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Grospič, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte, abych se tímto prostřednictvím přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který je registrován pod číslem 6344 a týká se toho, co jsem avizoval, zaměstnanců na dobu určitou v délce trvání minimálně jednoho kalendářního roku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poslední vystoupí pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Dovolte mi, abych se přihlásil jak k svému pozměňovacímu návrhu, tak k pozměňovacím návrhům ostatních kolegů z ODS. Předkládáme to jak pozměňovací návrhy k původnímu vládnímu návrhu novely zákona, tak ale i ke všem případným pozměňovacím návrhům, které by se měly stát základem dalšího projednání. Říkám to z hlediska procedurální jistoty. Jsou to pozměňovací návrhy, které najdete v systému pod číslem 6327, 6328, 6329, 6330, 6331, 6334, 6335, 6336, 6337, a pozor, změna, pod číslem 7267, což je pozměňovací návrh totožný s jedním z těch, které přijal hospodářský výbor, ale jak jsem říkal, z důvodu procedurální jistoty ho předkládáme i ke všem případným pozměňovacím návrhům, které by se staly základem dalšího projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Šafránková, přihlášená z místa. Prosím.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji, pane místopředsedo. Já se také hlásím ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem odůvodnila v obecné rozpravě. Čísla jsou 7094, 7093, 7241, 7051, 7050 a 7242. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho dalšího nevidím přihlášeného do podrobné rozpravy, tudíž podrobnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova. Není. Je zájem, takže prosím, paní zpravodajka má zájem. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, jestli jsme počítala dobře, nebo respektive u pana kolegy Munzara jsem se v tom ztratila, tak bylo podáno kolem 35 pozměňovacích návrhů. Dále zde pan kolega Chvojka navrhl zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na projednání na sedm dnů. Právě tady, kvůli tomu množství pozměňovacích návrhů, nedoporučuji schválit zkrácení lhůty. Sociální výbor bude zasedat 3. února. Předpokládám, že to jednání bude velmi dlouhé, a potřebujeme všechny pozměňovací návrhy podrobně projednat, abychom našli shodu na co nejlepším řešení pro zaměstnance a zaměstnavatele. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP