(9.20 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, přeji vám hezký den. Omlouvám se za maličké zdržení. Zpochybňuji hlasování, v posledním hlasování jsem hlasoval pro a na sjetině mám, že jsem se zdržel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme zpochybnění hlasování, takže budeme hlasovat o námitce pana poslance Pana Kováčika, že zpochybňuje hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 176, přihlášeno 97 poslanců, pro 96, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, jestli můžete znovu sdělit, o čem budeme hlasovat, aby tedy nedošlo k nedorozumění? Žádost o odhlášení, takže já všechny odhlásím a znovu se přihlaste svými hlasovacími kartami, prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Bude se hlasovat znovu v bodě 25 procedury o pozměňovacím návrhu Valachová I 7111 bod 1, zavedení třídního učitele.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 177, přihlášeno 96 poslanců, pro 53, proti 29. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje bod 26 procedury, kde jsou podmínky splněny, a můžeme dát hlasovat o pozměňovacím návrhu Hyťhová D 4484, kde mění zákoník práce a zavádí příplatek uvádějícímu učiteli v novém § 133a. Výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 178, přihlášeno 98 poslanců, pro 49, proti 34. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje bod 27 procedury, kde bude hlasováno o pozměňovacím návrhu G 7099 pana poslance Miholy. Jedná se o zavedení - školní speciální pedagog v § 2 odst. 2 písm. d) a § 18. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 179 (řečeno 79), přihlášeno 98 poslanců, pro 50, proti 33. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Bude následovat bod 28 procedury, to je hlasování o pozměňovacím návrhu PN Mihola 7100, který zavádí školního psychologa v § 2 odst. 2 a v § 19. Školský výbor k tomuto nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 180, přihlášeno 98 poslanců, pro 56, proti 29. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje bod 29 procedury, hlasování o pozměňovacím návrhu Valachová I 7111 bod 2, uvádějící učitel a adaptační období. Školský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 181, přihlášeno 98 poslanců, pro 56, proti 28. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Tím jsme se dle mých poznámek vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy, o kterých šlo hlasovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, podle mých poznámek také, takže o všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 503, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 182, přihlášeno 99 poslanců, pro 94, proti 2. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Přečtu omluvu. Pan ministr zdravotnictví Jan Blatný se omlouvá po celý jednací den z důvodu neodkladných pracovních záležitostí.

Přistoupíme k projednání dalšího tisku. Mám ještě další omluvu, ne, omlouvám se, pověření, pardon. (Hlas: Já mám k hlasování.) K hlasování. Prosím, pane poslanče. Pan poslanec Vácha.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Já jenom k hlasování 171, na sjetině mám, že jsem se zdržel, hlasoval jsem pro. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, děkuji. Takže máme bod

 

355.
Vládní návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
/sněmovní tisk 660/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místopředseda vlády, měl to být původně ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček, nicméně mám tady zmocnění předsedy vlády Andreje Babiše, že pověřil zastoupením ministra životního prostředí Richarda Brabce, a také aby zaujal místo u stolku zpravodaj garančního výboru, což byl hospodářský výbor, poslanec Petr Dolínek. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny.

Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemáte zájem, takže otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, nicméně tady vidím faktickou poznámku pana poslance Vlastimila Válka, ale to bylo asi to, co jste chtěl říkat na mikrofon. Takže tu faktickou si škrtám a má zájem vystoupit v rozpravě pan poslanec Petr Dolínek. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Dovolte, abych měl jeden návrh zde v rozpravě, je technického charakteru, to je změna účinnosti, respektive zjednodušení účinnosti dané navrhované normy. Nyní je v účinnosti napsáno na závěr zákona. Tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení § 3 písm. c) až h) a § 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021. Já tedy navrhuji, abychom vypustili tu část věty "s výjimkou ustanovení § 3" atd. Zdůvodnění je jednoduché. S ohledem na odklady v projednávání zákona související se současnou koronavirovou situací stanoví datum účinnost zpětně, což není žádoucí. Důvodem, proč původně bylo navrženo, bylo, aby naše norma odpovídala lhůtě v součinnosti příslušného nařízení evropského, což se děje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP