(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byl návrh usnesení.

Zahajuji hlasování číslo 215. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 215 je přihlášeno 86 poslanců a poslankyň, pro 37, proti 2. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

To by měly být všechny návrhy usnesení, je-li tomu tak. Ano. Takže návrh usnesení nebyl žádný schválen. Tím jsme vyčerpali tento bod. Děkuji paní ministryni, děkuji navrhovateli, děkuji zpravodajce.

 

Posuneme se k dalšímu bodu a tím je bod číslo

 

53.
Návrh poslanců Aleše Juchelky, Romana Onderky, Olgy Richterové,
Markéty Pekarové Adamové, Evy Matyášové, Romana Sklenáka,
Petra Gazdíka, Barbory Kořanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 944/ - prvé čtení

Bod byl přerušen dnes před volebními body. Projednávání tohoto bodu jsme tedy zahájili při dnešním dopoledním jednání. Přerušili jsme jej v obecné rozpravě. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů za navrhovatele zaujal pan poslanec Aleš Juchelka, jak se již stalo, a prosím také zpravodajku pro prvé čtení, jíž je paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová, aby zaujala místo. Paní poslankyně není přítomna. Prosím na mikrofon.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Dobrý den. Já bych poprosila o žádost o změnu zpravodaje, místo paní Aulické Dražilová Lenka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Je tady žádost o změnu zpravodaje z paní poslankyně Hany Aulické Jírovcové na paní poslankyni Dražilovou. Zavolám kolegy do sálu. Myslím, že je přítomno dostatek poslanců, abychom mohli hlasovat.

 

Zahajuji hlasování číslo 216. Kdo je pro změnu zpravodaje v prvém čtení? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 216 je přihlášeno 86 poslanců a poslankyň, pro 74 nakonec, proti nikdo. Děkuji vám.

 

Prosím paní poslankyni, aby se ujala svého místa u stolku zpravodajů. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které mám v tuto chvíli dvě přihlášky. Jako první je přihlášena paní poslankyně Červíčková a poté paní poslankyně Richterová. Prosím o klid v sále. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Dámy a pánové, já jsem se také připodepsala k této novele a dovolím si vás zde požádat o podporu pro propuštění do takzvaně do prvního čtení. (Reakce z pléna.) Pardon, druhého čtení, omlouvám se.

Co je důvodem mé žádosti? Je to zejména těch 300 dětí do věku tří let, kterých se to týká. Jsem přesvědčena, že si opravdu velmi zaslouží naši pozornost, otevřenou diskusi a opravdu se vším respektem k názoru každého z vás. Ale opravdu se domnívám, že jsme - nechci říct povinni, ale neměli bychom tady ignorovat novelu, která může přinést leccos dobrého, ale samozřejmě je ještě plno věcí možná i k dopracování. A to je právě ten prostor, o který vás žádám.

Takže moc prosím, propusťme do dalšího čtení tuto novelu, protože jde opravdu o děti a ty si naši pozornost rozhodně zaslouží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní paní poslankyně Richterová je přihlášena v rozpravě, v tuto chvíli jako poslední. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Velmi stručně za klub Pirátů. My jsme velmi rádi a vítáme, že si pan poslanec dal tu práci, velice intenzivně komunikoval s ministerstvy, hledal funkční řešení. Jsme si vědomi toho, že jde o tak složitou věc, že tam ještě můžou být věci k pozměnění, k dopracování ve druhém čtení. Ale celkově, i vzhledem k těm číslům, týkajícím se stále klesajícího počtu nejmenších dětí v kojeneckých ústavech, jsme přesvědčeni, že to je cesta správným směrem, že tímto směrem má naše země jít a že nám to pomůže i podpořit motivaci lidí, kteří nyní uvažují o tom, stát se třeba pěstouny nebo osvojiteli, že i případné schválení tohoto zákona, které my bychom vítali, by mohlo přispět k velké komunikační osvětové kampani týkající se náhradního rodičovství. Není to snadné téma, ale je to téma velmi důležité pro tisíce dětí, kterých se týká. Ještě jednou, v té novele je spousta práce.

Během tří let mé poslanecké práce se chci podělit ještě o jednu věc. Napsalo mi několik bývalých klientů kojeneckých ústavů, dnes dospělých lidí, a ty vzpomínky prostě nejsou dobré. Není to proto, že by se tam tety nesnažily, ony se snaží, ale malé děti potřebují jednu pečující osobu, bezpečí. Ty vzpomínky se samozřejmě někdy zakládají na tom, co se dělo, když jim bylo čtyři pět let, protože tam děti zůstávají i déle. Ale traumata pramenící z toho, že neměli k sobě jednoho člověka nebo dva lidi, na které by se mohli spolehnout, ale že se u nich střídali pečovatelé a že nikde nebyli v tom svém koutečku v bezpečí, v bezpečné náruči, jsou tak hluboká, že to ovlivní pak celý další život. Prosím, zvažte i tohle u tohoto návrhu zákona. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Brázdil. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji vám za slovo. Chtěl bych, prostřednictvím vás, paní poslankyni Richterové říct, jestliže vám někdo píše, že si pamatuje ve třech letech, jak se k němu někdo choval, tak to tedy vám povím, to je mazec. Nicméně jasně, kdybychom se dokázali těch dětí zeptat, co vlastně chtějí, možná bychom se divili. Jestli chtějí náhradní rodiče, nebo ne. Za mě prostě... já to vidím, nebourat to, co funguje. A jak vysvětlíte to, že v současné době neroste počet pěstounů, že není o to zájem? A vy to chcete vlastně tím... Kde naberete tyto lidi, kteří by se o tato malá děcka starali? Napřed je musíme motivovat, ať jsou, a posléze dejme tomu by došlo k nějaké změně. Nejsem odborník. Rozhodně ve třech letech... nejsem si jistý, jestli vám píšou pravdivé věci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Mám zde přihlášku s faktickou poznámkou pana poslance Juchelky, která je elektronická, takže jí dám přednost. Poté paní poslankyně Richterová.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc. Jenom budu v krátkosti reagovat, protože pořád se tady nějakým způsobem jako zlatá nit celým zákonem a tou diskusí vine otázka ohledně toho, kde seženeme pěstouny. My jsme tady zhruba před dvěma hodinami měli otevřený zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Jsou to opravdu spojité nádoby, kdy my v tuto chvíli opravdu můžeme podpořit právě to, aby se ti pěstouni mohli hlásit a být. Je to záležitost finanční, je to záležitost motivační. Ale všechny země v Evropské unii se kojeneckými ústavy už nezabývají, už je zrušily a opravdu podporují právě to, aby děti mohly být v rodinném prostředí, v rámci adopce, v rámci mezinárodní adopce, přechodné pěstounské péče, dlouhodobé pěstounské péče a tak dále. Jednoduše my během tří let, kdy tento zákon nabude účinnosti, rozhodně pro méně než 300 dětí ty pěstounské rodiny najdeme. MPSV to má jako jeden z důležitých bodů, proto je otevřený zákon o sociálně-právní ochraně dětí. A právě proto pojďme více podpořit rodinné prostředí, pěstounskou péči než péči ústavní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní se přihlásil pan poslanec Válek s faktickou poznámkou. Nevím, jestli dá přednost. Pokud ne, tak prosím pana poslance Válka, poté paní poslankyně Richterová.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Faktická je lepší, protože je to bič na toho, kdo mluví, aby byl stručný. Já bych moc poprosil o podporu toho, aby to bylo posunuto do druhého čtení.

A pokud to pomůže rozhodit pochybnosti: tři léta, jesličky Pěšina, Přerov, paní učitelka Miluška, tu jsem miloval, blondýnka. A kamarád byl kašpárek. Pamatuji si básničku, se kterou jsem sklízel úspěchy: Kováš kuje, kováš kuje, kováška mu pofukuje. Tak jenom tolik. (Pobavení v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní paní poslankyně Richterová. Může s faktickou poznámkou, nebo může případně do rozpravy. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP