(11.30 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Takže pokud chceme teď dát nějaké doporučení, samozřejmě musíme zvážit všechna pro i proti. Musíme říct, že pokud nerozhodneme dneska, ale myslím, že k tomu dojde, tak úsilí pro budování jaderné kapacity u nás musí vláda předvést lepší než dosud. Myslím, že je třeba napravit chybu, kterou vláda udělala, když zrušila tendr na Temelín. Je třeba, aby tady podle mého názoru začal fungovat nějaký institut, který by lobboval v nejlepším slova smyslu za dostavbu elektrárny v Temelíně, tak jako velmi úspěšně lobbovali podporovatelé dostavby Dukovan, kteří byli v tomhle směru řekněme úspěšnější než my Jihočeši, kteří jsme bohužel nedokázali dostavbu Temelína zachovat.

Dámy a pánové, já bych uzavřel své vystoupení tím, že se mi tady snad podařilo doložit, že obnovitelné zdroje nemohou zachránit naši energetiku, že spoléhat se na ně je velmi ošidné a nebezpečné, že potřebujeme jaderné zdroje, a to konkrétně nejenom v podobě dostavby bloku v Dukovanech, ale také i v potřebě dostavby bloku v jihočeském Temelíně.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi za jeho vystoupení. Pan Lipavský posečká, protože se přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Rád bych zareagoval na vás, pane předsedající, na tu situaci předtím a rád bych vlastně požádal, co jsem udělal špatně v té situaci a proč jste hovořil o vyvádění ze sálu v souvislosti s mým vystoupením, protože já jsem si vzal faktickou poznámku, reagoval jsem jenom na pana poslance Onderku, vaším prostřednictvím. Tak bych se tedy zeptal, co se vlastně přihodilo, co jsem udělal špatně, proč jste hovořil o vyvádění, a jestli skutečně k něčemu tady došlo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já nemohu vystoupit, leda bych se nechal vystřídat. Ale myslím si, že jsme to vyřešili tím, že bylo hlasováno o vašem návrhu. Ráno byla porada a shodli jsme se na tom, že budeme velmi tvrdě dbát na dodržování jednacího řádu. A teď budeme pokračovat vystoupením pana kolegy Lipavského. (Hlásí se poslanec Čižinský.) Tak prosím, máte slovo ještě jednou k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Tedy opět. Vlastně jsem tomu neporozuměl. Tím, že se hlasovalo, bylo vyhověno jednacímu řádu, protože jsem navrhl procedurální návrh. Ale já bych rád... Přece tím se neřešilo to, že jste hovořil o vyvádění ze sálu, o zneužití faktické poznámky a o zneužití jednacího řádu. Takže já bych prostě přece jenom rád věděl, co jsem udělal špatně, že jste o tom hovořil. Protože když došlo k dohodě, že budeme velmi striktně dodržovat jednací řád, tak já to jenom podporuji, podepisuji. A tím pádem bych chtěl vysvětlení, co se tedy tady stalo špatně ve vašich očích, že jste o vyvádění ze sálu hovořil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, pokud máte návrh na... námitku proti postupu předsedajícího, tak ji řekněte. Já se jinak nebudu hlásit do rozpravy ve věci tisku 966 a hovořit o něčem jiném. To je moje stanovisko. Takže já bych pokračoval ve vystoupení pana poslance Lipavského. Pokud skončí tento bod, rád k tomu mezi body vystoupím. Pan poslanec Lipavský.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající - (Předsedající: Připraví se Leo Luzar.) Pardon? (Předsedající: Připraví se Leo Luzar.) Vážený pane vicepremiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme ve třetím čtení nízkouhlíkového zákona, vládního návrhu zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a dalších opatřeních s tím souvisejících.

Hlavní myšlenka, kterou se pokusím dnes během svého příspěvku sdělit a podložit ji sadou argumentů, je taková, že neproběhla dostatečně náležitá debata k této záležitosti, a není proto namístě, abychom dnes o tomto zákonu hlasovali. Debata o jádru má mnoho vrstev, má mnoho rovin, ve kterých se pohybuje, a jsou tam dva základní pilíře argumentace. Jedna je bezpečnost, geopolitická bezpečnost, to znamená s kým chceme takovýto projekt realizovat a s jakým partnerem, a to zde již opakovaně zaznívalo. A druhá rovina je rovina ekonomická, jestli se ta věc, ten projekt vyplatí, případně kdo ho zaplatí.

V prvé řadě je zde shoda nad tím, že jádro, jaderná energetika patří do energetického mixu České republiky. Tato shoda je poměrně široká. Samozřejmě jsou skupiny a politické strany, které odmítají jadernou energii jako takovou. Je to do určité míry legitimní názor. Vidíme, že například v Německu, v Rakousku tento názor převládl, v České republice nepřevládl. Pokud například občas bývá naše strana obviňována z toho, že jsme protijaderní, tak vás mohu ujistit: takto jednoznačně o tom nepřemýšlíme. My o tom přemýšlíme v rovině bezpečnostní a ekonomické.

Nicméně to, co dnes zažíváme v České republice, tlak na realizaci dukovanského projektu - a já bych nesouhlasil s tím, že tento návrh zákona nelze označit za lex Dukovany. To je lex Dukovany. Je to připravováno jako součást jednoho konkrétního projektu. Stát k tomu již podepsal dvě ze čtyř zamýšlených smluv podepsaných se společností ČEZ. Stát má najaté různé poradenské firmy, právní poradenství, firmu na prosazování zájmů vůči Evropské komisi. Je nakreslená celkem jasná mapa toho, jak ty věci mají postupovat. Nicméně motiv není udělat celou zakázku nejlépe, jak by to šlo, ale motiv je udělat to pro jednu konkrétní společnost. Víceméně jsme tak svědky vraždy jádra hradní klikou v České republice. To je prostě realita. Tak to je a vše tomu nasvědčuje.

Byl bych hrozně moc rád, kdyby pan ministr Havlíček vystoupil a zkusil mi to nějakým argumentem vyvrátit. Já nyní budu předkládat argumenty, proč to tak není.

Co se týče ekonomické stránky věci, a tou začnu, protože o geopolitice zde ještě uslyšíme, co se týče ekonomické stránky věci, k tomu vystoupil náš pan předseda a my jsme veřejně dali po schůzce 27. ledna sadu požadavků, která míří k tomu, aby vypsaná zakázka byla opravdu kompetitivní, aby měli šanci se přihlásit uchazeči s relevantní nabídkou - oni se přihlásí, ale aby ta nabídka byla relevantní, aby měli čas ji vypracovat a aby ten jejich projekt měl šanci obstát. Jaké to jsou požadavky? Jsou to požadavky, které míří k tomu, že chceme prodloužit dobu vypsání tendru. Ne sedm měsíců na 1 200 megawattů, což samozřejmě společnost Rosatom má připravenu de facto, protože to je jejich hlavní produkt. Ať má možnost se přihlásit EDF, Westinghouse, KHNCP, Jihokorejci, kteří mají větší reaktory, protože ta podmínka není neřešitelná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP