(12.40 hodin)
(pokračuje Langšádlová)

Nutno dodat, že ani toto rozhodnutí nebylo šťastné, protože tato elektrárna, tento projekt má velké zpoždění. A je potřeba říci, že i kdyby došlo, a já to považuji za naprosto nepřijatelné, k rozhodnutí oslovit, nebo dokonce vybrat Rusko, tak i ze zcela praktických důvodů to nepovede ke stavbě jaderného bloku a k zajištění elektřiny, o kterou by nám mělo jít, protože Rusko, respektive Rosatom, má v tuto chvíli rozestavěno deset elektráren, má na to dva týmy a ty stavby se zkrátka významně prodlužují. Takže i pro ty, kterým jde opravdu o to, aby tady ta kapacita byla, tak by měli velmi zvažovat tuto otázku, byť už ne z bezpečnostních, tak i zcela praktických důvodů.

Někdy tady zaznívá, proč nám vlastně vadí oslovování Ruska, protože tady opravdu nejde o vylučování, tady jde o oslovování těch firem. Někdy i pan premiér nebo pan vicepremiér používají argumenty: Vždyť se podívejte, Německo postavilo Nord Stream 2, nebo staví Nord Stream 2, Francouzi nebo Italové si občas s Čínou taky zadají. No, je to naše velká slabina, zemí Evropské unie, protože my opravdu zvládneme obstát jenom v situaci, kdy budeme jednotní právě vůči Číně a Rusku do budoucna. Ale rozdíl mezi námi a Německem je v tom, že Německo je v podílu HDP na světě na 4. místě se 4 % a my na 44. místě s 0,25 % A samozřejmě i počet obyvatel a politická síla je jiná. A spolupráce mezi Ruskem a Německem, která bohužel má i své historické konotace a my bychom to měli sledovat velmi bedlivě i do budoucna, je zkrátka nesrovnatelná. Česká republika v rámci Evropské unie je středně velká země, ne malá, ale přesto, v rámci světovém jsme spíš menší země, a zatímco spolupráce mezi Německem a Ruskem se nám nemusí líbit, ale nebude mít nikdy pro Německo tak devastující politické dopady, jako to může mít pro nás.

Já už jsem to tady říkala včera: když se podíváte do ruského tisku, ale i do slov ruských představitelů, velmi často z toho zaznívá přepisování historie, i té historie, která je pro nás, pro mě určitě, nesmírně citlivá, jako je rok 1968. Je naprosto zřejmé z těchto vyjádření, že Rusko, ruští představitelé, stávající režim, naši zemi pořád vnímají jako sféru svého vlivu. My bychom měli opravdu předtím, než tento zákon bude projednáván ve třetím čtení, tady projednat všechny souvislosti. To bohužel, a to je i to, o čem tady hovořili kolegové, k tomu tady nedošlo, přestože o to již mnoho měsíců prosíme.

Na jednání pana premiéra a dalších s předsedy stran například zaznělo a pan vicepremiér během toho dne dvakrát změnil - a to souvisí s tímto zákonem, to naprosto souvisí s tímto zákonem - dvakrát změnil pohled na to, jak by tato klíčová stavba měla být financována, jestli stoprocentně, jestli záruky, jakým způsobem. A je naprosto zřejmé, že i to financování musí být před vypsáním výběrového řízení, ale podle mě i před schválením tohoto zákona ujasněno. My máme právo na tyto informace, protože tyto informace, respektive ta rozhodnutí, i ta ekonomická rozhodnutí, budou mít naprosto bezprostřední vliv na rozpočty. Jsem dokonce přesvědčena, že ještě před tím, než bude jakékoli výběrové řízení vypsáno, musí i ten způsob financování projednat přímo Poslanecká sněmovna, protože zátěž do budoucna z financování dostavby jaderného zdroje bude zkrátka zátěží, o kterých budou rozhodovat poslanci ještě v několika volebních obdobích v Poslanecké sněmovně. Nemůžeme pokračovat, aniž bychom měli toto vyjasněno.

Je potřeba říci, že jsem velmi znepokojena i z toho, že podklady, které ČEZ dostal na jednání předsedů poslaneckých stran, nebyly přesné. Jsem velmi znepokojena, že nebyli předsedové poslaneckých stran správně informováni, nedostali všechny informace a dá se prokázat - a mrzí mě to, pane vicepremiére - že některé ty informace byly přímo nepravdivé. Týkalo se to časů, týkalo se to finančních prostředků a týkalo se to například toho, že do těch tabulek byly zařazeny a porovnávány i jaderné elektrárny, které jsou v jiné kapacitě než ta, kterou bychom měli poptávat, a než to, co tam bylo avizováno. To je také velmi znepokojivé.

Mluvila jsem tady již o tom několikrát, a to je otázka bezpečnostní, a to je otázka toho, že - a pořád o tom hovoříme - jsem přesvědčena, že Rusko a Čína nemají být zkrátka osloveny proto, že nejenom, jak tady říkal kolega Lipavský, stačí si otevřít noviny a stačí se podívat i do těch cizojazyčných, ale právě proto, že to nedoporučuje zpravodajsko-bezpečnostní komunita, která na to zpracovala podklady. Je pro mě nepřijatelné také to, že ten materiál, ten původní v režimu Vyhrazené, nedostali k dispozici ani předsedové stran. Nevím, co před nimi tajíte, nevím, co vás k tomu vede, ale je to nepřijatelné, protože o naši bezpečnost by nám mělo jít na prvním místě.

Je nepřijatelné také to, aby firma ČEZ, která má uzavřenu smlouvu se státem, v této smlouvě se firma ČEZ zavázala promítnout bezpečnostní požadavky do zadávací dokumentace. Podle informací, které se nakonec dostaly i do médií, k tomuto naprosto nedošlo. A není možné, aby firma ČEZ takto nesplnila svůj závazek vyplývající ze smlouvy mezi státem a ČEZ a aby na to vláda, respektive Ministerstvo průmyslu a obchodu, které za to nese zodpovědnost, nereagovaly, nedožadovaly se toho, nedožadovaly se toho a nehájily bezpečnostní zájmy České republiky. Protože všichni členové vlády, ať už zastávají jakýkoliv resort, tak jsem přesvědčená, že jejich povinností je hájit bezpečnostní zájmy České republiky, i když v tuto chvíli sedí třeba na resortu ekonomickém.

Stejně tak jsem tady několikrát již zdůrazňovala, že není možné současně nerespektovat bezpečnostní zájmy a současně postupovat a domáhat se výjimek podle zákona 29a, zákona o zadávání veřejných zakázek. Já si myslím, že toto není možné jak z hlediska naší legislativy, jsem přesvědčena, že pak by měl zasáhnout i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ale pak taky se nelze vůbec divit, že náš projekt nebude úspěšný, protože narazí na úrovni Evropské komise.

K tomu, co jsem tady říkala, by určitě bylo dobré si připomenout to, co vyšlo i v iROZHLASu, kdy tyto informace se dostaly novinářům do ruky a ti to zpracovali takto: "Návrh zadávací dokumentace na tendr ke stavbě nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany podle tajných služeb a Ministerstva vnitra a zahraničí dostatečně nezohledňuje bezpečnostní zájmy státu." A to je přesně to, co jsem říkala, a dokazují to tyto dokumenty, že bezpečnostní zájmy státu definované v těchto podkladech, ale část z nich bohužel nedostává politická reprezentace do rukou, nezohledňují bezpečnostní zájmy státu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP