(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Faktická poznámka - mám připraveny dva poslance, za prvé je to paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová a pak je to pan poslanec František Kopřiva. A teď mi ještě naskočil pan poslanec Pavel Plzák. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Nechci zdržovat, protože opravdu máme jenom půl hodiny čas, než bude povinnost projednávání dalšího tisku. Každopádně na pana kolegu Sklenáka, prostřednictvím pana předsedajícího. Vy tady vlastně potíráte povinnost docházet do školy a vzdělávat se. Vždyť my tady máme povinnou školní docházku, a myslím si, že 90 % obyvatel České republiky se tím řídí. Tak proč bychom měli být slepí a neustále tady nechávat lidi, kteří záměrně - někteří už i záměrně - neplní tyto povinnosti? Řekněte mi, proč! Já vnímám a dlouhodobě to řešíme v Ústeckém kraji, že potřebujeme řešit právě tuto oblast, protože dlouhodobě na samosprávách, na obcích, na městech je tento stav neudržitelný. Protože to nenese jenom tím, že nechodí do školy, ale je to kriminalita. I ty malé děti dělají malé gangy a obtěžují, kradou a tak dále, pohybují se na místech, kde okrádají naše seniory, a tak. A já neříkám, že to jsou jenom lidi na hmotné nouzi. Já vám jenom obecně říkám, že je zcela normální chodit a posílat své děti do škol. A vy tady říkáte, že to budeme popírat jenom proto, abychom náhodou nikoho nepoškodili.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní zrekapituluji, protože mám tady čtyři faktické poznámky, tak abyste věděli. Jako první pan poslanec František Kopřiva, jako druhý pan poslanec Pavel Plzák, jako třetí paní poslankyně Kateřina Valachová, jako čtvrtý pan poslanec Roman Sklenák. Takže nyní má slovo pan poslanec František Kopřiva. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám dotaz na předkladatele. Může odpovědět asi kdokoli z nich, protože tady samozřejmě uvádí pořád ty nejhorší příklady jako argument, nějaké dětské gangy a podobně. A teď se přesuňme do toho, že už skoro rok tady žijeme v době covidu, distanční výuky, v podstatě s nějakými krátkými přestávkami, kdy výuka často není tak dobře organizovaná jako ta standardní, což naprosto chápu. Nechci tady teď vůbec kritizovat školy nebo pedagogy. Je to opravdu těžké, ale ta výuka nějak probíhá.

A teď tedy čtu v tom návrhu, že rodinám v hmotné nouzi se strhne pokuta z doplatku na bydlení a příspěvku na živobytí, pokud některý z členů rodiny spáchá takzvaný vybraný přestupek, což může být například při porušení vyhlášky obcí. (Připomínky z pléna.) Tak by mě tedy zajímalo, jestli se počítá i... Tak můžete odpovědět potom když tak tady na mikrofon. Já bych jenom -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak moment. Prosím vás, kdo se hlásí do faktické poznámky, hlaste se tlačítkem, prosím vás. A máte nějakou námitku? (Reakce z pléna.) Pardon. Nechme faktickou poznámku, prosím vás.

 

Poslanec František Kopřiva: Já jsem se chtěl jenom předkladatelů zeptat, jestli je opravdu ošetřené, že se nebudou trestat i nějaké přestupky typu sáňkování na Petříně nebo podobné vyhlášky obsoletní, nebo které jsou úplně mimo. Tady jde skutečně o to, já chápu tu motivaci, že se mají posílat třeba nějaké fakt závažné věci. Ale jde mi tady o to, jestli to tam máte ošetřené v tom návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak prosím vás, nechme poslance se vyjádřit. Nyní vystoupí pan poslanec Pavel Plzák na faktickou poznámku a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Máte dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych také na kolegu Sklenáka. Z jeho vyjádření jsem měl takový dojem, že on vlastně říká: Proč vlastně něco děláte, vždyť to je protiústavní. Dobře. Tak ale nemůžeme asi v tom případě nic. Tak navrhněte něco jiného. Já jsem byl možná jeden z těch iniciátorů, protože na mě se jako na poslance obraceli jak starosta, tak učitelé z obou základních škol ve městě Úpici, protože už si s tím prostě nevěděli rady. Možná škoda, že se neobrátili na vás, že byste jim s tím poradil. Proto jsem prosil své kolegy ze sociálního výboru a tak dále, kolegové opravdu objížděli. Vyjeďte do terénu a běžte mezi ty učitele a ty starosty a řekněte jim, že se s tím nedá nic dělat! To bych chtěl vidět potom, co si o nás budou myslet.

A mimochodem, i já jsem v tom směru interpeloval vaši paní ministryni. A víte, co mi řekla? Tak něco vymyslete! Tak kolegové něco vymysleli, když to nevymyslelo ministerstvo. Že se ministerstvo přidalo, výborně. Já to všechno podporuji. Ale vyjeďte si mezi ty lidi, vyjeďte si mezi ty učitele. Já vám klidně u nás sjednám schůzky. Můžete tam jít a uvidíte, s jakou se tam potážete.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní faktická poznámka - paní poslankyně Kateřina Valachová, připraví se pan poslanec Roman Sklenák. Paní poslankyně, máte slovo, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji vám, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, několik slov na probíhající debatu. Myslím si, že pan kolega Roman Sklenák mířil trošku jiným směrem. Tento zákon vznikal za nějaké doby, následně byl upravován. V tuto chvíli jsme v úplně jiné situaci než v době vzniku dané novely. Jsme v situaci, kdy země je rok uzavřena v pandemii.

Co se týká rodin ekonomicky slabších, řešíme - a možná u mnohem většího množství lidí, než bychom si přáli, nikoli u rodin pouze v hmotné nouzi - že stále nemají objektivní podmínky pro přístup v rámci distančního vzdělávání online výuky, technického vybavení, počítače, konektivitu, internet do škol. Myslím si, že to je docela důležité, protože ta pravidla schvalujeme teď. Chtěla bych, abychom si to uvědomili.

Druhá záležitost, kterou chci připomenout, je také to, že se celkově zhoršuje naše hospodářská, ekonomická situace. Zatímco tento návrh vznikal v době hospodářského růstu a konjunktury, v tuto chvíli je jasné, že bohužel víc a víc lidí se bude potýkat, a nikoli svou vinou, ale vinou ekonomické situace, úpadku firem atd., s horšími životními podmínkami, bohužel. Ačkoli se budeme snažit například skrze kurzarbeit a další věci zajistit zaměstnanost, je jasné, že víc lidí bude třeba i v hmotné nouzi. To je také důležité si velmi uvědomit.

Já na to samozřejmě reaguji v rámci pozměňovacích návrhů a chci vás upozornit na návrh a poprosit vás o podporu, aby byly hrazeny náklady internetu, to reaguje na tu mou první poznámku. A chtěla bych vás poprosit, abychom tu rozpravu, jak vaším prostřednictvím, pane předsedající, žádá Roman Sklenák, vedli férově, byť samozřejmě času není nazbyt. Děláme zákony pro všechny.

Děkuji vám, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Čas. Ano. Tak nyní tedy pan poslanec Roman Sklenák a připraví se za navrhovatele paní poslankyně Lucie Šafránková. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Zareaguji na kolegyni Aulickou a pana kolegu Plzáka, kteří mě ve svých příspěvcích přímo oslovili. Za prvé samozřejmě vůbec nechci polemizovat, a nevkládejte mi to prosím, paní kolegyně, do úst, prostřednictvím pana předsedajícího, že by neměla být povinná školní docházka nebo že bychom neměli vyžadovat povinnou školní docházku. Já jenom prostě hovořím o tom, že v tomto případě ty represe nefungují.

A to je i odpověď panu kolegovi Plzákovi, že mám tedy něco vymyslet. Tak já vám řeknu to řešení. Na to už přišli samozřejmě jiní, podívejte se do zemí, kde to funguje. To řešení se jmenuje sociální práce. Pokud je někdo v takovéto situaci, je potřeba s ním sociálně pracovat. To je to řešení. Prostě vzít ty lidi za ruku, obrazně řečeno, a vést je životem. A to někam spěje.

Jestli si myslíte, že jim seberete dávky, oni se hluboce zamyslí a začnou se chovat jinak, tak vám garantuji, že tak to prostě není. Kdyby tento princip represí fungoval, tak nemáme například věznice plné recidivistů, protože by věděli, že když něco spáchají, půjdou do vězení. A oni to stejně opakují. Prostě tohle není nic, co bychom měli objevovat, to je popsáno. A měli bychom se inspirovat v zemích, kde sociální práci zvládají.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní faktická poznámka - Lucie Šafránková. Prosím.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji. Já bych jenom, vaším prostřednictvím, chtěla reagovat na pana poslance Kopřivu, možná i částečně na pana poslance Ferjenčíka. Chtěla bych říct, že toto není předmětem sněmovního tisku 652, nýbrž sněmovního tisku 290, který se jistě tady bude brzy projednávat také ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy vystoupí pan poslanec Martin Jiránek na faktickou. Dále je přihlášen pan poslanec Pavel Plzák a pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Zatím tři faktické poznámky. Tak, pane poslanče, prosím, máte slovo, dvě minuty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP