(Schůze zahájena v 9.01 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 80. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Tuto schůzi jsem svolal v návaznosti na § 109m zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny na základě předloženého návrhu vlády na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou v pondělí 18. ledna.

Nejprve přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Krutákovou a poslance Jiřího Miholu. Ptám se v sále, zda je jiný návrh na osoby ověřovatelů? Nevidím nikoho, kdo by se hlásil, takže já vyčkám, až se naplní kvorum. Pro pana kolegu Oklešťka, již jsem gongoval. Já se jenom zeptám, jestli opravdu jsou všichni přihlášeni na svých místech, protože mám pocit, že už pocitově by to kvorum naplněno být mohlo.

 

Tak ještě jednou vás poprosím, abyste se přihlásili, a budeme hlasovat o osobách ověřovatelů.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno je 71 poslanců, pro 70, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 80. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Janu Krutákovou a poslance Jiřího Miholu.

 

Dnes opět platí dohoda předsedů poslaneckých klubů, že v případě přítomnosti polovičního počtu poslanců se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů všichni nepřítomní, ať jsou, či nejsou omluveni písemně.

Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová - pracovní důvody, Jana Maláčová z dopoledního jednání - pracovní důvody, Lubomír Metnar - zdravotní důvody, Tomáš Petříček - zdravotní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody.

Dnes máme 21. ledna a narozeniny má naše kolegyně Olga Richterová. V sále ji sice nevidím, tak aspoň na dálku přeji vše nejlepší. (Potlesk.)

S náhradní kartou číslo 15 hlasuje pan poslanec Kohoutek.

Paní poslankyně, páni poslanci, od 5. října 2020 vláda vyhlásila v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na území České republiky nouzový stav na maximální dobu třiceti dnů. Poslanecká sněmovna následně na své 78. schůzi 22. prosince 2020 svým usnesením č. 1443 znovu prodloužila na základě žádosti vlády dobu trvání nouzového stavu o třicet dnů, tedy do 22. ledna 2021.

Podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, může vláda dobu pro vyhlášení nouzového stavu prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Dne 18. ledna tohoto roku vláda požádala Poslaneckou sněmovnu o prodloužení doby nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, a to do 21. února 2021. Podle § 109m odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny rozhodne Sněmovna o takovém návrhu ve zkráceném jednání.

Nyní tedy přistoupíme k vlastnímu pořadu 80. schůze, tak jak je uveden na pozvánce. Ptám se, zda má někdo nějaký doplňující návrh k pořadu schůze. Nikoho nevidím, budeme tedy postupovat dle pozvánky. Já opět přivolám ještě kolegy.

 

Nyní bychom tedy hlasovali o návrhu pořadu 80. schůze, jak byl písemně předložen.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navržený pořad schůze. Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno 83 poslanců, pro 69, proti 11. Konstatuji, že návrh pořadu schůze byl schválen, a budeme tedy pokračovat.

 

Já otevírám jediný bod a tím je

 

1.
Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
s prodloužením doby nouzového stavu

K tomuto bodu vám byl doručen sněmovní dokument 7198. A já poprosím, aby předložený návrh uvedl předseda vlády Andrej Babiš. Prosím, ujměte se slova. Vás ostatní poprosím o klid v sále, své případné debaty prosím přeneste do předsálí. Tak prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP