(15.00 hodin)
(pokračuje Feri)

Jednoduchý systém, jakým by se kompenzovala ta opatření. Leží to tady, budeme k tomu mít příští týden mimořádnou schůzi. To je nic? To není žádná práce? To není žádný legislativní návrh? To pan ministr Havlíček nemůže myslet vážně.

Prodloužení moratoria na provádění mobiliárních exekucí. To jsem navrhl, Sněmovna to podpořila, funguje to.

Odložit dále EET.

Umožnit volit lidem v karanténě a izolaci. To jsme přes léto společnými silami opozice a koalice dali dohromady. To není práce?

Odložit splatnost odvodů. Možnost čerpat kompenzační bonus těm OSVČ, které se na malý úvazek věnují pedagogické činnosti. Také. Navrhli jsme, schválili jsme, shoda opozice a koalice.

Rozšíření ošetřovného pro hendikepované děti starší třinácti let. Povinnost srozumitelně informovat klienty cestovních kanceláří o jejich právech podle toho příslušného covidového zákona. Zvýšení ošetřovného ze 60 na 70 %.

Rozšíření kompenzačního bonusu na DPP a DPČ. Představili jsme devět opatření na podporu kultury.

Mírnější, nelikvidační pokuty podle krizového zákona. To jsme tady přece, o tom jsme se bavili před pár dny.

Zřídit covidové nemocnice. To jsou ty návrhy na úseku zdravotnictví. Představili jsme taky a zaslali jsme panu ministrovi zdravotnictví konkrétní návrhy ke zlepšení fungování krajských hygienických stanic. A společně s mými kolegy z KDU-ČSL z ODS jsme vytvořili AntiCovid tým, se kterým pan ministr zdravotnictví jedná, ví, že předkládáme ty návrhy, a snaží se z nich, občas tedy, vycházet a jednat s námi. To neprobíhá žádná debata na vládě, že by si ministři řekli, no ale podívej se, Karle, hele, oni se mnou ale jednají a ty návrhy předkládají? To se neděje.

Navrhli jsme upravit systém PES tak, aby nediskriminoval obchodníky podle velikosti, obsahoval stupeň nula, to znamená, aby byla nějaká perspektiva toho, že už budeme žít bez opatření, a nevyžadoval ten systém ve všech stupních nouzový stav.

Apelujeme na zveřejňování dat, na návrat mediků do škol, umožnění návštěv v domovech seniorů, posílit kapacity KHS, přednostní očkování pro učitele a výzva - například jsme vyzvali vládu k připravení očkovacích center a zveřejňování počtu očkovaných každý den.

To je výběr třiceti věcí. Těch věcí jsou, podle mě třeba 150 věcí, které opozice představila, konkrétní návrhy, a pan ministr řekne v televizi, no, přestaňte kritizovat, začněte pracovat. Pane ministře, vy začněte pracovat. Začněte sem chodit, začněte se o ty lidi starat.

Dále, když tu tedy není přítomen pan ministr průmyslu a obchodu, já jsem to ani nečekal, tak bych se rád obrátil na pana ministra zdravotnictví. Dneska přišel nový PES, my jsme ho samozřejmě dostali k připomínkování a budeme se také k němu vyjadřovat a je to jeden konkrétní podnět, který, myslím, že by mohl lidem pomoci. Protože to, po čem tu dlouhodobě voláme, je předvídatelnost a posilování nějaké jistoty, toho, že můžeme odhadnout aspoň, samozřejmě s nějakou mírou pravděpodobnosti, co se stane, co bude, na co se máme připravit, kdy máme tedy už očekávat, že se obchody otevřou, služby otevřou, restaurace otevřou a kdy ne.

A já bych chtěl poprosit pana ministra, zdali by bylo možné v nějakém dalším modelování, tedy jestli až bude ÚZIS dělat nějaké další modely vývoje, aby zohlednil to nové kritérium hospitalizovaných v tom smyslu, aby bylo napříště řečeno: do stupně čtyři bychom se mohli dostat ve scénáři jedna v toto datum, ve scénáři dva v toto datum, ve scénáři tři v toto datum. Je to odhad, my vás nebudeme kritizovat, protože nemáte křišťálovou kouli, když to nevyjde, ale představit nějaké scénáře a říci: podívejte se, hospody, hospodští, můžete otevřít tedy ve stupni například tři a do toho se dostaneme v to a to - teoreticky - datum. A zohlednit samozřejmě ještě britskou variantu, že se to může nějakým způsobem na tom samozřejmě podepsat, významným způsobem podepsat.

Ale to bych uvítal a pokládal bych to za rozumné, protože takto ten systém může působit komplexně, a že postihuje úplně všechno, ale chybí tam aspoň nějaká tedy perspektiva toho, kdy se tam dostaneme. Pro dost lidí, myslím, bylo určitým rozčarováním to, že předpokládali, že když už jsme v indexu rizika na čtyřce, tak postoupíme do čtyřky, a teď se ten systém modifikuje a jsou samozřejmě lidé frustrovaní z toho, že najednou se dostaneme do stupně pět, protože v tom návrhu ve stupni pět budeme, pakliže bude více než čtyři tisíce hospitalizovaných, což dneska je bohužel splněno, a v tomto by tedy vláda mohla tento vstřícný krok učinit a říci: podívejte se, toto nás čeká, pak už bude lépe. Prostě a jednoduše říci: je tady nějaké světlo na konci tunelu. Věřím, že to bude zohledněno. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď se mi hlásil s přednostním právem pan poslanec Černohorský, poté pan poslanec Mihola. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Vážený pane předsedající, já bych požádal o přestávku na poradu klubu v délce třiceti jedné minuty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: (Hlas z pléna.) Ten je pravděpodobně na té poradě... Je zde žádost o přestávku na poradu klubu Pirátské strany. Pokud nikdo nic nenamítá, já tedy vyhlásím podle ustálených zvykových pravidel přestávku na poradu klubu do 15.35 hodin, jestli jsem to dobře zachytil. Děkuji. Tedy přestávka do 15.35 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.05 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP