(16.00 hodin)
(pokračuje Bojko)

A tady narazíme na další rozdíly. Zatímco Kubek patří mezi největší propagátory všech možných i nemožných restrikcí, omezení a lockdownů, Šmucler je v tomto ohledu mnohem zdrženlivější, přičemž svoje vývody do značné míry opírá o pečlivé studium zahraničních zkušeností. Ale pak je tu ještě jeden rozdíl, ten úplně nejpodstatnější, ba přímo pro naši především mediální realitu přímo definiční. Zatímco tuctový lékař Kubek z obrazovky prakticky nesleze a straší obyvatelstvo takřka denně, specialista Šmucler z vysílání veřejnoprávní České televize jaksi vysublimoval, prostě vymizel. Zatímco Kubek je z titulu své komorové funkce považován málem za lékařskou kapacitu, jíž ale prostě není, prezident druhé komory Šmucler, který takovou kapacitou ve svém stomatochirurgickém a orofaciálně onkologickém oboru bezesporu je, je naopak kdekým nazýván jako v uvozovkách zubař, jako by jeho denním chlebem snad bylo vrtání plomb, pročež zřejmě má být na rozdíl od internisty Kubka nezpůsobilý k tomu, aby se vyjadřoval k aktuálním medicínsko-společenským otázkám. Podobným způsobem byli z veřejného diskurzu vypuzeni prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., prof. MUDr. Jan Pirk, profesor MUDr. Jan Žaloudík, CSc., a mnozí další. Proč se to takhle děje? Protože Šmucler i ti další říkají něco trochu jiného, než co je alibistickou politickou věrchuškou a jí sloužícím hlavním mediálním proudem z neznámých důvodů považováno za jediný správný názor. Ve skutečnosti ale žádný jediný správný názor neexistuje. A to úplně nejsprávnější, co pro nás a obecně pro společnost média mohou dělat, je dávat vyvážený prostor různým názorům, respektive zprostředkovávat jejich střet. Jestliže toto média, a na prvním místě Česká televize, nedělají, zpronevěřují se svému poslání a Česká televize navíc také svým povinnostem vyplývajícím ze zákona. Nic dobrého z toho nemůže vzejít. A podíváme-li se na realitu kolem sebe, musíme si přiznat, že ani nevchází.

Já bych se chtěl vyjádřit k tomu, proč spousta lidí nevěří těm vakcínám a nevěří lékařům. Tady se nám v tom covidovém období nějak ztratila, nevím, jestli jste tu kauzu sledovali, byla to kauza úplatků mezi lékaři a farmaceutickými společnostmi, kdy bylo obviněno 200 lidí. Z toho bylo 151 lékařů. U 128 lékařů bylo poté stíhání podmíněně zastaveno. Podle mluvčího NCOZ se k trestné činnosti přiznali, vyjádřili nad ní lítost, v minulosti nebyli odsouzeni a poukázali na pomoc obětem trestných činů, jedenapůlnásobku částky, pro kterou byli stíháni. Dohromady takto zaplatili přibližně 20 milionů korun. Úžasná doba kupování si odpustků. Když jste bohatý, můžete si koupit i zastavení svého trestního stíhání. Rád bych zde poukázal přesně na ten důvod, proč lidé nevěří lékařům, když jim tvrdí, ať se ničeho nebojí, že očkování proti koronaviru je bezpečné a nemá žádné vedlejší účinky. Farmaceutické společnosti nemají problém lékaře korumpovat na svou stranu, když jde o miliony. Čeho jsou asi schopni, když tady jde o miliardy nebo stamiliardy? Stejně tak lékaři nemají morální problém vám předepsat to, co je výhodné pro ně, a nikoliv pro vás. Že nedostanete ten nejlepší možný lék? Nevadí, ale oni za to pojedou s rodinou k moři.

Koronavirová epidemie ukázala na skutečný problém a tím je ten morální marasmus, ve kterém se dlouhá léta nacházíme, kdy stát nepodporuje žádné skutečné lidské, ani národní, hodnoty a tou jedinou uctívanou hodnotou jsou peníze. Díky tomu, že naše společnost zažívá jak krizi morálky, tak i identity, se tu také daří těm největším šílenostem spadajícím do sekce takzvaných evropských hodnot. Koronavirus se stal více symbolem než nebezpečím, poněvadž pro jednu stranu spektra to je možnost, jak prosazovat totalitní opatření, a pro stranu druhou je to sebeurčující boj za skutečnou svobodu, a to i za cenu vlastního zdraví.

Moje teze je, že raději budu nemocný svobodný člověk než zdravý a silný otrok. Vše otevřeně směřuje k tomu, že tu bude nastolen vakcinační apartheid a z obezřetných lidí, jako jsem já, se stanou občané druhé kategorie, na které bude vyvíjen společenský i systémový nátlak, který bude mít za cíl donutit je se nechat dobrovolně očkovat. Jsme svědky celosvětového puče. Země převzaly korporace a centrální banky a virus se stal nástrojem teroru. Byla vybrána jedna z několika stovek nemocí a bylo kolem ní vybudováno nové náboženství. Svět byl podřízen pouze a výlučně domnělé pandemii. Už neexistují žádné další nemoci, žádné další problémy, které trápí lidstvo, už je pouze koronavirus. Pro lidstvo bude velmi obtížné se z této situace dostat, protože není zcela jasné, s kým má bojovat. Zatímco během války a komunismu byl nepřítel otevřený a hmatatelný, nyní je rozmazaný, nejasný, zcela nespecifikovaný. Na koho se zaměřit? Na vládu, banky, média, farmaceutické společnosti nebo Google? A především jak bojovat? Na internetu? Na ulici? V obchodě? Jak to udělat? Okolnosti jsou mimořádně nepříznivé, protože naše civilizace tomuto typu zotročení dříve nečelila, a nejmocnější síly udělají cokoliv, aby nás co nejdéle udržovaly ve strachu a iluzi. Mezitím lidé kolem nás stále dělají stejnou chybu a ptají se, jak dlouho bude toto šílenství trvat. Kdy bude po všem? Jako zoufalí námořníci hledají zemi na rozhoupaném člunu. Takto se dívat na věc nemá smysl. Starý svět se už nevrátí. Není na to šance, transformace probíhá. Došlo to příliš daleko na to, abychom se dokázali z této cesty vrátit. Nyní se můžete jen domnívat, jakou formu to nakonec bude mít, jak velká bude míra zotročení, průběh hraniční linie na nás, protože půjdou tak daleko, jak jim to dovolíme. Bohužel prozatím po prvních měsících testování vědí, že mohou dělat prakticky cokoliv. Dali jsme svou zemi bez výstřelu. Opravdu jsem nečekal tak pokornou a lidskou důstojnost ponižující reakci. Přímo před našima očima se rodí totalita, která bude trvat nejméně několik let. Podle mých odhadů bude trvat deset let, to je do roku 2030, protože toto datum se objevuje všude, v dokumentech WHO, OSN, na webových stránkách vlád, nadací a dalších globálních agentur. Toto je maratónská operace, ne sprint. Změny budou zaváděny pomalu po malých krocích, postupně, po etapách. Chystají se utahovat šroub, a pak ho zase trochu povolit. Udělají dva kroky vpřed a jeden krok zpět. Změny musí probíhat dostatečně pomalu, aby si společnost na každou z nich zvykla. Stejně jako pes, jehož vodítko se postupně zkracuje, a po chvíli si ani neuvědomuje, že poslušně kráčí u nohy svého pána. Nyní vše vypadá jako rozestavování figurek na šachovnici před hlavním útokem. Nejprve zablokovali lidem ústa a zakázali jim se shromažďovat, pak postupně zničí podnikatele, zničí ekonomiku, dovedou k tragické smrti tisíce lidí, kteří nedostanou lékařskou péči včas, zabíjí je doslova fyzicky.

Stále více se mluví o potřebě povinných testů a očkování. Mezitím budují izolační místa a mění zákon o očkování, aby mohli očkovat všechny bez jejich souhlasu. Jsme v nejvážnější situaci od konce druhé světové války. K tomu bych chtěl říct jednu věc. Tady už se vlastně o tom ne že spekuluje, už se o tom hovoří nahlas, že roušky nepomáhají. Každý, kdo si je musel šít doma, pomáhají vám tak proti rýmě, proti těm kapénkám, ale určitě ne proti virům. A to bylo jasné od samého počátku. A teď už budeme muset zřejmě povinně nosit respirátory v hromadných prostředcích, na úřadech a tak dále, možná i v zaměstnání. A kdo na tom bude zase profitovat? Kdo má ty firmy na ty respirátory, který jeden stojí minimálně sto korun a více? Budete je rozdávat lidem zadarmo? Jak to dopadne? Nakonec budeme chodit ve skafandrech nebo plynových maskách. Za mě jednoznačně říkám, že ta data jsou prostě uměle nadhodnocována. Nikdo nedokázal žádnou studií, že se to šíří tak brutálně ve školách. Otevřete ty školy těm dětem. Otevřete ty školy, protože stejně ti školáci, kteří jsou doma, deváťáci, stejně chodí ven, stýkají se spolu. Nemluvě o tom, že děcka hloupnou. Rodiče šílí, zdravotníci jsou v karanténách, jsou doma s dětmi. Maturitní ročníky mají dělat ročníkovou práci z praxe. Z jaké praxe, když žádnou nemají? Tohle nás poznamená na desítky let. A já nechci dopadnout jako je třeba školství v Anglii, kde patnáctiletí žáci jsou na tom mentálně na úrovni jako u nás jedenáctiletí. Zažil jsem to na vlastní kůži, když lidé, kteří se vraceli do České republiky, tam chodila holka do deváté třídy a tady byla ráda, že ji dali do šesté, protože se pak rok učila doma, aby udělala rozdílové zkoušky. Prostě ta úroveň školství v Anglii je úplně někde jinde než tady. Ale jestli to bude takhle pokračovat, tak na tom budeme za chvíli úplně stejně. A o to možná jde. A tady firmy krachují. Je to krásné, naplňují se nám montovny, jak si to přál pan Dufek, odborářský boss. Jenom ať zkrachuje 30 000 hospod, my ty lidi potřebujeme do fabrik. Takže to je ten záměr - zničit střední třídu, zničit podnikatele, živnostníky. Takhle brutálně postavit proti sobě státní zaměstnance, důchodce a lidi, kteří vytvářejí hrubý domácí produkt, tak tyhle úplně zničíme. A žádné dotace vám nepomůžou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP