(19.00 hodin)

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, dokonce víte, že já jsem vždycky hlasoval pro zařazení tohohle bodu. Vždycky jsem pro to hlasoval. Insolvence, exekuce. A teď vám řeknu, proč jsem nehlasoval. Aby ke mně jeden opoziční poslanec přišel a vyčetl mi, že jsem tady dvacet minut mluvil zcela evidentně k věci, že to zdržuji, tak to tedy opravdu, to už je přes čáru. Tady si prokazatelně berete často obstrukční přestávky. Já jsem to maximálně zkrátil. Marek Výborný je toho svědkem. Mohl jsem tady mluvit hodinu, a dostal jsem vynadáno, že dvacet minut mluvím k věci? Tak jsem pro to nehlasoval. To se na mě nezlobte. To už je fakt moc. Takže tolik vysvětlení, kdo co obstruuje. Tato vláda pokračuje ve věcech týkajících se exekucí, insolvencí, to, co tady bylo od roku 2000 do roku 2014, a taky to dokončí. To se na mě nezlobte. Ale vyčítat poslanci, že dvacet minut mluví evidentně k věci - vezměte si stenozáznam - a zkracuje to, aby maximálně vyšel vstříc, tak to tady ještě fakt jako nebylo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, je 19 hodin. Já tedy jsem nucen přerušit tento bod. A ještě zde mám nějaká přednostní... Je 19 hodin. Přednostní návrh - paní poslankyně Valachová, poté pan poslanec Jurečka. Již jsme mimo body. Již nemůžeme projednávat zákony. Jenom to avizuji pro všechny. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Kolegyně, kolegové, já za poslanecký klub sociální demokracie se také musím ohradit proti tomu, že bychom nechtěli změny v exekucích, insolvencích, zákazy dětských dluhů a podobně. Myslím si, že je zcela jasné, že tato Sněmovna po X funkčních obdobích jiných vlád dokáže tyto změny dotáhnout do konce. A je snad přece jasné, že tento týden nebo následující schůzi ty věci dokončíme a dokážeme se domluvit na tom, aby mohly jednat výbory a abychom to stihli v těch účinnostech, o kterých jsme se tady dneska bavili. Takže za poslanecký klub sociální demokracie se ohrazuji. A myslím si, že co se týká jednotlivých kroků, tento týden nám v exekucích nemůžete nic vyčítat. A naopak, co se dělo v minulých dnech, tak si myslím, že jsme si taky mohli některé věci, které nabouraly program schůze, odpustit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Jurečka, jestli jsem to zaznamenal, pak pan poslanec Farský. Pro všechny ostatní poslance, kteří nejsou nadáni přednostními právy, bych vás chtěl informovat, že dnes již nic neprojednáme. Schůze bude přerušena nejpozději v 21 hodin, a to na neurčito, dokud se nedohodnou předsedové poslaneckých klubů. Děkuji. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Já budu stručný. Na minulé schůzi v lednu tady pan předseda klubu hnutí ANO nás vyzýval u jiného bodu, ať to prodloužíme, dojednáme. Vyšli jsme mu vstříc, prodloužili, dojednali. Stačilo tady patnáct minut a bod by byl vyřešen, uzavřen. Já bych možná poprosil, když tady zní tak odhodlané závazky, že se to velmi brzy podaří, tak kdyby Kateřina Valachová nebo Patrik Nacher taky mohli říct, kdy se to podaří. Podívejte se na reálný program toho, co máme před sebou, kdy bude Sněmovna jednat, co všechno máme řešit, aby taky zaznělo, kdy to tedy bude.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní pan poslanec Farský, pak již neeviduji další přihlášky. A rád bych se dobral ukončení schůze. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Já jsem rád za veřejný příslib, který tady zazněl od paní poslankyně Valachové, že už konečně tento zákon projednán bude. Ale dokud to nebude realitou, jsou to jen slova. Realita je taková, že ten zákon tady leží více jak rok a půl, že se na jednání Sněmovny dostal díky tomu, že zvláště hlasy opozice byla svolána mimořádná schůze. Jednání mimořádné schůze zařadil na tento pozdní čas, na pátou hodinu, předseda za hnutí ANO. Vy jste tady, hnutí ANO, hlasovali proti tomu, abychom hlasovali po sedmé hodině a ten tisk dneska dokončili. Vzali jste na sebe odpovědnost za milion lidí, kteří jsou v průšvihu. Nechali jste je padnout do vody a necháváte je se topit. Dneska jste hlasovali pro pár exekutorů, pro pár obchodníků s chudobou, kterým jste prodloužili o pár měsíců jejich krásný život z toho, jak drbou chudáky. A to jste dneska udělali. To jste prostě udělali! Hodili jste je přes palubu a můžete tady vyprávět, co chcete, ale to je realita, která je na hlasovacích sjetinách. A věřím tomu, co tady zaznělo, a věřím tomu, že když pan premiér to opakovaně vydává za svoji prioritu, jak to bude obrovsky řešit, tak tedy už konečně věřím, že to snad uděláte. Ale čas se krátí. A promrhali jsme už roky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně Valachová s přednostním právem.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já už opravdu jenom větu. Za poslanecký klub sociální demokracie a už klidným hlasem ke kolegům předřečníkům: platí to, co jsem řekla, to znamená, že sociální demokracie tak jako doposavad, i dále bude usilovat o to, abychom pravidla ve změnách exekucí a insolvencí učinili. Co se týká přednostních práv, tak jenom samozřejmě pro vás, i případně kdokoli by nás sledoval, protože to pokládám za korektní, s přednostním právem mohou vystupovat pouze někteří poslanci, takže pokládám za korektní říct v rámci svému kolegovi Patrikovi Nacherovi, že si myslím, že to, co říkám, by řekl i on, takže ještě jeho jméno tady zmiňuji. A já věřím, že změna v exekucích, insolvencích opravdu bude dokončena.

A jenom ještě chci říct jednu věc. Prosím, nepřetahujme se o politická slovíčka. Nejde o to, jestli teď budeme jednat do 19.10, ale kdy ty změny budou účinné. A na tom se teď v tuto chvíli nic nezměnilo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec Nacher se tady hlásí. Bohužel, není nadán přednostním právem. Takže pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. My všichni tady budeme mluvit i za Patrika Nachera, tak já taky za Patrika Nachera. Zítra to navrhneme. Paní ministryně říkala, že tady bude, tak se k tomu klidně můžeme dostat. Když to nevyjde zítra, tak můžeme pozítří. Určitě je šance to tady projednat, když pro to budou hlasovat kolegové z hnutí ANO. Já si myslím, že kdybyste to skutečně chtěli, nezařadíte tu věc na schůzi, která začíná několik málo hodin před tím, než skončí jednací den. Ta věc se mohla projednat, kdyby byla mimořádná schůze řádně... kdyby začínala na začátku jednacího dne a neměli jsme na to pouze pár hodin, kde potom vystoupí lidé s projevy, nestihne se to, pak se to přeruší, jdou všichni domů. Takže bude šance projednat to v následujících dnech. My to navrhneme, ať už tedy zítra, nebo v pátek, a budete moct svoji ochotu vyjádřit hlasováním, protože to je to, co je podle hesla ukázaná platí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To jsou všechny přihlášky. Takže nyní bych se pokusil ukončit, respektive přerušit tuto 82. schůzi, a to na neurčito do dohody předsedů poslaneckých klubů, kdy se případně znovu zařadí. A připomínám, že se sejdeme zítra, to jest ve čtvrtek 11. února, kdy bude v 9 hodin zahájena 83. schůze Poslanecké sněmovny. Až tato schůze skončí, tak se opět vrátíme do řádné 79. schůze. Děkuji vám. Zítra do 11 hodin je teoreticky tedy možno podávat interpelace, nicméně je otázka, jestli se k nim dostaneme.

Přeji pěkný večer.

 

(Schůze přerušena v 19.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP