Pátek 19. února 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Neautorizováno !

 

(pokračuje Tomio Okamura)

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 1025/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili dne 12. února na 79. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili rozpravu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala - a již zaujala - za navrhovatele ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a také už je tam zpravodajka garančního výboru, což je výbor pro sociální politiku, poslankyně Lenka Dražilová. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1025/5, který byl doručen dne 22. ledna 2021 a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1025/6.

Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě, do které mám přihlášené dva poslance s přednostním... paní ministryni s přednostním právem a potom předsedu klubu ČSSD Jana Chvojku s přednostním právem. Takže jako první vystoupí ministryně Jana Maláčová.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych vás informovala, že jsme se na úrovni koalice dohodli o tom, že tento důležitý návrh zákona budeme chtít vrátit do druhého čtení, a to z toho důvodu, že se jedná o tak důležitou předlohu, že je opravdu klíčové, abychom se shodli na jejím konečném znění. Jedná se o záchranu pracovních míst v České republice.

Víte, že predikce nezaměstnanosti v příštích měsících nevypadají dobře. A protože máme dobrou zkušenost s projednáváním pandemického zákona - a ještě jednou zdůrazňuji, že se jedná o klíčovou předlohu, tak jsme se včera s panem premiérem dohodli, že příští týden sezveme všechny zástupce všech parlamentních stran k tomuto projednávání, přizveme všechny čtyři zástupce tripartity plus také Hospodářskou komoru k tomuto jednání a budeme chtít v týdnu od 1. března najít shodu napříč politickým spektrem k návrhu zákona o zaměstnanosti, to znamená k návrhu zákona o kurzarbeitu tak, aby tato klíčová předloha byla funkční a byla dohodnuta napříč všemi aktéry, kterých se to týká, to znamená zástupci parlamentních stran v Poslanecké sněmovně a také všemi sociálními partnery. Za mě je to v tuto chvíli ta správná cesta.

Zároveň apeluji na to, abychom se skutečně - a Ministerstvo práce a sociálních věcí pro to udělá maximum - abychom se v týdnu od 1. března dohodli tak rychle, jak jsme to udělali u pandemického zákona. To znamená, to je ten postup, který podporuji. Příští týden vás bude, zejména předsedy stran a předsedy poslaneckých klubů, Ministerstvo práce a sociálních věcí kontaktovat, abychom celou tu debatu strukturovali, protože víte, že jsme si ji absolvovali již na podzim a cílem je skutečně se co nejrychleji dohodnout a mít funkční, dobrý zákon o kurzarbeitu.

Jedna věc, která s tím nesouvisí, a teď si dovolím pana místopředsedu - nedokážu si tu poznámku prostě odpustit. Prosím, neberte to zle, ale já bych přesto apelovala na vedení Poslanecké sněmovny, protože je tady, tuším že 100 lidí v jedné místnosti a často tady býváme celé hodiny. Tak vzhledem k současné pandemické situaci bych apelovala na to, abychom v příštích dnech a týdnech našli řešení, jak zachovat funkčnost Poslanecké sněmovny a zároveň neohrozit zdravotní stav většiny z nás. Myslím si, že vláda zasedá už rok v distančním režimu, a myslím, že by měla být vůle najít nějaký režim, jak to zajistit i pro Poslaneckou sněmovnu. Myslím si, že je to důležité. Vím, že to může být vnímáno negativně, nicméně ti, kteří se snaží už rok vyhnout nákaze, tak si myslím, abychom tady v takovém velkém množství hodiny a hodiny zasedali, je epidemiologicky nebezpečné, a myslím si, že bychom měli jít příkladem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy jenom pořadí, protože se mi hlásíte z místa, to je v pořádku. Takže moment, já to přečtu. Teď předseda klubu ČSSD Jan Chvojka s přednostním právem, potom... (Připomínka ze sálu.) Ano, tak v tom případě tady mám ale připraveného, v zastoupení klubu ODS bude hovořit ještě poslanec Jan Bauer. (Hlas ze sálu.) Tak dobře, no tak vidíte, predikoval jsem to správně.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, kolegyně a kolegové. S odkazem na to, co říkala paní ministryně: včera proběhlo jednání mezi zástupci koalice plus samozřejmě s tolerancí komunistů. Samozřejmě většina stran o tom ví, a pokud má svoje informace, tak s tím souhlasí.

To znamená, my bychom rádi opravdu ještě tuto velmi důležitou novelu zákona o zaměstnanosti projednali ve druhém čtení, kde se můžou ještě navrhovat různé pozměňovací návrhy. Je to tisk, který potřebuje ještě nějakou podrobnou diskusi. Zároveň je to novela, která by neměla být směřována jenom na stav, který je teď, to znamená na pandemii, ale tato velmi důležitá novela by měla být účinná a vydržet s námi co nejdéle, protože nikdy nevíme, co v budoucnu ještě přijde za různé krize. Nemusí to být pandemie, ale povodně či nějaká jiná neštěstí. Tudíž já bych navrhoval, prosím, abychom hlasovali o tom, že tento tisk se vrátí zpátky, že ho svým rozhodnutím vracíme zpátky do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: O vašem návrhu budeme hlasovat po skončení rozpravy. Teď se ptám, jestli paní poslankyně Pastuchová? Ale vy tedy budete až po panu poslanci Bauerovi. Takže pan poslanec Bauer, paní poslankyně Pastuchová a pan poslanec Juříček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny. Vážené kolegyně, kolegové, kdyby vás teď poslouchali nebo viděli naši němečtí kolegové, jakou blamáž a jakou bramboračku jste udělali z kurzarbeitu, tak mám pocit, že by se snad i museli ohradit proti tomu, že jsme si vypůjčili jejich německé slovo pro jejich velmi funkční zákon.

Já bych chtěl říci, že to, že dnes kurzarbeit je symbolem blamáže a bramboračky, není chybou Poslanecké sněmovny. Vůči tomu bych se chtěl opravdu velmi ohradit. My jsme jako Občanská demokratická strana - a já mám pocit, že snad poté, co jsem viděl půlroční diskusi na jednání sociálního výboru, tak možná mluvím za celou opozici - my jsme k tomu byli mimořádně vstřícní, všichni jsme se účastnili kulatých stolů a dopředu jsme avizovali vládní koalici, že tato země si zaslouží funkční kurzarbeit, že jsme připraveni přinášet případně nějaké pozměňující návrhy a přejeme si, aby tato země tento zákon měla. Bohužel vy, to znamená především vládní koalice, jste z toho skutečně udělali bramboračku.

Já se k tomu nechci vracet, protože ve druhém čtení jsem tady řekl, co se tady odvíjelo od jara loňského roku, o tom, jak nás tady paní ministryně přesvědčovala na podzim loňského roku, že se musí ten původní návrh schválit ve stavu nouze, který schválila vláda.

Já si myslím, paní ministryně, že už nikdy nedostanete druhou šanci udělat první dojem, a ten první dojem jste prostě pokazila.

Na druhou stranu, abych řekl nějaký pozitivní názor: my jsme opět připraveni být konstruktivní. Samozřejmě se chceme a budeme účastnit všech kulatých stolů, jak jsme se chovali v minulosti, ale bohužel ta pachuť, že nejste schopni představit této Sněmovně a české veřejnosti nějaký smysluplný a funkční zákon, ta tady bude neustále mezi námi.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Jana Pastuchová a připraví se pan poslanec Juříček. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Za náš klub hnutí ANO se připojuji k návrhu na vrácení do druhého čtení. Souhlasím s panem poslancem Bauerem vaším prostřednictvím, že to je bramboračka. Doufám, že se domluvíme na nějakém společném konsenzu.

Ještě bych se ráda vyjádřila k upozornění paní ministryně ohledně bezpečnosti nás všech tady. Já za sebe jako poslankyně Parlamentu České republiky se musím zastat vedení Poslanecké sněmovny, protože jsme pravidelně jako poslanci informováni, jak se máme chovat, jaké jsou tady podmínky. Já si myslím, že vedení Poslanecké sněmovny pro to dělá vše. My tu sedíme pořád, vy přijdete na váš zákon. Já si myslím, že Sněmovna pro nás dělá všechno a je to na každém z nás, jak se k tomu staví a postaví.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Juříček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji, dámy a pánové. Na rozdíl od Honzy Bauera, prostřednictvím předsedajícího, bych chtěl velmi ocenit paní ministryni Janu Maláčovou za toto gesto, že to stáhneme do druhého čtení, protože je svým způsobem odvaha přiznat, že jsme neudělali něco úplně dobře.

Jsou tady dva návrhy. Jeden návrh je systémově bezpochyby na tom lépe, návrh Jany Pastuchové a kolegyně Aulické, na druhou stranu i návrh, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, který tady načetl Roman Sklenák prostřednictvím předsedajícího, má samozřejmě také některé výhody.

Já si myslím, že právě obava z toho, že by mohlo dojít k nějakým nejasnostem a ke zneužití kurzarbeitu, proto na hospodářském výboru jsme přijali napříč celé politické scény několik pozměňovacích návrhů, které byly k původnímu vládnímu návrhu a který nemohl být načten v první ani ve druhé variantě, a proto bych velmi ocenil, protože toto už byly věci, které byly kdysi předjednány se sociálními partnery, kdybychom i tyto parametry, které by pak ukázaly funkčnost kurzarbeitu, ať už to bude ve variantě jedna, nebo dva, pak skutečně reálně doložili, a pak by mohl kurzarbeit určitě být funkční a určitě fungovat ne na nějaké krátké období, ale na období mnoha let, jak je to svým způsobem v Německu, i když k německému kurzarbeitu mám řadu různých jiných připomínek, které pak případně můžeme rozdiskutovat.

Děkuji za pozornost a ještě jednou bych chtěl ocenit, že paní ministryně to takovýmto způsobem dokázala zvládnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak bych teď dal slovo paní poslankyni Olze Richterové, přestože vidím, že tu mám přednostní právo, protože já jsem vás omylem přeskočil, jak tady bylo X přihlášek najednou, tak jsem vás přehlédl. Potom s přednostním právem - (Ozývá se nějaká námitka.) No ale já jsem paní poslankyni přeskočil, protože tady byl zmatek s přihláškami. Dobře. Předtím než naskočily technické poznámky, tak už byla přihlášena paní poslankyně. Dáváte prostor, dobře. S technickou nejprve pan poslanec Roman Onderka, pak teprve pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Já jenom technicky k jednání Poslanecké sněmovny. Je potřeba si uvědomit, že Poslanecká sněmovna není europarlament, kde se dojednává na jiných schůzkách, co potom následně formálně poslanci Evropského parlamentu schválí. Každý poslanec z nás má určité zázemí v regionu, ale bezesporu ten hlavní servis je v Poslanecké sněmovně. A já si myslím, že je důležité, aby poslanci parlamentu byli zde, aby je občané i viděli v tomto parlamentu, protože je to i pro ně nějaký obrázek toho, že uvidí snad někteří - doufám, že jich bude hodně - světlo na konci tunelu.

Jediné, co bych doporučil, abychom opět zvážili naše jednání v polovičním počtu, protože samozřejmě čím nás tady bude víc, tím bude více nakažených a tím bude potom ohrožováno fungování ctěné Sněmovny. To je jen prosba na vás, kolegyně a kolegové.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Roman Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Omlouvám se, že jsem trval na tom, abych dostal slovo s faktickou poznámkou, byť samozřejmě jinak bych kolegyni Richterové dal přednost. Ale já jsem se přihlásil v reakci na slova paní poslankyně Pastuchové. Musím se zde paní ministryně a Ministerstva práce a sociálních věcí zastat, protože to, v jakém stavu se to projednávání nachází a jaké předlohy zde máme, to je také výsledkem celého toho dlouhého projednávání na různých úrovních. Když se podíváte do eKLEPu, když se podíváte na materiály, které předkládalo ministerstvo, tak to nejsou ty totožné, které potom odcházely z vlády, a stejně tak potom pozměňovací návrhy, které vznikaly na půdě Poslanecké sněmovny, reagovaly na nějakou situaci, takže bychom si to měli zasadit do kontextu.

Myslím si, že z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí jak původní návrh, tak ten pozměňovací návrh, který jsem zde předložil já, jsou návrhy, za kterými si lze stát. Já si za nimi stojím a myslím si, že paní ministryně také. Takže prosím, dívejme se na to v tomto kontextu.

A druhá věc. Já souhlasím i s tím, co řekla vzhledem k pandemické situaci a Poslanecké sněmovny. Podívejte se, já nevím, kolik z vás používá aplikaci eRouška. Mně tam naskočily dneska tři rizikové kontakty. Slyšel jsem, že někteří z vás mají pět rizikových kontaktů. Je to všechno prostě z tohoto sálu. Já si myslím, že situace je skutečně velmi vážná a nemůžeme to zlehčovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s další faktickou pan poslanec Marek Benda a je připravena paní poslankyně Olga Richterová. Potom bychom vám umožnili vystoupit. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové. Původně jsem chtěl reagovat na paní ministryni, která nám tady přišla poradit, že bychom měli rozpustit parlament. Pak když se jí šel zastat kolega Sklenák, tak už jsem to fakt nevydržel. Představa ministryně vlády, která dovedla zemi do téhle situace, která nám chodí ještě radit, abychom rozpouštěli parlament, protože přece všechno zvládneme vládnout distančně, tak jak vládne tato vláda, mně připadá fakt úplně neuvěřitelná. Prosím neříkejte to, neříkejte to. 132 dní nouzového stavu a jsme v situaci, ve které jsme dneska. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy paní poslankyně Olga Richterová. Vy jste se přihlásila před předsedou klubu KSČM, byť má přednostní právo, ale já jsem vás přehlédl, tak vám dáme samozřejmě jako ženě gentlemansky prostor. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Jak už to v této Sněmovně bývá, tak se z jednoho bodu rozpravy staly dva. Já se tedy nejprve vyjádřím k zasedání Sněmovny. My jsme za Piráty navrhovali online zasedání, navrhovali jsme konkrétní usnesení. Co se podařilo - (Silný hluk v sále. Obrací se na předsedajícího se žádostí o zjednání klidu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslankyně Olga Richterová: Co se podařilo, bylo zasedání výborů, takže výbory Sněmovny nyní jednají vzdáleně a současně veřejně, jsou přístupné veřejnosti. Stejně tak se podařilo díky panu kancléři a kanceláři Sněmovny, že tady můžeme chodit na antigenní testy. Takže za Piráty a STAN chodíme dobrovolně na antigenní testování. Myslím, že tak chodí i mnozí další. Současně znova připomínám, že to online zasedání jsme už navrhovali. Bohužel nebyla ustavena skupina, komise, ve které by se to blížilo realizaci.

A nyní k bodu, který projednáváme, k novele zákona o zaměstnanosti, která se vrátí do druhého čtení. Tak velice stručně. Naše stanovisko je takové, že ta novela je samozřejmě důležitá. My jsme se celou dobu aktivně účastnili, zapojovali jsme k tomu celý tým odborníků. Ale bohužel ten komplexní pozměňovací návrh, který tady předložily dvě koaliční poslankyně, rozhodně na tom není, jak říká pan poslanec Juříček, bezpochyby lépe. Bohužel má docela významné vady pro zaměstnance.

Já k tomu chci říci, že je velmi nešťastné, když na takovémto jednání, kde měla být nějaká dohoda a shoda, vyzdvihuje jeden ty výhody či nevýhody a my jako opoziční poslanci, kteří se snaží o konstruktivní řešení, musíme říkat: bohužel, je to vaše neshoda a vy si to musíte vyříkat mezi sebou. My maximálně pomáháme, dáváme konkrétní konstruktivní připomínky a čekáme na to, až se vy shodnete a budeme moci v této Sněmovně prohlasovat rozumný zákon o kurzarbeitu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik a potom se hlásí pan poslanec Vlastimil Válek.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, co se týká projednávaného bodu kurzarbeit, i tady, v této rozpravě, jsme byli svědky toho, že se obě strany v uvozovkách sporu spíše zakopávají v pozicích. A já bych chtěl v tuto chvíli vyzvat, aby jak ta strana, která tvrdí, že jejich návrh je nejlepší, tak druhá strana, která právem oponuje, že jejich návrh má také právo na život, aby se dokázaly včas dohodnout. Aby to nedopadlo tak, že přijde kurzarbeit až v době, kdy nebude zapotřebí, nebo kdy už ti lidé, kterým měl pomoct, už budou natolik na tom špatně, že ani kdyby byl kurzarbeit ze samého zlata, tak je z toho bahna nevytáhne.

Takže já bych rád vyzval k rychlé rozumné dohodě. Každý musí ustoupit, každý musí hledat kompromis, a přimlouvám se za to, aby i jednotliví členové tripartity hledali spíše shodu než neshodu. Aby to potom neskončilo na nějakém odporu jednoho jediného článku řetězce. Jestli to má fungovat doopravdy ve prospěch lidí, tak toto je právě proces, který by k tomu mohl přispět.

K té druhé věci. My jsme se před nedávnem dohodli, že se od začátku března budeme vracet do plného formátu jednání Poslanecké sněmovny. Já bych se přimluvil za to, že bychom ještě nějakou dobu mohli být - alespoň po tu dobu, kdy ta čísla doopravdy houstnou - že bychom doopravdy mohli být v tom polovičním formátu. V žádném případě bych nesouhlasil s tím, abychom bez patřičných zákonných podkladů, tedy beze změny jednacího řádu, jednali v plénu Poslanecké sněmovny na dálku nebo nějakým jiným způsobem, protože to, o čem tady mluvil pan kolega Benda a někteří další, že ty věci jsou na diskutování přímo tady, to si myslím, že i v polovičním formátu to má svoje velké otazníky. Ale pokud bychom měli něco ještě modifikovat, tak návrat do plného profilu snad nějakou dobu odložit. Pokud bychom měli jednat elektronicky nebo na dálku nebo distančně nebo jakkoliv jinak, tak k tomu by byla změna jednacího řádu nutná. Ale tu bychom tady měli projednat předtím.

Chci v této souvislosti poděkovat těm, kteří nám tady umožňují za těch nelehkých, ztížených podmínek, abychom mohli důstojně projednávat naše věci. To jsou zaměstnanci - to je lékařská služba, to je ostraha a všichni, kdo zajišťují provoz Poslanecké sněmovny. Připojuji se tedy k tomu, co tady bylo řečeno, že Poslanecká sněmovna, její vedení a její kancelář svoji práci zvládá. Já jí za to děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí poslanec Vlastimil Válek. Zatím je to poslední přihláška, nikoho dalšího nevidím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že některé spory jsou zbytečné a ne úplně šťastné a budu strašně rád, když dojde pak k nějaké dohodě po tom návratu a dostaneme zákon, pro který budeme muset hlasovat. Mně je vždycky velmi nepříjemné, když se dámy přou, protože je obtížné se na některou z těch stran přiklonit. Proto jsem chtěl mluvit o něčem úplně jiném.

Jednak se připojuji k předřečníkům a také si myslím, že zaměstnanci a vedení Sněmovny a obecně všichni, co se s nimi setkáváme, odvádí úžasnou práci, a nemyslím si, že je potřeba to jakkoliv kritizovat. A mám dotaz, ať skončím nějakým pozitivním poselstvím pro nás a občany. Prostřednictvím pane přesedajícího, pan poslanec Sklenák tady řekl zajímavou věc, že má v eRoušce dva pozitivní kontakty nebo tři. A já teď úplně nevím, jaký je správný postup.

Protože tady máme pana ministra Vojtěcha, bývalého ministra, za kterého eRouška vznikla, a určitě ví, jaký je správný postup, když se objeví informace v eRoušce, že mám pozitivní kontakt. Máme tady řadu odborníků, tak já bych moc prosil, jestli někdo z těch, co to ví, nebo eventuálně z vedení Sněmovny, nám řekl - a tím se to dozví i občané - jaký je správný postup, když se mi v eRoušce objeví ty tři pozitivní kontakty, co bych měl dělat. Já bych nerad, aby to vzbudilo v občanech pocit, že správný postup je začít pracovat v polovičním složení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu po sále, zdali se ještě někdo hlásí. Nikoho nevidím. Takže pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím a budeme hlasovat. Svolám poslance do jednacího sálu. (Gong.) Máme tady návrh pana poslance Jana Chvojky, který zní, aby se opakovalo druhé čtení tohoto návrhu zákona. Ještě zagonguji. (Gong.) Myslím, že jsme tady v dostatečném počtu. (Žádost o odhlášení.) Odhlášení? Takže já ukončuji hlasování. Já vás odhlásím. Dobré by bylo ťukat o to odhlášení předtím, než zahájím hlasování, ale dobře. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je tedy pro opakování druhého čtení? Zdvihněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 94 poslanců, pro 94, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Tímto jsme tedy projednali schválený pořad 85. schůze Poslanecké sněmovny, kterou nyní končím.

 

(Schůze ukončena ve 12.30 hodin.)

Aktualizováno 24. 2. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP