Čtvrtek 18. února 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

3.
Vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021
/sněmovní tisk 1160/ - zkrácené jednání

Zahajuji třetí čtení. Pan zpravodaj Kamal Farhan je přítomen a už jde i ke stolku zpravodajů.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není, takže prosím pana zpravodaje Kamala Farhana, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Kamal Farhan: Pane předsedající, děkuji za slovo. Sešlo se nám 21 pozměňovacích návrhů, ta procedura je relativně dlouhá a část pozměňovacích návrhů se i vylučuje. Pokud dovolíte, tak já bych proceduru načetl s tím, že potom před každým hlasováním bych jednou větou uvedl, od koho ten pozměňovací návrh je a co obsahuje.

Legislativně technické návrhy nebyly, takže hlasovací procedura je následující.

1. Bude se hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem A 7482 paní poslankyně Šafránkové. Pokud bude přijat A 7482, tak se již nebude hlasovat H1 7561.

2. Bude se hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem H1 bod 1 paní poslankyně Kovářové. Pokud bude přijat A 7482, tak se už nebude hlasovat H1 bod 1 7561.

3. Dále se bude hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem H1 bod 2 7561 paní poslankyně Kovářové, to je rozšíření definice člena rodiny.

4. Pozměňovací návrh pod písmenem G4 7522 pana poslance Jakoba. Pokud bude přijat G4, tak se již nebude hlasovat pozměňovací návrh B 7493, F 7550, D1 7559.

5. Dále se bude hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem D1 ve variantě A 7559 pana poslance Munzara, což bylo snížení hranice propadu tržeb z 50 na 30. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem G4 7522, tak se pozměňovací návrh pod písmenem G1 ve variantě A 7559 již nebude hlasovat. Pokud bude přijat pozměňovací návrh D1 ve variantě A 7559, tak se již nebude hlasovat pod písmenem B 7493, 7550, D1 ve variantě B 7559.

6. Bude se hlasovat pod písmenem B 7493 pana poslance Hrnčíře. Pokud bude přijat pozměňovací návrh G4 7522 nebo D1 ve variantě A 7559, tak už se nebude hlasovat pod písmenem B 7943. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem 7493, tak se již nebude hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem F2 7550, D1 ve variantě B 7559.

7. Dále se bude hlasovat pod písmenem F2 7550 pana poslance Ferjenčíka. Pokud bude přijat pod písmenem B 7493 nebo G4 7522 nebo D1 ve variantě A 7559, tak se pozměňovací návrh pod písmenem F2 7550 již nebude hlasovat. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem F2 7550, tak se již nebude hlasovat pod písmenem D1 ve variantě B 7559.

8. Dále se bude hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem D1 ve variantě B 7559 pana poslance Munzara. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B 7493 nebo G4 7522 nebo D1 ve variantě A 7559 nebo F2 7550, tak se pozměňovací návrh pod písmenem D1 ve variantě B 7559 již nebude hlasovat.

9. Bude se hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem G1 7512 pana poslance Jakoba. Pokud bude přijat pod písmenem G1 7512, tak se již nebude hlasovat pod písmenem D2 7560.

10. Bude se hlasovat pod písmenem D2 7560 pana poslance Munzara. Pokud bude přijat pod písmenem G1 7512, tak by se pozměňovací návrh pod písmenem D2 7560 již nehlasoval.

11. Dále se bude hlasovat pozměňovací návrh G2 7514 pana poslance Jakoba.

12. Pozměňovací návrh pod písmenem G3 7515 pana poslance Jakoba.

13. E1 7544 pana poslance Jurečky.

14. F6 7557 pana poslance Ferjenčíka. Pokud bude přijat F6 7557, tak se nebude hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem E2 7545.

15. Pod písmenem E2 7545 pana poslance Jurečky. Pokud bude přijat pod písmenem F6 7557, tak se pod písmenem E2 7545 již nebude hlasovat.

16. Pozměňovací návrh pod písmenem E3 7546 pana poslance Jurečky.

17. F1 7549 pana poslance Ferjenčíka.

18. Pozměňovací návrh pod písmenem F3 7551.

19. Pod písmenem F4 7553 pana poslance Ferjenčíka.

20. F5 7556 pana poslance Ferjenčíka.

21. Pod písmenem C 7555 pana poslance Volného.

22. Pod písmenem H3 7563 paní poslankyně Kovářové.

23. Pod písmenem H2 7562 paní poslankyně Kovářové.

Pak bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zeptám se, zda je nějaký protinávrh k proceduře nebo návrh na úpravu procedury. Ano, pan poslanec Munzar. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já se omlouvám, dámy a pánové, protože to nemáme písemně. Já jsem bedlivě poslouchal pana zpravodaje, nicméně pod tím respirátorem jsem mu ne vždy úplně stoprocentně rozuměl. Nechci to opakovat, nebojte se. Jenom si chci ověřit jednu věc. Jestli jsem dobře poslouchal, tak nejdříve by se měl hlasovat pozměňovací návrh D2 a až následně pozměňovací návrh G1 a G2 pana poslance Jakoba. Pokud by to tak bylo, pokud jsem dobře rozuměl, tak by mi to přišlo nelogické, protože se jedná o souběhy programů. Je lepší nejdřív hlasovat o vypuštění vůbec omezení souběhu, a pak teprve kdyžtak o tom zúžení, ne naopak.

 

Poslanec Kamal Farhan: Takže tady zazněl protinávrh jakoby. Já budu postupovat podle téhle procedury, kterou tady mám. Takže za mě, jak jsem načetl tuhle proceduru, tak já ji dávám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Musíme se s tím vypořádat, protože pan poslanec Munzar položil dotaz k proceduře a nenavrhl přímo protinávrh, jestli jsem to správně pochopil, protože nebylo dobře rozumět.

Ještě dáme slovo panu poslanci Ferjenčíkovi k proceduře. Já bohužel také nemám ten text procedury před sebou, takže musím spoléhat na to, co jsme slyšeli od pana zpravodaje. Pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já mám podobný dotaz jako pan Munzar, ale jenom chci ověřit - myslím si, že je to ale spíš správně. Ale jenom si chci ověřit, že ty návrhy na snížení toho limitu z 50 % na 30, 35 nebo 40, se hlasují v pořadí nejprve 30 %, potom 35 %, potom 40 %. Jestli to pan zpravodaj ví, nebo ne. (Dohadují se.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Není prosím vás jiné cesty, prosím o pochopení. I po poradě vedení Sněmovny přeruším teď jednání na tři minuty a poprosím pana zpravodaje a ty, kteří kladli dotazy, aby si to u legislativy vyjasnili. Budeme pokračovat ve 21.23 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 21.20 do 21.23 hodin.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat. Než dám slovo panu zpravodaji, tak ještě přečtu dvě omluvy. Omlouvá se ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček od 19 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů a z dnešního jednání se omlouvá pan poslanec Patrik Nacher ze zdravotních důvodů.

Teď, pane zpravodaji, máte slovo a vyjasníme si proceduru. (Silný hluk v sále.)

 

Poslanec Kamal Farhan: Pane předsedající, děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Kamal Farhan: Pane předsedající, děkuji za slovo. Po dohodě s panem poslancem Munzarem a panem poslancem Ferjenčíkem ta procedura zůstává tak, jak byla načtena.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Myslím, že můžeme hlasovat, že není námitek, abychom schválili proceduru.

Zahajuji tedy hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 49, přihlášeno 158 poslanců, pro 154, proti nikdo. Proceduru jsme schválili a budeme podle ní postupovat. Prosím.

 

Poslanec Kamal Farhan: Jak jsem říkal, nebyly načteny legislativně technické, takže přistoupíme k bodu 1. Budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem A - 7482 paní poslankyně Šafránkové, rozšíření kompenzačního bonusu na všechny s. r. o.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko. (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 50, přihlášeno 158 poslanců, pro 69, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k bodu 2, což je pozměňovací návrh pod písmenem H1 - 7561 paní poslankyně Kovářové. Jedná se o rozšíření počtu společníků s. r. o. ze dvou na tři.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko. (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 51, přihlášeno 159 poslanců, pro 67, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dále hlasujeme bod 3 pod písmenem H1 bod 2 - 7561 paní poslankyně Kovářové. Jedná se o rozšíření definice člena jedné rodiny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko. (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 52, přihlášeno 159 poslanců, pro 68, proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dále se bude hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem G4 pana poslance Jakoba. Jedná se o snížení hranice propadu tržeb z 50 na 30 %. Tento návrh byl projednán rozpočtovým výborem a stanovisko bylo nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko. (Ministryně: Nesouhlasné.) Děkuji. Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Ještě jednou. Tak jsem vás všechny odhlásil znovu a opět vás prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Myslím, že jsme připraveni na hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 53, přihlášeno 157 poslanců, pro 68, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k bodu 5 pod písmenem D1 ve variantě A - 7559 pana poslance Munzara. Je to snížení hranice propadu tržeb z 50 na 30.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko. (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 54, přihlášeno 157 poslanců, pro 69, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k bodu 6, kde budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem B - 7493 pana poslance Hrnčíře. Jedná se o snížení hranice propadu tržeb z 50 na 35 %.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko. (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 55, přihlášeno 157 poslanců, pro 69, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k bodu 7, pozměňovací návrh pod písmenem F2 - 7550, poslanec Ferjenčík. Jedná se o snížení hranice propadu tržeb z 50 na 40 %.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 56. Přihlášeno 157 poslanců, pro 70, proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Bod 8, pozměňovací návrh pod písmenem D1 ve variantě B - 7559 poslance Munzara. Jedná se o snížení hranice propadu tržeb z 50 na 40 %.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 57. Přihlášeno 157 poslanců, pro 70, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k bodu 9 pod písmenem G1 - 7512 poslance Jakoba. Jedná se o odstranění překážek v souběhu s jakoukoli podporou. Tady bych chtěl říct, že byl projednáván rozpočtovým výborem s nedoporučujícím stanoviskem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 58. Přihlášeno 157 poslanců, pro 68, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k bodu 10. Budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem D2 - 7560, poslanec Munzar. Jedná se zde vlastně o rozšíření definice dalších podpor.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 59. Přihlášeno 157 poslanců, pro 69, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Bod 11, pozměňovací návrh pod písmenem G2 - 7514 poslance Jakoba, čerpání kompenzačního bonusu vícekrát pro společníky s. r. o., pokud má více s. r. o. (?) Tady bych také řekl stanovisko. Byl projednán rozpočtovým výborem se stanoviskem nedoporučujícím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím paní ministryni. (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 60. Přihlášeno 157 poslanců, pro 66, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k bodu 12, to je pozměňovací návrh pod písmenem G3 - 7515 poslance Jakoba, doplnění nepřímé novely zákonů upravujících jako veřejné pojištění, de facto se jedná o odpuštění odvodů. Byl projednán rozpočtovým výborem a stanovisko nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 61. Přihlášeno 157 poslanců, pro 68, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k dalšímu pozměňovacímu návrhu pod písmenem E1 - 7544 poslance Jurečky. Jedná se vlastně o prodloužení bonusového období až na 1. leden 2021.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 62. Přihlášeno 157 poslanců, pro 68, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Jsme za čtrnácté. Pozměňovací návrh pod písmenem F6 - 7557, poslanec Ferjenčík, stanovení minimální výše kompenzačního bonusu 500 korun za kalendářní den.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.) Děkuji. Zahajuji hlasování. - Námitka proti hlasování. Prohlašuji hlasování za neplatné. Prosím o vyjasnění. Poslanec Ferjenčík. Prosím, aby vysvětlil svoji připomínku. Pane zpravodaji, prosím, umožněte panu poslanci.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já jsem se chtěl zeptat, protože to F6, jak jsem tedy rozuměl, neodpovídá tím popisem tomu, co máme v seznamu pozměňovacích návrhů, protože F6 je prodloužení doby pro začínající podnikatele, což je úplně jiný pozměňovací návrh. Prosím o vyjasnění, protože pokud se nemýlím, tak přesně toto bylo F2.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jsme schopni vyjasnit, pane zpravodaji? (Zpravodaj: Já se musím podívat. - Odmlka.) Já tedy přeruším jednání, aby opět mohlo dojít k vyjasnění. Budeme pokračovat ve 21.38 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 21.37 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 21.39 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Můžeme pokračovat. Nebo nemůžeme pokračovat? Pane zpravodaji, je to jasné?

 

Poslanec Kamal Farhan: Ano, teď jsme si to vyjasnili, takže budeme hlasovat, za čtrnácté, F6 - 7557, pan poslanec Ferjenčík, jedná se o začínající podnikatele, kde se to rozšiřuje ze 6 měsíců na 8 měsíců, a tady bych chtěl uvést, že i v materiálu, který vám byl rozdán na stůl, je překlep, bylo to vedeno pod číslem 7551. Víc k tomu nemám co říct.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, prosím o stanovisko. (Ministryně: Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 64, přihlášeno 157 poslanců, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Bod 15, pozměňovací návrh pod písmenem E2 - 7545 pana poslance Jurečky, tam je stanovení minimální výše kompenzačního bonusu 500 korun na den.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 65, přihlášeno 157 poslanců, pro 67, proti 67. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Bod 16 pod písmenem E3 - 7546, pan poslanec Jurečka, rozšíření předmětu úpravy i na mimořádná opatření.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím, paní ministryně. (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 66, přihlášeno 156 poslanců, pro 68, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Bod 17, pozměňovací návrh pod písmenem F1 - 7549, pan poslanec Ferjenčík, rozšíření kompenzačního bonusu pro osoby v karanténě i na osoby, které nejsou účastny nemocenského pojištění.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 67, přihlášeno 156 poslanců, pro 64, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Bod 18, pozměňovací návrh pod písmenem F3 - 7551, pan poslanec Ferjenčík, prodloužení alternativního srovnávacího období pro případ pozdějšího začátku podnikání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko. (Prodleva.) Prosím o klid, pan zpravodaj.

 

Poslanec Kamal Farhan: Takže já beru zpět tady to 7551. Budeme hlasovat další bod, 19, což je F4, bychom měli hlasovat. To je 7553. (Dotaz.) To mám další jakoby, to byl 20. bod.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, takto nemůžeme postupovat, je 21.44, do 21.46 přerušuji jednání a prosím o vyjasnění. Pardon, je zde požadavek, je to asi složitější problém, takže do 21.49.

 

(Jednání přerušeno ve 21.45 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 21.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, ty nejasnosti jsou snad pryč, takže opět dávám slovo panu zpravodaji.

 

Poslanec Kamal Farhan: Já se omlouvám za nejasnosti. To, co jsem řekl předtím. Já jsem vlastně postupoval v souladu s legislativou. Takže teď načtu další bod, který se bude hlasovat. Je to 7553 pana poslance Ferjenčíka a jedná se o zjednodušení podmínek pro pěstouny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 68 přihlášeno 156 poslanců, pro 66, proti 61. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Další bod je pozměňovací návrh pod číslem 7556 pana poslance Ferjenčíka, alternativní rozhodné období pro DPČ a DPP.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko paní ministryně? (Souhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 69 přihlášeno 156 poslanců, pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Další pozměňovací návrh je pana poslance Volného pod číslem 7555, rozšíření srovnávacího období.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko? (Ministryně: Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 70 přihlášeno 156 poslanců, pro 151, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Další pozměňovací návrh je paní poslankyně Kovářové pod číslem 7563, rozšíření kompenzací obcím a krajům také o jarní a podzimní kompenzační bonus.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 71 přihlášeno 156 poslanců, pro 41, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Máme tady poslední pozměňovací návrh paní poslankyně Kovářové pod číslem 7562, zvýšení kompenzací pro obce a kraje až na sto procent, nebo na sto procent.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 72 přihlášeno 156 poslanců, pro 47, proti 63. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Pane předsedající, domnívám se, že jsme v tuto chvíli prošli všechny pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. A protože jsme se vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy, přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021, podle sněmovního tisku 1160, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Než začneme hlasovat, byl zde návrh na odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami.

 

Hlasujeme o usnesení, tak jak jsem ho přečetl.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 73 přihlášen 151 poslanec, pro 148, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Projednali jsme stanovený pořad 86. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. Připomínám, že zítra, v pátek 19. února, bude v 9 hodin zahájena 84. schůze Poslanecké sněmovny. Přeji vám pěkný večer.

 

(Schůze skončila ve 21.55 hodin.)

Aktualizováno 26. 5. 2021 v 16:39.
Přihlásit/registrovat se do ISP