(14.50 hodin)
(pokračuje Luzar)

Já tedy jako příklad uvedu aktualitu dnešního dne. V tisku vyšlo, že v České republice je množství vakcín a nikdo je nedokáže očkovat, protože vázne distribuce, pane ministře. Bylo řečeno - a ti novináři si to asi z prstu nevycucali - že vázne vysoutěžení distribučního orgánu, distribuční firmy. Je to pravda, nebo není to pravda, když mi tady pan ministr napovídá? Jedna z vakcín, která není přímo distribuována výrobci, není distribuována, protože nemá ji kdo distribuovat. Tohle je oficiální tisk a nebyl popřen. Je to oficiální zpráva. A pan ministr tady říká a kroutí hlavou, že ne, ale pan premiér se již vyjádřil. Řekl, to je pravda, já se na to podívám, hned ráno budu chtít vysvětlení, jak je to možné. Čili on to potvrdil. Anebo nemá správné informace a řídí vládu na nesprávných informací a dělá nesprávné soudy do médií? To by bylo ještě horší. Omlouvám se. Takže radši připustím, že ta zpráva je pravdivá a že nějaké problémy v distribuci vakcín jsou, protože se pojišťován nepodařilo vybrat správného distributora včas nebo se hádají. Takhle ta zpráva totiž vyzněla. A když ji pan premiér takhle potvrdí, těžko k tomu říci.

Ale rád se nechám přesvědčit, že nemám pravdu. A hlavně občané České republiky čekají na vakcíny, mají vakcinační pořadník, jsou někde zapsáni, když si takovouto zprávu přečtou a není dementována, tak jim je úplně jedno, že tady zodpovědní lidé v tomto sále kroutí hlavou a říkají, to není pravda, to není pravda. Ale ona žije ve veřejném prostoru, ona funguje. A to je horší, že vzbuzuje tu nejistotu, že vláda neví, co dělá.

A proto bych rád pro vás všechny, kteří tento návrh schválíte, aby v podtextu tohoto návrhu byli i autoři, konkrétní autoři, kteří jednotlivé věci připravovali. Vládní návrh zákona znamená, že to projela Legislativní rada vlády. Když se podíváte na internet, najdete jména právníků, kteří se na tom podíleli. Najdete jasné adresáty případných chyb a škody. Tedy v tomto návrhu se možná k tomu přihlásí akorát předsedové politických stran a řeknou no, my nejsme právníci, my jsme se snažili, ale. Ale to už jsme tu přece také zažili. Proto si myslím, že ten návrh zákona, který tedy je předložen, není dobrý. Můžu chápat všechny úmysly, které vedly předkladatele, aby ho tak rychle předložil, ale nechal se dle mého názoru zahnat do kouta, nechal se vmanipulovat do prostoru, který není vhodný pro zákonodárnou iniciativu, a snaží se vyplnit ten zbylý prostor, který si dal těmi čtrnácti dny protiústavního postupu hejtmanů a vlády, když vyhlásila nouzový stav.

To považuji za špatné a myslím si, že zákon, který velice zásadně zasáhne do života občanů České republiky, možná ještě více než nouzový stav, tolik démonizovaný, by zasloužil podrobnější legislativní práci. A z těchto titulů upravovat potom zákon, který začne platit vyhlášením toho slavného slova "pandemická pohotovost" dnem schválení, nepovažuji za správný, protože nevíme, co nastane tím schválením. Tady nezaznělo, jak budou ostatní zákony fungovat, co bude, jak bude. Budou zrušeny, protože jsou dělány podle jiného zákona? Budou opravdu platit ty zákony souběžně? Ta nařízení, která jsou? Proto říkám, že toto je nedořešený návrh, a proto pro něj já osobně a věřím, že i většina lidí, která si měla možnost někdy s krizovým řízením seznámit, nemůže hlasovat, protože takhle se zákon o krizovém řízení a zákon, který zasahuje do osobnostních práv člověka, nedá připravovat. Tou horkou jehlou jste to, dámy a pánové, celé zkazili a tohle obhájit před občany České republiky prostě nejde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Výborný s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vaším prostřednictvím k panu kolegovi Luzarovi. Já naprosto respektuji kritiku zákona jako takového, kritiku pozměňovacích návrhů, ale jedno bych si vyprosil. Prosím pěkně, ten zákon, respektive ten pozměňovací návrh, na kterém byl konsenzus, opravdu nebyl šit několika politiky na nějakých schůzkách. Já teď hovořím za KDU-ČSL, hovořím za AntiCovid tým ODS, politické strany TOP 09 a KDU-ČSL. A my máme v rámci své odborné platformy řadu dalších odborníků, konzultantů, a to i na oblast krizové legislativy, zdravotnické legislativy a skutečně v tomto smyslu ty naše podněty byly připravovány odborníky a ne tak, jak vy jste tady říkal.

A pokud mám informaci, tak to finální znění - říkal to, myslím, pan ministr Blatný na té schůzce - viděl i místopředseda Legislativní rady vlády pan doktor Kněžínek. Předpokládám, že pro vás by to také mohla být jistá autorita, kdysi ministr spravedlnosti. Čili to, že by to tady vznikalo nějak naprosto nahodile a bez konzultací, prostě není pravda.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se omlouvá z dnešního jednání od 14.00 do 15.00 hodin. Na řadě je v obecné rozpravě paní poslankyně Procházková, zatím poslední přihlášená do obecné rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Procházková: Dobré odpoledne všem, děkuji za slovo. Mrzí mě, že jsem nedostala hned po vystoupení pana poslance Volného možnost k technické poznámce, tak to využiji při tomhle vystoupení, ale i tak. Chtěla bych vás všechny požádat o jednu věc. Uvědomujete si všichni, co jste tady, že venku umírají lidi? Opravdu vážně si uvědomujete, že venku umírají lidi a my tady mluvíme a mluvíme, přerušujeme a mluvíme a přerušujeme? Vždyť je to hrozné!

Panu poslanci Volnému. Sedněte si místo mě do té sanity! Zkuste se dívat na toho umírajícího člověka a přestaňte tady lidem říkat, že covid nic není! Začněte tu roušku nosit a běžně se konečně taky otestovat tak, jak se testují všichni, kdo tady v tom poslaneckém sále jsou!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jenom prosím, paní poslankyně, prostřednictvím předsedajícího. Děkuji vám.

 

Poslankyně Věra Procházková: Omlouvám se. A co se týče toho, co tady bylo řečeno mými předřečníky. Víte, pořád se tady říká, že opatření jsou zbytečná, ale nikdo tady ještě nepřinesl žádný rozbor a nikdo si neuvědomil, co by se dělo, kdyby ta opatření dodneška nebyla, kde bychom byli. To by se jistě potvrdilo, že nejsou dodržována ta základní, ta tři R. Ta by bohatě stačila, kdyby je dodržovali všichni. A pak tady říkáte, že nefungují. Není to pravda.

Jinak co se týče té kritiky, že tady nebyl předložen od vlády žádný zákon. A kdo z vás, z opozice, kdo z vás a kdy předložil tady ve Sněmovně jiný zákon tohoto charakteru? Kdo na grémiu požádal o to, aby byl zařazen na jednání? Proč jste to neopakovali? Proč jste s tím nechodili celý podzim a nechtěli, aby se to projednalo? Proč teď všichni říkáte, že jsme nic nepřinesli? (Hluk v sále.) My jsme něco přinesli a mohli jste to klidně zvednout a mohli jste to komentovat a mohli jsme to tady opravit už na podzim. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a budou následovat faktické poznámky. Nejprve paní poslankyně Helena Válková, poté pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Já myslím, že, milé kolegyně, milí kolegové, pane místopředsedo, všichni to velmi prožíváme a já rozhodně tu svoji poznámku budu vést v klidném duchu, ale chápu paní poslankyni Procházkovou vaším prostřednictvím, protože ona na rozdíl ode mě je konfrontována s tou syrovou realitou. Já jí děkuji, že nám to zprostředkovala.

Já bych chtěla jenom upozornit, že není pravda, že by tento zákon nebyl pečlivě projednávaný, a dokonce jsme šli i do toho rizika, kdyby tady byla paní předsedkyně stálé komise pro Ústavu, která momentálně někam asi odběhla, Valachová, tak by to jistě potvrdila. Včera byli svoláni i ústavní experti - profesor Kysela, Kudrna, Wintr - nechci se nikoho dotknout, koho teď zapomenu, samozřejmě byl u toho náměstek pan Radek Policar z Ministerstva zdravotnictví. Ti všichni se na to dívali optikou, jestli tento zákon je dostatečně ústavně konformní, co by bylo ještě třeba změnit. Upozorňovali na nedostatečnou parlamentní kontrolu i na způsob, jak to lze napravit. To, jak se to napravilo, s tím souhlasili. Čili v podstatě jsme udělali úplně všechno, co bylo třeba udělat ze všech těch hledisek v tom velmi napjatém časovém období.***
Přihlásit/registrovat se do ISP