Středa 3. března 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

375.
Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2021
/sněmovní dokument 7182/

Prosím pověřeného člena organizačního výboru, poslance Jana Richtera, aby se ujal slova a předložený sněmovní dokument uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Richter: Děkuji za slovo. Přeji pěkné odpoledne, vážená paní ministryně, vážená vládo, poslankyně a poslanci. Dovolte, abych vám předložil zde na plénu rozhodnutí organizačního výboru k Návrhu pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2021, sněmovní dokument 7182.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže všeobecnou rozpravu končím. Táži se, zdali máte zájem o závěrečné slovo. Nemáte, takže přistoupíme k rozpravě podrobné. Tady také nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Máte zájem o závěrečné slovo ještě jednou? Nemáte. Takže budeme hlasovat... (Mimo mikrofon se ozývá: Ještě usnesení.) Ano, ano, tak já vás požádám, abyste načetl... Načtěte v podrobné rozpravě usnesení, já jsem se ptal... Tak přistoupíme k rozpravě podrobné, prosím vás, načtěte usnesení. Prosím.

 

Poslanec Jan Richter: Organizační výbor Poslanecké sněmovny usnesením číslo 377 z dnešního dne doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2021 s výší příspěvků měsíčně, a to pevná částka na kluby 27 000 korun, variabilní částka na člena klubu vládní strany 5 845 korun a variabilní částka na člena klubu nevládní strany 7 599 korun. Je to podle toho koeficientu 1,3.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Končím tedy podrobnou rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení podle toho, jak nám přednesl pověřený člen organizačního výboru poslanec Jan Richter. Svolám poslance do jednacího sálu. Ťukal někdo? Ano, ťukali jste, takže já vás odhlásím, přihlaste se znovu svými přihlašovacími kartami. Tak, jsme přihlášeni.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení? Kdo je proti usnesení?

Hlasování číslo 64, přihlášeno 83 poslanců, pro 82, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen a já končím tento bod, děkuji panu poslanci Richterovi.

 

Tak nyní se hlásí předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se všem moc omlouvám, ale prosím o přestávku pro náš klub v trvání pěti minut. Je to z důvodu, že do pěti minut paní ministryně Schillerová, která má další bod, dorazí. Moc se omlouvám jejím jménem, nezlobte se, a děkuji za pět minut přestávky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže ano, vyhovíme, na návrh poslaneckého klubu hnutí ANO vyhlašuji pauzu pět minut a sejdeme se ve 14.41 .

 

(Jednání přerušeno ve 14.36 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.41 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Uběhla nám pauza. Otevírám další bod. Jedná se o

Aktualizováno 21. 4. 2021 v 9:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP