Středa 3. března 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

485.
Informace vlády ke strategii očkování, dostupných vakcínách
a jejich dostatečnosti

Poprosím, aby se za vládu ujal slova předpokládám pan ministr zdravotnictví, kterému předávám slovo. Prosím, pane ministře. A poprosím klid v jednacím sále! Jestli máte něco na projednávání, co nesnese odkladu, tak poprosím v předsálí. Já vám děkuji a myslím si, že toto jsou velice závažné a důležité informace, které nám v tuto chvíli bude pan ministr sdělovat. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za možnost vás zde seznámit s aktuální situací průběhu očkování a s jejím vývojem do dalších dnů. Na začátek několik údajů. Do včerejšího dne bylo do České republiky dodáno 877 860 dávek a během včerejška přišly ještě některé další dávky od společnosti Pfizer, celkem přes 9 000 dávek. Z toho většina je od společnosti Pfizer, jedná se o zhruba 800 000 i s tou včerejší dodávkou, asi 89 000 od Moderny a 112 000 od AstraZenecy.

Ke včerejšímu dni bylo proočkováno 702 023 dávek a více asi je lepší uvést v procentech. Takže v případě, že nepočítám s tím včerejším závozem od Pfizeru, který ještě nemohl být vyočkován, potom se jedná o 81 % dávek, které byly podány, z těch, které byly do České republiky dovezeny. V případě, že bych přidal i ty dávky, které přišly během včerejšího dne, potom se jedná o 66 %.

Počet očkovaných roste. Za včerejší den bylo proočkováno 25 084 dávek, což je zatím nejvyšší počet. Ale je pravda, že v současné době je žádoucí, abychom se dostali na počet 35 000 dávek denně v řádu několika dní. Na 455 000 občanů dostalo jednu dávku, 246 000 dostalo dvě dávky, což znamená, že v populaci nad 80 let je proočkováno 44 % všech lidí, registrováno 52. Tady jenom dávám do korelace tato dvě čísla, protože víme, že bohužel ne všichni lidé se chtějí nechat očkovat. Takže z 52 % registrovaných je 44 % už naočkovaných. 53 % všech zaměstnanců lůžkové péče a záchranného systému obdrželo tu vakcínu. Opět ani zde nelze předpokládat, že by se 100 % lidí chtělo nechat očkovat, protože očkování je dobrovolné.

Jsem rád, že zde mohu říct i to, co jsem dnes říkal už jednou do jednoho z televizních pořadů a co jsem říkal i při několika jednáních, že vyšel z ministerstva jednoznačný pokyn všem očkujícím, aby si neschovávali žádné vakcíny pro podání druhé dávky. Za chvíli zmíním, že v České republice se v průběhu března a dubna objeví velké množství dávek a nebude existovat žádné validní riziko, že by se nedostalo pro občany na druhou dávku. To znamená i za cenu případného zpoždění té druhé dávky, které není relevantní, které nehrozí a které je podloženo i stanoviskem vakcinologické společnosti, je potřeba všechny dávky, které nyní mají kraje na skladech, a znovu říkám kraje, nikoliv ministerstvo, všechny tyto vakcíny použít k podání první dávky u občanů tak, abychom maximalizovali využití všech vakcín, které v České republice máme, v co nejkratším termínu.

Když jsem mluvil o tom, kolik je celkem zajištěno dávek a jak budou chodit, tak mi dovolte několik dalších čísel. Celkem je zajištěno pro Českou republiku přes 25 milionů dávek pro 14 milionů osob. Do června do České republiky přijde 10 milionů dávek, nebo 10,3, chcete-li přesně, pro 5,3 milionu osob, do konce srpna 16 milionů dávek pro 8,5 milionu osob. Z tohoto také pramení, prosím, moje opakované výroky o tom, že do konce srpna jsme schopni proočkovat minimálně 60, spíše více, 70 % populace. Na to do České republiky jsou nasmlouvány vakcíny.

V březnu do České republiky přijde 1 133 694 dávek, to je o 200 000 nebo více než o 200 000 víc, než přišlo doposud. To znamená, do České republiky v průběhu března přijde více dávek, než přišlo od začátku očkování. Když budu pokračovat, tak během dubna potom očekáváme dodávku více než 2 milionů dávek, takže za duben přijde srovnatelně, než přišlo od začátku očkování do konce března. I z tohoto důvodu jednoznačně říkám, že v současné době není důvod shánět vakcíny, které třeba nejsou registrované, z důvodu toho, že bychom měli málo vakcín. Vakcíny, které teď začnou chodit do České republiky, budou chodit v dávkách, o kterých mluvím. Celkové objednávky, které jsem vlastně v tom shrnul, znovu řeknu ještě jednou: do konce června pro 5,3 milionu osob, do konce srpna pro 8,5 milionu osob.

Pokud se týká dalšího schvalování, Johnson & Johnson - schválení EMA v průběhu března. Je ale potřeba si uvědomit, že tato firma má své závazky vůči Spojeným státům a do Evropské unie začne dodávat na přelomu března a dubna. CureVac nyní prochází schválením EMA - očekávání dodávek je od 1. června. Novavax prochází schválením EMA - očekávané dodávky v létě.

Pokud se týká často diskutované ruské vakcíny Sputnik V, mohl by požádat výrobce EMA o schválení tento týden, což já sám bych považoval za naprosto nejlepší řešení, a v průběhu, že toto schválení proběhne, pak já budu první, kdo bude tuto vakcínu podporovat stejně jako všechny ostatní. Upozorňuji, že pokud se rozhodneme nebo pokud bychom se tak jako některé země rozhodli povolit tuto dávku bez EMA, podle platných zákonných norem nebude možné tuto vakcínu hradit pojišťovnami, výkon očkování nebude lékařům hrazen pojišťovnami a očkovaní touto látkou nedostanou certifikát, který je opravňuje k tomu, aby byla tato vakcína uznávána v rámci Evropské unie. Stále věřím, že tato vakcína bude schválena i Evropskou unií a že se vyhneme všem nedorozuměním.

Nové skupiny, které se nyní mohou očkovat, 70 let plus: registrace spuštěna v pondělí 1. 3. - od té doby k dnešnímu ránu zaregistrováno čtvrt milionu lidí. Ty stovky tisíc nabíhají velmi rychle. Termín, který je konkrétní, na vakcinaci má asi 30 000 lidí. Pokud se týká pedagogických a nepedagogických pracovníků, školy, školky, jesle - registrace spuštěna v sobotu 27. února, od tohoto okamžiku zaregistrováno 150 000 lidí. Termín má 36 000 těchto lidí. Očkování bude probíhat v očkovacích místech na rozdíl od těch seniorů, kteří budou moci být očkováni jak v očkovacích místech, tak u svých praktiků. K tomu se ještě vrátím. Očkování pedagogů probíhá na základě kódu, specifického unikátního kódu, který byl rozeslán Ministerstvem školství, vedením všech těchto zařízení a prioritizace je v gesci jednotlivých ředitelů. Ministerstvem bylo doporučeno, aby se primárně očkovali lidé nebo pedagogové a nepedagogové nad 55 let, a zejména ta zařízení, která se v budoucnu budou otevírat jako první, a následně ti další.

Důležitý mezník - očkování praktickými lékaři: od 1. 3. bylo zahájeno očkování praktickými lékaři v rámci takzvaného centrálního registračního systému. Praktičtí lékaři - a všichni to ví, a jestli to neví, tak se mohou obrátit buď na svoji společnost, anebo na Ministerstvo zdravotnictví - mají očkovat primárně ty, kteří se nechtěli nebo nemohli očkovat v očkovacích místech, to znamená seniory nad 80 nebo nad 70 let, a ve svých ordinacích indikovat, respektive z nich vyspecifikovat, chronicky nemocné pacienty dle stanovených prioritních diagnóz, kteří mohou být i mladší než 70 let, ale jejich riziko je tak vysoké, že je srovnatelné s rizikem člověka nad 70 let. Pacienty budou registrovat skrze ISIN, bylo jim to zjednodušeno, aby vlastně všechno, co mají a musí udělat, mohli udělat skrze ISIN, se kterým umí dobře pracovat. Vakcíny jim budou dodávány ve spolupráci s krajským koordinátorem.

Ano, je pravda, že vakcíny, které chodí do krajů - jichž je zatím pořád jenom omezené množství, byť v těch hodnotách, které jsem říkal - budou distribuovány mezi očkovací místa a praktické lékaře. Upozorňuji na to, že zatím mají praktičtí lékaři v tomto systému jasně definovanou roli a nebude měněna. V současné době například, a to bych chtěl požádat i všechny spoluobčany, není žádoucí, aby spoluobčané žádali své praktické lékaře, aby zrušili očkování, které třeba ten senior má v očkovacím místě, a chtěli, aby ho naočkoval ve své ambulanci. To by vedlo k tomu, že se k tomu seniorovi jednak ta vakcína dostane pravděpodobně později, a jednak by to ohrozilo funkčnost systému.

Takže praktičtí lékaři v současné době zejména identifikují ty lidi, a budu se opakovat, kteří z nějakého důvodu nemají rezervovaný termín, protože nemohli nebo nechtěli do očkovacího místa, tak aby jim bylo očkování umožněno skrze praktické lékaře. Spolupráce, a to je důležité, a to jsem si dnes i ověřil, s panem doktorem Šonkou, s praktickými lékaři není nijak vázána na účast těchto praktických lékařů v členství ve Sdružení praktických lékařů. To znamená, že i lékaři, kteří případně nejsou členy tohoto sdružení nebo společnosti, mají samozřejmě stejné právo a stejné možnosti očkovat jako jakýkoliv jiný lékař.

Další prioritní skupiny do budoucna: s MPO a Ministerstvem vnitra pracujeme na zaměstnancích kritické infrastruktury a jejich dodavatelských řetězcích, což předpokládáme, že bude připraveno během března. Dále uvažujeme o věkové skupině 65 se zohledněním komorbidit, což je plánováno na začátek dubna. Předpokládá to, že budou dodrženy všechny dodávky tak, jak jsem je uváděl.

Dále role praktických lékařů: pořád bude trvat tak, aby vlastně očkovali ty, kteří z nějakých důvodů nejsou očkováni v očkovacích místech. Následně po dubnu, kdy se do České republiky budou dostávat miliony vakcín, bude možnost, aby praktičtí lékaři očkovali i mimo očkovací centra, nezávisle na centrálním registračním systému, a vakcíny jim budou distribuovány ty, které tak mohou být distribuovány přímo do jejich praxí.

Rozdělení mezi kraje a distribuce vakcín: chci říct jednoznačně, nic neleží na nějakých vládních nebo ministerských skladech. To je dezinformace. Vše je rozdělováno do krajů podle klíče 65+, to znamená populační klíč je používán v současné době k tomu, aby byly vakcíny rozdělovány do krajů. Pro vakcínu Pfizer je k dispozici 31 distribučních očkovacích míst, z nichž je vydáváno a poskytováno na jednotlivá očkovací místa. Plánuje se výběr distributora tak, aby se mohly vakcíny výhledově rozvážet i jinam, než je rozváží sám Pfizer. Jedná se o distribuci, která bude dodržovat ten chladový řetězec, a distribuční místa se tak ze 30 rozšíří na 150.

Moderna - distributor Avenier vysoutěžen 21. 1. - 200 poskytovatelů zdravotních služeb, nyní je nahlášeno do toho systému 103 zájemců. AstraZeneca distributor Alliance Healthcare vysoutěžen 19. 2. - 7 004 poskytovatelů zdravotních služeb, kterým bude vakcína zavážena. To právě počítá i s jednotlivými praxemi praktických lékařů.

Jeden z dotazů, který zde proběhl během včerejška, se týkal i bezpečnosti vakcíny. Chci vám tedy říct, že do 23. 2. bylo přijato 996 hlášení o podezření na nežádoucí účinky. Když si to přepočítáte na 587 526 dávek podaných k tomu dni, tak procento podezření na nežádoucí účinky je 0,2 %. Každý z nás si někdy vezme třeba acylpyrin. Paradoxně když si vezmete acylpirin, nalepí se vám na žaludeční sliznici, může dojít ke vzniku žaludečního vředu a teoreticky z něho můžete vykrvácet. Léky, které mají tak nízké procento, jako je zatím uváděno u vakcín, to znamená 0,2 % podezření na nežádoucí účinky, jsou velmi bezpečné léky. Řada léků, které každý den užíváme, aniž bychom si to uvědomili, mají daleko vyšší riziko nežádoucích účinků. Říkám to tady s vědomím váhy tohoto slova a se svou téměř 30letou praxí lékaře. Z toho většina těch příznaků, které byly: 507 - byly to celkové příznaky jako horečka, zimnice, únava anebo reakce v místě vpichu. 279 - neurologické příznaky: bolesti hlavy, migréna nebo pocity na omdlení. 225 případů - bolest svalů, kostí a kloubů, 150 případů nevolnosti nebo průjmu a 150 případů vyrážky nebo zarudnutí. V podstatě naprosto banální příhody, kterých bylo 0,2 %.

V průběhu toho, od kdy byla zahájena vakcinace, došlo k úmrtí 8 lidí. V počtu jsou zahrnuty i třeba případy úmrtí na vir SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, ke kterému došlo po aplikaci první nebo druhé dávky vakcíny. Jinými slovy, jestliže jste byla léčena pro koronavirus, ale v průběhu této léčby byla třeba aplikována dávka a člověk následně na to onemocnění zemřel - což není v souvislosti s tou vakcínou, ale v souvislosti s tím koronavirem - tak je to počítáno do této statistiky. Takže stejně tak jako u ostatních hlášení, i v těchto případech se jedná jenom o vztah k očkování, kdy časová souvislost rozhodně nemusí znamenat příčinnost souvislou. To znamená, aby zde bylo jasně řečeno: těch 8 - tak, jako je to v klinických studiích: když někdo v průběhu klinické studie nebo v průběhu třeba teď očkování zemře, tak je potřeba, aby se to nahlásilo, a to vůbec neznamená, že ten člověk zemřel v souvislosti s vakcinací. Takže aby to bylo naprosto jasně řečeno. Hlášení nejsou dělena podle typu vakcíny, protože to jsou pravidla, která nejsou takto nastavena, a všechna tato hlášení, ve kterých je nahlášeno úmrtí, jsou samozřejmě důkladně hodnocena jednak v rámci České republiky, následně na celoevropské úrovni takzvaným farmakovigilančním systémem pro hodnocení rizik léčivých přípravků, takzvaným PRAC, Evropské agentury pro léčivé přípravky, kde má Česká republika zástupce. Takže znovu zdůrazňuji 0,2 % nežádoucích účinků. V průběhu toho, co se začalo vakcinovat, zcela pochopitelně i někteří lidé zemřeli, ale nebyla prokázána příčinná souvislost s vakcínou, jenom je to nahlášeno patřičným orgánům, které nadále, stejně tak jako u všech ostatních léků, budou zkoumat, jestli je, nebo není nějaká příčinná souvislost. Je potřeba prosím tato velmi citlivá data dávat vždy do kontextu, nevytrhávat je z tohoto kontextu a nedělat z nich překotné závěry. Když jsem zde citoval onen acylpyrin, tak si představte, jako že když budete užívat acylpyrin a z nějakého jiného důvodu zemřete, tak by to někdo také mohl dávat do souvislosti s acylpyrinem, a vůbec to nemusí být pravda.

Takže snad jsem vysvětlil, snad jsem odpověděl na vaše otázky. A jak to čas dovolí, tak snad odpovím i na další. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji. Jenom upozorňuji, že v 18.00 máme pevně zařazený bod, takže přeruším toto jednání. Nyní prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu, pan poslanec Zdeněk Ondráček, který, bude-li souhlasit, se stane zároveň i jeho zpravodajem. Pane poslanče, souhlasíte s tím, že se stanete zpravodajem tohoto bodu? (Poslanec Ondráček: Souhlasím.) Děkuji.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi nejprve, abych vám poděkoval, že jste svým hlasováním rozhodli o vzniku tohoto bodu a jeho zařazení na dnešní schůzi. Děkuji panu ministrovi za jeho úvodní slovo. V podstatě odpověděl na otázky, které jsem v rámci rozpravy, nebo respektive odůvodňování tohoto bodu, včera zde řekl na mikrofon.

Vzhledem k tomu, že za chvíli přerušíme schůzi a budeme v tomto bodu pokračovat, až nám čas dovolí, tak vás informuji, že stanovisko klubu a informace klubu přednese moje kolegyně, poslankyně Hana Aulická Jírovcová, která je zároveň členkou výboru pro zdravotnictví, protože to je zdravotnická otázka a my jsme se tímto způsobem domluvili. Takže já se ujmu své role zpravodaje a budu sledovat tu rozpravu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Mám tady přednostní práva. První vystoupí paní poslankyně Aulická se stanoviskem klubu KSČM, dále je přihlášen pan předseda Jurečka a paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo, a znovu upozorňuji, že vás nezdvořile v 18 hodin přeruším a budeme pokračovat dalším bodem. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, musím říci, že sice mám připraveno nějaké vystoupení na delší dobu, ale vzhledem k tomu, že opravdu pan ministr i v tom úvodním slově stihl odpovědět na spoustu otázek, které bych zde položila, myslím, že se budu snažit ho zkrátit. Ale předpokládám, že to naše jednání bude v nejbližších dnech ještě pokračovat při tomto bodu.

Chtěla bych říci, že KSČM požádala o projednání tohoto bodu, abychom zde otevřeně prodiskutovali současný stav, a především dostali odpovědi na naše otázky. A to nemyslím jenom KSČM, ale myslím si, že se budou tady tázat napříč politickým spektrem. Ptáme se proto, protože ve velké míře se nám - nebo nejen nám, ale především veřejnosti - nedostávají. Bohužel, jak sledujeme denně aktuální čísla, ale i situaci v jednotlivých krajích, víme všichni, že je zle, a ještě asi všichni očekáváme, že i tato čísla, a především dopad na naše zdravotnictví budou ještě mnohem výraznější.

Nechceme se nyní bavit o současném zavedení opatření, protože samotné vyhodnocení může být provedeno nejdříve až zhruba po třech týdnech, kdy bylo vyhlášeno, ale zajímá nás především další část našeho boje s virem, a tím je očkování a testování společnosti, ale také aktuální situace ve zdravotnictví a další postup a kroky při této výrazně zhoršené situaci.

V České republice jsou nyní schváleny tři vakcíny - AstraZeneca, Moderna a Pfizer, které mají také schválení Evropské agentury pro léčivé prostředky Evropské unie, tedy takzvané EMA. Zároveň se však očkují v dalších zemích i jiné vakcíny, které sice neprošly schválením EMA, ale příslušné státy je podrobily posouzením a dostaly schválení daných zemí.

Ano, chtěla jsem se ptát na vakcínu Sputnik V, ale samozřejmě i jiné, protože ty informace, které se nám nesou, že už nakupují jiné státy, jako je Slovensko, Maďarsko, a to příslušné povolení a udělení výjimky ve svých zemích dali. Pan ministr vlastně v současné době řekl, že věří tomu, že v rámci EMA bude Sputnik schválen, a tudíž tedy pro Českou republiku bude otevřena možnost, aby vakcína byla nakupována a samozřejmě i očkována v České republice.

Zároveň však musím říci, že jsem velice zklamána přístupem ministra zdravotnictví do této doby, protože je zajímavé, že Úřad vlády posílal na Státní ústav pro kontrolu léčiv požadavek, aby projednal nebo víceméně řešil otázku Sputniku V, ale samotné Ministerstvo zdravotnictví, které má konečný palec na tom, jestli se udělí výjimka v České republice, se k tomu staví stále odtažitě a do této doby o tuto výjimku nepožádalo. Ano, jsou tam další právní návaznosti, bylo zde uvedeno, že by to nebylo umožněno hradit ze zdravotního pojištění a tak dále, tím pádem ty vakcíny by samozřejmě naši občané asi v této situaci nemohli -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní poslankyně, já se omlouvám, já vás musím přerušit. Zaznamenávám do záznamu, že paní poslankyně Aulická byla přerušena se stanoviskem klubu KSČM, je 18 hodin. Dále s přednostním právem vystoupí pan poslanec Jurečka a paní poslankyně Černochová, které mám v tuto chvíli přihlášené, a já přerušuji projednávání tohoto bodu. Pan ministr Blatný se omlouvá a jde se účastnit jednání vlády, které začíná v 18 hodin.

 

Teď tady máme pevně zařazený bod

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 21. 4. 2021 v 9:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP