Středa 10. března 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

370.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Prosím tedy, aby se slova ujal předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Za slovo moc děkuji. Přeji dobré odpoledne. Tento bod můžeme zvládnout poměrně rychle. Je to standardní volební bod Změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Lhůta volební komise byla vyhlášena do 2. března do 12 hodin. Ve stejný den volební komise přijala usnesení číslo 180, z kterého cituji, že byly podány pouze dva návrhy v rámci poslaneckého klubu hnutí ANO: za prvé rezignace z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj kolegy poslance Ondřeje Babky, za druhé nominace, také v rámci hnutí ANO, do tohoto výboru našeho nového pana poslance Miroslava Samaše. Ještě k doplnění, na uvolněné místo ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a mládež právě Ondřej Babka. Jiná změna v této lhůtě navržena nebyla. Tyto změny standardně hlasujeme veřejným hlasováním.

Takže nyní, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy. Po rozpravě nejdříve jedno hlasování o rezignaci, tak jak jsem ji představil, a druhé hlasování o nových nominacích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo není.

 

Budeme tedy v souladu s navrženým postupem nyní hlasovat o rezignaci.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 220, přihlášeno 94 poslanců, pro 83, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o nominacích, tedy volit tak, jak zde bylo navrženo panem předsedou volební komise.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 221, přihlášeno 95 poslanců, pro 85, proti nikdo. Návrh jsme schválili.

´

Ještě pan předseda volební komise, prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Prosím ještě jednu doplňující informaci. Protože z klubů stále přicházejí nové návrhy na změny v orgánech, tak zároveň v tuto chvíli vyhlašuji zase novou další lhůtu. Bude to na variabilní týden. Je to prosím do pondělí 22. března do 12 hodin. Tu lhůtu dávám do pondělí proto, aby - pokud bude politická dohoda grémia a bude probíhat volební blok včetně těch tajných voleb poté v úterý, pokud bychom se tu sešli v plném počtu - aby byla dodržena lhůta mezi podáním nominací a samotnou volbou.

Takže ještě jednou zopakuji. Vyhlašuji novou lhůtu pro návrhy na změny v orgánech Poslanecké sněmovny do pondělí 22. března do 12 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Končím projednávání tohoto bodu. V souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny se vracíme zpátky k bodu číslo

Aktualizováno 21. 4. 2021 v 9:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP