Středa 10. března 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)


Sloučená rozprava k bodům 49 a 50
/sněmovní tisky 201 a 211/

Jedná se o návrh poslanců Radky Maxové, Františka Kopřivy, Petra Dolínka, Víta Rakušana, Jiřího Dolejše, Dominika Feriho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 201, prvé čtení, a návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Pavly Golasowské, Aleše Juchelky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění usnesení číslo 2/1993 Sb. předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 211, prvé čtení.

Těmito sněmovními tisky jsme se opakovaně zabývali dne 26. března 2019 na 27. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili sloučenou obecnou rozpravu. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele poslanec František Kopřiva a poslanec Marek Výborný. Připomínám, že zpravodaji garančních výborů jsou poslanec Marek Novák a poslankyně Věra Procházková.

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené sloučené obecné rozpravě. O slovo je přihlášena paní poslankyně Melková. Paní poslankyně tady není, takže se podívám, zdali mám... Pan poslanec Dominik Feri. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, konečně jsme se k tomu zase dostali. Jsem tomu velmi rád a dovolím si v minutě zopakovat to, co jsem tu říkal onehdá, a sice veďme debatu, veďme ji erudovaně, veďme ji klidně emočně, ale umožněme, ať ji mohou vést všichni. A to se dá vést jenom na výborech, nikoliv na plénu Poslanecké sněmovny, kde se tady můžeme přít jenom mezi sebou. Propusťme prosím tento tisk a i ten tisk následující dále. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já se podívám, jestli - ještě se hlásí poslankyně Ivana Nevludová. Jsme ve sloučené obecné rozpravě. Jenom upozorním, že na 15. hodinu máme - (Dotaz ze sálu, zda se jedná o sloučenou rozpravu.) Ano, je to obecná, je sloučená, k oběma bodům. Jenom upozorním, že v 15 hodin máme pevný bod, takže vás budu muset za tři minuty přerušit. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Nevludová: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já sama osobně ctím hodnotu manželství, které je pro mě svazkem muže a ženy, a případnou změnu této instituce na vztah dvou osob vnímám jako popření zákonů přírody a destrukční zásah do základního kamene společnosti. Proč je špatný nápad změnit definici manželství? Nové zákony nikdy neovlivňují jen ty, kterých se přímo týkají, ovlivňují celou společnost. Takže chceme nadále mluvit o matce a otci, nebo o rodiči číslo jedna a rodiči číslo dva?

Redefinicí manželství se utváří nová norma. Co je zákonem uznané jako normální, bude normální ve školkách a školách a v dětských knihách a učebnicích. Zákonná norma ovlivní i jazyk, kterým se bude hovořit o členech rodiny. Redefinicí manželství se zde otevírá cesta k homosexuálnímu rodičovství. Neznáme něco, jako je univerzální rodičovství. Je otcovství a mateřství a jsou to dva rozdílné a nenahraditelné přístupy k dětem. Děti potřebují vztah k mámě a tátovi a ten nenahradí sebelepší učitel či trenér.

Často slýcháme, že děti prospívají ve stejnopohlavních svazcích stejně dobře jako v rodině s otcem a matkou. Většina studií, která s těmito tvrzeními přišla, ale nepoužívala dostatečně velký reprezentativní vzorek s dostatečným počtem pozorovaných dětí. Vývojová psychologie hovoří jasně. Děti vychovávané homosexuály jsou více zatíženy vývojovým hendikepem.

Nejde ale jen o děti. Zahraniční zkušenosti ukazují, že všude, kde bylo homosexuální manželství uzákoněno, prudce klesá svoboda slova i svoboda svědomí a zvyšuje se názorová cenzura. Prosté tvrzení, že heterosexuální rodina je pro děti lepší než jiné typy soužití, už je hodnoceno jako nenávistný výrok. Hrozí vyhazov z práce nebo poskytovat služby (?). Tuto zkušenost má například pan Richard Page, úředník z Velké Británie, který si za zavřenými dveřmi dovolil vyslovit názor, že pro dítě z ústavu je vždy nejlepší rodina s otcem a matkou.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás budu muset přerušit, vážená paní poslankyně. Máme 15 hodin, takže máme pevně zařazený bod, nicméně když ho projednáme, půjdeme zase v dalším pořadí. Nyní tedy si vezmu ten pevně zařazený bod. Faktickou poznámku měla paní poslankyně Barbora Kořanová, ale opět je to v pořadí, protože teď jsem přerušil.

 

Takže máme pevně zařazený bod na 15. hodinu a je to

Aktualizováno 21. 4. 2021 v 9:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP