Středa 24. března 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

Neautorizováno !

 

(pokračuje Vojtěch Pikal)

485.
Informace vlády ke strategii očkování, dostupných vakcínách a jejich dostatečnosti

Bod jsme přerušili 10. 3. na této schůzi, a to uprostřed projevu pana ministra zdravotnictví. Ano, projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 11. března na 87. schůzi, a to do středy 24. března 17 hodin. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za vládu ministr zdravotnictví Jan Blatný, který je přítomen. Prosím, pane ministře. Prosím také zpravodaje tohoto bodu, jímž je pan poslanec Zdeněk Ondráček, který je také přítomen, takže můžeme pokračovat v přerušené rozpravě. Mám zde přihlášku s přednostním právem pana ministra zdravotnictví, takže vám rovnou dávám slovo. Prosím. Prosím o klid v sále! Zaznamenávám i další přihlášky.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Dobrý večer. Pane předsedající, dámy a pánové, já už potřetí přednesu vždy aktualizovanou verzi stavu očkování a jsem rád, že máme možnost si o ní zde tak často povídat. Několik údajů na začátek. (Ministr se odmlčel vzhledem k velkému hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane ministře, já vám rozumím a vyzvu Sněmovnu ke klidu. Tuto informaci jsme si vyžádali a zařadili, tak bychom jí měli věnovat pozornost. Takže poprosím všecky kolegy a kolegyně, kteří projednávají něco jiného, aby opustili případně sál. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji. Do včerejška bylo do České republiky dodáno 1 677 170 dávek vakcíny včetně 163 800 včerejšího závozu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane ministře, já vás znovu přeruším a znovu požádám kolegy o klid. Prosím, abyste se usadili ve svých lavicích, nebo opustili jednací sál a přesunuli své diskuze jinam. Není zde slyšet. Tak, snad lepší. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji. Zopakuji: Do včerejška bylo do České republiky dodáno 1 677 170 dávek, a to včetně 163 800 včerejšího závozu od firmy Pfizer. Celkem to bylo zhruba 1 300 000 od Pfizeru, 147 000 Moderna a 230 000 AstraZeneca. Vyočkováno bylo ke včerejšímu večeru 1 418 114 dávek. Jen pro vaši informaci, před osmi dny -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane ministře, já vás přeruším a požádám kolegy zejména z opozičních lavic, aby své diskuze přesunuli jinam! Děkuji. Ne, nepomohlo to. Takže poprosím kolegy i z klubu Pirátů nebo KDU-ČSL, aby své diskuze přesunuli jinam, stejně tak z jiných klubů. Tak, snad lepší. Prosím, pokračujte.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji. Chci říct, že ke včerejšku bylo podáno více než 1 400 000 dávek a jen tak pro informaci, před osmi dny, kdy jsme připravovali minulou prezentaci, tak to bylo 902 000, takže za tuto dobu bylo podáno více než půl milionu dávek. Miliontý unikátní člověk byl očkován toto pondělí. Více však řeknou možná procenta. Je vyočkováno 84,5 % všech dávek, které jsou v České republice, a bez toho včerejšího závozu 98 %. Chci znovu upozornit na to, že není pravda, že by někde ležely vakcíny, a naopak situace je taková, že kdyby se dodávka zpozdila o jeden až dva dny, potom by nebylo u většiny vakcín co podávat. Počet očkovaných stále roste a za včerejšek bylo proočkováno více než 36 000 dávek. V minulém týdnu jsme se blížili i 50 000 dávek denně, ten rozdíl je dán jenom dodávkami do České republiky, protože tento týden jsou určité výpadky. Více než milion lidí, konkrétně 1 033 273 občanů, dostalo jednu dávku. (Hluk v sále neutichá!)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak budeme neustále zvyšovat hlas. Pane ministře, já vás přeruším. Tak, výborně, děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Já si velmi vážím toho, že jste mě pozvali toto sdělení přednést, a udělám všechno pro to, abych mohl dostát vašemu přání. 384 000 občanů dostalo obě dvě dávky vakcíny. Z toho 62 % celkové populace nad 80 let je už proočkováno. Víme, že v dané populaci, dosáhneme-li 60 až 70 %, potom je vlastně tato populace ochráněna. Můžeme tedy říct, že jsme téměř splnili u věkové kategorie 80+ to, co jsme chtěli. 75 % všech zaměstnanců lůžkové péče a záchranných služeb je proočkováno, 34 % celkové populace nad 70 let je proočkováno, a to, prosím, rozdíl oproti předchozí prezentaci před zhruba týdnem a kousek byl jenom 10 %. 62 % všech přihlášených pedagogů bylo proočkováno.

Několik novinek. Dnes o půlnoci byla spuštěna registrace chronických pacientů i mimo ty dříve možné případy, to znamená i mimo jejich praktické lékaře a dispenzarizační zdravotnická zařízení, to znamená nemocnice, takže dnes o půlnoci je možné registrovat i chronické pacienty pomocí kódů, které dostanou od svých ambulantních specialistů. Když jste například člověk s těžkým srdečním postižením, zavoláte svému kardiologovi, který vás vyhodnotí jako člověka s vysokým rizikem pro onemocnění koronavirem a jeho komplikací, dá vám kód a bez ohledu na to, kolik je vám let, se zaregistrujte. Do 13. hodiny dnešního dne se zaregistrovalo 13 000 chronických pacientů.

Dobrá zpráva je, že získala oprávnění další vakcína, Johnson & Johnson. Bylo tady včera nějaké nedorozumění o tom, že ta vakcína do České republiky v dubnu nepřijde, naštěstí se to nepotvrdilo. Je to tak, že přijde, ale v menším množství. Upozorňuji na to, že se bude jednat zhruba o 30 až 40 000 dávek balení v dubnu. Původní rozpočet byl samozřejmě výrazně větší, ale vycházel z toho, že celkový počet za dané čtvrtletí byl vydělen třemi měsíci a z toho vzniklo číslo kolem 150 000. Ale je stále možné, že v průběhu čtvrtletí budou všechny tyto dávky dodány, takže není důvod k nějaké panice.

Samozřejmě tak jako se všemi ostatními vakcínami jistotu nemáme, ale činíme pro to všechno a aspoň část té vakcíny v průběhu dubna do České republiky přijde. Tento týden, respektive na přelomu tohoto a příštího týdne, bude také ukončena prioritizace pedagogických pracovníků. Všichni pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci mají tedy čas se do půlnoci mezi nedělí a pondělím přihlásit o svoji prioritní vakcínu. Většina z nich už tak učinila. V pondělí bude spuštěno, myslím tím příští pondělí, očkování té nejkritičtější, nebo chcete-li, superkritické infrastruktury. Jde o cca 9 000 osob zaměstnaných na těch nejklíčovějších postech v zemi, patří tam i ti nejrizikovější mezi policisty a Hasičským záchranným sborem. Je to i na základě údajů, které máme, že mezi těmito profesemi je nejvyšší pravděpodobnost rozšíření onemocnění, u těchto profesí se pohybuje pravděpodobnost nákazy v zaměstnání až k 80 %. Jedná se ale o malé počty, které neohrozí očkování seniorů a chronických pacientů, kteří jsou stále prioritou.

V týdnu po Velikonocích, respektive ke konci týdne po Velikonocích, plánujeme spuštění další věkové skupiny 65+. Řeší se také očkování cizinců s pobytem v České republice, ať už jsou EU, nebo mimo EU, a diplomatů.

Jednoznačný pokyn všem očkujícím, který byl opakovaně vydáván - není třeba, a hlavně není možno schovávat vakcíny k podání druhé dávky. Není k tomu důvod, vakcíny budou dodávány postupně a nehrozí nebezpečí z prodlení, a to i za cenu, že by mohla být druhá dávka o něco posunuta. Zdravotní riziko je minimální. Rovněž maximalizujeme všechny dodávky, které jsou v České republice, jejich použití tak, aby byly použity v co nejkratším termínu.

Chtěl bych zde zmínit a poděkovat i praktickým lékařům, kteří od 1. 3. začali očkovat, primárně se starají o seniorní osoby 80+, které se nechtěly nebo nemohly zaregistrovat v očkovacích místech, o imobilní pacienty, lidi nad 70 let a chronicky nemocné. Více než 70 % samostatných ordinací praktických lékařů je zapojeno a registruje osoby k očkování. Dosud podali praktičtí lékaři přes 70 000 dávek očkování a nově zaregistrovali více než 440 000 osob, které projevily zájem o očkování u praktických lékařů. Velice dobře také dodržují to, na čem jsme se domluvili, protože jejich role v tom systému je přesně definovaná, nelze ji měnit. Je to právě zaměření na seniorní populaci, kde více než 60 % těch, kteří jsou očkováni a registrováni u praktických lékařů, tvoří lidé nad 70 let, plus dalších 17 % ti nad 80 let. Jinými slovy, vlastně téměř 80 % všech lidí, které očkují praktičtí lékaři, jsou senioři, což je dobře, a pomáhají tím právě tomu, aby se tato skupina doočkovala zcela. Upozorňuji na to, že spolupráce na očkování s praktickými lékaři není vázána na jejich účast ve Sdružení praktických lékařů, takže každý praktický lékař má tuto možnost.

Budoucí dodávky vakcín: upozorňuji na to - zase jsme nedávno slyšeli, že do České republiky se dostalo málo vakcín, že jich bylo zakoupeno málo, a tak podobně. Takže konstatuji, že bylo zakoupeno přes 25 milionů dávek pro 14 milionů osob. Do června to bude necelých 11 milionů dávek pro asi 5,5 milionu osob, do srpna pak 16 milionů dávek pro 8,5 milionu osob. Jinými slovy, pořád platí to, co opakovaně říkáme, že v červnu bude naočkováno 60 až 70 % dospělé populace a do konce srpna s dodávkami, které jsou plánovány, 80 % celé populace, takže není důvod k nějakým obavám z prodlení a rozhodně v současné době patříme k těm lepším zemím v rychlosti očkování v rámci Evropské unie. Jen pro vaši informaci, v březnu se do České republiky dostalo nebo dostane téměř 1 160 000 dávek, v dubnu očekáváme asi 1,5 milionu, v květnu asi 2,5 milionu, v červnu přes 3 miliony. Celkem bylo zakoupeno a objednáno asi 25 milionů dávek s tím, že já sám jsem opakovaně tak, jak to bylo možné, zvyšoval nákupy těch vakcín, které bylo možno dokoupit v době, kdy jsem do toho mohl zasahovat, takže chci uklidnit naše občany - v České republice je dost dávek a je jich objednáno víc, než máme lidí v zemi.

Schválení dalších vakcín: CureVac prochází schválením EMA, očekávané dodávky jsou nejdříve od 1. června. Novavax prochází schválením EMA, očekávání dodávek je nespecifikováno, předpokládá se, že se jedná o letní období.

Rozdělování mezi kraje: znovu říkám, nic nikde neleží na skladech a je to rozdělováno zatím stále podle populačních klíčů s přihlédnutím k počtu osob nad 65 let v daném kraji. Existuje i jakási možnost přerozdělení na eliminaci front, kterou provádí národní očkovací tým. Jsou zde určité minimální zásoby, které potom v průběhu uvolňujeme tak, aby nedocházelo nikde ke zdržení. S vakcínou Pfizer je distribuce do 31 distribučních očkovacích míst, která vydávají potom na další očkovací místa. Cílem je, aby se přímo dovážela tato vakcína v brzké době do 150 míst. Moderna - distributor - je vysoutěžen pro 200 poskytovatelů zdravotních služeb, kterým bude zavážena, zatím je jich nahlášeno něco přes 100, a AstraZeneca je schopná zavážet do 7 400 poskytovatelů zdravotních služeb.

A nakonec jenom obecné informace o bezpečnosti vakcíny. Do 16. 3. byly přijaty necelé 2 000 hlášení pro podezření (s důrazem) na nežádoucí účinky, to znamená, jedná se při podání celkem 1,2 milionu o 0,16 % podezření na nežádoucí účinky. Všechny tyto účinky šetří SÚKL, a koneckonců u jedné z těch vakcín, která byla v tomto smyslu sledována i daleko detailněji i na úrovni Evropy, nebylo prokázáno, že by tam byly přímé souvislosti s úmrtím. Žádnou takovou informaci nemáme ani u jiných vakcín, ale samozřejmě toto sledujeme.

Já si myslím, že na úvod je toto ode mě všechno a rád odpovím na vaše dotazy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako další je s přednostním právem přihlášen pan předseda Stanjura, poté pan zpravodaj Ondráček. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejdřív bych poděkoval panu ministrovi. Já myslím, že ta čísla nebyla ani tak pro nás, protože mnozí z nás je dostávají každé ráno, ale zejména pro veřejnost, pokud poslouchá a sleduje jednání Poslanecké sněmovny, tak o těch číslech se samozřejmě nemá cenu přít. Pokud se zvyšuje proočkovanost, tak jak se zvyšuje v těch rizikových skupinách, tak si myslím, že jsme rádi úplně všichni. Ty největší zmatky jsou pryč, naštěstí, nemá cenu se asi k tomu vracet. Ale já chci upřít vaši pozornost úplně někam jinam, k problému, který je mnohem závažnější a se kterým pravděpodobně stávající ministr zdravotnictví nemá nic společného a nenese za to zodpovědnost.

Včera byla i v českém tisku publikována informace, kolik vakcín která země objednala v okamžiku, když se domlouval společný nákup v rámci Evropské unie, a současně byla publikována tabulka, která odhadovala počty proočkované dospělé populace dvěma dávkami ke konci června. Podotýkám, že to jsou odhady, takže možná se to bude o něco lišit.

Česká republika nevyužila té možnosti, kterou měla. Objednala zhruba o 19 % vakcín méně, než mohla, a já se budu ptát zcela vážně: Kdo o tom rozhodl? Kdo vystavil naše občany většímu nebezpečí tím, že objednal méně vakcín, než jaká byla šance? Kdo konkrétně? Je evidentní, že to nebyl ministr zdravotnictví Blatný. Nevím, jestli to byl finský trafikant Adam Vojtěch, jehož skandální nákupy budeme řešit zítra, pokud se na to dostaneme, nebo jeho nástupce, jak říkal Andrej Babiš, největší odborník na epidemie Roman Prymula, anebo někdo jiný. Já to skutečně nevím, takže bych poprosil vládu, premiéra, případně ministra zdravotnictví, aby jasně odpověděl ne nám Poslanecké sněmovně, ale veřejnosti: Věděla o tom vláda jako celek? Věděl o tom premiér? Odsouhlasila vláda to skandálně nízké číslo? Odsouhlasil to premiér? Nebo tato pravomoc byla někomu delegována? Pokud byla někomu delegována, kdo to delegoval? Ten člověk se rozhodoval za sebe sám, nebo to nějak konzultoval? A kdo tu objednávku za Českou republiku vlastně podepsal? Myslím, že veřejnost má plné právo tyto informace vědět.

Samozřejmě slyším argument: stejně se ty dávky krátí. To je pravda, ale krátí se z 81 %, krátí se vždycky procentuálně a krátily by se ze 100 % případně. Považuji to za neomluvitelné selhání těch, kteří o tom rozhodovali. A podle mě samotný fakt, tento fakt, je na demisi vlády.

Slyším tady z řad vládních poslanců "ježíšmarjá". Tak se postavte vy, kteří říkáte "ježíšmarjá", těm, kteří se chtějí očkovat a do dneška se nedostali díky tomu, že někdo neobjednal - ne vy, poslanci - že někdo neobjednal. Postavte se tam, jděte a řekněte a vysvětlete to těm lidem. Jste chtěli ušetřit? Já to mu vůbec nerozumím. To se totiž nedá vysvětlit. (Hlas z pléna.) Ne, pan ministr o tom nemluvil. (Hlas z pléna.) Nemluvil. Nemluvil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím, abychom na sebe nepokřikovali, případně veďme naše rozhovory přes mikrofon. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nemá to žádné logické vysvětlení, není tady Andrej Babiš, tak se ptám ministra zdravotnictví, ale chci odpověď za vládu - kdo konkrétně o tom rozhodl, kdo konkrétně je pod tím podepsaný, proč vláda tají ty objednávky a smlouvy s dodavateli. Já tomu vůbec nerozumím. Když něco tají, tak už ten samotný fakt je podezřelý. Když se pak dozvíme, že v tom žebříčku proočkovanosti na konci června jsme pátí nejhorší, pátí nejhorší, no možná ani nejde o to číslo. A jestliže má první 92 % proočkovanosti, druhý 79, pak 64, 62 a my máme 44, to je rozdíl 18 %. To je skoro 2 miliony lidí v našich podmínkách a to je velký rozdíl.

My tady rok a něco uvalujeme zákazy, příkazy, restrikce, omezení, neustále vyzýváme veřejnost, aby respektovala rozhodnutí vlády, a pak se dozvíme, že v tomto konkrétním bodě buď vláda, nebo tehdejší ministr, nebo někdo, kdo tu kompetenci dostal, fatálně selhal. A já bych prosil o tu odpověď co nejdříve, abychom nemuseli vést debatu, jestli to byla vláda, nebo premiér, nebo tehdejší ministr nebo kdo to byl, že až budeme mít tu informaci, tak pak zcela logicky budeme chtít po vládě, aby sjednala řádnou odpovědnost těchto lidí, aby ti lidé z těch svých funkcí okamžitě odešli, protože ohrozili zdraví a životy našich spoluobčanů, a to se nedá omluvit.

Ten žebříček je opravdu, opravdu hrozný a celý problém i opakované debaty o prodloužení nouzového stavu je vlastně politicky velmi jednoduchý. Vláda Andreje Babiše ztratila většinu v Poslanecké sněmovně neboli sice ne formálně, ale vláda Andreje Babiše ztratila důvěru Poslanecké sněmovny. Když jsme jako občanští demokraté vyzvali vládu, aby si sama požádala o důvěru Poslanecké sněmovny, tak odmítla tento krok udělat, čímž vlastně potvrdila, že tu většinu nemá. Teď jsme v absurdní situaci, kdy vláda má rozhodovat, má nějaké plány a viní opozici. Ale proč jsou strany v opozici? Protože nemají většinu. To je výsledek voleb.

Pokud je někdo členem vlády nebo sestaví vládu, tak má odpovědnost za exekutivu jako celek a nemá ji opozice nebo jednotlivé opoziční strany. V tom je základní problém. Ztratili jste většinu v Poslanecké sněmovně, ztratili jste důvěru Poslanecké sněmovny a teď hledáte viníky všude jinde. Za normální situace, v normální politické situaci má vláda většinu, rozhoduje tak, jak uzná za vhodné, buď po konzultaci, nebo bez konzultace s opozicí, buď se souhlasem, nebo s nesouhlasem opozice. Opozice je tu od toho, aby kritizovala vládu, případně přinášela jiné návrhy.

Mimochodem, my jediní jsme, SPOLU, předložili nějaký návrh návratu k normálnímu životu. Už to je nenormální, že místo aby to vytvořila vláda, opozice to připomínkovala vylepšovala a kritizovala, tak vláda - máme za sebou i s panem ministrem dvouhodinové on-line jednání i s premiérem a členy vlády, s parlamentními stranami, dnes dopoledne nebo během poledne - a poctivá odpověď je, že vláda žádný plán nemá k návratu do normálního života. Já bych očekával, veřejnost by očekávala - a zcela oprávněně - že vláda má plán, možná ne konkrétní datum, ale parametry. Společnost je nesmírně unavena životem v posledním roce v České republice, a pokud se - a buďme rádi - čísla v posledních dnech, asi dvou týdnech, zlepšují, tak je to především díky veřejnosti, díky našim občanům, není to díky vládě ani díky opozici.

Drtivá většina občanů uvěřila té úpěnlivé prosbě "vydržme ještě tři týdny", dneska jsme v polovině čtvrtého týdne a vláda chce dalších 30 dnů. To není fér hra s veřejností a nemůžeme se divit, že trpělivost je u konce mnoha slušných, normálních lidí, kteří celý rok poctivě dodržovali všechna opatření. My si myslíme, že když se odstraní ta nesmyslná opatření, tak vzroste šance, že ta ostatní, na kterých se shodujeme, která jsou potřebná, funkční, se budou více dodržovat, protože jedno nesmyslné opatření, které je státem vymáháno, samozřejmě snižuje ochotu dodržovat i ta ostatní.

Možná říkáte i z těch reakcí, že jsem to přehnal s tou demisí, ale je to na demisi vlády. Už jenom ten fakt, že vláda nemá většinu - má odejít. Můžeme si říkat, jsou volby za sedm měsíců. Dneska je 171. den nouzového stavu v jednom kuse. Kolikrát jsme tady slyšeli "ještě 30 dnů, ještě 30 dnů"? Budeme v pátek hlasovat pošesté nebo posedmé. A jaký je výsledek? Bohužel, nikdo se z toho neraduje, máme nejvíc mrtvých na celém světě. To je výsledek nouzového stavu, který trvá 171 dní. Odpověď vlády, jak to změnit? Dalších 30.

Očkování je přece šance na cestu ven. Buďme rádi, že ta čísla se zlepšují, ale zase, pane ministře, když se podíváme, já to čtu každé ráno, proč se tento týden každý den očkuje zhruba o 10 až 12 000 lidí méně než minulý týden? Já jsem si myslel, že ta křivka bude setrvale rostoucí. Měli jsme taky týdny, kdy se povedlo podat 250 000 vakcín, a to není malé číslo, čtvrt milionu za jeden týden. Tento týden to pravděpodobně nebude, takže ta křivka se otočila. Ale vracím se k tomu základnímu. Ten, kdo způsobil, že máme méně vakcín, než bychom mohli mít, má být veřejně pojmenován a má okamžitě skončit ve své funkci. A pokud o tom vláda věděla, má odejít vláda jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kasal, poté s faktickou poznámkou pan ministr Blatný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na svého předřečníka, pana předsedu ODS... klubu, pardon. Pardon, třeba předjímám. (Pobavení v sále.) Ale teď korektní otázku. Já jsem nečetl ten článek, kde jste hovořil o těch 15 %, a spíš by mě zajímalo nominální číslo, o kolik se jedná dávek, protože to si myslím, že je korektní a to je to podstatné. Protože za situace, kdy se v dubnu odhadovalo a říkalo se, že bude proočkováno, že bude zájem v České republice kolem 70 %, tak na to se objednávalo, na to bylo doporučení z klinické skupiny.

A abychom byli úplně korektní, tak musíme říct i další čísla. Jestliže se bavíme o 70 %, tak se bavíme o 70 % dospělé populace. Máme 10 600 000 obyvatel, 1,8 milionu jsou děti do 18 let, kterých se to netýká, tak se bavíme korektně o 8,8 milionech a z nich 70 %. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové, s faktickou poznámkou vystoupí pan ministr Blatný, pak pan předseda Stanjura, všechno faktické poznámky. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji moc. Já jenom krátce. Objednalo se - tak jak jsem řekl - pro 16 milionů lidí, to znamená, to je dvojnásobek dospělé populace. Ano, pravděpodobně se možná mohlo objednat ještě pro víc, ale já to ani nechci torpédovat ani se zastávat, ale prostě objednalo se toho dost. Já zde tedy nesdílím názor s předřečníkem, že by někdo byl uvrhnut do nebezpečí nebo že by to ohrozilo životy, to jsou velmi silná slova. Jakkoli jsem u toho opravdu nebyl, tak i když jsem u toho nebyl a nemám důvod se kohokoli zastávat, tak tady musím říct, že k žádnému ohrožení nedošlo.

Také mě překvapil nějaký odhad, že budeme x-tí nejhorší. Prosím, v současné době jsme z evropské sedmadvacítky 11. nejlepší, tak já nevím, kde se bere, že jsme x-tí nejhorší v proočkování první dávkou vakcíny. A vůbec nevidím v tom problém - znovu říkám, že ke konci srpna budeme mít proočkováno 80 % celé populace! Těch zemí, které na tom budou podobně, bude asi většina, ale rozhodně nejsme špatní nebo nejhorší.

Pokud se týká potom těch ostatních věcí, jako je příprava, tabulky a tak, tak ta samozřejmě probíhá. Není pravda, že - já si vážím toho, že ji připravuje i opozice, to je v pořádku. Já ji zatím nezveřejňuji, protože nejsme v situaci, kdy bychom měli vyvolávat nějaké plané naděje, protože zatím potřebujeme udržet situaci do Velikonoc, abychom se nedostali do toho největšího průseru, ve kterém jsme se zatím mohli dostat, takže proto zatím tohle jsem ještě nedával ven. Ale toto sem nepatří.

Ještě se vrátím ke smlouvám, protože tady bylo napsáno, že ty smlouvy jsou tajné. Ony nejsou tajné, ony jenom nejsou veřejné, protože jsou to smlouvy, které uzavírala Evropská komise, takže já je nemohu zveřejnit. To není můj kapric, to je prostě věc, která je takto nastavena v rámci Evropské unie. Já jsem si to teď ještě ověřoval na právním odboru, takže vám neříkám nic, co by bylo nějakým způsobem modifikované. (Předsedající: Váš čas, pane ministře.) Ano. A pokud se týká té křivky (Předsedající: Čas.), tak tu jsem už vysvětlil v tom růstu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane ministře, to je smutná debata: já o koze, vy o voze. Já jsem říkal: do konce června dvě vakcíny, a vy řeknete: do konce srpna jedna vakcína. To jsou samozřejmě jiné tabulky a jiná čísla. Ohrožení životů vidím v tom, že čím víc je proočkované populace, zejména rizikových skupin, tím je menší riziko, že budou mít závažný průběh, skončí v nemocnicích, případně zemřou. Jestli vy to tam nevidíte, já vůbec nerozumím vašemu vyjádření, že nevidíte souvislost mezi počtem podaných vakcín, když je nižší počet, že to ohrožuje ty, kteří ty vakcíny nedodali, protože je rozdíl, jestli dostanu v březnu, dubnu nebo v červnu.

K těm číslům: já jsem řekl 15 % rozdíl ne k premiantům, ale k těm na třetím, čtvrtém místě v dospělé populaci. Takže můžeme počítat spolu: 10,6 minus 1,8 je 8,8 milionu populace, 15 % z toho je skoro 1 300 000 dospělých obyvatel České republiky. To je rozdíl mezi zeměmi, jako je Holandsko, Švédsko, Německo, Finsko, Španělsko, Irsko, Francie, Belgie, Řecko, a zeměmi, jako je Česko, Lotyšsko, Slovensko, Chorvatsko, Bulharsko, ale taky Rakousko. A všimněte si, že země, které nevyužily to, co mohly objednat, my, Rakousko, teď volají po spravedlivějším rozdělení vakcín. Ale v okamžiku, kdy ty vlády mohly pro své státy, pro své občany zajistit, tak prostě to neudělaly.

Pan ministr říká, že má objednáno pro 16 milionů lidí. To je 32 milionů dávek, že, jestli je to pravda. Ale to není pravda. My jsme mohli, bavme se ne o dávkách, ale počtech proočkovaných občanů dvěma dávkami. Vy říkáte, že jste objednali pro 8 milionů, ale to jste udělal až vy, pane ministře, a nebylo to v tom balíku celkové objednávky Evropské komise. Ale opravdu, nezlobte se na mě, komické: Smlouva není tajná, ale je neveřejná. To je vlastně to samé, nemůžeme si ji přečíst. (Upozornění na čas.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan místopředseda Vojtěch Filip s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, paní a pánové, málokdy se mi stává, že souhlasím se Zbyňkem Stanjurou, ale musím říct, že tady má pravdu, protože to objednání skutečně proběhlo způsobem, který neodpovídá potřebám České republiky, a já jsem se na to tady ptal v prosinci a docela si myslím, že jsem o tom mluvil velmi důrazně. Myslím si, že je potřeba si na rovinu říct, že to spolehnutí se, které tady je řečeno, k ničemu dobrému nevedlo. Já jsem se ptal při prvním jednání o očkování na to, jestli platí, nebo neplatí usnesení vlády, že očkování má být dokončeno do června - evidentně neplatí. A ptám se tedy, jestli aspoň pan ministr Blatný, a ptám se ho tady rovnou: Pane ministře, navrhl jste aspoň vládě změnu toho usnesení, abychom se dostali k tomu, že tady bude něco platit? To je přece potřeba těm lidem říct!

Já chápu, že nemůžete odhadnout, a vždycky odmítám útoky na vás a na vládu, když říká: A co bude zítra? A co bude pozítří? Ono to je těžko říct, i když mutace toho viru jsou samozřejmě neznámé po celém světě. Ale tohle je, ten plán, ke kterému máme dojít, přece musíte znát. A jestliže Poslanecké sněmovně byl předložen červen 2021 a my dneska víme, že to není, tak aspoň to by vláda měla říct a začít jednat o tom, kdy budeme mít nějaký nový termín, který tady budeme moci brát. A budeme ho vysvětlovat lidem. I za vládu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Máme tady faktické poznámky. První vystoupí pan poslanec David Kasal, po něm vystoupí pan ministr Blatný, pak se připraví pan poslanec Jan Čižinský a paní poslankyně Pekarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za ta čísla, která jste uvedl. Já se k tomu vyjádřím tak, že tam je ale otázka, z čeho vycházíme. Protože znovu říkám: ta odborná skupina navrhovala podle toho, jaké procento, ta populace bude chtít být očkována, a jestli se nemýlím, tak si Ministerstvo zdravotnictví nechalo dělat i odhad nebo studii nebo průzkum a v prvních fázích na tom ministerstvu byli všichni velmi..., protože to bylo 40 %, 40 % z těch 8,8, a postupně to narůstalo. A z hlediska - vy mluvíte o tom, že to je 100 % z 8,8, a to je těch 15 % rozdílu, o kterých jsme se bavili. V žádném případě u žádného očkování není nikdy proočkováno 100 % populace. Není, protože jsme svobodná země a tady se ti lidé opravdu můžou rozhodnout, jestli budou chtít být očkováni, nebo ne. Takže jako v řadě případů, a říkám, rozhodovali o tom lidi, navrhovali, kteří rozumějí vakcinaci. A bylo to o tom, že v řadě případů se dělaly odhady, a teď budu mluvit o očkování na chřipku - a když se neproočkovala v tom daném okamžiku, tak se musela spálit, a pálily se desetitisíce vakcín, které stojí peníze, které se nakupovaly za peníze státu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr s faktickou poznámkou vystoupí. Připraví se pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Jenom krátce. Já nevím, jaký je zdroj těch dat, která tady pan poslanec citoval. Já vycházím z dat ECDC, tak já jenom odpovím na to, že si nemyslím, že je potřeba měnit nějaký cíl, protože ten cíl je pořád stejný a bude splněn. My jsme řekli, že do června bude proočkováno 60 až 70 % dospělé populace, a to bude. To bude asi 5,5 milionu lidí, a do konce srpna bude proočkováno 100 % dospělé populace, protože do té doby tady je dostatek vakcín pro podání obou dávek u 8,5 milionu lidí. Tak jestli je celkem této populace 8,8 a my tady máme do konce srpna pro 8,5, tak se můžeme bavit o nějakém malém procentu. Ale stejně se všichni lidé nebudou nechat chtít naočkovat. Takže máme tady do konce srpna 8,5 milionu lidí naočkovaných, když o to budou stát! Co proboha chceme víc?

A jenom ještě bych řekl nakonec, že paradoxně Němci, kteří si opravdu koupili více vakcín než my, tak v současné době jsou za námi, mají naočkováno méně lidí první dávkou. Tak já postrádám ten smysl, postrádám tu kritiku, postrádám pro ni jakýkoli background. Prostě to není pravda!

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jan Čižinský, připraví se paní poslankyně Pekarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Tak tady pan ministr řekl: Co chceme víc? No chceme, aby ty vakcíny tady byly, aby bylo očkováno. Vy jste, pane ministře, řekl: Chci všechny uklidnit, nebo chci veřejnost uklidnit, je dost dávek. To není pravda. Možná je dost objednáno, ale rozhodně teď praktici by vám mohli vyprávět, kolik mají dávek, že se rozváží tři lahvičky nebo pět lahviček. To znamená, není pravda, že je teď dost dávek. Možná je objednáno a je dobře, že přijdou.

A pak bych se chtěl ještě zeptat: Vy jste, pane ministře, uvedl, že senioři jsou již proočkováni ve vysokém procentu. A tak se chci skutečně ujistit, protože vy jste řekl, že tuto populaci máme chráněnu, jestli to je opravdu pravda a jak to funguje.

Já jsem měl za to, že nějaká část populace je chráněna ve chvíli, kdy je celá populace naočkována třeba 70 procenty. Ale jak by to v tuto chvíli fungovalo? Když máme seniory 70 procenty, tak přece ta ochrana je právě tím, že ti ostatní, kteří za nimi mohou přijít, tak mezi nimi se to nešíří a je nenakazí. Tak to bych poprosil o upřesnění.

A pak mám ještě dvě poznámky. Chtěl bych vyzvat, aby praktičtí lékaři mohli očkovat všemi vakcínami, protože to úplně v pořádku zvládnou. Zvládnou jakoukoliv z nich.A pak jsem chtěl požádat, teď je právě ten čas, aby praktici dostali aspoň vakcíny, aby mohli naočkovat imobilní pacienty. To je to časově nejnáročnější, praktici bohužel ty vakcíny teď nemají, aby mohli jít za těmi imobilními pacienty. Skutečně se domnívám, že mechanismus, který by umožnil praktikům, aby si objednali vakcíny pro imobilní pacienty, by nám ušetřil spoustu času v dalších fázích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Ono to vypadá, že tímto bodem projdeme přes faktické poznámky. Jenom bych upozornil, že v 18.30 hodin máme 92. schůzi, a proto tento bod zhruba někde kolem 18.20 přerušíme. V tuto chvíli vystoupí paní poslankyně Pekarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Směrem k panu poslanci Kasalovi, prostřednictvím předsedajícího. Vy vycházíte z toho, že zájem v určitém čase byl jenom určité části společnosti, ale co dělala vláda pro to, aby ten zájem byl větší? Jak dlouho jsme se tady bavili o nějaké informační kampani? O informační kampani, kterou dělají místo státu doposud stále jenom třeba města, samosprávy? Co jste udělali za tu dobu, kdy jste věděli, jak tady tahle část informací z hlediska vakcinace je pod obrovskou palbou různých trollů, hoaxů, které kolem toho běhají, jak je to velké pole dezinformátorů? Co jste pro to udělali? Připomínám, že tady v září minulého roku bylo přijímáno usnesení, které vyzývalo - Sněmovna, i vašimi hlasy tím pádem, protože my máme v opozici menšinu, takže musely tam být i hlasy vládní koalice - vládu k tomu, aby s tím seriózně pracovala. Takže vymlouvat se na takovéhle věci ve chvíli, kdy jste pro to udělali úplné minimum, a kampaň tady nezvládnete připravit ani za měsíce, měla by fungovat od příštího měsíce, jestli to stále vůbec ještě platí, tak to je prostě střílení se do vlastní nohy.

A já ještě, když tady zaznívala od pana poslance i argumentace cenou a vůbec tím hospodářstvím, připomenu jednoduchý fakt. Každý den lockdownu, který tady teď v tomhle období máme, nás stojí 2 miliardy korun, 2 miliardy korun! Takže kdybyste objednali byť více vakcín, ať už od AstraZeneca, nebo Johnson & Johnson, tak je to pořád mnohonásobně levnější než to, že tady musíme platit tyto peníze. To je jednoduchá matematika. Ale zejména ta propagace vůbec se nechat očkovat je prostě zanedbána dlouhodobě!

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám, paní poslankyně. Paní poslankyně Richterová vystoupí s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Hana Aulická, pan poslanec Jan Jakob a pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Jenom velice stručně, protože ta čísla, co prezentuje pan ministr, vlastně působí opravdu velmi nadějně, že když ty objednané dodávky vakcín přijdou, tak že to bude v podstatě do léta dobré. Ale co to chce, je to praktické zvládnutí. To prostě nebude legrace, to se asi shodneme. A já jsem chtěla poprosit, jestli by nebylo nejjednodušší, abychom si to tady nerozříkávali v tuto chvíli, že byste nám, pane ministře, slíbil, že nám pošlete nějaký písemný přehled, jak je právě přichystáno, aby se vlastně zvládlo těch zhruba 110 000 dávek denně. Prostě praktický přehled, jak si to představujete v rozpadu na kraje, poněvadž prostě 110 000 dávek denně není logisticky prakticky legrace.

A k tomu druhá otázka - možná se zeptá i kolega - jestli fakt nechcete využít dobrovolnou pomoc lékáren, byť by to byla jenom část. Jiné země prostě využívají všecky kapacity, co v té zemi jsou, aby tyhle počty zvládly.

A třetí otázka, vy jste mluvil o tom výhledu vlastně do konce srpna, že do konce srpna ze všech dospělých, kteří chtějí, by to mělo klapnout a měli by být naočkováni, tak ale co bude třeba na podzim, když bude další mutace? Chystáte nějakou přípravu, aby třeba ta očko-centra mohla běžet i na podzim, kdyby byla nová varianta vakcíny na novou mutaci? Německo se připravuje. Proto se takhle konkrétně ptám.

A úplně poslední otázka na komunikaci s praktickými lékaři. Vy jste jim děkoval, že jich přes 70 % očkování řeší, očkuje proti covidu. Nemáte nějaký plán na snížení administrativní zátěže při registraci pro ně? Ptám se opravdu čistě na uživatelskou vstřícnost těch systémů pro ně, protože to je jedna z hlavních stížností.

Tak to by byly takové praktické konkrétní otázky, abychom to fakt zvládli a ta optimistická čísla do konce června byla naplněna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Hana Aulická, připraví se pan poslanec Jan Jakob. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Musím říci, že vlastně ty otázky už padly na pana ministra, na které jsem se chtěla zeptat já, anebo spíše říci. Ano, opravdu, my bychom rádi očkovali, ale teď momentálně není čím. My třeba v Ústeckém kraji - dneska vyšel i článek, že budeme přerušovat v očkovacích centrech očkování z důvodu toho, že prostě nejsou dodávky vakcín. A to jsou věci, které jsme kritizovali v minulosti nebo na minulém jednání, protože jsme říkali: Super, všichni jsou připraveni, ale nemáme prostě čím očkovat. Pan ministr sliboval a vzápětí jsme jenom slyšeli, že nám budou kráceny opět dodávky o 80, o 70 %. Takže to jenom bych chtěla říci.

Ale co bych chtěla říci k tomu, co tady bylo řečeno a pan kolega Stanjura se na to ptal. Problém je opravdu v tom, a to samozřejmě nepadá na hlavu pana ministra Blatného, jak byly nebo v jakém počtu byly tehdy v tom prvotním ty vakcíny objednány. To, že teď pan premiér byl v Rakousku a řešil tu situaci, kdy ostatní nebo většinově ty státy EU se nám smějí, protože ony opravdu tehdy ty první objednávky udělaly na počty obyvatel svých zemí, a nyní jim jdou samozřejmě i ty dodávky v daleko větších mírách, v daleko větších procentech než do České republiky, i když pan Blatný potom, když nastoupil do funkce, tak doobjednával ty počty. A to je ten problém, který vlastně tady máme, že ty země, které objednaly na začátku na 100 % obyvatel, mají dneska vyšší dodávky, než máme do České republiky, a nemají takové propady, jako máme nyní u nás. A jenom bych chtěla podotknout, že i tehdy si objednávaly vakcíny, které ještě nebyly schváleny EMA.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jan Jakob, připraví se pan poslanec David Kasal. Prosím.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji. Vážený pane ministře, prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste říkal, že postrádáte smysl téhle diskuze, jak jsme připraveni, kolik dávek je a bude, ale ono to opravdu hluboký smysl má. Já chodím mezi lidi. Mě se ptají: Pane starosto, kdy zařídíte pro nás tady ty vakcíny? Ti lidé jsou zoufalí. Děkujete tady praktickým lékařům. Já jim děkuji také, ale ti jsou také zoufalí, protože oni nemají čím očkovat. Netuší, kdy dostanou vakcíny, aby mohli lidi, které zaregistrovali, stovky, mnozí i tisíce lidí, kdy je budou moct očkovat. Ti lidé se jich na to ptají. Tak v tom je ten hluboký smysl.

A postrádám tady - myslím, že kolega Kasal, prostřednictvím pana předsedajícího - kdyby se objednalo víc, tak se ty vakcíny spálí potom. Já myslím, že lidi se očkovat chtějí, a kdyby byla kampaň, tak by jich bylo ještě víc. A kdyby se někdy v srpnu měly nějaké spálit, to si nemyslím, tak pořád je to mnohonásobně, mnohonásobně levnější, než jaké jsou náklady lockdownu. Prosím, to, jak probíhá vakcinace, je naprosto tragické a lidi jsou zoufalí. To je obrovská podstata téhle diskuze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli vystoupí pan poslanec Jan Bartošek, připraví se pan poslanec David Kasal.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Pane ministře, jedna věc je, jaké množství vakcín se objednalo, a to je v období, než jste byl ministrem, předpokládám, druhá věc je, a za tu vám chci poděkovat, váš odborný přístup k tomu, aby v České republice se očkovalo pouze vakcínami, které mají certifikát, aby prošly schválením EMA. Týká se to především vakcíny Sputnik, kdy jsem zaregistroval poměrně enormní tlak směrem k vám, a nejenom k vám, abychom zaexperimentovali s touto vakcínou. Jsem přesvědčený, že vakcína nemá národnost, a jestliže funguje, máme používat jakoukoliv vakcínu, ale máme respektovat odborné postupy, máme respektovat odborný přístup a kvalitu, a za tuto vaši pozici vám chci poděkovat, vážím si toho.

Druhá věc se chci zeptat. V současné době, co se týká situace kolem vakcín, očkování lidí a podobně, se aktivovala dezinformační scéna. Vidíme, že v rámci dezinformační scény v rámci sociálních sítí - a týká se to především proruských webů a vidíme zde enormní nárůst počtu příspěvků, které manipulují s veřejným míněním, staví lidi proti očkování a vnáší do veřejného prostoru spoustu nepravd - a já jsem přesvědčen, že v tomto ohledu vláda selhává a že by měla být mnohem aktivnější v důsledku, co se týká vysvětlování, měla by zapojit také Centrum proti hybridním hrozbám na Ministerstvu vnitru. Měla by mnohem aktivněji vysvětlovat, zdůvodňovat, proč je důležité se vakcinovat, že to je pozitivní dopad, protože v okamžiku, kdy stát mlčí, tak bohužel vyhrávají tyto dezinformační weby, které manipulují s veřejným míněním.

Takže já se ptám, zda jako vláda k tomu přistoupíte aktivně a zda začnete tímto způsobem koordinovat svoje kroky, protože jinak bohužel prohrajeme tuto dezinformační válku s lidmi, kteří nám nefandí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Pan poslanec David Kasal vystoupí s faktickou poznámkou a zatím poslední přihlášený s faktickými poznámkami. Prosím.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Musím ještě reagovat na své předřečníky ohledně těch dávek. Kolegové, musíte se také trošku přenést v čase a přenést v čase do dubna, kdy byla úplně jiná situace, a v té chvíli se nějakým způsobem rozhodovalo. Doporučovali to odborníci. Teď, po pěti měsících, říkat, jak to mohlo být... ano, máte pravdu, a zaznělo tady, že je objednáno miliony dávek. Já jsem zvědav za dalších šest měsíců, jestli ze stran opozice bude: Vy jste toho objednali hodně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní poslankyně Pekarová, faktická poznámka. Pak pan ministr Blatný.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Mohu vám prostřednictvím předsedajícího, pane kolego, garantovat, že za tohle od nás, konkrétně tedy ode mě, nikdy kritiku neuslyšíte, protože skutečně vnímáme očkování jako tu jedinou cestu z celé téhle šlamastyky, a říkáme to konzistentně už mnoho měsíců. A říkali jsme to i tehdy, kdy jsme po vás poprvé, v červenci roku 2020, chtěli strategii, jak se u nás bude očkovat, kdy jsme ji pak opakovaně urgovali a kdy jsme vás žádali o to, abyste právě dělali propagaci k očkování, a tak dále.

Chtěla bych připomenout ty dotazy, které tady říkal už před nějakou dobou i pan předseda Stanjura. Kdo konkrétně nese tu zodpovědnost za to rozhodnutí tehdy? To tady ještě nezaznělo. A připomenu slova pana premiéra z jedné legendární tiskovky. Jméno? Prostě chceme vědět konkrétní osoby, kdo jsou za to odpovědní, to přece není nic, co by nemohlo být transparentně zveřejněno.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr Blatný s faktickou poznámkou.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Já se jenom budu snažit velmi krátce, pane předsedající, reagovat. Návrh paní poslankyně Richterové, vaším prostřednictvím, rád vyhovím. Pošleme, sepíšeme, ty kapacity jsou definované, takže víme, kde bude jak očkováno, kolem i těch 100 000,110 000 dávek. K těm lékárnám, tam je v ČR potíž legislativa. Různé země mají různou legislativu. U nás je to prostě dáno vzděláním lékárníků, museli bychom změnit zákon, to určitě udělat nechceme, ani by to nebylo správné, si myslím.

Praktici a očkovací místa: tam já jenom připomenu, že - a myslím si, že to víme všichni - jsou velké rozdíly mezi kraji. V některých krajích se - a to řeknu bez jakékoliv hořkosti k jakékoliv ze zapojených stran - prostě v některých krajích se praktičtí lékaři s kraji domluví dobře, v některých krajích to zatím pokulhává. Snažíme se to nějakým způsobem katalyzovat, ne vždy se to daří, ale vážím si obou dvou těchto stran. Je potřeba říct, že i očkovací místa, i praktičtí lékaři očkují ty stejné lidi. Nemá cenu se o ně přetahovat.

Takže budeme tomu nadále pomáhat, ale opravdu všichni asi víte, že jsou rozdíly v jednotlivých krajích, a snažíme se dělat všechno pro to, aby se to spravilo. Znovu se vrátím jenom krátce k tomu, co tady bylo řečeno. Nemám potřebu se nikoho zastávat, v minulosti já jsem u toho opravdu nebyl. Jenom si opravdu uvědomme, že se rozhodovalo v době, kdy řada těch vakcín se nakupovala třeba i v průběhu léta, nebo se o tom uvažovalo předtím. A řada z nás - a já také - jsem věřil, že třeba žádný takový podzim, jaký nakonec byl, ani nebude.

Dezinformace: spolupracujeme nově - (nesrozumitelné) spolupracuje se dvěma agenturami, s jednou Úřad vlády, s jednou my, a včetně Centra hybridních hrozeb, to je třetí zdroj informací. Bereme to vážně, máme v tom rezervy, úplně s vámi souhlasím.

A potom jenom obecně: máte pravdu, ano. Já se mohu jenom vyjádřit k tomu, co jsme objednali. Nemohu se přesně vyjádřit k tomu, co dojde. A všichni víme, že to ne vždycky je to stejné. Nesmírně mě to mrzí, ale úplně stejný problém mají všechny země. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji, pane ministře, a teď s přednostním vystoupí pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Očkování a všechno s tím spojené se vyvíjí, a tak mi dovolte, abych v této reagoval i na to, co už proběhlo, ať v této diskuzi, nebo v diskuzích předešlých, před 14, necelými 14 dny, kdy jsme o této věci jednali, to znamená 11. března.

Samozřejmě souhlasím - a mohu říct asi za celý klub KSČM, souhlasíme s tím požadavkem, který přednesl pan předseda klubu občanských demokratů pan Stanjura, abychom měli informace, o kterých zde hovoříme. Vůbec se mi nelíbí to, že říkáme, že něco je neveřejné a něco je tajné. Já myslím, že zákony u nás takové nemáme. Buď je ta informace utajovaná a podléhá zákonu 412 o ochraně utajovaných informacích, anebo by měla být veřejná a podle zákona 106 by potom si ji mohl vyžádat v podstatě každý, ale já si myslím, že jsme poslanci, a takovou informaci bychom dostat měli.

Pokud jí chce někdo utajit - a mně to je jedno, kdo je zdrojem té informace, chce ji utajit - tak ať postupuje podle platné legislativy u nás v České republice, to znamená, ať ji utají ve smyslu zákona o ochraně utajovaných informací. Ale neznám pojem, že tato informace nebo ta listina je neveřejná.

A teď mně dovolte tedy k těm jednotlivým vyjádřením, respektive vrátit se trošku do 11. 3. a k tomu, co zde říkal pan ministr Blatný,a konfrontovat to, s tím, co potom vyšlo najevo, a popřípadě jaká byla skutečnost. Takže pan ministr Blatný 11. 3. uvedl, že "do konce června bude do ČR dodáno tolik dávek, že budeme moci naočkovat oběma dávkami 6 milionů lidí. To znamená, když dospělá populace je někde kolem 8 milionů, tak těch 6 milionů lidí je více než požadovaných 60 až 70 %. Respektive to odpovídá a od toho se odvíjí ty odhady, o kterých jsem mluvil. Aby byl usnesen konkrétní dotaz na distribuci další vakcíny, kterou bude Johnson & Johnson. Tento distributor je vypsán, čeká se jenom na zřeknutí se, odvolání těch ostatních, takže je vypsán a na tom se pracuje, stejně tak jako na těch dalších, které postupně budou získávat EMA. V té chvíli, kdy je třeba získá ruská vakcína, budeme postupovat stejně. Děkuji."

To bylo vyjádření pana ministra 11. 3. a v dalším svém vystoupení v podstatě pokračoval: "Koneckonců byly tady i dotazy, jaké budou dodávky v následujících měsících. Tak v březnu přijde více jak 1 100 000 dávek, je to zhruba o 200 000 více, než přišlo za první měsíce asi od začátku roku do začátku března. Duben přes 2 miliony, potom více než 2,5 milionu v květnu, přes 3 miliony dávek v červnu." Z celkové objednávky bylo toto tedy zmíněno. V podstatě to jsou informace a čísla, které pan ministr i dnes zopakoval. Pokračoval: "Pfizer původně 4 miliony, poté přiobjednáno dalších 8 milionů. Nyní jsme přiobjednali dalších 2,5 milionu dávek, to znamená do konce roku do ČR jenom od společnosti Pfizer přijde 14,5 milionu dávek. Moderna v celkovém počtu 3,9 milionu, AstraZeneca 3 miliony, CureVac 1 milion, což bylo maximální objednané množství. Novavax je předobjednáno 2,3 milionu, rovněž maximální množství. Řadu těch vakcín tak, jak tady kolegové zmínili - a děkuji jim za to - jsem objednával, nebo doobjednával já se svými kolegy. Další vakcíny a jejich schválení: Vakcína Johnson & Johnson, schválení EMA se předpokládá ještě v průběhu března. Jak jsem řekl, máme už pro ni vysoutěženého i distributora. Tato společnost má primární závazky ve Spojených státech, takže se předpokládá do České republiky nebo do Evropské unie bude dodáváno počátkem dubna. CureVac prochází schválením EMA, očekávané dodávky jsou od 1. června. Novavax prochází schválením EMA, očekávané dodávky jsou v létě, není blíže specifikováno. K vakcínám, které nejsou zatím registrovány, jsme tady už měli dlouhou diskuzi, k tomu se nebudu vracet. To je ta čínská, popřípadě ruská vakcína Sputnik." To je to, co řekl pan ministr při různých vystoupeních 11. 3.

Vakcína Johnson a Johnson, schválení EMA se předpokládá ještě v průběhu března. Jak jsem řekl, máme už pro ni vysoutěženého i distributora. Tato společnost má primární závazky ve Spojených státech, takže se předpokládá do České republiky nebo do Evropské unie bude dodáváno počátkem dubna. (Nesrozumitelné) prochází schválením EMA, očekávané dodávky jsou od 1. června. Novovax prochází schválením EMA, očekávané dodávky jsou v létě, není blíže specifikováno. K vakcínám, které nejsou zatím registrovány, jsme tady už měli dlouhou diskusi, k tomu se nebudu vracet. To je ta čínská, popř. ruská vakcína Sputnik. To je to, co řekl pan ministr při těch různých vystoupeních toho 11. 3.

Já musím ocenit, pane ministře, že vy jste neskutečný mistr slov a čísel, dnes jste to v podstatě předvedl na začátku také. Jsou to všechno čísla, která každý, kdo se o to trošku zajímá, si může dohledat na profilech Ministerstva zdravotnictví, popř. někde jinde, ale opakování matka moudrosti a připomenutí je v pohodě. Takže jste neskutečný mistr slov a čísel, ale samozřejmě z mého pohledu žonglování s nimi vždy podle toho, jak se vám to zrovna hodí. Vezměme to teda popořadě.

13. 3., to znamená dva dni po tom, co jsme zde hovořili na plénu Poslanecké sněmovny, vyšel na Novinkách.cz článek s titulkem: AstraZeneca sníží Evropě dodávky vakcín o 73 %. Unie loni s AstrouZenecou uzavřela smlouvu o nákupu 300 mil. dávek její vakcíny, přičemž 30 mil. mělo dorazit do konce roku 2020, 90 mil. v prvním kvartálu letošního roku a 180 mil. v kvartálu druhém. Loni ovšem nedorazily žádné dávky, protože preparát ještě nebyl schválen evropskými regulačními úřady, to znamená tou často citovanou EMA. Česko má podle očkovací strategie objednáno 3 mil. dávek. Už v únoru mělo přijít 200 tisíc dávek, v březnu pak 400 tisíc dávek. Podle otevřených dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky bylo dodáno do očkovacích center do pátku toho 13., to znamená v té polovině března, 164 tisíc dávek vakcíny, v březnu zhruba 52 tisíc. Podle dat o očkování jí bylo dodáno do pátečního večera 121 669, to tvoří 11,5 % všech dodaných vakcín.

Takže z toho, co jsem teď řekl a pokud jste mě dobře poslouchali, tak tady je vidět, že už tehdy šlo uzavírat smlouvy na dodávky vakcín ještě dříve, než prošly jakoukoli schvalovací procedurou EMA. U AstryZenecy to prostě šlo, u Sputniku to je ovšem zásadní a nepřekročitelný problém, že, pane ministře? O objemu objednávky jste mluvil pravdu, to jsou ty 3 mil. dávek. Dnešní článek na Novinkách.cz, dnešní článek, nadpis: Vakcíny Johnson a Johnson v dubnu nedorazí, oznámil Babiš. A uvádí se: Vakcíny proti covidu od firmy Johnson and Johnson v dubnu do Česka nedorazí, řekl v úterý premiér Andrej Babiš rádiu Frekvence 1. Ministr zdravotnictví Jan Blatný dříve uvedl, že dorazí desítky tisíc dávek. Dovolím si citaci pana premiéra: Bohužel, v dubnu ji nedostaneme, nikde nebude ani CureVac, dostaneme Pfeizer, Biontech, Modernu, AstraZenecu, ale ta snížila počet dávek, ale to je velká nejistota, těžko se to plánuje. Toto řekl premiér Babiš dnes. Vy teď při tom prvním nebo druhém vystoupení jste řekl nebo tvrdíte, že Johnson and Johnson do republiky přijde. Nevím, kdo teda nemluví pravdu, jestli vy, pane ministře, nebo pan premiér Babiš. To si musíte vyříkat vy mezi sebou, ale co si má o tom myslet občan České republiky, když premiér republiky říká, že nebude, ministr zdravotnictví říká, že bude. Komu má ten občan věřit? Já jako politik už nevěřím ani jednomu, ale komu má věřit ten občan České republiky. Ten v tom musí mít takový zmatek! A ještě mluvíme o Johnson and Johnson, který ještě není ani schválený. My už máme vysoutěženého dodavatele, ale EMA ho ještě neschválila. Ještě ho neschválila, ale už víme, že tady bude.

Ministr Blatný při jeho dalším vystoupení z toho minulého jednání: O této problematice (myšleno o Sputniku) jsem opakovaně mluvil i se všemi evropskými velvyslanci v České republice, i s ministry zdravotnictví evropských zemí. Mohu říci, že kromě Maďarska, které si vakcínu nakoupilo, a Slovenska, kde se do země dostala naprosto nestandardním cestou a vedla téměř k vládní krizi, a to jistě tady nechceme, tak žádná jiná země prosím nemá oficiálně zájem nakupovat tuto vakcínu. Takže to je jenom tady citované třeba Rakousko apod. Nikdo z těchto zemí tento zájem nevyjevil.

A potom jenom ještě upozorním na to, že podle platné legislativy se vakcína v rámci Evropské unie může schválit jedině Evropskou lékovou agenturou, to znamená tou EMA.To, co můžou udělat národní agentury, je, že k tomu vydají nějaké stanovisko. A je to opravdu tak, že by SÚKL musel vydat nějaké stanovisko, které ale není schválením, které je nějakým stanoviskem a na základě kterého by ministr zdravotnictví musel udělit dočasnou výjimku. A tu já neudělím - toto jste řekl 11. 3. zde na plénu Poslanecké sněmovny.

A jaká je skutečnost? Ano, nakupovat je možné, možná nechtějí, to máte pravdu, ale nejméně Itálie, Španělsko, Francie a Německo projevily zájem a dělají vše pro to, aby ji mohly vyrábět, myslím tu vakcínu Sputnik. Pro koho asi? Zřejmě pro třetí země, že, pane ministře? Možná tou třetí zemí bude právě Česká republika a vy jako ministr zdravotnictví - ale doufám, že tím už dlouho nebudete, protože i pan premiér Babiš možná jednou pochopí svoji personální politiku a já bych řekl, že si do hnízda na Ministerstvu zdravotnictví dosadil kukačku, která mu svojí umanutou politikou dělá medvědí službu a ono se to projeví na preferencích ANO, což můžeme samozřejmě jako opoziční strana kvitovat. Takže řekněme nějaký jiný ministr pak bude tvrdit, že Sputnik vyrobený v Německu nebo ve Francii už není ta ruská vakcína a že už se jí nemusíme tak hrozně ideologicky obávat.

A k tomu procesu schvalování EMA nebo stanovisku SÚKLu a dočasné výjimce, kterou vy nikdy neudělíte. Je to pouze váš truc, když zneužíváte svoje postavení ministra. Že by to šlo a nebyl by to problém, řekl i molekulární biolog Omar Sharí(?). On má za to, že ruskou vakcínu Sputnik stačí schválit SÚKLem a není třeba čekat na EMA. Doslova řekl, cituji: SÚKL posuzovat umí a k dispozici odborníky má. Takže není třeba čekat s posouzením na EU, která je v boji proti koronaviru zcela nekoncepční už celý rok. SÚKL by posouzení zvládl včetně zamítnutí vakcíny. Konec citace. Vy prostě nechcete, pane ministře, to je prostě celý ten problém. Kolik umře lidí vám může být v podstatě jedno, vy máte to razítko a přes to vlak nejede. Dovolím si říct klidně výzvu - odstupte, pane ministře! Odstupte, myslím si, že by to bylo čestné z vaší strany.

Co vám - a teď nemyslím vám osobně, to už víme nebo tušíme - co vám jako Ministerstvu zdravotnictví brání nakoupit nebo alespoň objednat ruskou nebo čínskou vakcínu, Sputnik V nebo tu čínskou, a počkat na její schválení. Tento postup doporučuje i profesorka Eva Syková, bývala ředitelka Ústavu experimentální medicíny Akademie věd, viz její rozhovor pro Parlamentní listy ze dne 14. 3. Proč má ministr zdravotnictví takový dvojí přístup k vakcínám? Vyvraťte mi, že to není jen prašivá ideologie, že by se třeba mohlo ukázat, že po vakcinaci ruským Sputnikem neumírají ani laboratorní potkani, kdežto po jiné bohužel naši spoluobčané. A můžete mi tedy znovu tvrdit nebo nejlépe ještě těm pozůstalým, že se přímá souvislost mezi vakcinacemi a úmrtím nepotvrdila ani v České republice, ani nikde ve světě. Jsem zvědav, jakými dalšími čísly nás ohromíte při dalším projednávání tohoto bodu, protože za deset minut to musíme přerušit a budeme pokračovat na příštím jednání schůze anebo popř. jaká další čísla přichystáte na pátek, kdy budete žádat o prodloužení nouzového stavu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Jan Čižinský, připraví se paní poslankyně Karla Maříková a třetí v pořadí vystoupí pan ministr Blatný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já si na rozdíl od předřečníka cením toho, že pan ministr hájí jenom schválené vakcíny, ale rád bych se přece jenom zeptal, pane ministře, na dvě otázky, které padly, vy jste na ně nereagoval. První byla, jestli umožníte praktikům očkovat všemi vakcínami, to znamená i Pfeizerem. Praktici jsou vlastně teď nejvíc postiženi těmi výpadky AstraZenecy, tak jestli je možné všemi, protože oni to zvládnou, oni zvládnou zajistit tu teplotu. Zvládnou to.

A ta druhá otázka je, jestli skutečně ta informace, která tady padla, že máme ochráněnu tu seniorskou populaci, když je jich proočkováno kolem 60 %, tak jestli je pravdivá, protože chci zabránit tomu, aby to někdo vzal za bernou minci a prostě lidi chodili navštěvovat své seniory. A to si myslím, že by nebylo žádoucí, pokud by ta informace pravdivá nebyla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: V tuto chvíli vystoupí paní poslankyně Karla Maříková. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu reagovat na svého předřečníka, pana poslance Zdeňka Ondráčka, prostřednictvím vás. Zdeňku, já si tady velice živě pamatuji, když se projednával zákon o distribuci očkovací látky proti onemocnění COVID-19 a já jsem tady upozorňovala, že nákup vakcín bude centralizován ze strany Evropské komise. Byl to pan poslanec Leo Luzar z KSČM, který tady vystoupil a řekl, že to není pravda, že budeme moci jít svou vlastní cestou. Já jsem upozorňovala, že tomu tak nebude a může se stát, že si budeme chtít koupit vakcínu sami a nebude to možné. Ten zákon podpořili naprosto všichni včetně KSČM, jenom SPD ne. A dneska - já se musím pana ministra trošku zastat, i když není náš - dneska tady všichni kritizujeme, že si nemůžeme nakoupit vakcínu, ale vždyť vy všichni jste to podpořili.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr Blatný vystoupí s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Hana Aulická.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji moc. Dámy a pánové, za mě je kukačka moc hezký pták, je skoro tak pěkný jako čajka, ta se vyskytuje na východ od nás zejména. Ale já jenom jsem chtěl říct: pan premiér se zmýlil a on to sám dementoval už včera, protože mu byly poskytnuty informace, které byly trošku jinak podané, a opravdu tam došlo k výraznému snížení, ale pořád trvá to, takovou já mám informaci od našeho řídícího týmu, že to budou desítky tisíc vakcín Johnson & Johnson, který je schválen EMA, jenom podotýkám, nikoli neschválen. Itálie nebo Rakousko bude vyrábět vakcínu Sputnik, až bude schválena EMA, to je úplně v pořádku a v tom nevidíme žádný problém. Nemám nic proti vakcíně Sputnik, nemám nic ani proti Rusku, ani proti jiným zemím, jenom prostě mám jakýsi takový umanutý apolitický a tak trochu odborný přístup k tomu, že by všechna pravidla měla být stejná. Omlouvat se za to nebudu, budu to naopak považovat za svoji výhodu. Také můžu citovat různá jména lidí, kteří říkají různé věci, některé jsou pravdivé, některé nejsou, ale tím vás tady nebudu zdržovat.

A k tomu dotazu: praktici vakcíny mohou používat v podstatě všechny, tam je jenom problém v distribuci, protože nemohou dostávat standardním způsobem distribuce po stovce vakcín, protože je potřeba, aby dostali menší balení, a to je právě jedna z těch věcí, o které jsem se bavil, že tam je potíž v některých krajích, kde nejsou zatím schopni se dohodnout na této distribuci pro praktické lékaře. My to řešíme, řešíme to i s hejtmany. Já mám složitou situaci, potřebuji, aby se očkovalo u praktiků i v očkovacích centrech, a nechci ani jednoho, ani druhého nějak zásadně upřednostňovat. Takže ono to chviličku trvá.

A k tomu, co říkal pan poslanec Čižinský: ano, tam děkuji moc za upozornění. Samozřejmě kolektivní imunita bude dosažena až tehdy, až bude celá populace proočkovaná 60 nebo 70 procenty, a bylo by chybou, kdyby to naši spoluobčané považovali tak, že když je 70 % starých osob očkováno, takže oni, byvše neočkovaní, za nimi mohou jet...

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane ministře, váš čas.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný A poslední větu. Ten, kdo je očkovaný, tak je chráněný.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já jsem nechal pana ministra domluvit, protože si myslím, že tato informace je zásadní a podstatná. Prosím paní poslankyni Hanu Aulickou, aby se ujala slova. Připraví se pan poslanec Bartošek a pan poslanec Ondráček. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Už je málo času, každopádně využiji těch dvou minut. Nejdříve, vaším prostřednictvím, na pana ministra. Musím říci, že v posledních dnech vás obdivuji s vašimi výroky, protože to, co řeknete na výboru pro zdravotnictví a potom interpretujete třeba v jiných výrocích, nejenom po jednání vlády, nebo v dalších médiích, tak už musím říci, že by bylo dobré si možná nejdříve říci, co jste řekl někde, a pak mluvit opravdu to, co jste řekl, a ne zase úplně zcela jinak, protože ta média samozřejmě to zachyceno mají. A pak bohužel, ať se vám to líbí, nebo ne, tak vám prostě jenom ukážou, že si protiřečíte.

A další věc na kolegyni Maříkovou. Možná si - nebo vaším prostřednictvím, pane předsedající - určitě si pamatuje, že pro ten pozměňující návrh, který tam byl vložen, to upřesnění, aby bylo vlastně umožněno to, co jste chtěla zachytit, tak KSČM pro něj hlasovala, a velice nás mrzí, že to interpretujete tak, že KSČM není pro dobré návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jan Bartošek, připraví se pan poslanec Ondráček a paní poslankyně Karla Maříková. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Pane ministře, děkuji, že jste mi odpověděl. Jsem velice rád, že jste v tom aktivní, co se týká dezinformací. Jenom pro sebe, abych si shrnul a dal věci do kontextu: komunistická strana dlouhodobě usiluje o to, abychom nebyli součástí Severoatlantické aliance, abychom nebyli ani součástí Evropské unie, to znamená, ano, rozumím tomu, že máte tyto preference. Rozumím tomu, že podporujete vakcínu ze států, kde řada sportovců přichází o medaile díky tomu, že dopuje. Když nemůžete ani sportovcům věřit, že hrají fér, jak můžete věřit, že to, co Rusové vyrobí, bude skutečně fungovat a nebude to poškozovat zdraví lidí? To znamená, já skutečně oceňuji přístup pana ministra, že trvá na standardním způsobu posouzení této vakcíny.

A co se týká jednotlivých vakcín, já jsem jasně řekl, že je mi jedno, odkud ta vakcína je. Jediné, co chci, aby bylo posouzeno, že skutečně funguje a nemá negativní dopad na lidské zdraví. To znamená, tohleto je potřeba, abychom si rozuměli a abyste - a tady vás o to žádám - tohleto respektoval.

To znamená - co se týká citace z Parlamentních listů a podobně - budu vycházet z toho, co se skutečně stalo: prezident zatlačil na pana ministra, aby sem byl přivezen Sputnik, on bohudíky odolal, a ruská média řekla: Ach, Češi jsou bezradní, neví si s tím rady, Rusko je zachrání. Tohleto je součástí dezinformační kampaně a ruské propagandy, kterou ona používá, a používá k tomu bohužel tuto vakcínu a zneužívá k tomu pandemie, zdraví a úmrtí lidí. Tohoto jsme součástí. Nemám problém, odkud ta vakcína je, ale to, že hanebně Rusko zneužívá této vakcíny pro svoji propagandu a používá k tomu Českou republiku a některé ústavní činitele. Přestože pan ministr je součástí vlády a já jsem opoziční poslanec, tak tento jeho odborný postoj respektuji a vážím si ho za to, protože o to dneska jde.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Zdeněk Ondráček vystoupí s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Karla Maříková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Já už budu v podstatě poslední, protože budeme přerušovat za chvilenku, ale dovolím si samozřejmě reagovat. Pan ministr - líbí se mu pták kukačka a přirovnal ji k východní čajce. Jsou to úplně zcela jiní ptáci, kukačka žije v Rusku stejně jako v České republice, rusky je to kukuška, čajka žije sice na východ, jak vy říkáte, ale žije i ve střední Evropě. To ale jenom trošku z té ornitologie, dá se to dohledat.

Těch věcí, o kterých tady hovoříme - na kolegu Bartoška nebudu reagovat, to je zcela zbytečné, v tomto se nemůžeme shodnout, protože samozřejmě on na jednu stranu říká, že mu něco nevadí, a na druhou stranu tam tomu dává ten ideologický přínos a ještě to motá do sportu. Politika a sport, to by se mělo oddělovat. Ale já chápu, že některé věci prostě nedokážeme.

Já jenom se ptám a jenom říkám - a zeptám se teď, pane ministře, teď už mi neodpovíte, ale můžete mi na to odpovědět třeba soukromě - máme už vybraného dodavatele, popřípadě toho distributora pro Sputnik, tak jako jsme ho už vybrali předem pro Johnson & Johnson, jako jsme ho vybrali pro AstraZeneca? Objednali jsme si už u některého z výrobců v Rusku - u výrobce Sputniku - nějaké objednávky na Sputnik, až bude schválen, v případě, že bude schválen? Když jsme to dokázali už u AstraZeneca, tak se ptám, proč to nemůžeme udělat u ruského Sputniku? A pokud ano, tak v jaké fázi jsme? V jaké fázi se nacházíme, pokud jednáme s Ruskou federací nebo s jiným výrobcem Sputniku, v jaké fázi se nacházíme a kde jsme? Já neříkám, že máte začít očkovat. Vy na to to razítko nedáte, přes to nejede vlak. Ale jestliže jsem vám na dvou příkladech ukázal, u AstraZeneca a Johnson & Johnson, že prostě postupujete ještě dřív, než tu schvalovací proceduru máte, než ji získá u té EMA, a umíte si vybrat dodavatele, popřípadě distributora, tak se ptám, jestli stejný přístup máte u všech vakcín, nebo prostě nemáte. A já vám říkám, že nemáte! Jestli ho máte, tak mi to prosím vyvraťte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Karla Maříková. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Už opravdu velmi stručně, protože budeme končit. Já si určitě vážím toho, že KSČM podpořila můj pozměňovací návrh, který měl zajišťovat dobrovolnost očkování, a neřekla jsem, že by nepodporovali dobré návrhy. Ale kritizuji tady to, že dneska se kritizuje, že si nemůžeme nakoupit sami vakcíny, a přitom já jsem tady na to upozorňovala, že v tom zákoně bylo jasně řečeno, že ten nákup je centralizován ze strany Evropské komise, my nemůžeme jít svojí vlastní cestou a budeme muset čekat na to, co Evropská komise koupí a co nám přidělí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poslední, komu ještě udělím slovo, je pan poslanec Jan Bartošek s faktickou poznámkou a přerušíme tento bod. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Moje vyjádření bude rychlé. Pane poslanče Ondráčku, prostřednictvím pana předsedajícího, politika i sport mají jednu věc společnou a velmi důležitou: vždycky je důležité, abyste hrál fair play. Jestliže dopujete, tak prostě na tu medaili nárok nemáte. Takže to je společné, co má politika a sport.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je 18.20. Jak jsem avizoval, pokud není žádných námitek, přeruším tento bod a budeme pokračovat v 18.30 92. schůzí.

 

(Schůze přerušena v 18.20.)

Aktualizováno 21. 4. 2021 v 9:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP