(16.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Já myslím, že popsání té situace bylo férové, tak to přesně je, že díky tomu, že mnozí kolegové jsou buď nemocní nebo v karanténě, vládní většina tu většinu nemá, to já plně respektuji, ani nenamítám, že se odkládá ten tisk, já tomu fakt rozumím. Já jsem ani nehlasoval pro to příští úterý, protože si myslím, že to úterý bude stejná situace. Ale otázka zněla, jak zdůvodníme, že tento návrh zákona projednáváme opět ve stavu legislativní nouze, když minulou, minulou změnu toho zákona ve stavu legislativní nouze jsme ještě nedotáhli. Děkuji za vysvětlení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jednou v rozpravě pan místopředseda vlády.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Já se to pokusím vysvětlit. Možná se tam ale samozřejmě nevyhneme tomu, abychom nezačali debatovat obsahy těch zákonů, pokud to mám vysvětlit. Ten první zákon, nebo ta první novela, ta vznikla ve chvíli, kdy bylo evidentní, že ta úplně velká novela krizového zákonodárství se zarazila v meziresortním připomínkovém řízení, a dokonce vůči ní byly uplatněny výhrady kolegů napříč politickým spektrem, tudíž se muselo hodně přepracovávat, a současně praxe ukázala, že máme problém s tím, že nejsme schopni de facto stejné jednání, které porušuje nařízení vydaná podle různých zákonů, postihovat stejně. Zjednodušeně řečeno, byli jsme schopni pokutovat porušování opatření vydaných podle režimu zákona na ochranu veřejného zdraví, neumíme pokutovat v některých případech porušování krizového zákona. To je obsahem té novely, která tady visí vrácena, zamítnuta Senátem.

Vzhledem k tomu, že od té doby uplynulo několik týdnů, spíš měsíců, a situace s vymáháním nebo schopností postihovat zejména opakované porušování těchto zákonů není úplně ideální, na základě podnětů Policie České republiky jsme udělali velmi rychlou novelu, na jejíž doporučení - nebo z její zkušenosti - obsahuje tři věci, které z jejího pohledu tu situaci zlepší. To znamená: rejstřík nebo zapisování do rejstříku, případný zákaz činnosti a tak dále. To znamená, to jsou věci, které vznikly z praxe mezi tím, kdy ta první novela putovala někde mezi komorami, a dneškem.

Neříkám, že to je úplně standardní postup, ale doba standardní není, a pokud naší snahou je, abychom byli schopni dát pokutu někomu, kdo si z toho celého dělá srandu, tak jiný postup prostě možný není. Proto legislativní nouze, protože pokud bychom postupovali řádně, tak se k tomu dostaneme pravděpodobně někdy v létě a to už se asi - doufejme - bude... by se to míjelo účinkem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě někdo do rozpravy? Ještě kolega Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, abychom to trošičku shrnuli, tak ten zákon má v podstatě tři myšlenky. První byl zákaz činnosti až na dobu jednoho roku, druhý byl registr přestupců, do kterého budou zapisovány přestupky na úseku při porušení krizového zákona, a třetí byla novela zákona o přestupcích. Z toho bych rád upozornil, že ústavně-právní výbor, který to projednal, doporučil vyhodit novelu zákona o přestupcích a řízení proti nim jako zcela, zcela nadbytečnou a vůbec nesouvisející s legislativní nouzí. Doporučil vypustit zákaz činnosti jako v této chvíli naprosto brutální zásah do práv a svobod a jediné, co tam zůstává, je, že se začne vést registr přestupců. Jestli tohle fakt pokládáme za věc, která má být projednávána v legislativní nouzi, já to za takovou věc nepokládám. Je to úplně zbytné. A přestaňme pokračovat v tomto projednávání ve stavu legislativní nouze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan Dominik Feri, přihlášený v reakci na kolegu Bendu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Já jsem na ústavně-právním výboru poměrně zevrubně vysvětloval, proč mám za to, že mít možnost uložit správní trest zákazu činnosti je něco naprosto nemyslitelného a přestřeleného. Ve zkratce se dá říci, že ministerstvo vůbec neuvedlo, proč jsou současné správní tresty, to znamená pokuty, proč jsou nedostatečné, proč najednou - to není bič na podnikatele, to je popravčí sekyra na podnikatele. Vy prostě v tom nejtvrdším možném režimu můžete uložit to, že zavřete třeba jedinou hospodu na vesnici. Co to asi v té vesnici přinese? To je totální likvidace jakéhokoliv kulturního života, společenského života na té vsi. To jako... dobře, tak ten člověk ze zoufalosti otevře a bude mít nad sebou tu popravčí sekyru, že dostane zákaz činnosti. To je něco, něco naprosto nemyslitelného, neuvěřitelného, neslušného, odtrženého od reality.

Když pan ministr říká, že to tam musí být, tak ať to odůvodní, ať řekne: Uložili jsme tolik a tolik pokut. Ale on to nemůže říct, protože nemá takový přehled. Neví, kolik těch pokut bylo uloženo, v jaké úhrnné výši, v jaké jednotlivé výši, v jakých částech té republiky, prostě to neví. Ale stoprocentně ví, že musí být možnost uložit trest zákazu činnosti. To je něco, to překračuje jakékoliv chápání. Pojďme se s tím vypořádat tak - a ústavně-právní výbor v tomto dal tomuto pohledu za pravdu - že to vyhodíme, když ten zákon tedy bude vůbec projednáván, což nepokládám za šťastné, tak ale ať tam aspoň není ten zákaz, zákaz činnosti. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní se paní zpravodajka hlásí do rozpravy. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla jenom k tomu zákazu činnosti, že pro mě jako člověka, který řešil přestupky v praxi, je tam to slovíčko "může". To znamená - nemusí a je vždycky na správním uvážení, zda ten čin dosáhl takové intenzity, aby zákaz činnosti byl uložen. To znamená, nemusí být ten zákaz činnosti uložen vždy. Může - nemusí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Zatím nediskutujeme o obsahu zákona, ale o tom, zda bude nebo nebude projednáván ve stavu legislativní nouze. Ještě Zdeněk Ondráček, přihlášen do rozpravy. Máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, v rámci projednávání na ústavně-právním výboru jsem navrhl vypuštění té části druhé, která se týká odpovědnosti za přestupky a řízení v nich, ten registr, protože to v podstatě s legislativní nouzí nemá v této chvíli nic společného. Věci, o kterých tady zde hovoříme - a my jsme na ústavně-právním výboru vedli širokou diskuzi, jestli vůbec je stav legislativní nouze pro tu danou věc, a zkusme si říct, v kolika sněmovních tiscích teď máme otevřen anebo připravujeme otevřít zákon, krizový zákon, tu dvěstěčtyřicítku.

Je to sněmovní tisk 1111, o kterém jsme dneska hovořili, který se nám vrátil ze Senátu, kde nám ho Senát zcela zamítl, který se týká sankcionování právnických osob a podnikajících fyzických osob. Jde nám o tu disproporci, která tam je. Horko těžko budeme mít nebo bude mít vládní koalice problém to prohlasovat, protože již dvakrát nebo třikrát jste požádali o to, abychom to odložili, buď na jinou schůzi, nebo někde jinde, protože počet hlasů na to se tady v Poslanecké sněmovně nenašel, přestože klub KSČM tuto disproporci podporuje, anebo odstraní tyto disproporce, pardon, abych mluvil správně.

Teď přicházíme s tiskem 1152 - 1111 a 1152, to znamená o nějakých čtyřicet čísel dál. V podstatě během pár týdnů přicházíme s další novelou dvěstěčtyřicítky, kterou zase říkáme, že ve stavu legislativní nouze, a snažíme se tam docílit těch zákazů. Úplně souhlasím s paní zpravodajkou, která říká: Pokud zákon říká "může", tak neznamená, že musí. Máme to mnohokrát v zákoně, kde správní orgán může uložit nějaký trest, ale samozřejmě to neznamená, že ho tak vždycky ukládá.

Kontroverzní už je to, že jestli zrovna tady máme v těchto případech využívat nebo hrát na recidivu a zvyšovat ty sankce, když - jak zmínil pan předseda ústavně-právního výboru Marek Benda - ani nevíme, kolik vlastně sankcí je ukládáno, v jaké výši. A jenom z těch věcí, které jsou mediálně známé, kdy došlo k porušení zákona, ať krizového, nebo zákona na ochranu veřejného zdraví, a projednávají to buď oerpéčka nebo Krajské hygienické stanice, tak víme, že tam, kde je sankce až 50 000 korun u fyzických osob, tak sankce, které jsou ukládány těmito správními orgány, se pohybují v řádech jednotek tisíců korun, 2 000, 3 000 korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP