(17.30 hodin)

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Pane kolego, tak budeme dodržovat proceduru, nebo tady z toho uděláme chlív, prostřednictvím pana předsedajícího? (Výkřiky z publika.) Není mi stydno. Přihlásil jsem se s přednostním právem jako první, to se musí respektovat. (Další výkřiky.) Prosím, pane předsedo Faltýnku, umravněte svého kolegu. Děkuji. Pan kolega tady na mě pokřikuje, že mám pustit dámu. Já si paní kolegyně velmi vážím, ale přihlásil jsem se první s přednostním právem. Tak o co... kolega za vámi.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane poslanče, nereagujte na výkřiky z publika (Poslanec Feri: Tak. /směje se/). Jednání řídím já. (Poslanec Feri: Děkuji.) Přihlásil jste se první, tudíž jste dostal první slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji. Ale budu velmi stručný, paní kolegyně, dámy a pánové, my nechceme, aby se opakovalo to fiasko z minulého týdne, a chceme dát Poslanecké sněmovně možnost vybrat si z vějíře možných řešení. Dvě už tu představila naše paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Dovolím si představit další čtyři možné varianty, o kterých dneska budeme hlasovat.

Jde-li o otázku toho, jak bude nastavena nemocenská, bohužel ta celá záležitost atrofovala jen na politickou debatu o to, kolik to bude, jestli to bude 100, nebo 90. Ale my máme s panem kolegou předsedou profesorem Válkem za to, že ta debata by měla být trochu širší ve smyslu: když nařizujete karanténu a posíláte lidi do izolace, tak bychom ale také měli vědět, jaká jsou pravidla té karantény. Podle nás by se to mělo rozlišit v rámci nemocenské v tom smyslu, že například jsem-li pozitivní, to znamená, jdu-li do izolace, patrně tam bychom měli lidi motivovat, aby tam byli, aby to nezatajovali, když mají ty zprávy o tom, že jsou nemocní, jsou nakažení, a tam podle nás varianta 90, nebo za nějakých okolností - mluvím jenom za sebe - 100 % je realizovatelná.

Ovšem situace, kdy jde o karanténu, to znamená, měli jste pozitivní kontakt a jdete do karantény, tak tam podle mě dávat někomu 100 % je opravdu velmi štědré, až neuvážlivě štědré, a to z důvodu, že zkrátka vy máte například negativní test, ale podle algoritmu přezkumu nebo algoritmu nějakého algoritmu pravidel karantény a izolace byste měli i s negativním testem být stále doma, což podle našich informací z Ministerstva zdravotnictví je nějaké historické řešení, které má podporu, ale podle nás není úplně správné. Proč by měl být v karanténě někdo, komu vyšel negativní test, a měl by doma být se 100 % mzdy nebo přesněji 100 % nemocenské?

A proto jsme s kolegou Válkem připravili čtyři varianty, které by to mohly řešit. To znamená, jste-li v izolaci, budete mít nárok na 100 nebo 90 %, ale jste-li jenom v karanténě, to znamená, že vás někdo nahlásil, že se s vámi potkal, že máte pozitivní kontakt, a jdete do karantény, tak v tom případě byste měli nárok na 80 nebo 70 %. To znamená, je to 100 a 80, 70, 90, 80 nebo 70. Je to podle nás řešení, které více reflektuje jak stav státního rozpočtu, ale i tak zkušenosti z trhu práce, to znamená, dosáhnout nějaké rovnováhy mezi potřebou, aby lidé zůstávali doma, když mají pozitivní kontakt, nebo když jsou pozitivně testovaní, ale také zároveň to, aby ten systém nebyl zneužíván, a to jakýmikoli způsoby, ať už například třeba hlášením falešných fiktivních pozitivních kontaktů.

To znamená, máme tu v zásadě šest možných řešení plus to řešení vládní, ale není podle nás úplně správné, aby se tady prostě jenom licitovalo o tom, jestli to bude 100, nebo jestli to bude 90, a nerozlišovat, o jaké lidi se jedná. Jestli se jedná o lidi, kteří mají skutečně pozitivní PCR test, anebo jestli se jedná o lidi, kteří se jenom s někým sešli, pak šli na test, ten jm vyšel negativní, a pak se jim bude platit 100 %. To je opravdu štědrost, která se může velmi významně vymstít, a to jak po stránce rozpočtové, tak i po stránce politiky zaměstnanosti. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Jana Pastuchová, zpravodajka tohoto bodu. Prosím, máte slovo. Já se teď omlouvám. Přehlédl jsem faktické poznámky, ale jestli byste dali přednost paní zpravodajce, která už se předtím hlásila, tak budu rád. Děkuji vám za velkorysost.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já můžu posečkat, ale děkuji. Děkuji, kolego. Spoustu slov řekl vaším prostřednictvím pan poslanec Feri. Mě nikdo nemůže podezřívat z toho, že bych nechtěla, aby tato situace se vyřešila a mohli jsme se všichni vrátit do běžného života. Opravdu, mě ne, protože já na to ARO chodím sloužit. Teď jsem nemohla, protože jsem byla po úrazu, ale vrátím se tam, protože lidi v těch nemocnicích padají na pusu. To samé, padají na pusu, zaměstnanci krajských hygienických stanic. Nestačí se trasovat.

Dnes na výboru pro sociální politiku jsme dali několik dotazů. Na některé bylo zodpovězeno, na některé ne. Dám příklad: Mám covid pozitivního manžela, tudíž jdu do 14denní karantény s ním. Je nesmysl, jak vím od lékařů, dělat PCR test po dvou dnech. Doporučeno je sedmý až desátý den, pátý až sedmý den. Takže já půjdu sedmý den na PCR test. Do té doby jsem v karanténě. Sedmý den budu negativní, budu dál, protože karanténa je prodloužena na 14 dní, budu dál v karanténě za 100 %. Desátý den budu mít příznaky, tedy půjdu na PCR test jedenáctý den, pokud bude místo, a jedenáctý den mi vyjde PCR test pozitivní. Tudíž končí karanténa jedenáctý den a začínám 14denní izolaci. To máme dohromady 25 dní za 100 %.

Budu dělat v nějaké firmě, fabrice, nebudu zde mluvit o zdravotnictví, protože věřím v to, že většina zdravotníků je dnes proočkována již druhou dávkou, takže to sem nebudu teď moc tahat. Ale budu dělat v nějaké firmě a budu vědět, že můj kamarád je covid pozitivní. V té práci mě to moc nebaví. Rád bych si odpočinul, protože dělám i za jiné zaměstnance, kteří jsou už v karanténě. Máme přesčasy, tak se s tím kamarádem domluvím, že jsme spolu trávili celý víkend, nebo s tou kamarádkou. Ten kamarád je covid pozitivní, a jak nám řekl ze své praxe a skutečnosti pan poslanec Nacher, prostřednictvím, jestli můžu jmenovat, tak pan poslanec Nacher musel říci své kontakty, s kterými se tady setkal, s kterými byl na obědě, kolem něj, a na základě toho hygiena kontaktovala tyto lidi a ti šli do 14denní karantény. Myslíte, že mi ta hygiena nebude věřit, když řeknu: Prosím vás, já jsem byla 14 hodin nebo dva dny, celý víkend s kolegou nebo s kolegyní v kontaktu a já do té karantény jít prostě musím? Takže já se toho zneužívání trošku bojím.

Kdo to bude kontrolovat? Paní ministryně nám řekla v médiích, že bude nutná kontrola. Kdo to bude kontrolovat? Paní ministryně řekla dneska na výboru, že hygiena. Hygiena? Ti už teď padají ne na hu..., ale na pusu, budu slušná. A pak nám bylo řečeno, že to je vlastně věc Ministerstva zdravotnictví. Ale tak, když přece navrhuji nějaký zákon a chci tu kontrolu, vím, že jsem vládní poslankyně ANO, ale já se teď ptám, kdo to bude kontrolovat? Hygiena, která teď nemá čas na to, kontrolovat vzorky vody, běžnou agendu? Máme tady kolegu, jeho manželka dělá na hygieně, jsem v kontaktu s hygienou. Anebo zaměstnavatel? Půjde nějaký zaměstnavatel z personálního oddělení kontrolovat infikovaného kolegu? Já bych tedy nešla, já bych se asi bála. Takže kontrola - nula. Kontrola nula.

Jaké budou sankce? Jaké budou sankce za to, když někdo řekne, bude lhát? To nejde ani ověřit, jestli lže, nebo nelže, to prostě nejde. Hygiena mu nařídí karanténu, protože dotyčný řekl, že s ním byl. Jaké budou sankce? Ony ani nemůžou být, protože ta hygiena to nepozná. Takže to je další věc.

Znovu říkám - kurzarbeit, vracím se k tomu. Když tu paní ministryně stála a řekla, že je pro ni priorita dohoda s tripartitou, kde ji máme teď? Mně volají a říkají: S námi se nikdo nebavil, my s tím nesouhlasíme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP