(19.00 hodin)
(pokračuje Gajdůšková)

A já si dovolím přece jenom ještě jednu poznámku. Protože jsme slyšeli tady od pana předsedy Stanjury, kterého si samozřejmě velmi vážím, prostřednictvím pana předsedajícího, co jsme měli udělat a jak jsme měli procesně postupovat, že návrh mohl být schválen. Ale dneska, při té debatě tady, se potvrdilo, že ty řeči, že první návrh na navýšení karantény nebo příspěvku platby za karanténu, že byl zamítnut proto, že tam byly nějaké další věci jako evidence dohod a evidence volných pracovních míst, že nebyla žádná pravda, že to byly skutečně jenom zástupné problémy. Protože dneska tady po celou dobu toho projednávání jenom slyšíme, jak je to vlastně špatně, že chceme zaměstnancům pomoci, aby překonali tuto dobu, pokud se dostanou do situace, že musí jít do karantén.

Mě to skutečně mrzí a skutečně mě to až uráží za všechny zaměstnance, že tady, v této Sněmovně, pořád jenom slyšíme ten pohled na zaměstnance skrze testy. Oni mají být ti, co zneužívají, o ničem jiném to nebylo. Takže mně to skutečně jenom ta dnešní debata potvrdila, že prostě není vůle, nechce se, aby se zaměstnancům pomohlo. A já jenom upozorňuji, že skutečně je to v zájmu jak zaměstnanců, tak samozřejmě zaměstnavatelů samotných. Je to opatření, které je časově limitované, a jde nám jenom o to, abychom zvládli tu situaci, která je v této chvíli skutečně zoufalá - pro zdravotníky, pro rodiny, pro všechny, kteří se toho bojí, a ty problémy snad vnímáme všichni.

Ještě jednou vás prosím, vezměme rozum do hrsti, schvalme to, co Ministerstvo práce a sociálních věcí v této chvíli navrhuje, a pojďme, prosím vás, dál - myslím si, že té práce je tady ještě docela hodně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezký večer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Děkuji paní poslankyni Gajdůškové. Ještě než budeme pokračovat v přihláškách, které jsou z místa, mám je tady poznamenány - kolegy Bauera, Juříčka a Hany Aulické Jírovcové, mám tady faktickou poznámku pana poslance Zbyňka Stanjury a pana poslance Ferjenčíka. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejdřív k paní poslankyni Gajdůškové. Jediný, kdo mluvil o zneužívání, byla paní ministryně Maláčová, že dovolenkáři to zneužívají. Já jsem to slovo nepoužil ani jednou, tak si to vyřiďte ve svém klubu. Děkuji paní ministryni za tu tabulku. (Se smíchem.)

A pro paní poslankyni Gajdůškovou, která říká: Schvalme to, co přineslo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tak paní poslankyně, nejdřív (nesrozumitelné), tak hned pak odpovím. Víte, jaký je rozdíl pro člověka, který má 30 000 hrubého, mezi senátní verzí a tím, co navrhujete dneska za těch 14 dnů? 4 koruny české. 4 koruny české je rozdíl podle čísel, 30 000, to je přibližně medián. Ano, 4 koruny české. To je dramatický rozdíl, že? Když budeme mluvit o těch nízkopříjmových, a bavme se o nich, tak pokud někdo bere 20 000, tak tato verze proti senátní verzi, kterou jste nemohli podpořit, přináší 3 koruny české za 14 dnů, při 25 000 také 3 koruny české za 14 dnů, při 30 000 4 koruny. Ale pozor, od 40 000 to začíná být zajímavé, tam to zlepšení je zhruba o 1 200 korun. A vy tady pořád mluvíte o nízkopříjmových. 3 koruny české - 3 koruny české - 4 koruny české. Tak si aspoň ta čísla přečtěte. Já jsem je neznal, paní ministryně mi je poslala, cituji její tabulku.

Tak já tomu vůbec nerozumím, proč neprošla ta senátní verze. Jestli to bylo s cílem podpořit vysokopříjmové skupiny, tak to tady řekněte, mně to nevadí, ale tohle je efekt. Paní poslankyně Gajdůšková kroutí hlavou. Tak řekněte paní ministryni, ať vám tu tabulku pošle. Takže 3 koruny nebo 4 koruny při 30 000. A to je ten dramatický rozdíl proti senátní verzi, kterou jste museli odmítnout.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka, poté paní kolegyně Gajdůšková. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jen stručně reagovat na kolegyni Gajdůškovou, protože tady neříkala pravdu. My jsme skutečně ten zákon nepodpořili z jediného důvodu, že jste k němu přilepili naprosto nesmyslné byrokratické povinnosti.

My ten zákon podporujeme jak v tom stávajícím návrhu, tak v návrhu ze Senátu, počkáme si, na čem se tady shodne sněmovní většina, a to podpoříme. Tak tady nelžete, my ten zákon podporujeme. Ostatně dotlačili jsme vládu k tomu, aby ho předložila.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Gajdůškové, připraví se paní poslankyně Valachová, Aulická, také k faktickým poznámkám. Máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Jsem ráda, že jdu až po panu poslanci Ferjenčíkovi, prostřednictvím pana předsedajícího, protože tam skutečně nechápu, protože o dohodářích a o tom, že oni jsou v problémech, jste mluvili především vy a my jsme na to reagovali. Za prvé.

Za druhé. Já jsem žádala, prosila, abyste schválili verzi, kterou v téhle chvíli předkládá Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tu tabulku znám. Ten rozdíl ale tam není v těch 3 korunách, ten rozdíl, když to v téhle chvíli neschválíme, tam bude 14 dní, možná déle. A ti lidé na to skutečně čekají.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Aulická. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Chtěla bych reagovat, vaším prostřednictvím, na své předřečníky. Musím říci, že jsem tady v pátek nemohla být ze zdravotních důvodů, ale samozřejmě jsem vás velice dobře sledovala. Mně tedy ze strany především ODS i Pirátů a dalších bylo docela neobvyklé, že jste řešili především ty pozměňující návrhy, které tam byly dány kolegyni Gajdůškovou, ale nikdo, nikdo z této Sněmovny, kromě nás, se nepozastavil nad tím, jak paní ministryně Maláčová připravila ten návrh a jak byl složitý pro účetní a pro personalistky, které to měly počítat, a proto jsme požadovali, aby ta částka byla jednotná. To byl náš požadavek, aby to bylo jednoduché pro zaměstnance a pro zaměstnavatele a samozřejmě pro účetní, které by to zpracovávaly.

Proto i KSČM podpořila to, že jsme chtěli sněmovní verzi, ale z důvodu toho, aby se to upravilo. Jsem ještě přihlášená do vystoupení, takže se budu dále vyjadřovat. Ale nezlobte se na mě, na pana kolegu Ferjenčíka, vaším prostřednictvím, pane předsedající, Piráti jsou jedni z těch, kteří od začátku hájí to, že by měli dostat dohodáři, kteří neodvádí pojištění, nějaké kompenzace. My říkáme obecně, že není normální, aby hlavní pracovní poměr a hlavní příjem byl na takto nízké částky pod 10 000. A to, že se tam dal tento pozměňující návrh, který měl evidovat všechny tyto dohody a který by vlastně ani účetní vůbec nijak nezatížil, protože ty účetní, pokud mají vyplácet ty částky, tak stejně musí do systému toho zaměstnance nebo toho pracovníka zaevidovat.

A pro ně je to kliknutí dvou, tří čudlíků a odeslání elektronicky na Českou správu (sociálního zabezpečení). A já si myslím, že to je právě rozdíl v tom, kdo tady podporuje ty nečisté peníze, které by se tímto odhalily.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Stanjura s faktickou poznámkou a eviduji... přednostní právo, paní ministryně vám. Vy jste se nehlásila s faktickou? Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP