(9.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já se omlouvám, byl jsem upozorněn, že jsem nenechal vydezinfikovat řečnický pult. Tak jestli mě slyší paní, co to má na starosti, tak jestli by mohla přijít, a pana kolegu Válka poprosím, aby si vydezinfikoval ruce, protože se opíral v těch místech, kde se před ním opíral pan poslanec Volný.

Přečtu zatím několik omluv. Omlouvá se pan ministr Blatný dnes z dopoledního jednání z pracovních důvodů. Omlouvá se pan ministr - tak není to paní, je to pán (dezinfikující stolek) - omlouvá se pan ministr Tomáš Petříček dnes od 9 do 10 hodin z pracovních důvodů.

Současně upozorňuji pana poslance Volného a pana poslance Bojka, že porušují vládní opatření v sále, a požádám je, aby si nasadili roušku. Oni to samozřejmě neudělají, čímž jim uděluji napomenutí dle § 19 jednacího řádu. To jsme si snad pro dnešek odbyli a na řadě je pan poslanec Feri k pořadu schůze.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře. Já si dovolím navrhnout stejný bod jako včera, a sice Informace vlády k novým opatřením. Dovolím si to vysvětlit ještě lépe než včera. Já si uvědomuji to, že ministři mají mnoho práce na svých resortech a asi nezvládnou tady být celou dobu a podávat odpovědi na jednotlivé otázky. Proto si myslím, že by vhodný postup byl, abychom ten bod otevřeli, načetli dotazy, já bych je případně, bude-li to schváleno, jako zpravodaj zaznamenal, poslal příslušným ministrům nebo na resorty, vyhotoví se odpovědi a za jejich přítomnosti bychom to tady pak zodpověděli. Přijde mi to jako něco, co by zabralo pár minut, ale podalo by odpovědi na nejpalčivější otázky, jak jsem je tady představoval včera. To jsou ty otázky, třeba když bydlíte jenom na dobré slovo, tak jak se prokážete, že máte skutečně bydliště mimo svůj trvalý pobyt, a tak dále a tak dále a tak dále. To znamená, navrhuji tento nový bod a pevné zařazení buď přímo teď jako první bod, případně na 14.30 dnes, případně na 17.00 dnes. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan poslanec navrhl stejný bod jako včera, nicméně tady bych to uznal, protože ta opatření se mění průběžně, takže on je to v podstatě trochu jiný návrh, než to bylo. Paní poslankyně Aulická.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se opět dnes budu snažit načíst, pevně zařadit bod číslo 332, sněmovní tisk 317, zákoník práce, a tentokrát na pátek v bloku prvních čtení jako první bod. Děkuji. V bloku třetích čtení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Langšádlová k pořadu schůze jako poslední přihlášená.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych byla ráda, abychom se opět zabývali komunikací vlády, tak navrhuji tento bod, aby byl zařazen příští týden 11. 3. od 11 hodin.

Proč považuji tento bod za naprosto zásadní? My jsme opravdu v mimořádné krizi, která vedle roviny zdravotní má i rovinu v naší schopnosti komunikovat s veřejností. Jak už jsem tady několikrát o tom mluvila, je předpokladem zvládnutí takové krize, která se netýká jenom opatření vlády, ale chování úplně každého z nás, to, aby každý z nás, každý občan těm opatřením rozuměl, aby je přijal a choval se podle nich. Já si myslím, že v tomhle má vláda ještě obrovský handicap a obrovský prostor pro zlepšení, protože od počátku pandemie nejenom to, že dochází k různým zmatením s tím, že jsme zažili mnohokrát, že každý člen vlády třeba dával jiné informace. Zažili jsme to a zažíváme pořád, že se jednotlivá opatření velmi často mění. Ale také jsem dlouhodobě upozorňovala na to, že se ve společnosti šíří obrovské množství dezinformací.

Na zvládnutí krize, ať už teď té, která se týká snížení počtu lidí, kteří jsou nakažení, snížení náporu na naše zdravotnická zařízení, tak před námi je i jeden velký úkol, a to je to, aby se odpovídající počet obyvatel nechal oočkovat. S politováním musím říct, že přestože se o tom bavíme de facto a bavila jsem se i s panem ministrem, dokonce se třemi ministry, se zástupci ministerstva již mnoho měsíců, do dneška vlastně kampaň na očkování nebyla zahájena a my necháváme vystavit naši veřejnost obrovskému množství dezinformací, obrovskému množství dezinformací! A vede to tak daleko, že dokonce třeba pouze 40 % sociálních pracovníků je ochotno se nechat oočkovat. Já jsem o tom mluvila i s paní ministryní Maláčovou. Víte, že jsou nemocnice, kde také téměř jenom polovina zdravotnického personálu je připravena se nechat oočkovat a souhlasí s očkováním. A to je všechno dáno tím, že jsme nejenom špatně komunikovali, ale nechali opravdu veřejnost vystavit obrovské dezinformační masáži. Já vím, že dezinformace k očkování byly v těch dezinformačních narativech už předtím. Výsledkem toho bylo i to, že jsme měli nízkou proočkovanost kvůli spalničkám. Proto jsme také zachytávali velké množství epidemií spalniček ještě před vypuknutím této zdravotní krize. Ale tentokrát je situace mimořádně závažná, s obrovskými zdravotními, ale i ekonomickými dopady, a proto si myslím, že dobrá komunikace vlády včetně boje s dezinformacemi, strategická komunikace je úplně základním předpokladem, abychom tuto krizi zvládli.

Je mi velice líto, že jste nevyužili nabídky i mnoha expertů z této oblasti, kteří nabízeli vládě pomoc. Já si opravdu myslím, že ve chvíli, kdy vláda nezačne brát tento problém vážně, nezačne brát vážně to, že dobrá komunikace, strategická komunikace s veřejností není něčím navíc, ale je základním předpokladem pro zvládnutí této krize, tak nemůžeme dojít k úspěchu, to znamená tomu, aby se lidé chovali odpovídajícím způsobem, a i k tomu, aby dostatek lidí byl proočkován. Myslím si, že tohle zkrátka patří k povinnostem vlády, které nejsou naplňovány odpovídajícím způsobem. Jistě znáte ta čísla, kolik lidí považuje koronavirus pouze za mediální bublinu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. To je tedy vše k pořadu schůze. Zavolám kolegy z předsálí a budeme hlasovat o jednotlivých návrzích tak, jak zazněly. Nejprve je zde návrh pana předsedy Faltýnka, abychom dnes jako 4. bod zařadili sněmovní tisk 1008, stavební zákon, a jako bod číslo 5... bod 4 a bod 5, sněmovní tisk 1009 na 15.30, dnes odpoledne, omlouvám se. Špatně jsem to četl. Ty dva body spolu logicky souvisejí a navrhuji, abychom to hlasovali jedním hlasováním. To znamená, že v 15.30 zařadíme body 4 a 5, stavební zákon a stavební zákon, související.

Zahajuji hlasování. Pardon, tak prohlašuji hlasování (číslo 46) za zmatečné. Všechny jsem vás odhlásil. Požádám vás, abyste se znovu přihlásili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP