(9.50 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Připomínám, že návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 966/4, který byl doručen 26. listopadu 2020, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 966/5.

Než budeme pokračovat v přerušené rozpravě, je nutné rozhodnout, jak budeme dál postupovat, protože 19. února padly návrhy na omezení řečnické lhůty, a to pan místopředseda Filip navrhl, aby vystoupil každý poslanec nejvýše dvakrát po dobu 10 minut, pan poslanec Lipavský navrhl 20 minut nejvýše dvakrát a pan poslanec Kubíček navrhl 5 minut nejvýše dvakrát. Poslanecká sněmovna odhlasovala návrh pana poslance Kubíčka, ovšem nejedná se o nouzový stav, o legislativní stav nouze, takže nelze odhlasovat dobu kratší, než je 10 minut. Pan místopředseda Pikal chtěl přednést námitku proti postupu a to už jsme nestihli. Pane místopředsedo, prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane předsedo, vy jste to všechno řekl, takže já už nemám co dodat, snad jenom že rozhodnutí o počtu vystoupení a rozhodnutí o délce té doby můžou být případně oddělena, kdybychom to někdy chtěli řešit. Ale to asi teď není namístě, protože návrhy již padly. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Asi by bylo nejjednodušší, když si Sněmovna odhlasuje zrušení toho usnesení, protože je proti jednacímu řádu, a následně bychom hlasovali návrh napřed pana místopředsedy Filipa 10 minut, když neprojde, návrh pana Lipavského 20 minut. Ty návrhy padly. Tak jestli ještě k tomu pan místopředseda.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nejsem si jist, jestli návrh pana poslance Lipavského by se neměl brát jako protinávrh a hlasovat první, případně bychom mohli hlasovat, protože se jedná o návrhy lišící se pouze v čísle, tam bychom mohli hlasovat nejdřív pouze orientačně. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Souhlasím. A protože jsou ty návrhy v podstatě jenom dva, ten třetí je nehlasovatelný, tak teď máme návrh a protinávrh, asi bych nešel cestou orientačního hlasování. Já tedy, ačkoli bychom to usnesení mohli prohlásit za zmatečné, ale nechám ho pro jistotu odhlasovat, že ho rušíme. Ne? (Porada s legislativou a organizačním odborem.) Mám tady doporučení, abychom ho přece jenom zrušili, že už jednou jsme ho odhlasovali. V podstatě všichni spolu souhlasíme, že usnesení bylo prohlasováno v rozporu s jednacím řádem. Ale vzhledem k tomu, že Sněmovna takto rozhodla, bude dobré stejným způsobem ho zrušit.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zrušení toho usnesení o omezení řečnické doby na 5 minut, protože je v rozporu s jednacím řádem? Kdo je proti?

Hlasování číslo 60, přihlášeno je 101, pro 84, proti 1. Návrh byl přijat, zrušili jsme usnesení číslo 1133... číslo 1533.

 

Teď budeme hlasovat o protinávrhu pana poslance Lipavského, aby řečnická doba byla omezena na 20 minut a každý poslanec mohl vystoupit nejvýše dvakrát.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 61, přihlášeno je rovných 100, pro 29, proti 42. Návrh nebyl přijat.

 

A nyní budeme hlasovat o návrhu pana místopředsedy Filipa, aby řečnická doba byla omezena na 10 minut a každý poslanec mohl vystoupit nejvýše dvakrát.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 62, přihlášeno je 100 poslanců, pro 59, proti 30. Návrh byl přijat.

 

Aby to bylo jasné, omezení se samozřejmě nevztahuje na přednostní práva a na osoby, které jsou pověřeny přednesením stanoviska klubu.

Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě. A jestli to odpovídá záznamům, tak by měl teď vystoupit pan poslanec Čižinský v rozpravě. Pan poslanec není přítomen? Jo, už je. Tak, pane poslanče, vašich 10 minut.

 

Poslanec Jan Čižinský: Já bych rád poprosil, já jdu se stanoviskem klubu KDU-ČSL, jsem pověřen panem předsedou klubu.

Dámy a pánové, jenom na úvod mi dovolte říci, že pokládám za ostudu této Sněmovny, za kterou se musíme stydět všichni, že jsme dali svými hlasy, někdo svými hlasy, někdo hlasy proti, přednost Dukovanům před řešením situace v nemocnicích. Myslím si skutečně, že to se nemělo stát, že tím dáváme signál, že si nevážíme práce lékařů, sester a dalšího personálu nemocnic. (Reakce před řečništěm.) Předseda Faltýnek na mě tady haleká. Já to skutečně tak cítím, a pokud to tak necítíte, tak se nad sebou zamyslete.

A teď k věci. Pan ministr Havlíček si tady ve druhém čtení vždycky pečlivě psal poznámky, a pak na nic nezareagoval. Nevzal si slovo, aby reagoval. Měl závěrečnou řeč, víceméně nic neřekl, odmítl argumenty. Teď si už nic nepíše, protože ani reagovat se pravděpodobně nechystá. Myslím, že to je další ostuda.

Začnu tím, co pan místopředseda vlády Havlíček uvedl před otevřením rozpravy jako zástupce navrhovatele. Kromě jiného uvedl: "Rád bych tedy s ohledem na politickou diskuzi zopakoval, že tento zákon neřeší, a to je důležité stále říkat, bezpečnostní otázky. Tento zákon řeší ekonomicko-finanční zajištění nových jaderných zdrojů, princip výkupu elektřiny, a to nejenom z nových bloků v Dukovanech." Konec citátu. Pan místopředseda vlády Havlíček tím vystihl, nevím, jestli chtěně, nebo nechtěně, jeden z hlavních nedostatků té předlohy. Ekonomicko-finanční aspekt projektu na zajištění nových zdrojů energie, který se bude pohybovat v řádech stovek miliard korun, přece nemůžeme ani vteřinu oddělovat od požadavků na bezpečnost našeho státu, naší země. Vláda přitom odmítá pozměňovací návrhy opozice, které si kladou za cíl právě tenhleten nedostatek napravit, čímž jde mimochodem proti varování bezpečnostních institucí, jejichž stanoviska si vláda, tedy i pan ministr Havlíček, sama vyžádala. Mluvím tady o stanovisku pracovní skupiny složené z expertů Ministerstev vnitra a zahraničí, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vojenského zpravodajství a Národního úřadu pro kybernetickou a informatickou bezpečnost.

Pan místopředseda vlády ve svém vystoupení dále uvedl: "Hledání velmi důležitého konsenzu ohledně bezpečnostních požadavků státu, a nikdo je nezpochybňuje, v rámci tendru na dodavatele probíhá na jiné úrovni. Konkrétně byla mimo jiné svolána i schůzka předsedů všech politických stran, jak jsme slíbili. Proběhla na konci ledna." Konec citátu. Ano, schůzka proběhla. Pan místopředseda vlády po ní prohlásil, že vláda nepočítá s účastí Číny v jaderném tendru. To je dobrá zpráva. Moc ale nerozumím, jaký je z hlediska geopolitických rizik rozdíl mezi Čínou a Ruskem, zvláště když nás naše národní bezpečnostní instituce v souvislosti s energetickými projekty jasně varují před oběma zeměmi. Už zmiňovaná pracovní skupina expertů bezpečnostních institucí považuje za optimální a jediný skutečně bezpečný postup neoslovit v tendru uchazeče identifikované ve vládních dokumentech jako rizikové. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP