(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Heleny Langšádlové a ještě bude faktická poznámka kolegy Čižinského. Pan kolega Žáček posečká. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych úvodem chtěla říci, že strana TOP 09 není v principu proti jaderné energetice. My jsme si vědomi toho, že to může být a má být součástí našeho energetického mixu. Ale současně je potřeba říci, že technologie jdou velmi rychle dopředu, že tady máme třeba i modulární reaktory, vyvíjejí se a velmi brzy budou k dispozici, a že tyto nové formy energetických zdrojů budou o hodně flexibilnější i na přípravu místa, na přípravu stavby jako takové. Proto bychom se měli koukat dopředu. My se pořád ohlížíme zpět, a ještě velmi nebezpečným způsobem, a to formou, která by mohla ohrozit naši suverenitu a bezpečnost.

Já bych chtěla říci, že co se týče energetiky, považuji za velice důležité, abychom si znovu sedli nad státní energetickou koncepcí, abychom si řekli, jaké jsou možnosti nových technologií, ať už jsou to obnovitelné zdroje, anebo nové formy jaderných zdrojů, protože nesmíme být upnuti na energetiku 20. století. My se musíme podívat na moderní zdroje, které budou budovat energetickou soustavu 21. století. Já chápu, že jsou tady ještě tací, kteří se ohlížejí do 19. století a chtějí stavět nějaké kanály Dunaj-Odra-Labe, ale my opravdu žijeme na začátku 21. století. My musíme budovat moderní zemi s moderní ekonomikou a nenechat se svazovat minulostí. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Jana Čižinského. Připraví se kolega Třešňák, také k faktické poznámce. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já bych rád zareagoval na kolegu Zahradníka, prostřednictvím předsedajícího. Pane poslanče, vy jste mě moc neposlouchal, pravděpodobně. Neříkejte prosím dojmy. Říkejte to, co jsem tady řekl. Já jsem řekl, že jiné možnosti jsou tam odfláknuté, že prostě zdůvodnění, proč jít touto cestou v tom zákoně, který tady posuzujeme, a ve všech souvisejících dokumentech, že ty možnosti nebyly řádně zhodnoceny a řádně uvedeny.

Rozumím zkušenosti Plané nad Lužnicí, já jsem argumentoval zkušeností z Abú Zabí. Předpokládal bych, že jak zkušenost z Plané nad Lužnicí, tak z Abú Zabí budou součástí toho dokumentu, bude tam zdůvodněno, proč se to dá nebo nedá použít. A to se nestalo.

Tak prosím, nepřekrucujte tady moje slova. Já jsem jasně uváděl, co jsem uváděl, vy z toho vyvozujete dalekosáhlé důsledky, tak to nedělejte. Když tak já jsem uváděl vaši citaci, říkal jsem, že v zásadě máte pravdu, pokud se prostě vezme baterie, která se vezme z automobilu Tesla, tak to samozřejmě vyjde draho, protože když nakoupíme automobily Tesla, aby to vydrželo akumulovat nějakou energii, tak samozřejmě těžko si představit dražší možnost než nakoupit baterie z Tesly, ale současně jsem říkal, že ten podklad se měl vypořádat s jinými možnostmi, které už ve světě jsou, to znamená ne s žádnými vzdušnými zámky, a říci, proč touto cestou nebo proč touto cestou ne a proč se volí tato cesta. To je celé, to jsem řekl. Proti jaderné energetice mám jenom to, že chci vědět, že jiné cesty jsou špatně, takže zdůvodnit tento postup, a ten postup zdůvodněn nebyl. To je celé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl kolega Čižinský. Nyní faktická poznámka pana poslance Třešňáka a druhá faktická poznámka paní poslankyně Langšádlové. Poté kolega Zahradník a Plzák. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné dopoledne. Já možná začnu reakcí od konce na ty bateriové technologie v Abú Zabí. Tady bych jenom doplnil jednu faktickou, že v Abú Zabí se zároveň dostavěly čtyři bloky jaderné elektrárny Baráka APR-1400 od jihokorejského dodavatele, takže i zde emiráty investují do jádra, nejenom do bateriových technologií.

Ale abych zareagoval na pana kolegu Čižinského, který zde jadernou energii přirovnával k parní lokomotivě, to bych si skutečně netroufl, protože celkově jaderný výzkum a jaderná energetika tady má tradici od konce padesátých let a je to nadále perspektivní obor, který se určitě bude rozvíjet, ať už třeba směrem k malým modulárním reaktorům a podobně. Takže já bych určitě takto nezatracoval jadernou energetiku a nepřirovnával ji k parní lokomotivě.

Ale kdybych ještě mohl znovu zopakovat otázku pana kolegy Lipavského na pana ministra, na valné hromadě Energetického Třebíčska zazněly skutečně takové spekulativní výroky, a já můžu citovat, že Piráti jsou proti jádru, a i směrem třeba ke KDU-ČSL tam z vašich úst, pane ministře, zaznělo, že KDU-ČSL ve skutečnosti jádro chce, ale hraje jenom předvolební politické hry.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka kolegyně Langšádlové. Máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Já jsem v předchozí faktické poznámce hovořila i o energetických souvislostech a situaci, v jaké jsme, ale úplně nejvíc mi samozřejmě záleží na tom, abychom hájili naše bezpečnostní zájmy. K tomu, pane vicepremiére, nedochází a vy za to nesete velikou zodpovědnost. Vy jste tím nositelem za vládu, který má garantovat to, že ve smlouvě, která byla podepsaná mezi státem, ČEZ a EDU II, bude všechno to, co vláda přijala ve svých materiálech, promítnuto do zadávací dokumentace. Podle informací, které my všichni máme, které v tuhle chvíli jsou i z toho dokumentu, který podepsal váš pan kolega Hamáček, zkrátka z těch bezpečnostních zájmů státu, ze 17 jasně definovaných bylo promítnuto 5. A to je to nejzávažnější.

A pane vicepremiére, moc vás prosím, abyste se k tomu vyjádřil, abychom věděli, na čem jsme. Zkrátka ty kroky, které vláda činí, to, že chce oslovit i Rusko navzdory tomu, že naprostá většina občanů České republiky je zásadně proti, tak je opravdu nesmírně velký hazard s naší suverenitou a s naší budoucností. Já bych vás opravdu, pane vicepremiére, chtěla velmi naléhavě poprosit, abyste se k tomu už jasně postavil, abyste nám garantoval, že nejenom 5 ze 17, ale 17 bezpečnostních požadavků státu, které schválila vláda, bude promítnuto do zadávací dokumentace. To je to, co tady od vás chceme slyšet.

Já si myslím, že v tuhle chvíli, pokud tomu tak není, je potřeba se sejít s předsedy stran, svolat vládní výbor a přerušit tento bod. Proto to navrhuji, a to do 20. 4. tohoto roku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, vy to navrhujete hned, nebo dopředu? Teď, dobře. V tom případě mám před sebou tři faktické poznámky a pak kolega Žáček je stále na čekačce. Já zagonguji, protože návrh na přerušení, který je hlasovatelný, jde o přerušení do svolání porady předsedů politických stran a zasedání stálé komise pro jadernou energetiku. Posečkám, až bude dostatečný počet poslanců v sále. Jenom připomenu, než se kolegové a kolegyně usadí, že faktické poznámky potom sčítám do 20 minut.

Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Pro příchozí konstatuji, že paní poslankyně Helena Langšádlová předložila procedurální návrh na přerušení projednávaného bodu ve třetím čtení, a to stanovením dvou podmínek: zasedání předsedů politických stran a svolání Stálé komise pro jadernou energetiku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP