(15.10 hodin)
(pokračuje Benešík)

Chtěl bych proto vyzvat vládu, aby proces tvorby tohoto plánu a rozhodování o tom, jak využijeme tyto mimořádné prostředky, neuspěchala a aby dala možnost nejenom politickým stranám a opozici, ale zejména těm aktérům, které jsem tady už dvakrát jmenoval, aby se mohli vyjádřit a aby jejich připomínky byly seriózně vyhodnoceny.

Na závěr bych přečetl usnesení, které v této souvislosti přijal výbor pro evropské záležitosti a které bych vlastně v témže znění navrhl Poslanecké sněmovně: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby poskytla dostatečný čas pro řádné vypořádání připomínek a návrhů ze strany sociálních partnerů, nevládních organizací a dalších dotčených subjektů před schválením Národního plánu obnovy ve vládě." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se stanoviskem klubu ODS vystoupí pan poslanec Skopeček, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Mí předřečníci tady pitvali podrobnosti fondu obnovy, ať už se týká případných příjmů, nebo výdajů. Nicméně já myslím, že je potřeba se na ten materiál, který jsme dostali na stůl, podívat systémově. Když si ho přečtete, budete muset se mnou souhlasit, že zatím každou krizi Evropská unie využila pro zvýšení svých pravomocí, pro zvýšení svého vlivu, a nejinak je tomu při covidové krizi.

Materiál, který jsme dostali do rukou, je výsledkem červencového summitu Evropské unie, který přinesl dvě revoluční věci v rámci historie evropského integračního procesu, které jsou za prvé možnost Evropské unie se zadlužit při ručení jednotlivých členských států - to dosud byla věc, kterou Evropská unie udělat nemohla, čili nyní nově se bude moci Evropská unie na účet nebo se zárukou členských zemí zadlužit.

Druhý revoluční krok, o který se snaží evropské politické elity poměrně dlouho, je vznik společných evropských daní. V samotném dokumentu se přímo hovoří o poplatku z nerecyklovatelného odpadu, ale v materiálu se dočtete o dalších uvažovaných daních, které chce Evropská komise rychle zavést v platnost, a jde sice o digitální daň a hovoří se i o dani z finančních transakcí. Takže prosím, nelžeme si tady, nezabývejme se pouze detaily případného rozdělení jednotlivých fondů na jednotlivé oblasti, ale přiznejme si, že v rámci evropského integračního procesu došlo ke dvěma zlomovým věcem. Ta první zlomová věc - prvně vznikají vlastní zdroje ve formě společných evropských daní a prvně v historii se Evropská unie bude moci zadlužovat.

Já tu kritizuji zadlužování na národní úrovni a paní ministryně dobře ví, že tu svádíme bitvy při schvalování každoročního státního rozpočtu. Nemůžu přece mluvit jinak jako národní poslanec, když hovořím o zadlužení na úrovni našeho národního státu, nemůžu v takové chvíli souhlasit se zadlužením na úrovni Evropské unie. Evropská unie se rozhodla nově přerozdělit 750 miliard Kč, přičemž větší část toho, konkrétně půl bilionu eur, si chce Evropská unie půjčit na finančních trzích s tím, že za to budou ručit jednotlivé členské státy. Jestliže jsem proti socialismu na národní úrovni, jestliže jsem proti socialismu, proti zadlužování v České republice, tak nemůžu prostě souhlasit se socialismem na úrovni evropské, nemohu souhlasit se zadlužováním na úrovni Evropské unie.

Ten krok nebo ty kroky byly prosazeny s argumentací toho, že vypůjčené prostředky a fond obnovy má sloužit, recovery fond má sloužit k obnově evropských ekonomik po pandemii covidu. Nicméně když se podíváte na rozdělení peněz, a koneckonců o tom hovořil i kolega Benešík, tak zjišťujeme, že nejde o financování covidových důsledků epidemie, že to nesouvisí se zdravotnictvím nebo s čímkoliv, co by covid v České republice nebo v Evropské unii negativně napáchal.

Ty peníze jsou půjčovány na dva cíle. Jedním je digitalizace, s tím ještě bychom mohli souhlasit, tak jak chceme, nebo někteří z vás, aby digitalizace postupovala, to ano, ale bezesporu se shodneme, že digitalizace není nic, co souvisí s covidem. Druhou oblastí, která se má z toho obřího balíku peněz, který si Evropská unie půjčí, financovat, je takzvaná zelená dohoda. Opět tu bojujeme nejrůznější bitvy při schvalování environmentální legislativy, někteří se toho obáváme, někteří to podporují, ale ať už k tomu máme jakýkoliv názor, určitě se shodneme, že financování zelené dohody nemá nic společného s tím, co se tady děje a bude dít v souvislosti s epidemií covidu. Čili Evropská unie zneužila covidové krize, aby pod pláštíkem a s argumentací a používáním slova covid si vypůjčila peníze na oblasti, které s covidovou krizí nemají vůbec nic společného.

Mě to mrzí, protože vidím, že se Evropská unie nepoučila z toho, že není možné dlouhodobě fungovat a hospodařit na základě dluhů. My všichni si dobře pamatujeme evropskou dluhovou krizi, která následovala po finanční a ekonomické krizi v roce 2008. Všichni si dobře pamatujeme, že některé evropské ekonomiky byly tak předluženy, že nebyly schopny financovat své dluhy tím, že by si půjčovaly za tržních podmínek na finančních trzích. Následně přispěchaly ostatní členské státy, které si vypůjčily peníze za nižší úrok, protože zkrátka jejich finanční zdraví bylo dobré, aby tak poskytly půjčky, respektive nenávratné finanční dotace předluženým zemím, které nebyly schopny si za tržních podmínek půjčovat.

Něco podobného se děje i v tomto případě - z toho, že rozpočtově odpovědnější státy poskytovaly peníze a sdílely rizika s těmi méně odpovědnými, tak teď se tento princip přesouvá o úroveň výš, na úroveň Evropské unie, a samozřejmě platí, že Evropská unie si bezesporu bude půjčovat za lepší tržní úrok jako velký subjekt než jednotlivé členské státy, ale neřeší se tím ten původní problém evropských ekonomik, a sice neschopnost hospodařit s vyrovnanými rozpočty, a i v těch oblastech, které Evropská unie považuje za prioritu, se ten trend, ta nutnost fungovat na základě dluhů, přesouvá z členských zemí na úroveň Evropské unie. Jenom pro informaci, počítá se, že ten dluh ve výši půl bilionu eur se splatí až v roce 2058, čili jestli dobře počítám, za 37 let.

Já si myslím, že to je věc, kterou já určitě podpořit nemůžu, a je to také věc, která svědčí o tom, že Andrej Babiš selhal při projednávání těchto věcí na půdě Evropské unie. Platí o něm, že on je velmi suverénní a velmi odvážný, co se týká evropské politiky na domácí půdě, do kamer televizí, tam nenechá na Evropské unii niť suchou, ale tady si raději nechal od Poslanecké sněmovny dát velmi slabý mandát, v rámci kterého souhlasil právě se vznikem společných evropských daní, aby na Evropské unii za nic nemusel bojovat. Je to selhání Andreje Babiše. Je škoda, že té revoluční věci nových daní nebo zadlužení nevyužil třeba pro to, aby definitivně vyjednal pro Českou republiku, že například atomová energie bude zařazena jako bezemisní zdroj. Byla to věc, s kterou určitě mohl operovat, protože pro ten souhlas byla samozřejmě... proto to schválení těchto revolučních věcí byl samozřejmě nutný i jeho souhlas. Nevyužili jsme toho, stále se na evropské půdě neumíme pohybovat, neumíme hájit své zájmy a Andrej Babiš je odvážný jenom na úrovni národního státu, v Evropské unii sklapne paty a schválí, cokoliv Evropská unie vymyslí. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP