(10.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Děkuji panu poslanci Skopečkovi. Hlásí se někdo do rozpravy? Není tomu tak.

 

Nechám hlasovat o návrhu na přerušení, a to v hlasování číslo 78, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 78 z přítomných 68 pro 55, proti nikdo. I projednávání této odpovědi na písemnou interpelaci bylo přerušeno do přítomnosti ministra obrany Lubomíra Metnara.

 

Než budeme pokračovat, konstatuji došlou omluvu předsedovi Poslanecké sněmovny, a to na dnešní den, z pracovních důvodů se omlouvá ministr zemědělství Miroslav Toman.

Před sebou máme rozhodnutí, která nebylo možno učiniti v 9 hodin, a jsou to rozhodnutí o přerušení projednávání tisků, které tady máme.

 

Interpelace Pavla Žáčka na Andreje Babiše, tisk 1132 - tady byl návrh na přerušení.

Odhlasujeme v hlasování číslo 79, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Žáčka? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 79 z přítomných 68 pro 49, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh na přerušení od pana poslance Jana Lipavského k tisku 1125. Jde o odpověď na písemnou interpelaci, kterou učinil ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček.

Rozhodneme v hlasování číslo 80, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh na přerušení? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 80 z přítomných 68 pro 53, proti nikdo. I projednávání této odpovědi na písemnou interpelaci bylo přerušeno do přítomnosti ministra průmyslu a obchodu.

 

Nyní jde o další tisk 1124 a je to odpověď předsedy vlády Andreje Babiše na interpelaci Jana Lipavského, kde je také návrh na přerušení projednávání.

Rozhodneme v hlasování číslo 81, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 81 z přítomných 69 přítomných pro 51 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat. I projednávání tisku 1124 bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády.

 

Další přerušenou odpovědí na písemnou interpelaci je interpelace pana poslance Marka Nováka na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou a jde o tisk 1115.

O návrhu na přerušení do přítomnosti paní ministryně rozhodneme v hlasování číslo 82, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 82 ze 69 přítomných pro 58, proti nikdo. Návrh byl přijat. I projednávání této písemné interpelace bylo přerušeno do přítomnosti paní ministryně práce a sociálních věcí.

 

A poslední návrh na přerušení je návrh pana poslance Jakuba Jandy, který interpeloval ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci splavnění řeky Odry. Jde o tisk 1110.

Rozhodneme v hlasování číslo 83, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro návrh na přerušení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 83 z přítomných 70 pro 56, proti nikdo. I projednávání toto tisku bylo přerušeno.

 

Tím jsme vyčerpali odpovědi na písemné interpelace poslanců od ministrů vlády a od předsedy vlády a nyní bychom se tedy měli věnovat dalším bodům, a to podle schváleného pořadu schůze. Ale nemáme na dobu od 9 do 11 zařazeny žádné body z pořadu 87. schůze, takže přeruším projednávání 87. schůze s tím, že v 11 hodin je svolána schůze Poslanecké sněmovny číslo 89, kde bude projednáván bod této schůze. K 87. schůzi se vrátíme ve 14.30 při ústních interpelacích, jak bylo ráno řečeno, do těch se můžete přihlásit do 11.30.

Děkuji vám a sejdeme se v 11 hodin na 89. schůzi.

 

(Schůze byla přerušena v 10.26 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP