(14.40 hodin)
(pokračuje Babiš)

Jsem rád a chci poděkovat všem, že to vypadá, že skutečně teď jsme si všichni uvědomili, jak je to vážná situace, a ta opatření vypadají, že fungují a že lidi jsou připraveni je dodržovat. Ne všichni, ale vidím tady změnu. Máme to -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: I zpětně od policie máme dobré zprávy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu předsedovi vlády. Ptám se paní poslankyně... má zájem a chce položit panu předsedovi doplňující otázku.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za možnost o tomto diskutovat. Současně ale ta má otázka, kterou mi kladou lidé, na co se máme připravit, s čím máme zhruba počítat, nebyla vůbec zodpovězena. To že je situace vážná, víme myslím všichni. Současně myslím všichni víme, že nástup imunity po očkování trvá několik týdnů, čili pozitivní dopad očkování přijde se zpožděním. A na druhou stranu vidíme na závěrech jednání vlády, že se tam probírají věci jako čtvrt miliardy, 250 milionů korun na projekt, který vypadá jako malá domů, na projekt, který vypadá jako zdání vývoje české vakcíny, ale nerealizovatelné. Takže namísto toho, abyste svou pozornost jako vláda napínali k takovýmto věcem a rozmělňovali ji, mě zajímá odpověď na strategickou otázku, na co se mají lidé vnitřně připravit, co zhruba máme my všichni čekat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času. Slovo má pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Musím tedy odmítnout tvrzení o nějakém tunelu. A já jsem interpelován a já vám rád sdělím historii vakcín v České republice, protože samozřejmě média o tom nemluví. Nemluví o tom, že jsme byli skvělí ve výrobě vakcín, jedni z nejlepších na světě. Nemluví o tom, kdo to zprivatizoval napřímo a co se s tím stalo. Takže já vám to dneska rád povím, protože média samozřejmě jenom účelově vybírají nějaké věci, které jsou nepravdivé. Takže žádných 250 milionů, a k tomu se chci vyjádřit.

Co se týče, co nás čeká: já jsem upozornil všechny členy vlády, aby se minimálně vyjadřovali k predikci epidemiologické situace. Já taky nechci. My jsme v minulosti, někteří členové vlády měli nějaké představy, nějaká přání, potom to bylo převzato, jako že to je nějaký příslib, a samozřejmě vláda rozhodla na základě epidemiologické situace jiným způsobem. Takže já bych vás odkázal tady na "40 dní pro zdraví lidí i ekonomiky". To je v podstatě iniciativa, nevím, kolik je tady, asi 30 lidí podepsaných, která mluví o tom, jak a co bychom měli všichni udělat. My říkáme lidem, aby si chránili své zdraví, aby minimalizovali kontakty, aby totálně omezili kontakty, aby teď vydrželi ta opatření. Já vím, že je to velké trauma hlavně pro rodiny s dětmi, pro studenty, pro všechny.

Nejsem schopen vám odpovědět. My potřebujeme samozřejmě odlehčit českému zdravotnictví, potřebujeme snížit významně lidi hospitalizované.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: A podle toho, jak se to vyvine, tak samozřejmě budeme reagovat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako druhý byl vylosovaný pan poslanec Martin Jiránek, který přednese svou interpelaci. Připraví se pan poslanec Farský.

 

Poslanec Martin Jiránek: Dobrý den, kolegyně, kolegové. Vážený pane premiére, já navážu, protože mám podobnou otázku, podobné téma. V televizním pořadu na Primě teď v neděli jste Piráty ocenil, že na rozdíl od ostatních přicházíme s konkrétními návrhy a čísly. Proto se nedivte, že konkrétní plány chceme slyšet i od vás. Ve stejném pořadu jste paní Tománkové bohužel třikrát neodpověděl na dotaz, co tedy bude po skončení lockdownu, jaký je cíl. A když se zeptala počtvrté, tak jste odpověděl, že po lockdownu budou Velikonoce. Takže nikdo z diváků se nedozvěděl, jaký má vláda plán.

Ptám se tedy i já. Co konkrétně máte naplánováno, že budete dělat? Bude situace horší, stejná, nebo lepší?

Proč se ptám? Protože pan ministr Havlíček ve stejný den, co vy jste byl na Primě, vyhlásil do médií, že občané mají vydržet tři týdny, dodržovat opatření, a pak se začne uvolňovat. A když jste mu tedy říkal, že se k predikcím nemá vyjadřovat, tak on už ve stejný den sdělil lidem, že se bude rozvolňovat za tři týdny. A já předpokládám, že toto své vyjádření má opřené o nějaký plán, nějakou predikci. Tak to prosím občanům řekněte, co máte za strategii, když situace bude horší, stejná nebo lepší. A prosím, nemusíte opakovat, že situace je špatná nebo že není dobrá a že děláte maximum a že vir je nepředvídatelný. To všichni za ten rok víme. Ale to, co lidé chtějí, podnikatelé, zaměstnanci, zdravotníci, učitelé, chtějí slyšet, je, na co se konkrétně mají připravit, že toho 17., 18. budete plánovat, abyste 22. udělali. Bude lockdown pokračovat? Přitvrdíte, pokud to bude horší? Pokud to bude lepší, co se uvolní? Ať se můžou lidé trošku připravit. Děkuji mnohokrát.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Ještě bych se vrátil k vystoupení vaší kolegyně, která tvrdí, že mám státní aparát k dispozici. Takže já bych chtěl jenom říct, že evidentně nevíte, jak funguje stát, jak fungují ministerstva, jak funguje zákon o státní službě, nezávislost jednotlivých z institucí, jako SÚKLu například, který se snažíme teď přesvědčit, i ministerstvo, aby povolil používání Ivermektinu pro praktiky, například hygiena nezávislá a další. Takže tvrdit o tom, že já mám státní aparát k dispozici, to samozřejmě není pravda. Vláda rozhoduje ve sboru, já samozřejmě jsem aktivní a snažím se ministry vlastně - jak bych to řekl - abychom společně měli hlavně ty věci, které je potřeba udělat, jako aby policie měla kompetence, abychom měli možnost nějakým způsobem pokutovat restaurace, které nezavřely, a bohužel Senát nám vrátil ten zákon, který jsme tolik potřebovali.

Takže samozřejmě pokud Piráti vědí přesně, co se stane, no tak nám to napište! Vy vždycky máte návrhy, ale když se vás ptám, co máme udělat, tak napište přesně, co máme udělat.

My určitě rozvolňovat nebudeme, není na to důvod. Není na to žádný důvod, abychom rozvolňovali. My potřebujeme se vrátit k normálu, ale na to, abychom se vrátili k normálu, musíme zkrátka snížit počet nakažených, a hlavně snížit počet hospitalizovaných na JIPkách a v nemocnicích. Takže já myslím, že je to pochopitelné.

Já neznám nikoho za čas covidu, kdo by predikoval přesně, co se stane. Je tady plno expertů, kteří doporučují opatření. My jsme víceméně ta opatření udělali, ale vy se mě ptáte, co se stane. Já nejsem schopen tady říkat nějaká konkrétní čísla. My jsme tady měli "psa", každý ho chtěl, hlavně vy jste ho chtěli, no a zkrátka ta predikce není možná. Není možná.

My jsme v minulosti taky se snažili, v rámci prodloužení nouzového stavu jsme si mysleli, že otevřeme lyžařské areály a že půjde první stupeň do školy. Ale zkrátka ty predikce se pohnuly úplně jiným směrem. Úplně jiným směrem. Takže vy chcete ode mě nějakou věc, kterou nejsem schopen vám zodpovědět. Já si přeju, abychom se všichni co nejdřív vrátili do normálu, hlavně děti a studenti se vrátili do škol, aby mohli zase sportovat, abychom samozřejmě mohli postupně se vrátit k normálnímu životu, ale to jde ruku v ruce s těmi opatřeními a s očkováním. Takže pokud chcete ode mě nějaké přesné číslo, tak nejsem schopen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP