(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 87. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Právě jsem vás odhlásil, poprosím, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani písemně omluveni, se považují za omluvené na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů.

Dnes máme 5. března, narozeniny má Lukáš Kolářík. Je tam? Zdravím, všechno nejlepší. (Potlesk.)

Z členů vlády se omlouvají: Jana Maláčová - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Tomáš Petříček - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody.

Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazeným bodem 331, tisk 984, novela občanského zákoníku, třetí čtení. Poté bychom pokračovali projednáváním dalších bodů z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Jako první je tam 332, tisk 317, opět novela zákoníku práce, který jsme zařadili jako první bod z bloku třetích čtení dnes, to je v pátek 5. března, poté by to byly body 326, 328, 333 a 334, tisky 966, 532, 374896. Po bloku třetích čtení bychom případně pokračovali projednáváním bodů z bloku zákonů druhých čtení. V 11.30 máme pevně zařazený bod 327, tisk 756, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupu orgánů veřejné moci, třetí čtení.

A na závěr jedno organizační sdělení. Bod 197 schváleného pořadu, tisk 649, o volbách do Parlamentu ČR, první čtení, byl již projednán včera, to jest ve čtvrtek 4. března, na mimořádné 89. schůzi, takže si jej škrtněte, není třeba o tom hlasovat.

Omlouvá se pan poslanec Grospič dnes od 11 hodin do konce jednání z pracovních důvodů.

V tuto chvíli k pořadu schůze mám přihlášku s přednostním právem paní místopředsedkyně Valachové, akorát ji nikde nevidím v sále pro tuto chvíli, tak jí dáme slovo později. Je tady? Tak jsem si jí nevšiml, omlouvám se. Paní místopředsedkyně k pořadu schůze. Ne? (Místopředsedkyně Valachová nechce vystoupit.) Aha, k tisku? Omlouvám se, už jsem pochopil, tak je to napsáno. Takže jestliže nikdo s přednostním právem... pane poslanče, dám vám slovo, ale přednost mají písemné, a první přihláška je tady paní místopředsedkyně Langšádlová k pořadu schůze. Máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěla, abychom zařadili dnes od 10 hodin téma očkování. Myslím si, že všichni vnímáme závažnost tohoto tématu, a myslím si, že by bylo dobré, abychom zkrátka průběžně dostávali informace. (V sále je silný hluk.)

Není jiné cesty, jak se z této krize dostat, než očkovat. A dneska opět ráno jsme slyšeli mnoho rozporuplných informací od vlády, od hejtmanů, o tom, kolik vlastně je tady v tuto chvíli vakcín, kde ty vakcíny jsou, jestli, jak říká -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na okamžik přeruším, prosím o klid v sále. Umožněte vystoupení své kolegyni.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Jak říká naše paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová, my musíme usilovat o to, aby každá vakcína co nejrychleji našla svoje rameno. A já si myslím, že... už vás bolí to rameno, pane kolego, to mě mrzí (k poslanci Faltýnkovi). Virtuálně. Já si myslím, že všichni vnímáme, že očkování je tou jedinou cestou, jak se z této závažné krize dostat, a věřím, že je dobrá vůle získat co nejdříve co nejvíce vakcín.

Ale i ty bezpečnostní otázky, otázky nad tím, jaké vakcíny sem přijdou, kdy nám tady dost živelně pan prezident objednává vakcíny z Ruska a Číny a na ruskou vakcínu Sputnik pan premiér jezdí do Maďarska a do Srbska, a do toho pan doktor Prymula říká, že tyto vakcíny jsou nebezpečné, že nejsou věrohodné, a to je určitě člověk, který v této oblasti má přehled. Já si myslím, že zkrátka vakcinace by do budoucích týdnů a měsíců, dokud se nám nepodaří zkrotit pandemii, měla být zkrátka naším hlavním tématem, protože v rámci řízení této krize, je tím úplně hlavním nástrojem. A těch otázek je celá řada.

Vím, že tady nějaké dílčí odpovědi tento týden již říkal pan ministr zdravotnictví. Vím, že tady zazněla nějaká čísla, ale vzápětí vlastně se člověk dozvídá, že tady je pořád 30 % vakcín, které údajně - a já pevně věřím, že tomu tak není - které údajně leží někde ve skladech. My si v tuto chvíli nemůžeme dovolit, aby jakékoliv vakcíny ležely ve skladech. My opravdu musíme velmi naléhavě usilovat o to, aby se sem dostalo co nejvíce bezpečných vakcín, aby byly vytvořeny dostatečné kapacity jak již v očkovacích centrech, tak aby byli maximálně zapojeni praktičtí lékaři, ale i další lékaři, protože jsem zaznamenala, že v některých zemích se do očkování nezapojili pouze praktičtí lékaři, ale třeba i ambulantní specialisté.

Jsem opravdu dlouhodobě přesvědčená, že očkování je jedinou cestou, a proto si myslím, že se tím máme zabývat pravidelně, má to být pravidelně zařazeno jako bod na našich schůzí, že musíme umět odpovídat našim voličům, kteří také situaci vnímají jako velice, velice napjatou, protože úsilí, které vložíme do toho, abychom tady měli co nejvíce, ale těch bezpečných, registrovaných vakcín, se nám vyplatí, protože víme všichni, kolik nás stojí jeden jediný den lockdownu. A proto si myslím, že oddalovat vakcinaci, neudělat vše pro to, aby tady bylo co nejvíce bezpečných vakcín co nejdříve, přináší obrovské ekonomické ztráty. Neméně důležité je, jak jsem již říkala několikrát, aby již byla rozjeta kampaň ohledně vakcinace.

Já jsem tady několikrát říkala data z průzkumu. Tady jsou opravdu minimálně desítky procent lidí, kteří uvěřili různým dezinformacím o vakcinaci, které tady jsou dlouhodobě vedeny, a kteří se odmítají očkovat. My to teď necítíme, protože je těch vakcín ještě málo. Ale když jsem mluvila již na podzim postupně s ministry zdravotnictví, tak mi říkali: kampaň bude v říjnu, kampaň bude v listopadu, kampaň bude v prosinci. No, máme březen a kampaň na očkování, která by lidem vysvětlovala očkování, ještě nebyla ani zahájena. Takže i to si myslím, že musíme udělat dříve, než se dostaneme na limit proočkovanosti těch lidí, kteří již by pak odmítali očkování. Jakmile tomuhle necháme volný průběh, nebudeme aktivní, tak věřte mi, že během dvou měsíců budeme řešit to, že nebude koho očkovat, protože to lidé budou odmítat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Paní poslankyně, ještě mi neutíkejte, já se jenom zeptám. Navrhujete zařadit úplně nový bod s názvem Očkování, nebo myslíte ten, co máme v pořadu schůze jako 485 - Informace vlády o strategii očkování, co navrhoval, myslím, pan kolega Ondráček, jestli se nepletu? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP